Uadressert reklame:
en eneste stor skandale

Politikerne ønsker IKKE forhåndssamtykke. Hvorfor?

De er halvkorrupte, mangler verdier og er miljøkriminelle

 • Det distribueres nå rundt 200.000 tonn reklame årlig
 • Politikerne vet at reservasjon fungerer dårlig
 • Det går ikke an å reservere seg mot reklame-innstikk i aviser og gratisaviser
 • Endring fra reservasjon til forhåndssamtykke vil spare minst 100.000 tonn årlig
 • Endring til forhåndssamtykke kan frigjøre arbeidskraft til andre viktige oppgaver
 • Politikerne og folket ønsker å redusere avfallet i Norge
 • Politikerne og folket ønsker å redusere CO2 i Norge
 • Politikerne og folket ønsker å redusere unødig forbruk av ressurser
 • Politikerne og folket ønsker å redusere transport
 • Men politikerne ønsker ikke innføre forhåndssamtykke ved reklame
 • og politikerne ønsker ikke lytte til folkemeningen
Siden 1972 har forbrukerne kjempet for å få slutt på uadressert reklame i postkassen. I dag deles ut rundt 200 tusen tonn uadressert reklame, gratisaviser med reklame, og reklameinnstikk i aviser. Det er ikke mulig å reservere seg mot gratisavisene og reklameinnstikkene. Vi hevder at årsaken til politikernes uvilje mot å lytte til forbrukerne skyldes korrupsjon, inhabilitet og udugelighet. I år 2000 var det etter hva vi forstår A-pressen som fikk stoppet forbud mot uadressert reklame - de visket noen ord i øret på sine venner i partigruppa. Her står smale næringer som tjener masse penger mot folk flest. Og politikerne representerer pengene, ikke folk flest.

Denne gangen har politikerne simpelthen ikke noe valg. Dersom de ønsker å bli tatt alvorlig på klima, miljø, ressurser, CO2, verdier og demokrati er de simpelthen nødt til å endre lovverket fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke for uandressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser. Alt annet blir bevis på at politikerne bare er verdiløse løgnere som taler med to tunger. Derfor er det med STOR undring vi konstaterer at krav om forhåndssamtykke ikke engang blir vurdert. Dermed får vi 100.000 tonn uøndvendig avfall. Dette er miljøkriminalitet.

Mot uadressert reklame? Underskriftskampanje mot uadressert reklame her.       www.neitakk.no
Manuela Ramin-Osmundsen er enig i at miljøhensyn er viktig og at unødig bruk av papir er uheldig, derfor vil hun fortsette å distribuere uadressert reklame til dem som ikke ønsker det. Vi gratulerer!

Han har fått 1059 kilo reklame i postkassen på 10 år

(11. jan. 2014) Vi har knappe 2 millioner husstander som hvert år hver får 100 kilo reklame = 200 000 000 kilo = 200 000 tonn papir. Dette fraktes fem ganger på lastebil rundt i Norge før det tilslutt samles inn og brennes. Det går med ett tonn CO2 for å produsere ett tonn papir. Det går med to millioner trær for å lage 200.000 tonn papir.

Dersom politikerne satte krav til at det skulle være forhåndssamtykke for å fylle postkassene med uadressert reklame (inklusive innstikk i aviser) ville tallet vært halvert. Grunnen til at politikerne ikke innfører dette, og det gjelder de rødgrønne så vel som de blåblå, er at de vil ivareta interessene til sine venner. Det heter korrupsjon på godt norsk. Velkommen til norsk virkelighet. Det er jo derfor de ikke vil ha reelt demokrati i Norge, da vil jo folket bestemme!

Fikk over et tonn reklame på 10 år (dn.no)


Skandale: Posten avslører hemmelige adresser.

(6. febr. 2011) Det er BT som i dag avslører at Posten sender ut lister til de som abonnerer på det med oppdaterte postadresser fra Folkeregisteret. Abonnentene bruker adressene til å pushe reklame. Dermed viser det seg at kvinner som har søkt tilflukt for voldelige menn på hemmelig adresse ikke lenger er beskykttet. For Posten deler ut den hemmelige adressen til de som betaler for det. Datatilsynet har bedt Posten redegjøre for sine retningslinjer, men problemet ligger jo åpenbart hos Folkeregisteret. En hemmelig adresse hos folkeregisteret skal ikke deles ut til noen bortsett fra etter spesielle prosedyrer, - så enkelt er det. Man trenger ikke engang særlig fantasi for å løse dette problemet.

Posten dårligere enn noensinne. Samtidig er det grunn til å bli imponert over Posten. Vi har tidligere stilt spørsmål med denne organisasjonen som gjør alt så bra bortsett fra å sende post til mottakere. Der posten tidligere alltid kom frem, blir den nå returnert (hvis det finnes returadresse) eller lagt vekk dersom ikke adressen er 100% korrekt. Slik har Posten satt postombæringen i Norge tilbake til nivå etter krigen. Ganske morsomt at samferdselsministeren finner dette akseptabelt, men så har hun jo sans for humor, den skal hun ha.

Kvinnen meldte hemmelig adresse til Folkeregisteret. Likevel oppga Posten adressen hennes til flere firma (bt.no)


Posten har blitt en velsignelse for inkassovirksomhet

(11. des. 2010) Ja, Posten bidrar nå til STORE inntekter for inkassovirksomhet landet over. Hvordan ? Jo, de roter vekk eller forsinker brev. Tidligere har vi skrevet om hvordan Posten nå har sluttet å formidle brev der adressen ikke er helt nøyaktig. Posten bruker heller energi på å finne avsender for å returnere posten, enn å finne mottaker. Nå erfarer vi at når Posten roter vekk brev eller forsinker brev med en månde eller to, er dette mottakernes økonomiske ansvar.

Mottakerne har økonomisk ansvar for post som forsvinner. Når et firma eller det offentlige har postet en faktura til deg, da ser lovverket det som bevist at du har mottatt fakturaen et par dager etterpå. Når du så får krav fra inkassoselskapet med 300 kroner påslag, kan du ikke si: "Jeg har aldri mottatt fakturaen det gjelder." Etter loven har du nemlig det. Loven anser dato på faktura som dato den er postlagt selv om du aldri mottar den.

Beleilig for næringene å skyve ansvaret over på mottakerne. Denne gangen er det ikke politikere som har vedtatt lover de ikke forstår konsekvensen av, det er politikere som nok en gang har vedtatt lover på næringslivets premisser og på vanlige folk sin bekostning. Næringene vil ha det slik, og da gjør politikerne det, uansett hvor urettferdig det er. Derfor vedtok de at det ikke skulle bli forhåndssamtykke ved telefonsalg som 99% av folket er imot, derfor vedtok de at det ikke skulle bli forhåndssamtykke ver uadressert reklame som gir nærmere 200.000 tonn unødvendig og uønsket CO2, og derfor har de vedtatt at når Posten roter vekk brev, er det ditt økonomiske ansvar. Slik slipper næringene plagsom bevisførsel og diskusjon om post som forsvinner.

Politikerne utviser forakt for folket. I en inkassosak har det altså ingen hensikt for deg å bevise at du ikke har mottatt faktura eller har mottatt den for seint. For loven sørger for at dette ikke er relevant, loven sier at du har mottatt det - ergo er det ingenting for deg å motbevise. Forbrukerrådet vil ikke ta i denne saken før mange har rapportert problemer med den. Altså: for dem er urettferdighet og galskap helt greitt, så lenge ikke mange protesterer. Og politikerne - som kan gjøre om på loven ? De gir da blanke fanden i folket sitt, bare næringene har det bra. Dette er demokratiet i Norge i dag.


Frekk som Posten ( 17. okt. 2008 )

Den siste til Posten er å henge reklame utenpå postkassene. Dermed bidrar de til å forsøple og forringe hele det visuelle bildet rundt postkassestativene over hele landet. Ikke bare det, men reklamen de henger utenpå, faller ned og forsøpler boligområder. Slik forsøpling bekymrer selvfølgelig ikke Posten, de har ikke engang tenkt å fjerne søpla de har spredd ut. For Posten trenger penger (pga. underskudd i Sverige og Danmark, vet du), og må være kreative. Det neste blir vel at de begynner å henge opp reklame på stolper og husvegger. Og i tilfelle du lurer: Posten har rett til å putte ting oppi din postkasse, den har ikke juridisk rett til å henge ting utenpå postkassen din. Ikke at det plager Posten ....

Samtidig har redaktøren på dette nettstedet forsøkt et prøve-abonnement med Aftenposten i postkassa. Det gikk dårlig. For det viser seg at posten ofte blir bragt rundt annenhver dag, det er grunn til å tro at der Posten i gamle dager tok inn vikarer ved fravær, velger de nå å redusere ombæringen istedet. Heldigvis: for reklamen spiller det jo ingen rolle hvor ofte postbudet går runden sin, og det er jo reklame Posten tjener penger på nå, ikke postombæring.

FOrøvrig har Posten en "kampanje" gående som de hittil har tjent 12 millioner kroner på: De fjerner klebemerker med "Nei takk til reklame" hos alle som flytter ... Juridisk har ikke Posten lov til å gjøre noe med postkasser de ikke eier, men de kvir seg ikke for verken å henge reklame utenpå dem, eller fjerne klebemerker på dem. Frekt som Posten!


