Afghanistan
USA har drept Taliban-leder

(22. mai 2016)
Aftenposten med flere er bekymret etter at USA henrettet Taliban-lederen. Dårlig nytt for fredsprosessen mener mange. Dette vil føre til fragmentering av Taliban, splittelse og konflikter internt. Afghanistan-ekspert tviler på at mulla Mansours død gavner fredsprosessen i Afghanistan. Spår i stedet mer kaos.


Afghanistans triste kapittel

(15. juli 2013)
John Pilger skriver i sin bok "The New Rulers of The World", utgitt på norsk med tittelen”Verdens nye herskere” hvordan USA har bidratt til at et likestilt og trygt Afghanistan ble endret til en terrorstat. Derfor er det morsomt at nettopp terrorstaten ble brukt som påskudd for invasjonen i 2001.

Et vellykket regjeringsskifte 1960-årene ga fødselen til en bevegelse kalt PDPA (People’s Democratic Party of Afghanistan) som var støttet av Sovjet selv om bevegelsen ikke var en marionett. Bevegelsen opponerte mot kong Zahir Shah’s eneveldige styre, og i 1978 styrtet PDPA regimet til kongens fetter Mohammad Daoud Khan. Vestlige medier bifalt dette.

Reformer. Den nye regjeringen (1978 - 1992) skisserte et reformprogram som omfattet avskaffelse av føydalmakten på landsbygda, religionsfrihet, like rettigheter for kvinner og innrømmelse av rettigheter som til da hadde vært nektet til forksjellige religiøse minoriteter. Det ble innført gratis legetilsyn i fattige områder, tvangsarbeid ble avskaffet, kampanje for masse-alfabetisering satt i gang og 13000 fanger satt fri mens politiarkivene ble brent offentlig.

Høy grad av likestilling. På slutten av 1980-tallet fremsto Afghanistan som en frigjort stat der kvinner hadde halvparten av studieplassene. 40 % av legene, 70 % av lærerne og 30 % av embetsmennene var kvinner. Det gikk bra, veldig bra, akkurat som i Nicaragua på 1980-tallet under Daniel Ortega.

En trussel for USA. Zbigniew Brzezinski, Carters sikkerhetsrådgiver, mente det fremgangen var en utfordring og en trussel for USA. Hvis Afghanerne lykkes under PDPA ville dette bli et dårlig eksempel for andre (sett fra USA sitt ståsted). I august 1979 meldte USA’s ambassadør i Kabul at USA ville være tjent med PDPA regjeringens død uansett sosiale og økonomiske konsekvenser. USA bestemte seg for å handle. Brzezinskis plan var enkel: å støtte islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia, destabilisere Sovjetunionen og skape noen opphissede muslimer.

USA's pengestøtte til mujaheddin. 3. juli 1979 ga Carter i hemmelighet 500 millioner dollar til mujaheddin for å styrte Afghanistans første verdslige, progressive regjering. (et halvt år før Sovjrets invasjon). Resultatet vet vi: Mujaheddin drepte lærere, brente skoler, terroriserte og undertrykket kvinner og skapte frykt, alt med støtte fra Vesten.

CIA's plan. CIA-direktør William Casey støttet i 1986 en pakistansk plan om å rekruttere folk verden over for den afghanske Jihad. Over 100.000 militante muslimer ble opplært i Pakistan 1982 – 1992. Arbeidere som skulle slutte seg til Taliban og Osama Bin Ladens al-Qaida ble rekruttert i USA og fikk paramilitær opplæring i en CIA-leir i Virginia kalt Operation Cyclone. Samtidig drev CIA og britisk M16 treningsleire for mujaheddin i Pakistan og lærte fremtidige al-Quida og Taliban å lage bomber og drive terrorisme. Dette fortsatte også etter at Sovjet trakk seg ut i 1989.

Brutalisering. USA innledet forhold til noen av verdens mest brutale fanatikere. Gulbuddin Hekmatyar (kjent for opium og kvinneundertrykking) mottok titalls millioner CIA-dollar og ble invitert til London i 1986 og hyllet som ”frihetskjemper” av Margaret Tatcher

Invasjonspåskudd. Da sovjet invaderte i 1980, var det som svar på stamme- og religions-terrorismen, akkurat samme påskudd som amerikanerne brukte for sin invasjon i november 2001.

