Media har løyet om Afghanistan

   X   

USA sier de gikk til krig mot Afghanistan på grunn av 9/11. Men media vil ikke fortelle oss at krigen ble planlagt over tre år 1998 - 2001, og at amerikansk personell ble utplassert i nabolandene før 9/11. Årsaken til krigen er en gassrørledning som Taliban satte en stopper for i 1998. NRK vil ikke nevne dette.

Den Trans-Afghanske rørledningen TAPI er nøkkelen til å forstå USAs krig mot Taliban fra 2001

Denne saken har Hvamenerpartiene.com frontet i snart et år, men er møtt med øredøvende stillhet.

Bakgrunn: USA med støtte, lån og lånegarantier til TAPI
I 1993 fikk Enron tillatelse til å bygge verdens største gasskraftverk ved Mumbai i India. Året etter tegnet Enron kontrakt med Usbekistan til å utvikle et stort gassfelt. Det amerikanske oljeselskapet Unocal, senere kjøpt opp av Chevron, signerte i 1995 en stor kontrakt med Turkmenistan. USA stilte med støtte og lånegarantier for begge. Problemet med transport av gassen var allerede løst, en ny rørledning skulle sikre suksess for aktørene og bringe gassen gjennom Afghanistan og helt ned til det Indiske hav der markedet ventet på å ta unna gassen.

Konspirasjonen Anti-Taliban
Etter at al-Qaida bombet USAs ambassade i Kenya og Tanzania i 1998 og man mistenkte at Taliban hadde spilt en rolle, stoppet alt arbeidet med rørledningen. Samtlige involverte land rundt Afghanistan samt USA likte dette veldig dårlig. Sammen etablerte de en konspirasjon som ble kalt Anti-Taliban med formål å samle tropper i nabolandene til Afghanistan og nedkjempe Taliban slik at rørledningen kunne realiseres.

Planlegging av krigen tok tre år
En gruppe neokonservative i USA med Dick Cheney i spissen utviklet planer fra 1998 til 2001 og var forberedt på å møte «fremmed motstand» for å nå sine mål. Deres største problem var å få aksept på hjemmebane for nye kriger, med mindre det dukket opp «et katastrofalt og katalyserende element – som et nytt Pearl Harbor». I ettertid vet vi at Dick Cheney fikk sitt «Pearl Harbor».
Se «Project for the New American Century» side 51

Flere kilder melder at krigen ble planlagt lenge før 9/11
Journalist Patric Martin påsto i november 2001 at USAs krig mot Afghanistan var planlagt lenge før 9/11. Han viser til at britiske, franske og indiske medier avslørte at USA truet med krig mot Taliban allerede sommeren 2001, og at krigen måtte finne sted før den første snøen falt midt i oktober 2001. Han nevner at utsendinger fra Taliban kom til Washington i mars 2001 med et kostbart afghansk teppe til den nye presidenten. Samtalene ble katastrofale. En gang under forhandlingene sa USA sin representant til Taliban at «enten aksepterer dere vårt tilbud om et teppe av gull eller så begraver vi dere under et teppe av bomber». I ettertid vet vi hva det ble.
Artikkelen til Patric Martin

Stavanger Aftenblad skrev 3. juni 2008 at krigen i Afghanistan var planlagt lenge før 9/11 og viser til en artikkel fra august 2000 i Washington Post der Robert G. Kaiser skrev at amerikansk militæropprusting pågikk i stillhet i Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan, flere måneder før presidentvalget i november i USA. Men alt foregikk i hemmelighet. «Alt skjer uten offentlig diskusjon, uten å konsultere Kongressen og uten en gang å informere de som trolig vil utforme utenrikspolitikken i en ny administrasjon.»
Stavanger Aftenblad

USAs baser ble plassert der rørlednignen var planlagt
Så bombet og invaderte USA Afghanistan, og en israelsk journalist ble forbløffet over at de store amerikanske basene ble etablert i ruten der den planlagte rørledningen skulle gå, ref. Michael C. Ruppert «Crossing the Rubicon» (2004) side 100. Ruppert har også en interessant «timeline» gjennom kap. 7 i boken.
Uri Averny forbløffet over lokalisering av basene


Men Taliban lot seg ikke utrydde
Krigen viste at Taliban ikke lot seg utrydde og at andre metoder måtte til for å sikre rørledningen. Løsningen ble å forhandle. Fra februar 2018 har Taliban gått ut offisielt med sin støtte til rørledningen og med løfter om å frede den, omtalt i flere medier. Ville de gjort det dersom de ikke var sikre på å komme i en posisjon som ga dem innflytelse over både rørledningen og inntektene fra den?
Taliban støtter rørledningen

Rykter: USAs uttrekning fra Afghanistan kan skyldes rørledningen

Ryktene sier at Taliban også inngikk en avtale med USA om at USA kunne trekke seg ut fra Afghanistan uten at Taliban skjøt mot flyplassen eller skjøt ned fly, og at Taliban skulle overta alt styre og stell etter at USA trakk seg ut. Som belønning skulle Taliban motta en halv milliard dollar.

Kanskje har vi hatt en «vinn vinn» situasjon som ga USA en avslutning på krigen. NRK Urix sin oppsummering etter tilbaketrekkingen har ikke nevnt «gass» eller «rørledning» med et eneste ord. Dette er en smule påfallende.
NRK Urix nevner ikke gass eller rørledning

Rørledningen skal nå nærme seg fullførelse og snart settes i drift hvis alt går vel. Om USA fortsatt har økonomiske interesser i den, vites ikke. Det sies at USA trakk seg ut fra Afghanistan med halen mellom beina. Men USA kan også ha oppnådd det som var deres egentlige mål ved krigen, nemlig en rørledning gjennom Afghanistan. I så fall har de faktisk vunnet krigen.

Uansett er det klart at denne krigen ikke skyldes 9/11. Patric Martin hevder krigen ville hatt nøyaktig samme forløp uten 9/11. Men 9/11 ga USA «legitimitet» til å starte en krig uten å bli kritisert for en ulovlig uprovosert angrepskrig slik Russland opplever i Ukraina i dag. 9/11 gjorde det også mulig for USA å bestemme Afghanistans skjebne uten innblanding fra naboland, noe som var en fordel for USA.

Faktisk.no og NRK har sviktet
Faktisk.no vil ikke engang svare på mail om denne saken, det virker som de ikke er interessert i å avsløre årsakekne til krigen i Afghanistan basert på den dokumentasjonen du kan se her. USA ønsker åpenbart at folk fortsatt skal tro at krigen skjedde pga. 9/11. Men NRK skal ikke la seg styre av desinformasjon fra USA og lyve for folket. Det er på høy tid å sette uavhengige og uredde journalister på jobben og se hva som egentlig kan ha skjedd.

   X