Posten har gått på en kjempesmell i Sverige og Danmark ( 13. sept. 2009 )

Samferdselsministern Liv Signe Navarsete sier at Posten Norges tap på en halv milliard kroner i Sverige og Danmark i 2007 og 2008, og de dårlige prognosene for 2009, er tall hun ikke synes noe godt om. (Bergens Tidende s. 7 i dag) Høyre og FRP ønsker privatisering og salg av Posten, mens Navarsete ser liten grunn til å selge når prisen er på bånn.

Så ser vi at nok et selskap som hadde til oppgave å forvalte og drifte fellesskapet i Norge har aktivt lagt ned virksomhet i Norge og brukt pengene til "investeringer" i utlandet, tildels med katastrofale følger. For en halv milliard kroners tap er et stort tap, selv for Posten.

Om det er skattereglene i Norge som gjør dette, eller bare alminnelig stormannsgalskap, vites ikke, men det er etterhvert ikke rent få selskaper som har utvist betenkelig satsing i de merkeligste verdensdeler, selskaper som har til oppgave å utvikle tjenester i Norge. Tenk deg om Statens Vegvesen ble "privatisert" og fant det mer tjenlig (mer profitt!) å bygge motorveier i India eller Latvia, enn å bygge veier i Norge. Da ser du kanskje galskapen i det Posten holder på med - under Navarsete.

Det ligger en moral i dette her. Statsforvaltningen i Norge, altså våre politikere, har fått en jobb å gjøre av det norske folket. Den jobben er å sørge for postkontorer, helsetjenester, veier, telekommunikasjon, jernbane, tilgang av ren, fornybar kraft i Norge for innbyggerne i Norge. Dette er mandatet. Når de går ut over dette mandatet, selv om målsettingen er å tjene masse penger, da er det på tide at de pakker snippesken sin og peller seg ut av Stortinget jo fortere jo bedre.

Men saken har en side til. For Posten og mange av oss er bekymret over at Posten skal privatiseres og at det skal bli full konkurranse i postmarkedet. Samtidig går Posten ut i Danmark med konkurranse som kan bidra til å legge ned Post Danmark, altså den danske Posten. Selvmotsigende ?

Denne selvmotsigelsen ser ikke ut til å bekymre Konserndirektør Elisabeth H. Gjølme i Posten.
Lurer du på hvor Posten holder på nå?
Tapene til Posten Norge på brevsatsing i Sverige og Danmark kan komme opp i 800 millioner kroner over tre år.


Posten skal ikke frem - posten skal i retur! ( 29. sept. 2008 )

Som barn leste vi hvodan postbud kjempet seg frem uansett sne og sludd, storm og regn med ett eneste motto: "Posten skal frem!" Vi erfarte at posten alltid kom frem til rett mottaker uansett hvor feil adressen var skrevet takket være dyktige ansatte. Slik er det ikke lenger. Nå er det motsatt. Omadressering av post er en tjeneste som Posten fortsatt veldig gjerne vil gjøre for deg, men bare når du betaler litt ekstra. Og omadressering utover en måned tar Posten seg betalt for. Vil du ikke betale, får du heller ikke post, da blir den sendt i retur. Du skal ikke komme her og komme her!

Pussig egentlig, for når Posten mottar en sending til deg etter at omadresseringsperioden har løpt ut, har Posten fortsatt all informasjon om deg liggende i sitt datasystem og kan sørge for at du får ettersendt posten automatisk. De vil bare ikke bruke det. Å finne avsenderen til brevet kan derimot være en krevende og ofte manuell operasjon som innebærer merarbeid for Posten. Det gjør ikke Posten noe. For det dreier seg ikke lenger om post. Nå dreier det seg bare om penger.

Posten har nettopp kvittet seg med en urgammel logo. De har også kvittet seg med et gammelt ordtak. Nå heter det: "Posten skal i retur!" Derimot skal reklamen frem enten du vil ha den eller ei. Det må være storartet å være sjef for en slik virksomhet.


Venstre har snudd trill rundt vedrørende uadressert reklame, vil nå ha forhåndssamtykke ( 7. april 2008 )

Da vi spurte Venstre om dette før forrige valg, var Venstre helt i tråd med den sittende regjeringen: Uaderssert reklame var flott, og forhåndssamtykke var de i mot. Nå nærmer det seg nytt valg med nytt valgflesk, og Venstre har snudd trill rundt. Vi gratulerer, men erkjenner at Venstre i en regjering ikke har noen mulighet å komme igjennom med sitt syn. Troverdigheten av utspillet får andre bedømme. Samtidig ser det ut som Venstre ikke helt har fått med seg at saken har flere sider:
 • uadressert reklame
 • reklameinnstikk i aviser (dagens måte å omgå reservasjonsordningen på)
 • gratisaviser = reklameaviser med akkurat så mye innhold at det defineres som "avis". Det er nå ikke mulig å reservere seg mot gratisaviser.
Vi venter jo spent på om Venstre vil bli helt tydelig på at uadressert reklame inkluderer disse tre formene for søppel, og at det avkreves forhåndssamtykke for alt sammen. Det er faktisk fullt mulig å få til rent praktisk for en som er løsningsorientert. Om Venstre er det, gjenstår å se. Vi spør dem, og kommer med svaret her.

Får Venstre det som de vil, må du i fremtiden si aktivt ja for å motta reklame i postkassen - hvis du tror på at dette er seriøst!


Manuela Ramin-Osmundsen åpner IKKE for forhåndssamtykke, det kan skade omsetningen ( 9. febr. 2008 )

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) stilte 11.12.2007 følgende spørsmål til ministeren:
"Flere lokalpolitikere ønsker å innføre fohåndssamtykke ved mottagelse av uadressert reklame, et såkalt "ja-takk-prinsipp". Fra et miljøperspektiv er dette uten tvil et viktig tiltak fordi vi vet at mange flere da ville reservere seg mot reklame enn det som er tilfelle i dag. Men i kontakt med ulike departementer har kommunepolitikerne fått ulike svar på hvorvidt dette er i strid med markedsføringsloven. Er dette konseptet noe kommuner har myndighet til å innføre og hvordan stiller miljøvernministeren til dette?"

Og barne- og likestillingsminsteren svarte:
"Markedsføringsloven § 2c gir den enkelte forbruker en rett til å reservere seg. Den gir ikke kommuner rett til å reservere innbyggerne "kollektivt" mot uadressert reklame, eller innføre et lokalt "ja -takk" ordning. Slike vedtak får derfor ingen virkning etter bestemmelsen, og Posten og andre aktører som distribuerer uadressert reklame trenger følgelig ikke respektere slike vedtak. ... En av årsakene til at man i høringsnotatet ikke foreslo en generell "ja-takk" ordning for uadressert reklame, var hensynet til konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser."

 • Regjeringen er i utakt med mange lokalpolitikere (det er de som skal kjøre vekk alt bosset),
 • den er i utakt med folket (som tenker miljø, CO2 og betaler regningen for å kjøre vekk alt bosset),
 • den er i utakt med alle landets forbrukerinteresser,
 • og den er i utakt med seg selv (når den snakker miljøvern og forbrukerinteresser).
Jens Stoltenberg, du er ikke lenger troverdig i miljøspørsmål i det hele tatt!

Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse (stortinget.no)


Jens og LO vil IKKE innføre forhåndssamtykke, vil heller vare på sine venner i bransjen.
Miljøprofil og forbrukerprofil blir først avgjort av Stortinget til våren.

Departementet er ferdig: Det gis IKKE anledning til å kreve forhåndssamtykke verken for uadressert reklame eller telefonsalg. Vi påstår dette er bestemt "ovenfra".

Det er trolig partiapparatet til Jens Stoltenberg som har talt, saken kan antas å være avgjort over hodet på barne- og likestillingsministeren (=forbrukerministeren) til tross for at

 • vi vet at reservasjon ikke fungerer
 • vi vet forhåndssamtykke vil spare miljøet for 100 000 tonn papir
 • vi vet folk flest vil ha forhåndssamtykke
 • vi vet forbrukerinteresser har kjempet for dette siden 1972
    Her er noen smale krefter som tjener masse penger på uadressert reklame og telefonsalg, krefter som står nært statsminister og partiapparat.

Da spiller folkemening, forbrukerinteresser eller miljø ingen rolle.

Det spiller heller ingen rolle at alle de som jobber med uadressert reklame og telefonsalg behøves i andre viktige jobber i samfunnet.

I mangel av tilbakemeldinger, fremsetter vi påstanden at Jens og LO er ansvarlige for miljøkriminaliteten inntil vi hører noe annet. Vi tror departementet er overkjørt av maktapparat og pampevelde. Vi tror Karita Bekkemellom gikk av på grunn av verdikonflikt i denne saken. Og vi feier 35-års-jubileum med fokus en uke til.

Miljøkriminell ?
En regjering som tillater distribusjon av 100 000 tonn uøndvendig reklame = 100 000 tonn unødvendig CO2 er ikke troverdig i miljøspørsmål.
AP, Høyre og FRP er trolig FOR sløsing, mens SV, SP, KRF og Venstre trolig er imot sløsing som går på miljøets bekostning. Det betyr at miljøet taper denne gangen også.


ENNÅ HÅP: Den nye loven skal godkjennes av Stortinget, denne gangen kan de ta hensyn både til miljø og forbrukere ( 27. okt.2007 )

Det er Stortinget som foretar lovendringer i dette landet. Om Barne- og Likestillingsdepartementet sier de har håndtert ferdig saken, er det bare for å legge saken frem for Stortinget. Hele den nye markedsføringsloven vil bli diskutert i partigruppene når det nærmer seg, og et flertall i Stortinget må stå bak den nye loven før den kan bli vedtatt.

