Afghanistan og rørledningen TAPI

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)

   X   

24. mars 2024 (grafikk: KI)

«The Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Gas Pipeline», også kjent som den Trans-Afghanske rørledningen kalt TAPI er nøkkelen til å forstå USAs krig mot Taliban. Men er det noen grunn til å si at USA vant denne 20 år lange krigen?

Eventyrlige olje- og gassressurser i Eurasia

Da Sovjetunionen ble oppløst, åpnet det muligheter for USA og Big Oil til å sikre seg rettigheter til de enorme ressursene fra flere land. Kazakhstan skulle ha mer oljereserver enn Saudi-Arabia, Turkmenistan skulle ha den femte største gassreserven i verden. Noen av disse reservene er senere justert kraftig ned, men er fortsatt betydelige. En interessant tidslinje fra 1991 til 2002 finner du i boken av Michael C. Ruppert fra 2004, hele kapittel 7 (side 94 ff):
«Crossing The Rubicon»

Gass og rørledning

Enron fikk i 1993 tillatelse til å bygge verdens største gasskraftverk utenfor Mumbai med den største utenlandske investeringen i India noensinne, det meste fra USA. 1994 tegnet Enron kontrakt med Usbekistan til å utvikle et stort gassfelt der. Det amerikanske oljeselskap Unocal, senere kjøpt opp av Chevron, signerte i 1995 en stor kontrakt med Turkmenistan. USA stilte med støtte og lånegarantier for begge. Problemet med transport av gassen var allerede løst. En ny rørledning skulle sikre suksess for aktørene og bringe gassen gjennom Afghanistan og helt ned til det Indiske hav der markedet ventet på å ta unna gassen.

Streken i regningen het Taliban

Taliban inntok Kabul i 1996 (med USAs hjelp?) og kort tid etter resten av Afghanistan. Etter at al-Qaida bombet USAs ambassade i Kenya og Tanzania i 1998 og man mistenkte at Taliban hadde spilt en rolle, stoppet alt arbeidet med rørledningen. Samtlige involverte land rundt Afghanistan, foruten selvfølgelig USA, likte dette veldig dårlig. Sammen etablerte de en konspirasjon som ble kalt Anti-Taliban med formål å samle tropper i nabolandene til Afghanistan og nedkjempe Taliban.
Stavanger Aftenblad: USAs gassdrøm

En gruppe neokonservative i USA med Dick Cheney i spissen utviklet strategiske planer for å få kontroll over ressursene i Eurasia, og var forberedt på å møte «fremmed motstand» for å nå målene. Dick Cheney forsto at det største problemet ble å få aksept på hjemmebane for å erobre nye land, med mindre det dukket opp «et katastrofalt og katalyserende element – som et nytt Pearl Harbor», sitert fra «Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century» fra september 2000 av en gruppe neokonservative som kalte seg PNAC, (Project for the New American Century), se side 51 på
PNAC: Rebuilding Americas Defenses

Krigen planlagt lenge før 9/11

Journalist Patric Martin skrev i november 2001 i en spennende artikkel at USAs krig mot Afghanistan var planlagt lenge før 11. september 2001. Han viser til at britiske, franske og indiske medier avslørte at USA truet med krig mot Taliban allerede sommeren 2001, og at krigen skulle finne sted før den første snøen falt midt i oktober 2001. Den 7. oktober startet flybombingen av dette fattige landet, og 19 oktober startet bakkeangrepene. USA har holdt sine økonomiske og strategiske interesser hemmelig som årsak til krigen, for å underbygge løgnen om at krigen skjedde på grunn av terroranslagene 9/11.

