Blasfemi på NRK.no

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)

   X   

Hvilken side tar Vårherre i krigene ?

12. mars 2024

Sakset fra nrk.no:

  Ukraina trenger ikke å skamme seg hvis landet innleder forhandlinger. De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, har Paven sagt i et intervju som blir offentliggjort 20. mars.

  «Uttalelsene fra paven er ekstremt uheldige og ytterst overraskende», sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og på god fot med Vårherre, Janne Haaland Matlary. Hun mener pavens utsagn ikke er i tråd med kirkens lære om en «rettferdig krig», slik det beskrives i Katekismen. Det innebærer at det ikke kan finnes fred uten rettferdighet, og at en stat som utsettes for aggresjon har rett til å forsvare seg og bli hjulpet av andre.

  I Ukraina er det helt klart Russland som er skyldig i aggresjon, derfor bør paven oppfordre Russland til å trekke seg tilbake til internasjonalt anerkjente grenser, først da kan man forhandle, ifølge Haaland Matlary.

  Vestlige land er fortørnet. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at han er uenig i det pave Frans sier. «Hvis vi ønsker en forhandlet, fredelig og varig løsning, så må vi gi militær støtte til Ukraina».

  Så langt fra nrk.no (klikk her for mer).

Hva hvis det var Israel istedenfor Ukraina ?

Hvis vi overfører utsagnene på nrk.no til krigen mellom Israel og palestinerne som har vart i generasjoner, vil følgende gjelde:

 • Det kan ikke finnes fred uten rettferdighet.

 • Palestinerne er utsatt for aggresjon og har rett til å forsvare seg og bli hjulpet av andre med penger, våpen, ammunisjon og personell.

 • Det er helt klart Israel som er skyldig i aggresjonen, derfor må Israel trekke seg tilbake til internasjonalt anerkjente grenser, først da kan man forhandle om fred.

 • Hvis vi ønsker en forhandlet, fredelig og varig løsning, så må vi gi militær støtte til palestinerne.

 • Det er uheldig og overraskende og en gavepakke for Israel hvis palestinerne heiser det hvite flagget og innleder forhandlinger om våpenhvile og fred basert på palestinernes underlegenhet i dagens situasjon.

Motsetningene og hykleriet griner mot oss.

Her er det ikke Katekismen eller krigens «regler» som gjelder, her er spørsmålet om hvem som er våre venner og hvem vi bekjemper med alle midler. Det samme gjelder også hvem som får spalteplass i NRK, av samme grunner.

Vårherre (her ved Janne Haaland Matlary) synes lite interessert i at USA sto bak

 • løftebrudd ved å ekspandere NATO østover,

 • at USA (ved Nuland, Sullivan og Biden) regisserte regimeskiftet i Kiev 2014

 • at USA rustet opp Ukraina til krigen mot Russland, muligens med målsetting å svekke russerne og få skiftet ut regimet, kanskje for å stykke opp Russland og fordele godbitene

 • og at USA fikk kansellert fredsavtalen Minsk 2 i 2022 som på det nærmeste var ferdig, fordi USA heller ville ha krig.

for å nevne et par av alt for mange punkter.

   X