Det betyr trolig at Stortinget kommer til å stille krav om forhåndssamtykke istedenfor reservasjon for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser, og slik vise at Stortinget er troverdig i miljøspørsmål. Dermed er det grunn til å tro at forhåndssamtykke som prinsipp blir vedtatt i den nye loven slik at det også vil gjelde telefonsalg pg telefonsalg der noe av inntektene går til gode formål. Om de har så mye baller at de også lar forhåndssamtykke gjelde for markedsundersøkelser og meningsmålinger som ikke automatisk blir offentliggjort (private undersøkelser) gjenstår å se, men berettighet er det.

Dermed er det altså ennå håp for den nye markedsføringsloven at den får både en miljøprofil og en forbrukerprofil som folk i dette landet har ventet på siden 1972 for uadressert reklame, og siden 80-tallet for telefonsalg. Det blir i såfall en stor seier både for miljø og forbrukere.

Samtidig synes vi det er ganske feigt av Manuela Ramin-Osmundsen ikke å ha noen mening om verken miljø eller forbrukeraspketet i denne problematikken, det dreier seg tross alt om et lovverk som utarbeides av hennes departement og det er hun som er den nye forbrukerministeren i dette landet. Det der blir for slett.


Manuela Ramin-Osmundsen har "spikret" en miljøfiendtlig politikk allerede første dag på jobben ( 27. okt.2007 )

På TV sier hun at det ikke er aktuelt å endre reglene vedr. uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke og slik spare miljøet for rundt 100 000 tonn reklame. Hvorfor? Fordi departementet har ferdighåndtert saken og det ikke er mulig å gjøre noe nå uten en ny behandling. Ny behandling kan ta flere år. Det hun ikke sier er at loven først skal legges frem for Stortinget til våren, og at det er fullt mulig for en miljøvennlig og handlekraftig minister både å mene noe om denne saken og å gjøre en viktig innsats for folk og miljø på et par måneder. Istedenfor fraskriver hun seg elegant alt ansvar - uten at vi helt er enig i det, og hun toer sine hender. Hun er flink, den skal hun ha, men så lett slipper hun ikke unna ansvaret.

Hun har en tap - tap situasjon

Uansett hva Manuela Ramin-Osmundsen måtte mene om verdier, miljø, ressurser, avfallsminimering og forbrukerønsker, og uansett hva hun gjør, så vil hun tape. Denne saken er avgjort i partiapparatet langt over hennes hode for lenge siden, hennes jobb blir å signere den og presentere den så lojalt som hun bare klarer. Hvis hun gjør noe annet, får hun sparken. Da spiller det liten rolle at hun også er "forbrukerminister" og skal ivareta forbrukernes interesser både når det gjelder uadressert reklame og telefonsalg. Det spiller heller ingen rolle hva barnefamilier, naturvernforeninger, miljøinteresser eller folket mener.

Vi har sagt det før, og skal gjenta det mange ganger fortsatt:
En regjering som tillater distribusjon av 100 000 tonn uøndvendig reklame er ikke troverdig i miljøspørsmål. Dermed er heller ikke Manuela Ramin-Osmundsen troverdig i denne saken. Sorry.
Først når Jens Stoltenberg går inn for forhåndsamtykke, kan det bli noe av. Hittil har han sagt NEI. Og han er sjef.

Karita Bekkemellom kan ha hatt andre meninger om reklame enn Jens Stoltenberg. Hun har tidligere signalisert at hun har sans både for verdier og miljø. Var det derfor hun måtte gå ?


Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten, lyger på direkten på NRK radio ( 11. okt.2007 )

Hun sier at reservasjonsordningen fungerer. Det er løgn, den fungerer ikke fordi så få gidder å reserve seg. Og det vet hun. Den eneste grunnen til at Posten i sin tid tillot reservasjonsordningen var en svensk undersøkelse som viste at bare mellom 1,5 og 2,5% ville gidde å reservere seg. (Kilde: Miljøverndepartementet) Tallet i dag er såvidt vi vet hele 7%, noe som viser et høyt engasjement og gir et viktig signal. Også i høringsutkastet til den nye markedsføringsloven vedgår departementet at ordningen ikke fungerer. Hvamenerpartiene har et stykke nede på denne siden referert en undersøkelse fra TNS gallupp som viser hvor direktør Elisabeth Gjølme tar feil. Klikk her for hele pressemeldingen

Det er bemerkelsesverdig når Posten kjører ut en kommunikasjonsdirektør som lyger på direkten i NRK radio. Hva gjør man ikke for 1,3 milliarder kroner ?
Det hun kunne sagt er at dagens reservasjonsordning fungerer godt for Posten ... ordningen hemmer nesten ikke Posten i det hele tatt.

Vi har feilinformert: Alt papir er gjennvinnbart uansett trykkfarge

Det er bare julepapir som IKKE er gjennvinnbart pga. voks-tilsetninger. Alle andre reklamebrosjyrer er gjennvinnbare. Der vi har skrevet noe annet på denne siden, er det feil. Samtidig har Grønn Hverdag gjort oss oppmerksom på at å produsere ett tonn papirreklame gir ett tonn CO2. Altså uten å ta med distribusjon av 200.000 tonn fra papirfabrikk til trykkeri til Posten til husstandene til søpla. Og så blir det jo mer CO2 når det blir brent igjen ... Vi påstår fortsatt at unødvendig reklame er unødvendig ressursbruk som bidrar til å ødelegge klimaet. Her kan vi virkelig gjøre mye.


Barne- og familieminster Karita Bekkemellom utviser grov miljøkriminalitetved å tillate 100 000 tonn unødvendig reklame

Forholdene er ennå verre enn vi trodde: I år passerer vi 100 kilo reklame i postkassen (rev. 6. okt. 2007)

I år passerer vi 100 kilo reklame pr. hussstand (nett på sak). Derfor må vi gjøre hele vårt regnestykke på nytt:
Vi har knappe 2 millioner husstander som hver får 100 kilo reklame = 200 000 000 kilo = 200 000 TONN papir. Årlig.

Vi vet at dersom vi endret regelverket fra reservasjon til forhåndssamtykke av uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk, ville halvparten av dette aldri bli delt ut. En enkel regelendring kan altså spare miljøet for 100 000 tonn (ett hundrede tusen tonn) papir årlig. Så hvorfor blir ikke regelverket endret? Fordi politikerne ikke ønsker å ivareta miljøet eller klimaet eller ønsker lage et samfunn slik folk flest vil ha det. De vil ivareta inntektene til vennene sine.

Det er denne holdningen som ødelegger klimaet på kloden vår.
En regjering som tillater distribusjon av 100 000 tonn uøndvendig reklame er ikke troverdig i miljøspørsmål.

Halvkorrupt, mangler verdier, miljøkriminell ?


Også Miljøpartiet De grønne i Bergen vil gå fra "nei takk" til "ja takk" til uadressert reklame (30. sept. 2007)

Dermed ligger Bergen kommune an til å bli nummer to i kommuneopprøret mot uadressert reklame. Imidlertid regner de grønne med en "omsetning" på 35 kilo pr. husstand, mens hvamenerpartiene.com nå kalkulerer med 100 kilo pr. husstand, gratisaviser og reklameinnstikk inklusive. (I januar 2006 opererte vi med tall fra 32 til 45 kilo pr. husstand.)
Det er fullt mulig å innføre et lokalt regelverk, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand og viser til eksempelet Aurskog-Høland

Nytt kommuneopprør? Aurskog-Høland kommune stopper uadressert reklame, og Posten fråder av raseri (17. sept. 2007)

For det finnes politikere der ute med sans for verdier, med forståelse for det meningsløse å bringe massevis av reklame ut til folk som ikke ønsker det, med forståelse for miljø, ressurser og klima. Kampen står mellom Posten som vil fortsette å tjene masse penger - og miljø, ressurser og klima representert ved sunn fornuft og gode verdier i kommunen Aurskog-Høland. Etter det vi forstår er det flere kommuner som nå vil gjøre opprør mot sentralpolitikerne som er ansvarlige for galskapen, og vi får en sak som minner om opprøret mot spilleautomatene der kommunene gikk hen og forbød automater. Vi venter spent på når flere kommuner enn Aurskog-Høland signaliserer verdisyn her!

Dette er ikke en ny kamp. For siden kampen begynte mot uadressert reklame i 1972 (ja, du leste riktig !), har Posten kjørt et kynisk, nådeløst, og beinhardt løp. Posten har i alle disse årene benyttet seg av trusler og løgner på en slik måte at politikerne (som har gode venner i Postens toppledelse, vet du) har gitt etter. Fremdeles sitter politkerne på gjerdet, fremdeles stritter de imot sunn fornuft og folkets krav. "Vi vil ikke ta vekk fortjenesten til vennene våre," sier de. Det gikk jo ille nok i spilleautomatsaken takket være et utidig press fra grasrota.

Høringsutkastet til den nye markedsføringsloven har ikke engang brydd seg med å se på misbruket. Politkerne i Arbeiderpartiet vil gjerne fortsette en reservasjonsordning som de vet ikke fungerer (fordi den ikke fungerer!) istedenfor å kreve at Posten (og andre useriøse aktører) bare tillates å spre reklame der folk ber om det (opt in). En slik omlegging vil spare 100 000 tonn papir årlig. Holdningen sier mye om våre sentralpolitikere, og om hvilket håp vi har for miljøet fremover.