PDPA's fall. 1992 falt regjeringen til PDPA, og Gulbuddin Hekmatyar lot amerikanske raketter regne over Kabul som drepte 2000 mennesker – til de andre fraksjonene lot ham bli statsminister. (Kilde for ovenstående: John Pilger)

Narkotika. I januar 2001 forbød Taliban all opium-produksjon, og arealer som ble brukt til dette ble redusert med hele 91 %. Noe av det første de amerikanske styrkene og CIA gjorde i november 2001, var å sette fri kjente opium-høvdinger som (sa de) ville støtte USA sine styrker. De begynte straks å utplante enorme områder. Allerede ved innhøstingen i juni 2002 var Afghanistan blitt verdens største leverandør av heroin. Under CIA’s beskyttelse ble produksjonen i 2002 rundt 3.700 tonn. Verdensbankens leder uttalte (mars 2003) at narkotika var viktigere for Afghanistans økonomi enn nødhjelp. 2003 ga ny rekord: rundt 4.000 tonn opium, og 2004 ble forventet nærmere 6.000 tonn. Og narkotika-pengene havnet på Wall Street og bidro til å få Dow Jones opp fra 7.200 (2002) til over 10.000 (2004). (Kilde: Michael C. Ruppert ”Crossing the Rubicon”)

Norsk løgn. Når tidligere utenriksminister Gahr Støre forsøker å fremstille norsk deltakelse i Afghanistan som kamp mot kvinneundertrykkelse og kamp mot narkotika, er det altså blank løgn. Trolig ble Norge manipulert med i USA's skitne krig uten engang å forstå hva som egentlig skjedde.


CIA har funnet etterfølgeren til Hamid Karzai

(6. febr. 2013)
Hamid Karzai er oppbrukt. Noen av oss ble forbløffet da USA etter invasjonen i Afghanistan trakk frem Hamid Karzai av jakkeermet og fikk ham innsatt som demokratisk valgt president fortere enn du kan si "kupp". Mannen var i Norge i går og takket for 750 nye millioner kroner som han sier aldeles ikke skal gå til korrupsjon. Han har hatt sine to perioder etter omfattende dokumentert valgfusk i stor stil. Who is next ?

Den amerikanske broren Qayum Karzai står klar til å ta over. Dette er presidentens eldre bror, amerikansk statsborger, han eier en restaurant i Baltimore og er bosatt i Columbia i USA. Han er nå trolig ferdig opplært av amerikanerne til å overta rollen som president i Afghanistan. Det mangler bare et "demokratisk valg", (ikke noe problem her !) så er saken biff.

Intrigue in Karzai Family as an Afghan Era Closes


Norge skal betale erstatning til Afghanistan

(8. des. 2012)
Fordi Norge har befridd Afganistan, skal vi betale 1 milliard kroner i erstatning. Norge har i snart 10 år deltatt i fredsbevarende tjenester i Afghanistan, som en hvit ridder har vi hjulpet USA i kampen mot den onde Taliban, i kampen mot narkotika, i kampen mot kvinneundertrykking, og for å demokratisere og sivilisere Afghanistan.

For denne edle innsatsen skal vi nå betale erstatning til afghanske borgere som har kommet i skuddlinjen. Det var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som serverte nyheten om erstatning i nrk for et par dager siden.

En gjennomkorrupt stat. Afghanistan er en av verdens mest gjennomkorrupte stater. Milliarder av dollar har gått inn til landet, - og har blitt transportert ut på paller til Dubai og derfra videre til all verdens skatteparadiser. Nå skal vi sende mer penger, ifølge forsvarsministeren i nyhetene for et par dager siden.

Innrømmelse av skyld ? Fordi det ikke er vanlig i denne verden å betale erstatning når man gjør gode gjerninger, er det grunn til å tro at dette er innrømmelse på at hele krigen er noe djevelskap som krever unnskyldning og erstatning. Alternativ er det et falskt påskudd for å gi penger til en korrupt ledelse.