Stavanger Aftenblad skrev 3. juni 2008 at krigen i Afghanistan var planlagt lenge før 9/11 og viser til en artikkel fra august 2000 i Washington Post der Robert G. Kaiser skrev at en amerikansk militæropprusting pågikk i stillhet i Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan, flere måneder før presidentvalget i november i USA. Men alt foregikk i hemmelighet. «Alt skjer uten offentlig diskusjon, uten å konsultere Kongressen og uten en gang å informere de som trolig vil utforme utenrikspolitikken i en ny administrasjon.»
Stavanger Aftenblad: krigen planlagt før 9/11

Planleggingen av krigen

Paul Wolfowitz uttalte i et intervju at USA hadde brukt 3 uker på å planlegge krigen etter 9/11. Dette er løgn selv om ingen journalist har funnet det problematisk. Trolig trenger man tre år for å planlegge en fullskala invasjonskrig på andre siden av kloden.

Planleggingen har omfattet alt fra organisering av styrker fra India og nabolandene til Afghanistan som var på plass i 2000, den omfattet operativ virksomhet fra CIA (kamphandlinger) før 9/11, planlegging av «øvelser» i Egypt og Oman slik at styrker fra Storbritannia og USA var utplassert i nærområdet eller underveis på 9/11, og ikke minst planlegging av valgkuppet i vippestaten Florida november 2000 som skulle gi Dick Cheney frie hender som visepresident (mange kalte ham USAs egentlige president), mens George W. Bush spilte golf frem til 9/11.

Patric Martin hevder at planleggingen også innbefattet å skape et legitimt påskudd til krigen, han siktet kanskje til Dick Cheney sitt ønske om «et nytt Pearl Harbor», som kunne gi USA ubegrenset anledning til å starte krig uten å bli kritisert. 9/11 ga USA i tillegg mulighet til å se bort fra sine allierte rundt Afghanistan og ha full kontroll over alle beslutningene på egenhånd. Patric Martin påstår at denne krigen ville hatt nøyaktig samme forløp dersom 9/11 ikke hadde skjedd, men da som «brutal ulovlig uprovosert fullskala angrepskrig» slik russerne kritiseres for i Ukraina i dag.

Hva er mer naturlig enn å invadere Afghanistan når man er angrepet av terrorister fra Saudi-Arabia, ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia, fra en familie i Saudi-Arabia som er nære venner og forretningsforbindelser til Bush-administrasjonen? Osama Bin-Laden ble i sin tid opplært og utrustet av CIA, han fikk mye av æren for å jage de sovjetiske styrkene ut av Afghanistan i 1989. Noen påstår han fortsatt var i USAs tjeneste i 2001.

Forhandlingene før krigen

Under de tre årene med planlegging før 9/11 forsøkte USA stadig å forhandle med Taliban, blant annet i februar 2001 kort tid etter George W. Bush sin innsettelse. I mars 2001 kom en utsending fra Taliban til Washington med presanger til den nye statssjefen, inklusive et kostbart Afghansk teppe. Samtalene ble en katastrofe, og under forhandlingene utbrøt USA sin representant at «enten aksepterer dere vårt tilbud om et teppe av gull eller så begraver vi dere under et teppe av bomber». I ettertid kjenner vi resultatet.

Den israelske journalisten Uri Avnery skrev forbløffet etter invasjonen: «Dersom man ser på kartet over de store amerikanske basene i Afghanistan, blir man slått av det faktum at de er fullstendig identiske med ruten for den prosjekterte rørledningen til Det indiske hav.» (Crossing The Rubicon side 100) også gjengitt i flere store aviser utenfor Norge.

Taliban lot seg ikke bekjempe

Allerede året etter invasjonen, signerte den nye USA-innsatte lederen Hamid Karzai i Afghanistan en ny avtale med Unocal og andre statsledere om rørledningen. USAs mål var å utslette Taliban slik at rørledningen kunne sikres. Slik gikk det ikke, og i 2018 var Taliban kanskje sterkere enn noen gang. Det ble klart at USA og okkupasjonsregimet kunne ikke få en rørledning basert på militær seier.

En avtale til slutt?