Kampen handler ikke bare om miljø, ressurser og klima, eller om demokrati for den saks skyld. Det handler om sunn fornuft og om gangbar politikk versus sterk fremskreden sykdom i vårt sentrale politikerapparat. Derfor heier vi på Aurskog-Høland, derfor håper vi de vinner i kampen mot Goliat. Med Goliat mener vi ikke bare Posten, med Goliat mener vi også alle fjøsnissene på Tinget! For her blir det rettsaker og høringer og spetakkel, og på ett eller annet tidspunkt må sentralpolitikerne utfordres til å si rett ut hva de mener om 100.000 tonn (hundrede tusen tonn) unødvendig avfall hvert eneste år.

Vi krever en lovregel i den nye markedsføringsloven som bare tillater å spre uadressert reklame til folk som forhåndssamtykker til det.

Fra nyttår må beboerne i Aurskog-Høland selv aktivt be om reklame i postkassen hvis de ønsker det (vg.no)
"Aurskog-Høland bryter norsk lov" - freser pressesjef i Posten, Kjell S. Rakkenes på NRK
Det er utrolig deilig med politikere som tør å ta fornuftige grep for å beskytte både det fysiske og mentale miljøet (Børges blogg)
Kan stoppe postfordelingen - truer Posten uten blygsel


Overgrep mot folk og miljø: Gratisaviser kan du ikke engang reservere deg mot

Gratisaviser er reklameaviser med akkurat så mye "journalistisk innhold" at departementet kaller det for en avis. Takket være en snedig definisjon og et håpløst regelverk, er du NØDT til å ta imot gratisaviser. Posten har nemlig juridisk dekning for å dele ut uadressert reklame av denne typen til alle og enhver, og du har ikke et fnugg du skulle sagt. Nedenfor er resultat av en som påklaget å få uønskete gratisaviser. Reklamebransjen og Posten har funnet en "nisje" som de vet å utnytte til det ytterste. Og de er velsignet av vår Barne- og Likestillingsminister Karita Bekkemellom. At noen finner dette som et overgrep mot miljø og råderett spiller ingen verdens rolle for henne.
Vedtak fra Markedsrådet av 15.12.2005 sier at man IKKE kan reserve seg mot "gratisaviser"


Nå kan du reservere deg mot telefonkatalogen

Som vanlig forstår ikke politikerne våre poenget med forhåndssamtykke, og vi vedtgår at dette sikkert kan være vanskelig å forstå for politikere. Derfor er du pent nødt til å bidra til miljøkriminalitet med mindre du selv aktivt signaliserer noe annet, istedenfor omvendt: at du må be om ekstra ressursbruk når du har behov for det. Telefonkatalogen er en slik sak der du selv må gjøre noe aktivt for å slippe ressursmisbruken. Likevel er det positivt at vi nå får lov å reservere oss - det kunne vi ikke gjøre tidligere år. Vi har ikke sett signaler fra våre politikere at de har tenkt å endre fra reservasjon til forhåndssamtykke i inneværenede periode. Det er trist. Trist for miljøet, trist for folket, trist for de som kjemper for verdier, trist for de som trodde politikere skulle føre an i viktige spørsmål.

Klikk her for å reservere deg eller sjekke din reservasjon-status, gjelder KUN telefonkatalogen
Hvert år sendes det ut 9,2 millioner kilo kataloger = 9 tusen tonn kataloger


Kan vi stemme på et parti som sier JA til miljø og NEI til forhåndssamtykke til uadressert reklame ? ( 22. april 2007)

Nei, det kan vi ikke. For nei til forhåndssamtykke til uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser er nei til miljø, nei til reduksjon av CO2, nei til reduksjon av søppel, nei til fjerning av uønødig trafikk, nei til å bevare skogene som kan rense for CO2 foruten nei til andre viktige verdier. Arbeiderpartiet fremstår som lite troverdig og ganske hyklerisk med sine miljøløfter når vi vet at AP hittil har sabotert forhåndssamtykke til uadressert reklame. Det er sikkert ikke så lett å gå med en fot i hver grøftekant eller snakke med to tunger heller. Dette ligner ikke på AP-politikk, dette ligner på Krf-politikk.

Vi forlanger at alle partiene i regjeringen i god tid før valget til høsten klart sier fra om de vil gå inn for forhåndsamtykke til uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser i den nye markedsføringsloven. Hvis svaret er ja, vil vi vite når de vil gjennomføre det. Folk har rett til å vite hva slags parti de stemmer på.


Postverket prioriterer reklame, og lar heller posten ligge igjen ( 12. mars. 2006)

Fordi Posten tjener mer penger på å distribuere reklame enn å distribuere post, har postbud fått klar beskjed om å la posten ligge igjen og distribuere reklamen dersom det er travelt. Dette rimer godt med det samfunnsengasjement vi ser hos Posten nå for tiden, og inntjening er trolig grunnen til at samferdselsministeren har fått barne- og familieministeren til ikke å kreve forhåndssamtykke ved uadressert reklame, gratisaviser og innstikk i aviser. Vi gratulerer dem begge og sier: Det er godt at prioriteringen er sunn og klar!

Postbudene i Hillevåg skal ha fått beskjed om å prioritere reklame framfor leveranse av folks post (aftenbladet.no)


Nå forsøker naturvernforbundet også å bli kvitt uadressert reklame. Det klarer de ikke. ( 2. mars. 2007)

Kun to av 10 ønsker uadressert reklame i postkassen (Norges Naturvernforbund)

"... vi håper politikerne ser at dette er et tiltak som det er lett å få til og endrer loven ..." skriver de.
Men nei takk, ingen av delene! Politikerne ser ikke dette som et ønsket tiltak og vil ikke endre loven. Dette nettstedet kontaktet Barne- og Likestillings-departementet (tidligere Familiedepartementet) da vi oppdaget at den nye Markedsføringsloven ikke engang foreslo å endre loven fra reservasjon mot uadressert reklame til forhåndssamtykke. Og vi ble invitert til å komme med høringsuttalelse (se egen side) til lovforslaget - i skjønn forening med alle næringene som lovpriser reklame. Vel, invitasjonen kostet dem nok ingenting.

Årsaken til at politikerne ikke vil endre loven er helt åpenbare. A-pressen, Posten og andre nære forbindelser ønsker fortsatt distribusjon av uadressert reklame og uhemmet bruk av telefonsalg slik de gjør nå. Og da sier politikerne: Til helvete med folkemening og sunn fornuft. La vennene våre bestemme!

Fordi politikerne i den nye markedsføringsloven ikke klarer å gjøre noe fornuftig verken med telefonsalg eller med uadressert reklame (inklusive reklameinnstikk i aviser og gratis reklameaviser), er arbeidet med loven blitt liggende snart et halvt år etter at høringsfristen gikk ut uten at noe særlig har skjedd. For hvis en ny lov IKKE gjør noe fornuftig med hhv. telefonsalg og uadressert reklame, blir hele loven en parodi på hva denne regjeringen kan få til. Ikke glem at det var Arbeiderpartiregjeringen som hadde klar en tilsvarende lov i 2000 og plutsetlig la den på is etter press fra partiapparatet og A-pressen. Det er jo ingen vits å bytte ut et råttent eple med et annet råttent eple hvis man ønsker fremskritt. Vi mener fortsatt at det handler om demokrati, verdier, prinsipper og miljø mot pengemakt, korrupsjon, reklamemakt og snusk.

Hittil har snusket vunnet. At politikerne kan leve med det, viser hvor dypt de har sunket!


Telefonkatalogen er blitt en miljøtrussel - og samferdselsdepartementet sitter på gjerdet ( 3. febr. 2007)

Det sendes ut 1,5 milloner forsendelser med telefonkatalog + gulesider + ditt distrikt her i landet. Vi tipper forsendelsene utgjør skarve 5 tusen tonn årlig, et beskjedent tall sammenliknet med nær 100.000 tonn (hundrede tusen tonn) uadressert reklame, men likevel betydelig dersom noen i samferdselsdepartementet skulle bry seg med å tenke ressurser og miljøvern (hvilket vi er overbevist om ikke vil skje). Og fordi det viser seg at folk i Norge nesten ikke benytter telefonkatalogen lenger, går miljøvernere langt i sin beskrivelse av galskapen: "Miljøfiendtlig og meningsløst" sier Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet.

Samferdselsdepartementet viser sin offensive holdning til miljøspørsmål slik:
"De (Naturvernforbundet) ringte oss for ikke lenge siden, og varslet at de ville sende oss et brev og kreve at avtalen (med Telenor som pålegger dem å sende ut katalog 1 gang i året) endres. Når vi får det, vil vi vurdere det," sier avdelingsdirektør Jørn Ringstad i luft- post- og teleavdelingen. Her er det altså ikke snakk om å se noe galt og gripe fatt i det, her venter man arrogant på at byråkratiet blir kontaktet.

Fire millioner telefonkataloger sendes ut hvert år. Mange går rett i bosset. - Miljøfiendtlig og meningsløst, sier Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet (bt.no)
Og HER kan du reservere deg mot telefonkataloger


Lite aktuelt å gi forhåndssamtykke ved uadressert reklame - Posten tjener for mye på reklamen! (13. sept. 2006)

For det viser seg at rundt halvparten av driftsinntektene til Posten stammer fra reklamesendinger. For fjordåret blir dette 6 milliarder kroner (all reklame, ikke bare uadressert). Første halvår 2006 har gitt Posten en eventyrlig økning i inntekter fra reklame, 2006 blir et rekordår.