Kjeltringene som tapper Afghanistan

(1. des. 2012) Kabul Bank tømt for 5 milliarder kroner BT skrev i går på s. 22 om hvordan 19 mottakere fikk "lån " i Kabul Bank for rundt 5 milliarder kroner. Denne lille gruppen korrupte menn, en av dem broren til president Karzai, pakket pengene i bagger og kofferter og fløy dem ut til skatteparadiser der pengene nå ligger skjult. Det blir omtrent 270 millioner kroner på hver av dem i snitt. Beløpet tilsvarer 5-6 prosent av landets brutto nasjonalprodukt. Banken ble reddet med krisepakke fra den afghanske regjeringen i 2010.

Et land ledet av kjeltringer. Mahomed Karzai og de andre kjeltringene har fått amnesti av presidenten selv, bror til Mahomed. Amnestiet til "låntakerne" er ifølge en granskning "trolig ulovlig".


USA har "oppnevnt" Afghanistan som alliert.

(9. juli 2012)
Det gjør det lettere for landet å kjøpe forsvarsutstyr fra USA, eller kanskje rettere: det gjør det lettere for USA å selge forsvarsutstyr til Afghanistan.

Når et land er invadert og okkupert, på særdeles tvilsomt grunnlag og kanskje i strid med internasjonal rett, og landet får tredd ned over ørene et styre som er opplært av invasjonshæren, deretter får et maktapparat som er opplært, kjøpt og finansiert av den samme invasjonshæren, ja da høres det ganske søkt ut å snakke om positive allianser i det hele tatt.

Afghanistan følger Pakistan, Israel, Egypt og Japan


Hvordan skape "gode allierte"?

(9. juli 2012)
Vi minnes endel forhold i Afghanistans nære historie som ikke helt lukter gode allianser:
 • før 11. september 2001 var over 100.000 amerikanske og britiske soldater utplassert på "øvelser" i området, de ventet bare på et påskudd på å gå til krig.
 • 11. september 2001 har elementer i seg som gir grunn til å mistenke at USA har hatt en finger med i "terrorangrepet". Eksempelvis er det umulig at et passasjerfly styrtet på et jorde i Pennsylvania uten spor av synlig vrakgods. Foto viser "nedslagsfeltet" som vitner om treff av et missil (rakett), ikke et fly.
 • Osama Bin Laden var på det amerikanske sykehuset i Dubai 4. juli 2001 der han fikk besøk av en lokal CIA-sjef. Han var da en av verdens mest ettersøkte menn
 • 10. september 2001 var Bin Laden på et sykehus i Pakistan, hvor han trolig befant seg dagen etter. Hvis målsettingen med invasjonen var å ta Bin Laden, gikk de inn i feil land.
 • det var aldri snakk om at Taliban hadde forårsaket terroren i USA, derimot Bin Laden's Al Quida som ikke er geografisk knyttet til Afghanistan.
 • i 2001 var Afghanistans narkotikaproduksjon på et lavmål pga. Talibans forbud mot narkotika.
 • etter bare noen år under amerikansk "beskyttelse", ble Afghanistan verdens største produsent av heroin. Pengene ble kanalisert til Wall Street.
 • Hamid Karzai var i USA i 2000 og 2001 "for å få støtte i kampen mot Taliban", og etter invasjonen trakk USA ham "ut av ermet" og fikk ham "demokratisk valgt" til president på rekordtid.
 • etter 10 års brutal krigføring i landet, går nå Hillary Clinton ut og "oppnevner" landet de har invadert som "alliert".


Støres utilregnelighet og Afghanistan

(19. jan. 2012)
Jonas Støre like utilregnelig som Breivik, ifølge Johan Galtung. For å underbygge påstanden sin, trakk Galtung fram flere av Støres argumenter for Norges deltakelse i Afghanistan, som kampen mot islamsk fundamentalisme, at vi støtter kvinnefrigjøring og vil stanse narkoptikaeksporten. Fredsforskeren mente at dette må ses på som vrangforestillinger. Han sa at kommunismen brakte likestilling til afghanske kvinner, og Taliban slo hardt ned på narkotikasmuglingen.

