Ukraina. Hva vet vi? Hva tror vi? Hva vil vi ikke vite?

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)
Dersom du har bred skjerm, kan du med fordel gjøre vinduet smalere og lettere å lese.

   X   

31. mars 2024

Jeg har tatt feil om krigen i Ukraina. Hele mitt utgangspunkt for det jeg har sagt og skrevet om Ukraina de siste årene har vært feil. Det var et sjokk å bli klar over det. For jeg trodde beslutningstakerne ikke visste. Det var feil. De vet.

Jeg har skrevet om Vestens løfter om ikke å utvide NATO en tomme østover da Sovjetunionen gikk i oppløsning, løfter som foreligger skriftlig som notater, korrespondanse, telegrammer og referater på George Washington Universitet i The National Security Archive etter at de ble frigitt i desember 2017.

Jeg har skrevet om hvordan USA siden midten av 1990-tallet har hatt en bevisst strategi om å utvide NATO østover og «omringe» Russland i Svartehavet, og hvordan Putin sa at han satte en rød strek ved utvidelse til Ukraina, slik USA satte en rød strek under Cuba-krisen. Dersom streken krysses, vil landet utsettes for en eksistensiell trussel og måtte ta grep, sa Kennedy den gang og Putin i 2008

Og jeg har skrevet om hvordan Victoria Nuland, Jake Sullivan, Anthony Blinken og den gang visepresident Joe Biden designet og finansierte og gjennomførte regimeskiftet i Ukraina i 2014 og innsatte et russisk-fiendtlig styre bygget på gamle nazi-fundamenter, et regime som gikk i strupen på hele den russiskspråklige tredjedelen av Ukraina. Russland tok Krim slik de lovet i 2008, og så seg til slutt nødt til å gå inn og støtte regionene øst i Ukraina.

Perioden 2014 til 2022 finansierte og utrustet USA det Ukrainske forsvaret opp til NATO standard. Etter invasjonen i 2022 da det forelå en nesten ferdig fredsavtale, ba USA den britiske Boris Johnson reise til Tyrkia og få Ukraina til å trekke seg fra fredsavtalen, og love at Vesten skulle sørge for at Ukraina vant denne krigen med «alt som trengs».

Jeg skrev om alt dette fordi jeg trodde våre politikere levde i villfarelse om det som skjedde og hvorfor det skjedde, fordi jeg trodde at de store mediene med NRK i spissen ikke var informert og fordi jeg trodde norsk etterretning ikke hadde fått med seg hvorfor krigen var så farlig.

Jeg tok feil, og jeg beklager sterkt.

For politikerne vet, utenriksredaktørene i media vet, og etterretningen vet nøyaktig hva som har skjedd, hva som skjer og hvorfor det skjer. Dette er en samordnet operasjon planlagt over mange år med formål å svekke Russland militært, økonomisk, politisk og diplomatisk og å få innsatt et nytt USA-vennlig regime i Russland, splitte opp Russland, fordele landets enorme ressurser mellom USA, UK og EU, og sørge for at Russland aldri mer fremstår som en stormakt.

Selv en middels intelligent fjortis vil klare å trekke denne slutningen etter et par ukers studier, uten informerte politiske rådgivere, uten innleide eksperter og uten tilgang til hemmelig etterretning og strategi.

Folk som professor Jeffrey Sachs får ikke slippe til på NRK med sin klare argumentasjon og kunnskap basert på et utrolig kontaktnett og mange års erfaring, fordi NRK vet at han også vet. Du vil aldri få høre Jeffrey Sachs på NRK fordi NRK gjør jobben sin.

Det tok det meg lang tid å innse at de vet. Og nå frykter jeg at USA og NATO og EU ikke vil være i stand til å gå vekk fra sine mål og sin strategi før verden gløder av radioaktivitet. Det gjør meg svært ukomfortabel.

Her er noen av emnene som NRK ikke vil ta opp

 • Løftene om ikke å utvide NATO østover ved sovjetunionens oppløsning i 1989, 90 og 91 foreligger skriftlig som 30 referater, korrespondanse, notater og telegrammer på på George Washington University i The National Security Archive.
 • NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at løftene ikke er gyldige fordi de ikke ble skrevet ned. Men juridisk sett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige.
 • Også løftene fra Cuba-krisen var kun muntlige, og det ville vært uhyrlig dersom Sovjetunionen snudde ryggen til dem.
 • USA har jobbet systematisk med å utvide NATO østover i perioden fra Sovietunionens oppløsning til i dag.
 • Allerede i 2008 sa Putnin at Natos utvidelse til Ukraina var å krysse en rød strek, og at han da kom til å ta tilbake Krim.
 • Viktoria Nuland fortalte at USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina frem til 2014.
 • Nazister var involvert i kuppet og er involvert i dagens regime i Ukraina - under støtte av USA.
 • Nazistene sto bak brann i Odessa 2. mai 2014 (etter statskuppet) der kanskje så mange som 50 ble drept og 200 skadet.
 • Ukrainere som var etnisk russisk med russisk språk og kultur ble truet etter kuppet og søkte å frigjøre seg fra Ukraina.
 • Russiskspråklige Ukrainere i Øst, på Krim og flyktninger til Russland har blitt forhindret fra å stemme i Ukraina ved valg.
 • Viktoria Nuland, Jake Sullivan og Joe Biden har aktivt bidratt til krig i Ukraina fra før 2014 til i dag.
 • USA rustet opp Ukraina til NATO standard i perioden 2014 til 2022.
 • Da krigen startet i 2022, var det etter massiv økning i artilleribeskytning mot russiske ukrainere, bevitnet av OSCE.
 • USA har uttrykt at det var flott å ha en krig mot Russland som ikke førte til tap av egne liv.
 • USA har uttrykt glede over at Nord Stream ble sabotert, og har tjent masse penger på det.
 • USA har trolig stått bak sabotasjen av Nord Stream.
 • USA har hatt innteresse av at Europa - og i særdeleshet Tysklande - er blitt svekket
 • Ukraina har trolig tapt over 500.000 soldater, mens russernes tap kan være så lavt som 50-100.000 (mai 2024)
 • Russland har vesentlig større tilgang på soldater og artilleri enn Ukraina - dette predikerer en seier.
 • Russland har styrket sin økonomi og sine allianser på grunn av krigen.
 • Ukraina hanker nå inn unge og eldre til hæren, og sender dem til fronten med minimal opplæring uten erfaring.
 • Zelensky forsøker få omliggende land til å arrestere ukrainere som har flyktet for å slippe å kjempe, for å tvinge dem inn i hæren.
 • I dag er det Vesten som holder liv i krigen mot Russland, og noen tror fortsatt de kan knekke Russland og vinne krigen.

Når NRK ikke vil ta opp disse sakene, er det fordi de VET at disse sakene ikke tåler dagens lys, at de vil fremstille hele konflikten i Ukraina i et lys som våpenindustrien, NATO og USA ikke tåler. Norske myndigheter står trolig bak instruksen til NRK om å la disse sakene ligge, etter ordre fra USA.

   X