Beklager, jeg har tatt feil om krigen i Ukraina

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)
Dersom du har bred skjerm, kan du med fordel gjøre vinduet smalere og lettere å lese.

   X   

31. mars 2024

Jeg må bare beklage. Jeg har tatt feil om krigen i Ukraina. Hele mitt utgangspunkt for det jeg har sagt og skrevet om Ukraina de siste årene har vært feil. Det var et sjokk å bli klar over det.

Jeg har skrevet om Vestens løfter om ikke å utvide NATO en tomme østover da Sovjetunionen gikk i oppløsning, løfter som foreligger skriftlig som notater, korrespondanse, telegrammer og referater på George Washington Universitet i The National Security Archive etter at de ble frigitt i desember 2017.

Jeg har skrevet om hvordan USA siden midten av 1990-tallet har hatt en bevisst strategi om å utvide NATO østover og «omringe» Russland i Svartehavet, og hvordan Putin sa at han satte en rød strek ved utvidelse til Ukraina, slik USA satte en rød strek under Cuba-krisen. Dersom streken krysses, vil landet utsettes for en eksistensiell trussel og måtte ta grep, sa Kennedy den gang og Putin i 2008

Og jeg har skrevet om hvordan Victoria Nuland, Jake Sullivan, Anthony Blinken og den gang visepresident Joe Biden designet og finansierte og gjennomførte regimeskiftet i Ukraina i 2014 og innsatte et russisk-fiendtlig styre bygget på gamle nazi-fundamenter, et regime som gikk i strupen på hele den russiskspråklige tredjedelen av Ukraina. Russland tok Krim slik de lovet i 2008, og så seg til slutt nødt til å gå inn og støtte regionene øst i Ukraina.

Perioden 2014 til 2022 finansierte og utrustet USA det Ukrainske forsvaret opp til NATO standard. Etter invasjonen i 2022 da det forelå en nesten ferdig fredsavtale, ba USA den britiske Boris Johnson reise til Tyrkia og få Ukraina til å trekke seg fra fredsavtalen, og love at Vesten skulle sørge for at Ukraina vant denne krigen med «alt som trengs».

Jeg skrev om alt dette fordi jeg trodde våre politikere levde i villfarelse om det som skjedde og hvorfor det skjedde, fordi jeg trodde at de store mediene med NRK i spissen ikke var informert og fordi jeg trodde norsk etterretning ikke hadde fått med seg hvorfor krigen var så farlig.

Jeg tok feil, og jeg beklager sterkt.

For politikerne vet, utenriksredaktørene i media vet, og etterretningen vet nøyaktig hva som har skjedd, hva som skjer og hvorfor det skjer. Dette er en samordnet operasjon planlagt over mange år med formål å svekke Russland militært, økonomisk, politisk og diplomatisk og å få innsatt et nytt USA-vennlig regime i Russland, splitte opp Russland, fordele landets enorme ressurser mellom USA, UK og EU, og sørge for at Russland aldri mer fremstår som en stormakt.

Selv en middels intelligent fjortis vil klare å trekke denne slutningen etter et par ukers studier, uten informerte politiske rådgivere, uten innleide eksperter og uten tilgang til hemmelig etterretning og strategi.

Folk som professor Jeffrey Sachs får ikke slippe til på NRK med sin klare argumentasjon og kunnskap basert på et utrolig kontaktnett og mange års erfaring, fordi NRK vet at han også vet. Du vil aldri få høre Jeffrey Sachs på NRK fordi NRK gjør jobben sin.

Det tok det meg lang tid å innse at de vet. Og nå frykter jeg at USA og NATO og EU ikke vil være i stand til å gå vekk fra sine mål og sin strategi før verden gløder av radioaktivitet. Det gjør meg svært ukomfortabel.

   X