Galtung har rett om narkotikaen. Det som er helt sikkert, er at verken USA eller Norge har invadert Afghanistan for å bekjempe narkotika eller hjelpe kvinner i nød, her kommer Støre med ren historieforfalskning.

For narkotikaen sin del skjedde nemlig det stikk motsatte. Ifølge FN sin narkotikakontroll forbød Taliban all dyrking av narkotika i januar 2001, og arealene det ble dyrket opium på ble redusert med hele 91%. Produksjonen gikk dramatisk ned fra 3.279 tonn (70 % av markedsandelen av opium i 2000) til bare 185 tonn.

USA slapp løs narkobaronene. Noe av det første de amerikanske styrkene og CIA gjorde i november 2001, var å sette fri kjente opium-høvdinger som (sa de) ville støtte USA sine styrker. De begynte straks å utplante enorme områder. Allerede ved innhøstingen i juni 2002 var Afghanistan blitt verdens største leverandør av heroin. Under CIA beskyttelse ble produksjonen i 2002 rundt 3.700 tonn. Verdensbankens leder uttalte (mars 2003) at narkotika var viktigere for Afghanistans økonomi enn nødhjelp. 2003 ga ny rekord: rundt 4.000 tonn opium, og 2004 ble forventet nærmere 6.000 tonn. (Michael C. Ruppert "Crossing the Rubicon" 2004)

Er CIA involvert i narkotikatraffikken ? Ifølge Ruppert er svaret klart JA. Han selv var ex CIA og var på nippet til å bli henrettet fordi han varslet om det han visste. Vi vet også at CIA-direktører har endt opp som banksjefer på Manhattan i banker som er kjent for hvitvasking av nettopp narkopenger. Ifølge Ruppert er fly både fra USA og NATO brukt til smugling av heroin ut av Afghanistan, trolig også fly som har mellomlandet i Norge.

Norske soldater i Afghanistan bedt om å se en annen vei. Norske soldater som observerte tegn på alliertes smugling av narkotika, skal ha blitt "anmodet" om å se en annen vei.

Johan Galtung på nrk.no


Ai ai for en artig krig !

(7. des. 2011)
Krigen i Afghanistan har "vært en velsignelse" for Norge. fordi forsvaret har fått "operasjonalisert" en ellers vanskelig overgang mot "et innsatsforsvar", har vært uttalt. Men om krigen er en velsignelse eller en forbannelse strides det tydeligvis om. Mens USA's forsvarsminister åpent sier at USA deltar i to kriger (Irak og Afghanistan), deltar Norge med "fredsbevaring".

Forskere advarte mot krigen i Afghanistan. Ifølge seniorforsker Astri Suhrke på CMI har man advart myndighetene mot sterk internasjonal tilstedeværelse i Afghanistan gjentatte ganger fra desember 2001 og til nå. Advarslene er begrunnet i erfaringer fra andre land og fra tidligere "tilstedeværelser" i Afghanistan.

En utrolig terrorhandling. Angrepene i USA varte mindre enn 2 timer og tok livet av 3000 mennesker, uten å forårsake alvorlig skade på infrastruktur eller politisk system. De to krigene som ble startet som følge av denne hendelsen har snart vart 10 år, har bombet minst ett land tilbake til steinalderen og har tatt livet av mer enn 1 million mennesker hvorav 90 % sivile. Det er terror, det.

Krigsforbrytelser ? I ettertid vet vi at invasjonen av Irak skjedde på bakgrunn av løgner og egenproduserte falske bevis. USA trengte et påskudd for invasjonen, og de laget det. Dette er iht. internasjonal rett en krigsforbrytelse, selv om mediene i Norge ikke finner det særlig problematisk. Også invasjonen av Afghanistan har skjedd på syltynt grunnlag.

