9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7 Lastet ned 3492 ganger pr. 7.9.17
et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
Fjesbokfri sone Annonsefri sone
     Mail din sak til tips at hvamenerpartiene.com Støtt barnelandsby i Kenya

 

Kan White Helmets få Nobels Fredspris ?

Vakker dokumentar
(25. sept. 2017) NRK har ved et par anledninger vist en vakker dokumentar om White Helmets. Den viser heltemodig innsats i sammenraste hus. Når de snille redningsmennene berger ut små barn fra ruinene, er intet øye tørt. De ble nominert i fjor. Nå kan det se ut som White Helmets får Nobels fredspris i år.

Sannheten er ikke så vakker
White Helmets ble grunnlagt og finansiert av USA. "Revoulsjonen" i Syria har skjedd ved at USA ga penger, våpen og opplæring til ulike jihadistgrupper i Midtøsten, enten direkte eller gjennom sine venner i Saudi-Arabia, Qatar, Israel eller Tyrkia. Det har ikke vært noen borgerkrig. Det var leiesoldater, betalte terrorister, islamistiske grupper som utførte USA sin agenda. Målsettingen var krystallklar: å få til et regimeskifte i Syria, nedkjempe Assad og den syriske hæren og få kontroll over Syria.

White Helmets er tuftet på islamistiske terroristgrupper.
Du finner White Helmets der islamist-gruppene har klart å klore seg fast etter å ha slaktet statlige ansatte, også sivile og barn. White Helmets er der når opprørerne rammes av Syrias hær, russerne (flystøtte fra september 2015) eller koordinerte bakkestyrker fra Iran, Irak og Libanon. Og ja, de gjør en vakker jobb. For terroristene.

White Helmets deltar i desinformasjonen
Krigen i Syria er designet med løgner, falske hendelser og et nivå av desinformasjon som verden aldri har sett make til. Her bidrar White Helmets så godt det lar seg gjøre. De publiserer falske fotos (tatt andre steder eller til andre tider) til falske hendelser, og bidrar til at Vesten kan tro at Assad er et uhyre, en ny Hitler, som må drepes. Tim Andersen har dokumentert løgnene i boka "The Dirty War on Syria".
Intervju med Tim Anderson (1 t. og 9 min.)

Å gi fredsprisen til White Helmets er å støtte terror
Dersom White Helmets får fredprisen, er det en anerkjennelse av løgn, false flag-operasjoner og bruk av betalte terroristorganisasjoner, betalte islamistiske grupperinger eller rene leiesoldater for å få til et regimeskifte som ikke er legitimt i henhold til internasjonal rett. I så fall handler Nobel-komiteen lydig etter USAs befaling eller i USAs ånd. USA ønsker at White Helmets og krigen mot Assad skal få oppmerksomhet, og dette er en av måtene de gjør det på. Det kan se ut som den norske Nobel-komiteen nå har falt for dette bedraget. Dersom det er tilfellet, har fredsprisen i uvitenhetens navn sunket ned til et nivå for desinformasjon som vi ikke er tjent med. Da får vi den største fredspris-skandalen så langt, nemlig et bidrag til terrorismen i verden.

Svaret til overskriften er: "Nei, White Helmets kan ikke få fredsprisen."
Det endelige svaret får vi kl. tidligst klokken 11:00 fredag 6. oktober, senest 15. november.


Den skitne krigen i Syria

(22. sept. 2017) Tim Anderson er senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sidney. Han forsker og skriver om utvikling, rettigheter og selvbestemmelse i Latin-Amerika, Asia-Stillehavregionen og Midtøsten. Han har forsket på konflikten i Syria og har skrevet en bok om konflikten (forside til høyre).

Du kan se et grundig intervju med Anderson her (1 t. og 9 min.)