Vi har underhånden fått vite at det ikke finnes mange politikere i Norge som vil "ta fra" Posten noen av disse enorme inntektene fra å pushe reklame. Verdier som reklamepress, naturressurser, avfallsminimering, CO2, demokrati osv. osv. spiller overhodet ingen rolle her: Det er for mye penger involvert.

Vi spår derfor at den nye markedsføringsloven IKKE vil tilby folk å motta uadressert reklame der de gir forhåndssamtykke. Den gamle reservasjonsordningen som politikerne VET ikke fungerer vil fortsette. Samtidig vil det fortsatt bli gitt unntakt for reklameinnstikk i aviser - noe som utgjør den nye STORE omgåelsen av en svak reservasjonsordning. Trolig skjer dette MOT SV sine protester, men dette vil bli som en liten fjert i motvind å regne. Om spådommen blir oppfylt får du se i november.

Den stadig økende mengden uadressert reklame redder Postens omsetning (dn.no)
Nøkkeltall fra Posten 2003 - 2005 (dn.no)


TNS Gallup med ny undersøkelse i dag: Uadressert reklame kan reduseres med over 41 tusen tonn ved overgang til forhåndssamtykke (5. sept. 2006)

Dersom politikerne endrer reservasjonsordningen for uadressert reklame til forhåndssamtykke, kan mengden reklame reduseres med over 41 tusen tonn. Dagens reservasjonsordning fungerer dårlig, og det vet politikerne. Dette ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjort på oppdrag av nettstedet www.hvamenerpartiene.com

Klikk her for hele pressemeldingen

PowerPoint presentasjon fra TNS Gallup med resultatet av undersøkelsen (ppt)
Presentasjon fra TNS Gallup med resultatet av undersøkelsen (pdf)
Tabell, vektet alder, kjønn og geo (doc)
Tabell, vektet husstand + geo (doc)
Tabell. vektet, alder, kjønn, geo (xls)
Tabell, vektet husstand + geo (xls)


Det handler om verdier (29.aug. 2006)

Arbeidet med ny markedsføringslov pågår i disse dager der vi nå etter 6 års forbrukerkamp får krav om forhåndssamtykke ved telefonsalg. Det er imidlertid ingen planer om å innføre forhåndssamtykke for uadressert reklame, noe som vitner om et utrolig slett politisk verdisyn som det er viktig å utfordre. For det handler om nettopp verdier.
 1. Reklamemakten bestemmer nå hvor mye barna våre skal veie, hvilke kroppsidealer vi skal ha, hvordan vi skal gå kledt, og snart: hva vi skal mene og hva vi skal stemme. Er det positivt å redusere denne eksponeringen?
 2. Hjemmet er blitt mer og mer utsatt for kjøpepress. Er det positivt å redusere dette presset?
 3. Reservasjonsordningen fungerer dårlig da mange ikke reserverer seg fordi de har viktigere ting å bry seg med. Er det riktig å gå vekk fra ordninger som ikke fungerer?
 4. Forhåndssamtykke er innført for e-post og blir innført for telefonsalg. Er forhåndssamtykke et bedre verdi-prinsipp enn reservering, ved at folk slipper å måtte utføre handlinger (reservere seg) for å unngå noe de ikke ønsker?
 5. Dagens lov gir folk rett til å sette opp lapp med "Nei takk" til reklame. Loven kan endres slik at uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser bare tillates gitt til dem som setter opp lapp med "Ja takk" til reklame. Er dette enkelt og gjennomførbart?
 6. I dag distribuerer Posten rundt 100 000 tonn uadressert reklame som er laget av rundt en million trær. Ved endring fra reservasjon til forhåndssamtykke vil dette volumet MINST bli halvert, trolig vil bare noen få prosent sette opp klebelapp med "Ja takk" til reklame. Er dette en fornuftig forvaltning av naturen?
 7. Uadressert reklame gir mye avfall, det meste kulørt og ikke resirkulerbart. Er det positivt å redusere avfallet med minst 50 000 tonn årlig?
 8. Mye av avfallet går til brenning. Er en reduksjon av CO2 fra minst 50 000 tonn papir årlig verdt å ta med seg?
 9. Endring av loven fra reservasjon til forhåndssamtykke kan føre til lavere renovasjonsavgift. Er det positivt at folk slipper unødige utgifter for søppel de ikke har bedt om?
 10. Det handler også om demokrati. Det grunn til å tro at bare noen få ønsker gi forhåndssamtykke til uadressert reklame. Men politikerne lytter til næringene, ikke til folket. Er det galt å ivareta smale næringsinteresser på bekostning av folk flest i strid med folkeviljen?
Dersom svaret er "ja" på disse problemstillingene, kan dette la seg omsette i ny markedføringslov slik:
 • det kreves forhåndssamtykke for å dele ut uadressert reklame
 • det kreves forhåndssamtykke for å dele ut innstikk i aviser
 • det kreves forhåndssamtykke for å dele ut annonseaviser og gratisaviser
 • samtykke markeres med at det settes opp klebelapp med ”Ja takk til reklame”
Forhåndssamtykke er bare gjennomførbart dersom politikerne legger vekk sin trang til å tilgodese smale næringer og venner og bekjente på en måte som gjør at ordet korrupsjon og inhabilitet ligger langt fremme på tungen. Politikerne kan heller starte med å utvise en liten smule respekt for folket som har valgt dem inn på tinget.
Det finnes nå alt for mange saker der politikere og folket trekker hver sin vei, og der det er politikerne som ikke holder mål . (Debattinnlegg fra hvamenerpartiene.com trykket i Vårt Land i dag)

Etter at dette innlegget ble sendt til avisa Vårt Land, har departementet snudd en anelse. Det åpner nå for å vurdere forhåndssamtykke ved uadressert reklame. Det er likevel ingen grunn til å tro at forhåndssamtykke blir innført uten en omfattende verdikamp. I denne kampen har politikerne i alle år representret smale og nære interesser som tjener svære penger på uadressert reklame - på bekostning av folk flest. Det er derfor viktig at alle engasjerer seg i verdikampen og utfordrer politikerne med et folkekrav at det innføres forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser som distribueres til husstandene.


Må ha det, bare må ha det - kronikk om bekymringsfullt ressursmisbruk (26. august 2006)

Tittelen referer til en kronikk i Dagbladet i dag av Trine Lie Larsen, generalsekretær i AUF. Hun påpeker at 20% av jordas befolkning bruker 85% av ressursene, og at forbruket ikke bare har økt dramatisk, men at prognosene er bekymringsfulle.

"Det er ikke mange politikere som ser seg tjent med å ta opp det faktum at skal vi hjelpe verdens fattige, så må vi legge om vår egen livsstil", skriver hun (uthevet av red.). Det er dette vi har forsøkt ved å kreve innføring av forhåndssamtykke ved all uadressert reklame, enten det er reklame, innstikk i aviser levert, eller gratisaviser. Verdenssituasjonen er i dag slik at noe annet enn innføring av forhåndssamtykke vil være utilbørlig - dersom man mener noe med "verdier".

Les hele kronikken her (dagbladet.no)


Departementet åpner for at forhåndssamtykke ved uadressert reklame kan bli vurdert (24. august 2006)

Hvamenerpartiene er i dag invitert av Barne- og Likestillingsdepartementet til å komme med synspunkter om reservasjon vs. forhåndssamtykke av uadressert reklame, samt kommentarer til høringsnotatet til ny markedsføringslov. Denne gangen er tonen langt mindre bastant enn forrige gang. Det virker som alle muligheter er åpne og alle innspill vil bli vurdert, også på tiltak som IKKE er foreslått i høringsutkastet.

Brev fra departementet 7. august 2006 (understrekning ved red.)
Brev fre departementet 27. august 2006 etter de snudde rundt (understrekning ved red.)

Dette er godt nytt for alle dem som ønsker forhåndssamtykke for uadressert reklame, innstikk i aviser og gratisaviser. For løsningen er jo såre enkel: Det er bare å kreve at det skal være hengt opp en klebelapp med "Ja takk til reklame" for at postmann eller avisbud skal ha lov å legge fra seg reklame i postkassen eller på dørmatten.

Henvendelsen fra departementet betyr ikke at saken er vunnet, det betyr bare at saken ikke er tapt. Vi registrerer at Kirke-departementet også er høringsinstans, mens Kirken IKKE er det. Dette finner vi pussig, fordi Kirken har mange og viktige synspunkt i denne saken. Bisperådsmøtene har i snart en generasjon hatt meninger om forbruk, reklamepress og ressursbevaring.


Den Norske Kirke ønsker forhåndssamtykke til uadressert reklame (Uttalelse fra biskopen i Bjørgvin 24. august 2006)

Biskopen i Bjørgvin Ole D. Hagesæther er kritisk til at regjeringen foreslår å videreføre dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. I lys av dagens situasjon med stadig økende privat forbruk, må vi være villige til å vurdere tiltak som kan minske kjøpepresset mot norske forbrukere. Tiden er moden for å snu ordningen på hodet, og kreve forhåndssamtykke før utsending av uadressert reklame. Dette bør også gjelde for reklameinnstikk i aviser, hvis en kan finne en ordning for dette. Det er gledelig at prinsippet om forhåndssamtykke nå blir innført i forhold til telefonsalg og markedsføring på epost.