Kronikken "Etterpåklok eller bare klok" av seniorforsker på CMI


Norske vervingsoffiserer uønsket på Island

(17. juni 2011)
Det viser seg at nordmenn har vervet flere islandske soldater til å krige i Afghanistan under norsk flagg. Trolig er rekrutteringen som nordmenn har utført i strid med den islandske straffeloven. Nyheten har vært særdeles godt bortgjemt, men vi fant den på nrk.no her:
Dette er verving av leigesoldatar som kanonføde


Krigen "begynte" lenge før 9/11

(21.mai 2011)

 • Rundt 100.000 soldater fra USA og Storbritannia og et par amerikanske hangarskip var underveis til øvelsene Bright Star i Egypt og Swift Sword i Oman før og under 11. september. Da det offisielle påskuddet kom for å gå inn i Afghanistan kom, var de ikke bare klare, de var også strategisk særdeles godt utplassert for jobben.

 • Plasseringen av de store amerikanske basene er identisk med ruten for den prosjekterte oljerørledningen til det indiske hav. Man kunne tro Osama Bin Laden var amerikansk agent som fremmet amerikanske interesser. (Uri Averny, 2002)

 • Før 11.09.2001 ble det i USA diskutert hvordan man kunne "sikre" en oljerørledning gjennom Afghanistan.

 • Oljerørledningen er knapt omtalt i norske medier, heller ikke når den er klar til å tas i bruk eller hvordan lokasjoner til amerikanske baser sammenfaller med rørledningen. Nordmenn vet ikke om rørledningen, ikke hvilken strategisk betydning den har for USA, og slettes ikke hvor den går.

 • Da USA gikk inn i Afghanistan, var det angivelig for å "ta" Osama Bin Laden. Den 4. juli 2001 var Bin Laden på det amerikanske militærsykehuset i Dubai for behandling av en kronisk lidelse, der han også skal ha møtt en lokal CIA-sjef. På dette tidspunkt var han allerede "særdeles ettersøkt". Hvorfor tok de ham ikke da?


Krigen i Afghanistan var planlagt måneder i forveien

(3. april 2011)
Fra boka "The Hidden History of 9-11" s. 271 er dette hentet:
"... En uvanlig stor militær oppbygging omkring Afghanistan som fant sted ukene før 11. september antyder flere års planlegging for krigen i Afghanistan. Operasjon Swift Sword sendte 25.000 britiske soldater til Oman, i den største armada siden Falklandskrigen. To U.S. hangarskip ankom den Arabiske Gulf utenfor kysten av Pakistan. Tidlig oktober 2001 startet CentCom operasjon Bright Star som omfattet 60.000 soldater i Egypt."

Britene var på plass 15. sept. 2001 i Oman

Wikipedia: "The National Command Authorities deemed this exercise so important that it continued the operation which began just days after terrorists struck targets on American soil on September 11, 2001." USA sendte 23.000 egne soldater til "øvelse Bright Star", de var pakket og klar til å dra før flyene traff tårnene.

Det foregikk svære tropperforflytninger i ukene før 11. september 2001, og de eksepsjonelt store bevegelsene skyldes altså øvelser som USA og Storbritannia hadde planlagt år i forveien, tilfeldigvis i området der de seinere skulle benyttes i krig.


Hvorfor får vi ikke vite sannheten ?

(28. jan. 2010)
Den 14. februar 2002 skrev Uri Averny i sin spalte i den Israelske avisen Ma'ariv følgende (sitatet finner du helt nederst på denne siden, evt. google for mer)

"If one looks at the map of the big American bases created [in the Afghan war], one is struck by the fact that they are completely identical to the route of the projected oil pipeline to the Indian Ocean." Han fortsetter: "Osama bin Laden did not comprehend that his actions serve American interests .... If I were a believer in conspiracy theory, I would think that bin Laden is an American agent. Not being one I can only wonder at the coincidence."


Litt historie

Den siste stabile perioden i Afghanistan var mellom 1933 og 1973 da landet var under kong Zahir Shah. I 1973 gjennomførte kongens svoger, Mohammed Daoud Khan, et kupp. Daoud og hele hans familie ble myrdet i 1978 da det afghanske kommunistpartiet overtok styret gjennom et kupp.