Massiv desinformasjon
Fra forordet: ”Selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til. Ifølge denne har en øyelege med mildt vesen blitt ’den nye ondskapen’ i verden, og den Syriske hæren har ikke gjort annet enn å drepe sine egne sivile på mer enn fire år.

Den dag i dag er det mange som ser på den Syriske konflikten som en borgerkrig, et folkelig opprør mot en despot, eller en slags intern gruppekonflikt. Disse mytene er diktert av stormakter som har utført en serie med regimeskifter i Midtøsten de siste femten årene, alle under falske påskudd. Når så få i vesten går ut mot krigen i Syria i motsetning til invasjonen av Irak, er det fordi de er forledet om dens sanne natur.”

Den nye Adolf Hitler
Vi har alle fått med oss at det startet en borgerkrig i Syria i 2011. Det så ut som Syria ble rammet av den arabiske våren, at folket reiste seg i protest mot den fryktelige despoten president Bashar al-Assad som over natten fremsto som den nye Adolf Hitler. Assad slo tilbake og bombet sivile, kvinner og barn nådeløst. Han utførte til og med et gassangrep mot sitt eget folk og bombet sykehus sønder og sammen. Det var bare ett problem. Historien er falsk. "Protestantene" var leiesoldater.

En krig designet i Washington
Ifølge Tim Andersen er sannheten en annen. Washington hadde knust Libya, nå var det Syria sin tur. USA ga penger, våpen og opplæring til ulike jihadistgrupper i Midtøsten, enten direkte eller gjennom sine venner i Saudi-Arabia, Qatar, Israel eller Tyrkia. Målsettingen var krystallklar: å få til et regimeskifte i Syria, nedkjempe Assad og den syriske hæren og få kontroll over Syria. USA har til og med en ”opposisjon” i eksil, klar til å settes inn hvis Assad ble beseiret.

Brilliante løgner
Krigen ble designet med løgner, falske hendelser og et nivå av desinformasjon som verden aldri har sett make til. Selv den dag i dag, etter at mange av løgnene er grundig tilbakevist, er det seriøse medier som gjentar dem. Senest for et par uker siden siterte NRK en FN-rapport som påsto at Assad sto bak et av gassangrepene. Da president Barack Obama ville rykke inn i Syria på grunn av gassangrepet, fikk han ikke lov verken av kongressen eller FN. Det var simpelthen ingen som trodde at Syrias president kunne finne på å gasse sine egne og gi USA et flott påskudd til å bombe ham til døde. Tim Andersen går i boken gjennom alle de viktige hendelsene i Syria og dokumentasjonen rundt dem, og avslører mange av løgnene rundt dem.

Bruk av organisasjoner
USA har aktivt brukt NGO (Non-governmental organizations) til å fremme sin desinformasjon. Foruten å bruke Human Rights Watch og Amnesty International, skapte USA The White Helmets, The Syria Campaign, Free Syrian Voices and Mosaic Syria. En viktig kilde til feil er en enkeltperson i London som kaller seg Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som mange vestlige byråer, også NRK, har benyttet.

Assad, en populær president
Men det var en ting USA ikke regnet med. President Bashar al-Assad er populær. Han har opprettet en moderne, sekulær stat. Han har bidratt til gode forhold og har gjennomført mange store reformer. Han har stor støtte i folket sitt. Da terroristangrepene startet, samlet folket og hæren seg rundt Assad i kampen mot terror.

Russerne satte USA sjakk matt
Takket være støtte fra Russland (flystøtte fra september 2015) og koordinerte bakkestyrker fra Iran, Irak og Libanon ble terrorgruppene jaget ut. USA måtte se på at styrker de selv hadde finansiert og støttet, ble kjeppjaget ut av Syria. USA sin agenda om regimeskifter i regionen er stoppet, i hvert fall midlertidig. Takket være støtten har vi fortsatt et uavhengig Syria.