Undersøkelser har vist at mange ikke ønsker å motta uadressert reklame. Naturvernforbundet i Hordaland gjennomførte i 2002 en kampanje her i Bergen, hvor "Nei-takk"-merker ble sendt ut sammen med BIRs informasjonsavis. Resultatet av denne enkle påminningen var at over 35% reserverte seg (ca 55% i Bergen sentrum). Det er derfor grunn til å tro at et flertall ikke ønsker å motta uadressert reklame.

Kirkens viktigste grunner for å gå inn for forhåndssamtykke for uadressert reklame er følgende: dette vil kunne minske kjøpepresset mot norske forbrukere, og det er sannsynlig at dette vil dempe forbruksveksten ("alle" er enige i at vi må gjøre noe med forbruksveksten, som pr i dag ikke er bærekraftig)

Et redusert forbruk vil kunne innebære:

 • redusert materielt forbruk i befolkningen
 • redusert forbruk av papir, som igjen vil innbære redusert forbruk av trevirke som råstoff, energi til produksjon og transport og kjemikalier som inngår i papiret
 • redusert avfallsmengde, og dermed redusert energibruk for å håndtere avfallet, samt evt. lavere renovasjonsgebyrer
 • reduserte utslipp av CO2 som følge av punktene over
Kirken har gjennom mange år har engasjert seg i spørsmålene knyttet til forbrukersamfunnet, se mer under www.kirken.no for eksempel her:


Alle departementene skal lage handlingsplan for å redusere utslipp av CO2. Hvorfor ikke redusere uadressert reklame? (19. august 2006)

For her kan politikerne med ett enkelt håndgrep redusrere CO2-utslippene tilsvarende MINST 50 000 tonn forbrent papir, kanskje nærmere 80 000 tonn. Det er bare å endre reservering med "Nei takk" til forhåndssamtykke "Ja takk" til reklame, der det står "Ja takk" på postkassen er et lov å legge uadressert reklame i den. Så enkelt. Dette er (vi sier det igjen:) for det meste kulørt og ikke resirkulerbart avfall som i hovedsak blir brent. Det går med en million trær for å produsere 100 000 tonn uadressert reklame.

Problemet er at da mister vennene til politikerne profitt på omsetning av søppelet. Og vi vet fra før at mange bedrifter gjerne vil forurense og forsøple dersom de kan tjene penger på det.

Apropos: har du hørt at det finnes "miljøvennlig" CO2? Noen sier at brenning av bio-masse gir mye "bedre" CO2 enn brenning av olje og gass, fordi brenning av bio-masse bare brenner en del av den naturlige tilvekst. Vi sier dette er tøv. Ett tonn CO2 er ett tonn CO2 uansett hvor det kommer fra. Problemet med verden er at det produseres for mange tonn CO2. Når politikerne nå skrur opp skatter og avgifter på ren elektrisk kraft, går folk over til ved. Det gir mer CO2. Dersom politikerne da svarer med CO2-avgift på ved-ovner, viser de at de ikke forstår noen ting om bruk av positive virkemidler og ikke er kompetent til jobben sin.


Departementet har bestemt seg: Det blir IKKE snakk om forhåndsgodkjenning av uadressert reklame (15. august 2006)

Dette er altså ikke engang et emne / tema i høringsnotat til ny Markedsføringslov.
Hvilke verdier er det de neglisjerer ?
 • Folks rett til slippe å ta imot påvirkning de ikke har bedt om:- Vi snakker om PRINSIPPET om man på liv og død skal reservere seg mot alle verdens ting man ikke ønsker og ikke vil ha (opt out) eller om folk som skal tråkke inn postkassen til folk faktisk skal ha et samtykke før de gjør det (opt in) slik det er tilfelle med e-post.
 • Politikerne vet at reservasjon fungerer dårlig. Departementet vet at de fleste ikke gidder bry seg. Dette argumentet brukte departementet i høringsutkastet MOT et samtykkeregister. Men det er altså OK for dem hå ha en reservasjonsordning som ikke fungerer.
 • Miljøhensyn: unngå unødig bruk av ressurser. Det går en million trær til å lage 100 000 tonn uadressert reklame. Forhåndssamtykke istedenfor reservering vil MINST halvere dette ressursmisbruket.
 • Avfallsminimering: Politikerne og forbrukerinteresser snakker stadig om viktig det er å produsere mindre avfall. Her kan man på en enkel måte redusere avfallet med MINST 50 000 tonn årlig (det meste kulørt og ikke resirkulerbart)
 • Reklamepress: Vi VET at reklamebransjen dikterer hvor tunge barna våre skal bli, hva folk skal kjøpe, hva slags kroppsidealer de skal ha, og kanskje snart hva de skal mene. Forhåndssamtykke til uadressert reklame kan være et LITE skritt på veien å gjøre hjemmet litt friere for reklame. Noe for familieminsteren? Nei.
 • Kjøpepress: Spesielt barn og unge utsettes for et ganske utilbørlig kjøpepress. Bør hjemmet være en sone FRI for slikt press?
 • Demokrati: Mange engasjerte mennesker har kjempet mot ressursmisbruket vedr. uadressert reklame i en generasjon nå. Politikerne ønsker ikke lytte til dem, de ønsker ikke høre hva folk mener.
Slik dette nettstedet ser det, er disse verdiene uttrykk for positive verdier som samfunnet kan være tjent med. Departemente er uenig. Der skriver man: "Som det fremgår av høringsnotatet har departementet vurdert om det bør innføres krav om forhåndssamtykke også til uadressert reklame. Departementet har imidlertid kommet til at dette ikke er ønskelig." Ønskelig for hvem? Politikerne? Næringene? Posten? Folk flest?

På nettstedet til departementet ligger et referat fra møte departementet hadde med næringene, der næringene LOVPRISER dagens ineffektive reservasjonsordning fordi den nesten ikke hindrer dem i det hele tatt. Vi VET at dersom de bryr seg med å spørre folket hva de ønsker, vil de få svar at samtykke ved uadressert reklame er ØNSKELIG. Hvem er det da departementet snakker på vegne av?

Slette, verdiløse politikere gir slett politikk

Det er klart det ikke er departementet som er ansvarlig for denne politikken. Det handler på klare ordre fra politikere, fra næringer og fra fagorganisasjoner.
Og da spiller verdier og prinsipper ingen rolle.
Vi har sett det før: Bedrifter som slipper forurensning ut i naturen for å tjene litt ekstra penger. Og her gjør politikerne akkurat det samme. Det er skammelig!


SKANDALE: Barne- og Likestillingsdepartementet har en skjult agenda for å spre uadressert reklame (11.juli 2006)

I høringsnotatet for ny markedsføringslov vedgår Barne- og Likestillingsdepartementet at man er klar over at reservering eller forhåndssamtykke ikke fungerer. De skriver (s.105): Enkelte har tatt til orde for at dagens reservasjonsregister omgjøres til et samtykkeregister. De som ønsker å motta reklame må i så fall registrere seg der. Fordi et samtykkeregister krever at den enkelte utviser en viss aktivitet for å samtykke, antar departementet at det er relativt få som vil registrere seg, selv om de i utgangspunktet ville ha samtykket til å motta reklame."

Utsagnet gjelder i like stor grad reservering som samtykke. Og dette viser at departementet hittil har ført folk bak lyset på en ganske utilbørlig måte. Man har nemlig klart sagt at "Reservasjonsordningen ansees som god nok" og "folk har ingenting å klage over, de kan jo bare reservere seg".

Vi har et par år nå hevdet at slike utsagn i praksis er blank løgn - og nå vedgår departementet at de ser det på samme måte. Likevel ser ikke departementet det påkrevet engang å foreslå forhåndssamtykke ved uadressert reklame. Dette mener vi er både arrogant, udemokratisk, utilbørlig og trolig ganske korrupt. For det viser at departementet har en agenda i denne saken som departementet ikke vil si åpenlyst.

Vel, vi skal si det for dem:

Departementet er trolig instruert fra sin leder etter påtrykk fra samferdselsminister og partiapparat til å SE BORT FRA folks ønske om å slippe uadressert reklame ved forhåndsgodkjenning. Dette skyldes ene og alene at samferdselsministeren er sjef for Posten som deler ut mesteparten av søppelet, og man ønsker ikke miste denne milliard-omsetningen. Dermed settes folkevilje, miljøhensyn og verdier til side for ren profitt.

Det viser seg altså at kampen mot uadressert reklame som har pågått siden 1972, har ikke vært en kamp FOR miljø, demokrati, selvbestemmelse, sunn fornuft, verdier, avfallsminimering osv.
Det har vært en kamp MOT politikere og departement - fra skanse til skanse. For politikerne har hatt som mål at reklame skal spres til flest mulig - uansett. Og det er de som bestemmer.
Dette viser hvorfor politikerne IKKE ønsker direkte demokrati, reell medbestemmelse, engasjement og verdikamp blant folket.
Vi hevder at politikerne ikke lenger er habile til å behandle markedsføringsloven.

Nå har nasjonen en glitrende anledning til endelig å ta de prinsipielt riktige valgene. Gjør vi feil her, blir det feil vi må leve med i mange, mange år. Vi har allerede mailet de få høringsinstansene som representerer folket, det synes være et fåtall denne gangen som i år 2000. Vi ber bl.a. om at de tar inn krav om forhåndssamtykke av uadressert reklame i høringsrapporten.

