Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Postboks 1179 Sentrum

0107 Oslo

 

Askøy/Bergen den 20. januar 2008

Det kan se ut som vi mangler skatteinngang i Norge

 

 

Som sentralbanksjefen stadig sier i talene: vi kan ikke øse av oljepengene for å ordne dette. Det vil ødelegge vår økonomi.

 

Samtidig ser vi at de rikeste de siste 10 årene har blitt ekstremt mye rikere, takket være gunstige skatteregler laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning.

 

Nedenfor er en oppstilling av det landet kan ta inn i skatt dersom regelverket ble endret og vi fikk et rettferdig skattesystem der alle bidrar etter evne:

 

 

Sentralbanksjefen formaner lønnsmottakerne ved hvert eneste lønnsoppgjør om å vise moderasjon, og truer forsiktig med pisken. Jeg kan ikke se at sentralbanksjefen har sagt noe om de rikeste og betydelig manglende innbetaling av skatt.  Dermed er sentralbanksjefen direkte medansvarlig for den situasjonen landet har havnet i.

 

Regjeringen er handlingslammet og bundet av et ”skatteforlik” med Høyre.  Dersom sentralbanksjefen kom med utspill om at vi bør iverksette hardere beskatning av de rikeste i dette landet som foreslått over, ville det kunne gi nødvendig legitimitet for regjeringen å iverksette nødvendige og viktige innstramminger nå.

 

Vil sentralbanksjefen gi regjeringen slik legitimitet?

 

Reidar Kaarbø

redaktør

www.hvamenerpartiene.com

post@hvamenerpartiene.com

boks 362,  5323 Kleppestø