Flyktninger, med hilsen fra USA
Vi kan altså takke USA for den massive flyktningstrømmen fra Syria, noe som har blitt en stor belastning for hele regionen og for Europa. Selv generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, må ha visst om, ha deltatt i og forsvart forbrytelser begått av NATO og USA i Syria.

Den hele og fulle Sannheten
Sannheten om den skitne krigen i Syria begynner å spre seg ut over verden. Likevel ser vi at Syrias fiender (EU, USA, Den arabiske liga og Tyrkia) opprettholder sanksjoner mot Syria, trolig støttet også av Norge.

Anbefales!
Boken til Tim Anderson anbefales sterkt til alle som ønsker en analyse av flere sider rundt den skitne krigen i Syria og se konflikten i et større perspektiv. Den var ikke å finne i bokhandlere i Norge for en måned siden. Foruten engelsk, foreligger den nå på tysk.


Meanwhile ... in Ukraine

What is happening i Kiev ? (21. sept. 2017) (Not on the Norwegain news network NRK)


Norge vil IKKE signere FN-traktat som forbyr atomvåpen

(20. sept. 2017) Så viser Børge Brende og Jens Stoltenberg på ny hva slags verdier Norge står for i verden. Etter ordre fra USA vil Norge IKKE signere FN-traktat, som forventet, i tråd med tidligere vedtak, til glede for våre barn og barnebarn.

Røde Kors skuffet over Norge (nrk.no)


Faktisk ganske pussig ...?

(19. sept. 2017) Klassekampens innstikk våget å stille noen spørsmål om 11. september nylig. Istedenfor å bli møtt med saklige argumenter, ble de ledd ut på Dagsnytt 18. Faktisk.no fulgte opp med en litt pussig faktasjekk. Dessverre har den noen huller trolig på grunn av manglende kunnskap om emnet.

I det videre vil jeg forholde meg mest til WTC7, World Trace Center nummer 7, en skyskraper på 47 etasjer som falt ned om ettermiddagen den 11. september 2001. Bygget var ikke truffet av noe fly, og hadde bare mindre skader. BBC annonserte påfallende clairvoyant at bygget hadde kollapset og hvorfor det kollapset fra New York i live sending hele 23 minutter før kollapsen, før noen klippet BBC av luften. Det var noen mindre branner rundt i bygget da det til slutt falt sammen.

 1. Bortsett fra 11. september 2001 har det ikke skjedd at skyskrapere har kollapset pga. brann
 2. Ifølge den offisielle rapporten til NIST, var temperaturene etter brannene i begge tårnene mellom 400 til 700 grader, ikke tusen grader som Faktisk.no skriver
 3. Ifølge svart røyk fra tårnene har det vært svært dårlig forbrenning ved lav temperatur, langt lavere enn å gløde stål
 4. Ved 700 grader er stålet mørkt rødglødende og betydelig svekket og blir bøyelig, men gir fortsatt motstand
 5. WTC7 falt ned i fritt fall over 8 etasjer, forøvrig i tilnærmet fritt fall, uten motstand fra bygget under seg
 6. Film viser at alle de 81 loddrette ståsøylene sviktet i samme mikrosekund over mange etasjer
 7. Den første 9/11 Commission Report hadde ingen forklaring på hvorfor WTC7 falt ned
 8. Den endelige rapporten om WTC7 som ble publisert av NIST i november 2008 vedgår at bygget falt i fritt fall
 9. En mindre brann kan ikke få et bygg til å kollapse på denne måten
 10. Film av kollapsen til WTC7 ble vist til hollandsk rivningsekspert, han påsto det var en profesjonell rivningsjobb, dyktig utført
 11. Det tar mange uker å rigge et bygg for slik riving, og mange uker før det med planlegging
 12. 12 sekunder før det første tårnet kollapset, registrerte kameraer flere kilometer unna rystelser som fikk bildet til å riste
 13. Samtidig med rystelsene kan man på ett lydspor tydelig høre et Brrrrrrrrrrrrrrum som en stor salve med mange ladninger tett etter hverandre
 14. Det ble funnet "iron sferes", mikroskopiske jernkuler, i støvet fra New York, kuler som ligner på sprut fra elektrisk sveisning, som antyder bruk av termitt
 15. Det ble funnet svovelforbindelser i støvet som antyder bruk av militær termitt eller nano-termitt
 16. Det ble funnet søyler med rene "brenne-kutt" på skrå slik rivingseksperter bruker når de brenner av søyler med termitt
 17. Det ble funnet sammensmeltete lavalignende slagghauger av stål og betong under alle byggene
 18. Bygningsrestene ble skipet til Kina og destruert uten grundige og nøytrale vitenskapelige undersøkelser for å dokumentere hvordan byggene hadde kollapset
 19. Det ble funnet hvitdryppende og hvitglødende jern i grunnen etter kollapsene en uke etter 11. september, varmere enn en smed bruker i en smie
 20. Hvitdryppende og hvitglødende jern holder over 1300 grader Celsius, altså det dobbelte av angitt brann-temperatur
 21. Satelittfoto av New York den 16. september 2001 avslørte temperaturer på branntomtene på 747 grader Celsius, etter fem dager med brannslukking
 22. 9/11 kommisjonen var ikke en nøytral, uavhengig eller troverdig kommisjon