Motstanden mot regimet som fulgte var betydelig. I tillegg var regimet preget av innbyrdes konflikter. I august 1978 begynte den amerikanske regjeringen å støtte mujahedin i deres motstandskamp, og i årene som fulgte trente og bevæpnet CIA minst 35 000 krigere. Mange av dem var fra andre land, og blant dem var Osama bin Laden. I slutten av 1979 stod regjeringen i fare for kollaps, og den 24. desember intervenerte Sovjet. De neste ti årene førte mujahedins motstand, støttet av USA, Pakistan og andre regjeringer, til at rundt 15 000 sovjetiske soldater mistet livet. Disse tapene, samt internasjonalt press førte til at Sovjet trakk seg ut i 1989.

På grunn av Sovjetunionens fall åpnet det seg en tilgang til de store gass- og oljefeltene rundt Det kaspiske hav, og Afghanistans strategiske betydning endret seg. Det kaspiske hav er en innsjø, og det er bare tre mulige ruter for rørledning ut til havet; Iran, Russland og Afghanistan. Alle de store oljeselskapene har siden forsøkt å få tilgang til denne gassen og oljen, delvis hver for seg og delvis i en sammenslutning ledet av Unocal. Verdens forskjellige regjeringer har også sett den strategiske betydningen av å ha tilgang til denne ressursen. (wikipedia.no)


Oljerørledningen

I ettertid vet vi at krigen i Irak handler om olje. Var det samme tilfelle i Afghanistan? For et gammelt, hett tema da krigen startet var nettopp en planlagt rørledning fra det Kaspiske hav til Det Indiske hav i bukten ved Pakistan. Da planene ble laget, anså man oljereservene i det Kaspiske hav som enorme, reservene er siden justert ned betydelig. Status for oljeledningen i dag er ukjent.

Det er ganske påfallende at USA's store militærbaser i Afghanistan samsvarer med plasseringen av oljerørlediningen.

Rørledningen skulle være ferdig i 2014 (Wikipedia)

Påskuddet

USA skulle ta Osama Bin Laden som etter sigende skulle befinne seg i Afghanistan. Ham fant de ikke, og tok Afghanistan i stedet, det er jo en naturlig ting å gjøre.

Bin Laden angivelig skal ha vært pasient ved det amerikanske sykehuset i Dubai to måneder før 11. september 2001, der han fikk besøk både fra CIA og fra Saudiarabisk etterretning.

CIA agent met Bin Laden in July

Men også den 11. september 2001 var Osama Bin Ladens oppholdsted kjent. Han var i et pakistansk militærsykehus i Rawalpindi under vingene til USA's allierte Pakistan, ifølge en rapport av Dan Rather, CBS News. "He could have been arrested at short notice which would have "saved us a lot of trouble", but then we would not have had an Osama Legend, which has fed the news chain as well as George W's speeches in the course of the last five years." Bin Laden ble lagt inn på Rawalpindi en dag før terroraksjonen, den 10. september 2001.

Where was Osama on September 11?


Narkotika

Ifølge Ruppert, sto Afghanistan alene for 70 % av markedsandelen av opium i 2000 ifølge FN's narkotika kontroll program. Men januar 2001 skjedde det noe. Taliban forbød all opium-produksjon, og arealer der det ble dyrket opium ble redusert med hele 91 %. Produksjonen gikk ned fra 3.279 tonn til bare 185 tonn.

Noe av det første de amerikanske styrkene og CIA gjorde i november 2001, var å sette fri kjente opium-høvdinger som (sa de) ville støtte USA sine styrker. De begynte straks å utplante enorme områder. Allerede ved innhøstingen i juni 2002 var Afghanistan blitt verdens største leverandør av heroin. Under CIA beskyttelse ble produksjonen i 2002 rundt 3.700 tonn.

Verdensbankens leder uttalte (mars 2003) at narkotika var viktigere for Afghanistans økonomi enn nødhjelp. 2003 ga ny rekord: rundt 4.000 tonn opium, og 2004 ble forventet nærmere 6.000 tonn. Og narkotika-pengene havnet, igjen ifølge Ruppert, på Wall Street og bidro til å få Dow Jones opp fra 7.200 (2002) til over 10.000 (2004).


Afghanistan timeline 1991 - 2002

From the book "Crossing The Rubicon" by Michael C. Ruppert (2004) we present the cuts describing the timeline in Afghanistan. The book is a thriller dealing with aspects of 9/11 2001 from an ivestigators point of view.