Det kan se ut som USA istedenfor inngikk en avtale med Taliban tidlig i 2018. Da var leggingen av rørledningen i nabolandene kommet langt, og nå startet også arbeidet i Afghanistan.
https://interfax.com/newsroom/top-stories/95531/

Det presiseres at dette avsnittet ikke er tilstrekkelig dokumentert og kan ha feilslutninger. Det vi vet er at Taliban i februar 2018 offisielt gikk ut med sin støtte til rørledningen med klare løfter om å frede den. Ville de gjort det dersom de ikke kom i en posisjon som ga dem reell innflytelse over både rørledningen og inntektene fra den?
thediplomat.com
eurasianet.org
www.voanews.com

Hvis Taliban og USA kom til enighet allerede i 2018 om forhold som skulle gjelde fra 2021, kan avtalen kanskje ha sett slik ut:

  • Taliban lover å ikke sabotere rørledningen
  • USA får trekke seg trygt ut av Afghanistan i september 2021 uten at Taliban bomber flyplassen eller skyter ned fly
  • Taliban overtar alt styre og stell i Afghanistan straks amerikanerne er ute
  • Taliban kan igjen (slik de gjorde tidlig i 2001) forby all opiumsdyrking som USA slapp løs i 2001
  • Abdul Ghani Baradar som regnes å være en av Talibans grunnleggere settes fri
  • Avtalen sementeres med rundt en milliard dollar
  • Når rørledningen kommer i drift, vil Taliban få transittavgift på gassen og billig gass til landets innbyggere.
Punktet om opium er tatt med som en liten "avsporing". Da USA inntok Afghanistan, slapp de fri alle narkohøvdinger som Taliban nettopp hadde fengslet. Narkotikaproduksjonen nådde stadig nye høyder, og det skal ha blitt flydd paller med narkotika ene veien, og paller med dollarsedler andre veien i forsvarets fly. Total fortjeneste for CIA kan ha beløpet seg til 100 milliarder dollar over de 20 årene.

Slutten på krigen

Etter 20 år med krig trakk USA seg ut av Afghanistan hurtig og relativt smertefritt, Det skjedde ifølge verdenspressen med halen mellom beina som et stort nederlag.
dagbladet.no: Abdul Ghani Baradar settes fri

Status på rørledningen i dag

Byggingen gjennom Afghanistan skal på det nærmeste være ferdig. Usikre kilder sier at rørledningen er forventet å bli ferdigstilt i løpet av «kort tid». Uenighet med Pakistan om prising av gassen og fordeling av inntektene er et av punktene som må løses.

Hvem vant egentlig?

Enron gikk konkurs i 2001 etter at boblen med «kreativ bokføring» brast. Dersom USA ikke lenger har interesser i Afghanistan, var det ingen grunn til å ha militære styrker til stede, da kan vi si at USA tapte krigen mot Taliban og trakk seg ut med halen mellom beina. Dersom USA fortsatt har interesser, og fikk til en god og troverdig avtale med Taliban, var det heller ingen grunn for å bli i Afghanistan. Da har USA oppnådd det de hele tiden ønsket, nemlig en rørledning gjennom Afghanistan, og har på et vis vunnet krigen uten å si det høyt.

Krigen i Afghanistan ble skapt av en massiv konspirasjon som ikke skydde noen midler for å nå sine strategiske mål. Vi vet at USA har gått ut av en krig som kostet en kvart million mennesker livet over 20 år, og at de ulike oppsummeringene ikke har nevnt «olje», «gass» og «rørledning» med et eneste ord. Det siste er ganske bemerkelsesverdig og oser av tildekking. Det advares spesielt om at artikkelen under fra NRK Urix er så full av feil at det grenser til desinformasjon.
Oppsummering fra NRK Urix

Mer info om 9/11

Det presiseres at denne artikkelen ikke er bevis for at 9/11 var en innside jobb, selv om 9/11 skjedde svært beleilig for USAs krigføring i Afghanistan, og selv om noen løgner er avslørt. For mer info om 9/11 og hvorfor dette må ha vært planlagt og gjennomført av USA, henvises til en nettbok av undertegnede Reidar Kaarbø gratis tilgjengelig her:
"20 år etter 11. september 2001"

   X