Flere detonasjoner fant sted i WTC7 denne dagen før bygget kollapset, helt i strid med det NIST hevder. Et av nøkkelvitnene var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) ble sperret inne i bygget flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. De ble til slutt reddet ut av brannmenn i god tid før bygget kollapset om ettermiddagen. Han døde under mistenkelige omstendigheter dager før den endelige NIST-rapporten ble offentliggjort. Før han døde avga han under ed et notarius-bekreftet vitnemål om det han så og hørte. Rapporten fra NIST hevder krystallklart at det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene og har ikke tatt inn noen vitnemål om det. Barry Jennings har foruten edsvoret vitnesbyrd, uttalt seg i siste versjon av Loose Change og har gitt andre intervjuer.

Intervju med Barry Jennings †

HMP har utfordret faktisk.no
Det er sendt mail til forfatterne av artikkelen på faktisk.no (link under) og utfordret dem til å gå igjennom argumentene ovenfor sammen med HMP. Spesielt interessant blir det å se hvordan faktisk.no vil forholde seg til siste avsnitt, om NIST sin påstand at det aldri var noen detonasjoner mot Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som opplevde og bevitnet detonasjoner i WTC7. Så langt har faktisk.no ikke svart på utfordringen.

En latterlig overfladisk faktasjekk (faktisk.no)

Konklusjon:
Faktisk.no gjengir en utvalgt og stueren versjon av virkeligheten uten å ville gå inn på de problematiske sidene. I denne saken er det Bush-administrasjonen sin versjon som gjelder, også der denne strider mot offisielle rapporter f.eks. om temperatur i brann. Faktisk.no er tendensiøs og villedende og søker å bidra til desinformasjon.


Patetisk Jonas Gahr Støre

(17. sept. 2017) To viktige hendelser har preget nyhetene siste dagene. Den ene er at Børge Brende skal bli president i World Economic Forum. Det er blitt vanlig at norske politikere pendler mellom morsomme internasjonale fora og norsk regjering. Espen Barth Eide har nettopp kommet hjem fra direktørjobb i samme forum som Brende nå skal bli president for. Kanskje derfor har Jonas Gahr Støre gått ut og gratulert Børge Brende, og gitt ham en særdeles godt formulert attest.

En annen nyhet var Statnett som brukte underleverandør til virksomhet i Norge som igjen brukte ansatte fra Bosnia. Det var bare det at når de fikk lønn, måtte de betale tilbake mesteparten av lønnen til underleverandøren. Her fant Jonas Gahr Støre ingen grunn til å komme med en uttalelse.