Etter at dokumentet er flyttet på regjeringens hjemmeside, har vi lagt ut en versjon her:
Høringsnotatet og forslag til ny lovtekst finner du her, en pdf-fil på 13 MB. Aktuelle sider er 98 til 118

Les våre kommentarer til den nye markedsføringsloven her


Dårlig utkast til ny markedsføringslov for regulering av telefonsalg og uadressert reklame (11.juli 2006)

Barne- og Likestillingsdepartementet går i små skritt - som vanlig - fordi de har som målsetting at folk fortsatt skal utsettes for mest mulig reklame. Her er det som må gjøres:
 • Forhåndssamtykke ved telefonsalg må gjelde også der "gode formål" får 10% av inntekten
 • Markedsundersøkelser må betraktes som telefonsalg og avkreves forhåndssamtykke, opinionsundersøkelser kan tillates fortsatt
 • Uadressert reklame må tillates distribuert bare der det foreligger forhåndssamtykke (dette er ikke engang foreslått i høringsnotatet, men vi har mailet dept. og krevd at det blir tatt med)
 • Reklameaviser (gratisaviser) er reklame og må betraktes som reklame, og må tillates bare der det foreligger forhåndssamtykke
 • Innstikk i aviser er reklame som forbrukerne må kunne fri seg fra (hvordan ?) Reklame som før kom i postkassa kommer nå som innstikk (Forbrukerrådet)
 • Reklame må begrenses i offentlig virksomhet og i offentlige rom (eksempel: NRK sine hjemmesider og Avinor sine flyplasser) og i byrommene
 • Salg av varer fra biler som sjenerer folk med å spille musikk, fløyte eller bjelle i boligområder utenom arbeidstid må forbys

SKANDALE: Politikerne vil ikke engang VURDERE å innføre forhåndsgodkjenning på uadressert reklame. (10.juli 2006)

Her har de en utmerket anledning til å gjøre noe med avfallsproblematikken i landet. Istedenfor legger de seg flat for næringene som lever av å spre søppel. og vurderer ikke engang å innføre forhåndsgodkjenning på uadressert reklame.

Hva er det politikerne ikke har forstått?

 • omfanget - vi snakker om nær hundrede tusen tonn papir årlig, det meste kulørt og ikke resirkulerbart
 • reservasjonen er ikke representativ. 21% har reservert seg iflg. høringsnotatet, vi antar bare 7% vil samtykke i å få reklame i vårt regnestykke
 • kjøpepress mot barn er allerede stort, dette vil politikerne å videreføre
 • folket flest ønsker forhåndsgodkjenning - er vår påstand. Politikerne vil ikke engang spørre folket.
Høringsnotatet gjør stort nummer av at gratis annonseaviser med et visst redaksjonelt innhold ikke skal betraktes som reklame og ikke engang være gjenstand for dagens reservering. Annonseinnstikk i aviser velger man ikke kalle reklame i det hele tatt. Vel - kanskje det kan se slik ut på den planeten politikerne bor, vi andre kaller reklame for reklame og ønsker oss frabedt at dette kommer i postkassen når vi har reservert oss mot det.

Høringsnotatet finner du her, en pdf-fil på 13 MB. Aktuelle sider er 98 til 118


SKANDALE: 86 TUSEN TONN ÅRLIG - uadressert reklame har økt fra 32 kilo til 43 kilo pr. husstand. (9. jan. 2006)

Det betyr 34 % økning på et par år. Postverket står nå for knappe TO milliarder reklamesendinger årlig, i tillegg kommer reklameinnstikk i aviser osv. osv. Renholdsverkene fortviler, og det er til syvende og sist husstandene som får regningen for alt sammen.

Fra den nye regjeringen har det ikke kommet et eneste signal om at de vil legge om den usunne og miljøfiendtlige reservasjonspolitikken og isteden kreve forhåndsgodkjenning. Og den nye offensive familieministeren er fullstendig fraværenede. Det er bare tragisk. Men hva gjør man ikke for sine venner i A-pressen ?

Alle intelligente mennesker i reklamebransjen har reservert seg mot uadressert reklame

Totalt ble det distribuert over 1,7 milliarder uadresserte reklamesendinger i fjor. Det tilsvarer: 860 til hver husstand i året. Av disse var 129 innstikk i aviser


SKANDALE: Denne ministeren var ansvarlig for ... *)

(tall oppjustert til 2006-nivå)
 • at 73 700 tonn papiravfall forsøplet landet hvert år
  for det meste kulørt og ikke resirkulerbart deles ut årlig av Posten som uadressert reklame i strid med Stortingets intensjoner om miljø og avfall.

 • at en million trær ble felt unødig hvert år
  for å produsere denne papirmengden. Dette kalles bruk og kast-politikk, unødig forbruk av ressurser, dårlig forvaltning av naturen. Gjelder ressursforvaltning og miljøkamp bare regnskog i andre land?

 • unødvendig trafikk og transport
  Tømmer transporteres til papirfabrikk, papir til trykkeri, brosjyrer til posten, deretter til forbrukerne, samles inn av reholdsverket til gjenvinningsstasjoner, transporteres til forbrenning. Dette blir utrolig mange vogntog på veiene.

 • forkastelig reservasjons-metodikk på næringens premisser
  Dette er et verdispørsmål: Skal man dytte alt mulig på folk som ikke reserverer seg, eller skal man kreve forhåndsgodkjenning mot kjøpepress? Det viser seg at de som trenger det mest reserverer seg minst, bare 7% har reservert seg.

 • kjøpepress også mot barn
  Mye av postkassereklamen ser også på barn som reelle eller potensielle forbrukere.

 • at useriøse aktører fikk herje vilt
  De samme postordresvindlerne går igjen på ny og på ny. Både Posten, forbrukerorganisasjonene og rettsvesenet synes maktesløse selv mot klare overgrep.

 • at merkostnadene havner hos forbrukerne
  Mottakerne av reklamen betaler for hele gildet fra felling av trær til bortkjøring av søppel. Totalt sett dreier kostnadene seg om mange titalls milliarder kroner. Posten alene stikker av gårde med en milliard, og det koster nesten like mye å samle inn og håndtere papirsøppelet.

 • at profitt ble satt foran grønne og myke verdier
  Det er mektige og sterke krefter ute og går som ønsker å fortsette dagens ordning. I denne sammenheng er folket ikke mektig i det hele tatt.

*)     NB: Også tidligere regjeringer og politikere fra andre partier må ta sin del av ansvaret her.

Grunnen til at denne saken hører under Familieministeren, ikke under miljøvernministeren, er trolig at uadressert reklame deles ut til de fleste av landets familier og at målsettingen med reklamen er å få alle familiemedlemmer til å konsumere mer, altså en familiepolitisk sak.

Laila Dåvøy uttaler til hvamenerpartiene.com at hun er fornøyd med reservasjonsordningen. Hun vet at krav om forhåndsgodkjenning ville spart 55 tusen tonn papir årlig.

Hun synes reservasjonsordningen tar rimelig hensyn til alle parter. Hun vet at ordningen er laget på næringenenes premisser og på folkets bekostning.

Vi synes familieministeren enten har dårlige rådgivere eller utviser et slett verdisyn og en uholdbar politikk. Også i denne saken er det Mammon som har gått av med seieren.

Her er legningen til Laila Dåvøy: se artikkelen "Lykkelig overforbruker?" som ligger på departenementets hjemmesider. Trist at praksis er en annen.

Løsningen er enkel: Uadressert reklame til private bare der det er forhåndsgodkjent.


SKANDALE: Krf har ingen planer om å innføre forhåndsgodkjenning av uadressert reklame i neste stortingsperiode (25. august 2005)

Dermed fortsetter samme overforbruk, samme miljøhykleri, samme ødsling av ressurser og samme forakt for folks oppfattelse av demokratiske og fornuftige ordninger. Dersom dette hadde vært en offentlig tjeneste, ville den vært sanert vekk for lenge siden. Men de trenger ikke kutte noe her, det er jo allerede vanlige folk som betaler for søppelet.

Det må være artig å kalle seg et "verdiparti" og si at de ønsker å gi folk "valgfrihet" samtidig som de ikke ønsker å lytte til folket i dagligdagse saker som angår verdier og valgfrihet. Og miljøvernminister Hareide tusler rundt og later som dette ikke er en miljøsak fordi den hører under familieministeren. Vi gremmes !


Bare 7% har reservert seg mot uadressert reklame (16. mars 2005)

Det er morsomt at vi endelig har fått et tall på dette også. For da har vi noe å regne på. Vi kan nemlig anta at maksimalt 7% (om noen i det hele tatt!) ville be om å motta uadressert reklame (altså forhåndsgodkjenning, det ordet som politikerne ikke liker!)

Det betyr at med 32 kilo pr. husstand og knapt 2 millioner husstander deles det i dag ut 59 520 tonn uadressert reklame. Når (vi sier ikke hvis, men når!) det blir tillatt bare å dele ut uadressert reklame der det foreligger forhåndsgodkjenning blir det 4 480 tonn , altså langt under en tiendedel av det som deles ut i dag (forutsetter at 7% forhåndsgodkjenner)

Det blir en besparelse på 55 tusen tonn papir, for det meste kulørt og ikke-resirkulerbart. Det må til 777 000 trær for å produsere 55 tusen tonn papir.