Hendelsene viser hvem vi har med å gjøre. Støre er tilhenger av globalisering, av fri flyt av arbeidere, av fri flyt av kapital, av skattefrihet for de rikeste, av handelsavtaler som de-regulerer norsk virksomhet og politikk for all fremtid. Han bryr seg ikke om bagateller som utnyttelse av fattige eller sysselsetting av nordmenn når utlendinger kan jobbe billigere.

Det er grunn til å tro at ledelsen i Arbeiderpartiet er kuppet av krefter som ikke bryr seg om arbeiderbevegelsen.

Fredag kl. 13:00 Støre gratulerer Brende (nrk.no)
Ansatte måtte sende halve lønna til bank i Bosnia (nrk.no)


Treg post førte til at forhåndsstemmer ble forkastet

(15. sept. 2017) Over hele landet er hundretalls av forhåndsstemmer kommet for sent inn til valgstyrene. Velgeren har gjort alt korrekt, men sen postgang gjør at stemmen forkastes, skriver nrk.no i dag. Problemet er bare så latterlig enkelt å løse: Steng forhåndsstemmingen en uke før valget.

Stemmene kom for sent – blir forkastet (nrk.no)


Børge Brende blir president for de super-rike

(15. sept. 2017) Han har allerede vist at han har de kvalitetene som behøves til jobben: ta fra de fattige og gi til de rike. Vi har aldri tvilt på hvor hans lojalitet ligger.

Børge Brende (H) blir president i World Economic Forum, og Erna Solberg leter etter en erstatter.

 

  Siste oppdateringer: Lenker:    

    Nye meninger
Oslo Børs idag
Oslo Børs i år
Dow Jones
Fyllingsgraden
Værradar
Værsattelitt
Google News
Wikipedia
Nettaviser
The Real News

DIVERSE
ARKIV
Faste saker som oppdateres:
MARKEDSFØRING
Spille-katastrofe
Useriøs spillreklame
Målloven er avlegs
Demokrati mot målsak
Politikerne horer
vekk fellesarealer
POLITIKK
Byråkratiet
en kreftsvulst ?
Hva sier de blåblå?
Hva sier de rødgrønne?
Kraftkrise = politikerkrise
Politikerne vil ha 1 kr/KWT
EU-dyret
det myke monsteret
Samferdsel
Jernbanesatsingen
ØKONOMI
Skattefarsen i Norge
mens landet råtner på rot
Det blå tyveriet
100 milliarder gis til de rike årlig
Spekulanter, en samfunnsfiende ?
Økonomisk terrorisme
av de rike, for de rike
TiSA - en katastrofe
UTENRIKS
Israel, okkupant og krigsforbryter
Nye NATO- en allianse for angrep
USA og de onde kreftene
Ukraina. Hvem destabiliserer hva?
Irak. Uoppgjorte synder
Tyrkia. Brysomt NATO-medlem?
Syria og Den skitne krigen
11. SEPTEMBER 2001
Cuba prosjektet: USA planla false flag operasjon
Innsidehandel: Noen visste noe ...
Pennsylvania: En Boeing forsvant i hull på 3x6 m
New York: Hvitglødende stål og flymotorer
Pentagon: ble ikke truffet av en Boeing
WTC7 - revet med eksplosiver
Ny og troverdig kommisjon må opprettes
USA, verdens største terrorstat
Exit Osama Bin Laden
Valgkupp i USA
DIVERSE
Verden har en verdikrise
Hva kan vi gjøre ?
Storebror ser deg
Demokratiet, et bedrag ?
CO2, global oppvarming og olje
Tåler Islam kritikk?
Et verdisystem for fall
Gi Edward Snowden asyl
Nye jagerfly
en feilinvestering
Forbrukersaker
 

Mail: tips at hvamenerpartiene.com Sett som startside her Om www.hvamenerpartiene.com