Har Posten betalt smørerturer for politikerne eller på utilbørlig vis fått politikernes lojalitet ? (16. febr. 2005)

Vi stiller spørsmålet fordi vi finner det påfallende at politikerne ikke går inn for forhåndsgodkjenning av uadressert reklame, men istedet legger seg på en "reservasjonsløsning" som gir rundt 55 tusen tonn mer papir i søpla enn forhåndsgodkjenning.

For Posten utgjør verdien av å pushe søppel til folk som ikke ønsker det trolig over en milliard kroner årlig. Politikerne har utvist en påfallende velvilje til Posten siden spørsmålet første gang kom opp i 1972 - på bekostning av forbrukerne. Verdimessig er også reservasjon en prinsipielt tvilsom løsning enten det nå er for uadressert reklame eller telefonsalg eller annen uønsket påvirkning i heimen. Med dagens "verdiorienterte" regjering er det derfor med forbauselse vi registrerer at ingen politiker stiller spørsmålstegn ved verdiaspektet eller miljøaspektet til denne saken.

Etter de siste ukers avsløringer av smøring mener vi det er grunn til å spørre om Posten betaler smøreturer til politikerne, eller om Posten på annen utilbørlig måte skaffer seg politikernes lojalitet. En ting synes helt klart: Politikernes lojalitet i denne 33 år gamle saken har aldri gått til folket.

Vi spør: hvorfor det?


Aftenposten har sitt eget reservasjonsregister mot reklamebilag. ULOVLIG ? (23. sept. 2004)

Forbrukermagasinet i går tok for seg Aftenpostens utdeling av reklamebilag. For det er ikke bare de som abonnerer på Aftenposten som mottar reklamebilag. Alle de andre i oppgangene der avisen leveres, får reklamebilagene på dørmatta - men ikke avisen.

Men, sier Aftenposten, hvis de ikke liker det, går det an for dem å reservere seg i Aftenpostens reservasjonsregister! Og de som ikke tar seg bryet med det, må pent finne seg i å motta søppelet fra Aftenposten. Hva blir det neste?

Vi finner Aftenpostens praksis klart i strid med gjeldende lovverk og dens intensjoner på to områder: Vi tror ikke Aftenposten har adgang til å opprette reservasjonsregister og spør datatilsynet om det, og vi tror denne praksis er i strid med gjeldende rett forbrukerne har til å reservere seg mot uadressert reklame ved å sette opp et klebemerke "Nei takk". Denne retten må gjelde for ALL uadressert reklame.


Laila Dåvøy synes reservasjonsordningen er bra nok (9. sept. 2004)

Vi har fått et hyggelig svar fra familieminsiteren som synes at dagens ordning fungerer stort sett tilfredsstillende, er enkel og lettvint og tar rimelig hensyn til alle parter.

Hun går ikke inn på

 • at et fåtall reserverer seg fordi folk har viktigere ting å gjøre på
 • at næringene lever godt med dagens reservasjonsordning nettopp fordi så få reserverer seg
 • at de som kanskje trenger det mest reserverer seg minst
 • at et motsatt reservasjonssystem kan spare 55 tusen tonn papir årlig
 • at det er uverdig å la folk være utsatt for unødvendig søppel med mindre de reserverer seg
 • at det er forbrukerne som betaler for gildet
Vi står derfor på påstanden at det eneste ansvarlige å gjøre i dag er å snu reservasjonsordningen slik at bare de som ønsker det, mottar reklame. Det har fortsatt med miljø, avfallsmininmering, forbrukerpress, ressurser, kostnader for forbrukere, osv. osv. osv. å gjøre. Det handler om verdier. Og da vet vi hvor familieministeren står.

SFT bekymret for økende avfallsmengde, foreslo reklame ved forhåndssamtykke for flere år siden. Saken ligger hos miljødepartementet (25.aug.2004)

SFT er bekymret for den stadig økende avfallsmengden. Derfor er dette uttrykt som et resultatmål i avfallspolitikken, og det blir overvåket gjennom et nøkkeltall som har bakgrunn i avfallsstatistikken. Likevel oppfatter vi dette som en kamp mot mektige krefter, (utehevet av red.) og i stor grad har nok myndighetene erkjent at det ikke er mulig å iverksette virkningsfulle tiltak for reduserte avfallsmengder dersom dette innebærer en reduksjon i forbruk og økonomisk vekst.

Det er inspirerende at flere deler bekymringen rundt de stadig økende avfallsmengdene, og oppmuntrende å se at det faktisk finnes løsninger som kan motvirke denne utviklingen. (uthevet av red.) Jeg var selv deltaker i et offentlig utvalg som studerte denne problemstillingen for noen år siden. I utredningen fra utvalget blir det foreslått å speilvende dagens regelverk for uadressert reklame slik at man i utgangspunktet er beskyttet mot slik markedsføring med mindra man aktivt gir samtykke til det (tilsvarende som kommende regelverk for telemarketing). Forslagene ligger nå hos Miljøverndepartementet til vurdering. SFT vil ikke gjøre noe framstøt rundt dette forslaget med mindre Miljøverndepartementet gir oss oppdrag om dette.
Se også NOU 2002: 19, utredningen i sin helhet

Olav Skogesal
Rådgiver, Statens forurensningstilsyn (SFT)


En lang og vond historie om Postens kamp mot forbrukerne

Posten distribuerer mengder med uadressert reklame til alle hustander. Dette er en meget lønnsom del av Postens virksomhet som trolig utgjør milliardbeløp. Og det er en milliardomsetning posten absolutt ikke har lyst å miste. Derfor har posten kjempet mot forbrukerne fra skanse til skanse for å beholde retten til å spre reklame.

Fra 1972 til i dag har forbrukere kjempet mot ordningen i alle medie, på alle politiske nivå, i alle kjente forbruker-instanser. Forholdet har fått bred omtale årlig. Uten resultat.

Omsider har posten gått med på at folk kan reservere seg relativt enkelt. Dette gjør posten etter at en undersøkelse fra svenske postverket viser at bare et par prosent gidder å reservere seg. Det ser ut til at folk har viktigere ting å holde på med. Takket være at så mange IKKE bryr seg med å reservere seg, er næringene komfortabel med ordningen.

Dagens reservasjonsordning er ikke god nok. Det distribueres alt for mye uadressert reklame som alt for mange ikke ønsker å motta. For renholdsverkene utgjør dette betydelige mengder. Og regningen kommer til forbrukerne til slutt. Dette VET politikerne.


32 kilo reklame i året pr. husstand! (Bergens Tidende 14. juli 2003)

På oppfordring fra Naturvernforbundet har BIR's informasjonssjef Kjersti Kildahl samlet all uadressert reklame som havnet i postkassen hennes fra 1. juli 2002 til 30. juni 2003.

Dette utgjorde 32 kilo reklame. For BIR (renholdsverket i Bergen og omegn) utgjør dette enorme papirmengder årlig. Ifølge Statistisk Sentralbyra var det 1 961 548 bebodde boliger i Norge 3. november 2001.

Dermed utgjør Postens uadresserte reklame hele 60 000 000 kilo eller 60 TUSEN TONN , som fraktes landet rundt fra papirindustri til trykkeri til posten til husstandene til søpla til innsamlingsplasser til sortering og tilbake til papirindustrien. Hvert år. For forbrukernes regning. Med politikernes velsignelse og tillatelse. For at Posten skal tjene en milliard eller to.


Utgjør 6 milliarder kroner årlig for forbrukerne ?

Dersom det koster 100 kroner kiloet å produsere og distribuere denne reklamen, utgjør dette 6 milliarder kroner årlig.
Det er selvfølgelig forbrukerne som betaler gildet.

Naturvernforbundet i Hordaland tilbyr gratis klistremerker mot reklame

Tidligere måtte man på posten for å få eget reservasjons-merke til å klistre på postkassen. Nye lovendringer gjør at du nå kan henge opp ditt eget "Nei takk!" merke, og posten og andre distributører skal respektere dette.
Du skal finne klistremerker på www.naturvern.no/hordaland et sted. (vår link virker ikke lenger)


Grønn hverdag anslår at hver husstand får 30 kilo reklame i året

Med en million husstander gir dette 30 millioner kilo eller 30 tusen tonn papir ....

"Pengene som brukes på reklame gjør produktene dyrere og skaper mye søppel. I dag får hver husstand i snitt cirka 30 kilo postkassereklame i året."
Link til Grønn hverdag


Kristent nettverk for miljø og rettferd sier NEI til postkassereklame

Foreslår følgende tiltak:
"Oppfordre ansatte og medlemmer til å si nei til postkassereklame Sjekke ut om kirkekontoret får mye reklame, kan noe avbestilles"
Link til Kirke og miljø 2000 – Kolbotn Menighet (Menigheten som Bondevik sokner til)


Miljøverndepartementets dokument om avfallsminimering

"Hovedhensikten med utvalgets rapport er er å få frem forslag til konkrete virkemidler som kan bidra til å bryte ned de barriærer som idag hindrer avfallsminimering og gjenvinning."

NOU 1990:28


Her kan du reservere deg mot ADRESSERT reklame, følg linken Reservasjon mot reklame.

Brønnøysundregistrene

Posten "sniker" i køen ...

Brukere av postbokser rapporterer at postverket distribuerer reklame for egne varer og tjenester i postboksene selv om de er merket med NEI TAKK til uadressert reklame. Slik kan det gå når man ikke eier respekt for sine egne kunder og gjeldende regler.