Israel er et sykt, sykt regime

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)
Dersom du har bred skjerm, kan du med fordel gjøre vinduet smalere og lettere å lese.

   X   

5. april 2024

Det israelske regimet har siste halvåret utvist stygg psykopatisk atferd. Regimet er trolig hinsides behandling, at galskapen har gått så langt at det ikke er håp for endring. Dersom nordmenn holdt på slik israelere nå turer frem, ville de blitt låst inne for resten av livet.

I denne galskapen bruker Israel en retorikk som viser skremmende mangel på selvinnsikt, som forventet hos psykopater. I kjølvannet ligger alle de drepte og skadde. Psykopatene hever seg elegant over all kritikk med at det er alle andre som tar feil. Og for virkelig å understreke galskapen, påstår de at «det er Guds vilje».

Israel er ikke alene. Israel har fått aksept og støtte for sin politikk. Det gjelder USA som aktivt støtter og deltar i folkemordet med penger, våpen og bomber, og det gjelder Jonas Gahr Støre som fortsatt ikke ser noen grunn for å innføre diplomatiske reaksjoner og er med på å forlenge en uholdbar situasjon.

Her skal jeg pirke litt i retorikken til Israel som viser hvor ille det har blitt, rekkefølgen er tilfeldig.

Det var palestinerne som begynte.

For en psykopat er det alltid de andre sin feil til tross for at 75 års historie viser hvordan Israel har sanket sammen palestinere og henvist dem til en konsentrasjonsleir på Gaza, mens israelere har okkupert deres land. Israel har innført apartheid, de har trakassert, mishandlet, drept og bombet over en lav sko. Palestinernes forsøk på å forsvare seg, beskytte sine eiendommer, reise seg mot undertrykkingen og få et menneskeverdig liv er møtt med uproporsjonal hevn. Israel begynte denne krigen for lenge siden.

Palestinerne angrep oss 7. oktober 2023.

Også dette er løgn med hensikt å forsøke å plassere skylden hos palestinerne. For 7. oktober var ikke et «angrep», det var en dramatisk operasjon for selvforsvar etter generasjoners undertrykking og fortvilelse. Aksjonen var absolutt berettiget tatt Israels forutgående angrep i betraktning. Israel gjør et poeng av at det er viktig å vite hvem som angriper og hvem som forsvarer seg. Typisk nok for psykopater har de gitt seg selv feil rolle i dette bildet.

Vi har rett til å forsvare oss.

Utsagnet ble gjentatt av Israel og alle dets venner som et mantra de første dagene, og uttrykket klør så godt i ørene at selv rødfargete nordmenn gjentok det høyt. Problemet er at det er løgn. Okkupasjonsmakten Israel har ikke rett til å forsvare seg mot kamp fra det folket de okkuperer ulovlig, det er de okkuperte som har rett til å forsvare seg mot undertrykking og mishandling fra okkupasjonsmakten. Igjen har Israel byttet om på rollene på psykopatisk vis.

Hamas er en terrororganisasjon.

Denne løgnen har vi hørt i mange år. Det er riktig at en del av Hamas har hatt som jobb å stå opp mot Israel og bekjempe en ulovlig okkupasjon i et helt legitimt folkelig opprør mot ulovlig maktbruk fra Israel. Hamas er ikke en terrororganisasjon, men en motstandsbevegelse som er godt forankret i folket på Gaza. Det er urimelig at Israel krever at Hamas ikke skal sitte ved forhandlingsbordet eller stille til neste valg.

Israel er offeret.

Israel er den eneste okkupasjonsmakten i verden som fremstiller seg selv som et offer, og som det eneste offeret. Denne løgnen er så innarbeidet at enhver som kritiserer Israel blir anklaget for å være antisemitt. Krigen det siste halvåret har tydelig vist hvem som er offeret og hvilke umenneskelige grep okkupasjonsmakten har tatt for å knuse palestinerne.

Terrorhæren IDF.

Israel er palestinerne militært overlegen Derfor er det imponerende å se hvilken motmakt Hamas har demonstrert med relativt enkle midler. Krigen har avslørt for en hel verden at IDF er en djevelsk terrororganisasjon som ikke skyr noen midler på noe nivå. IDF er utrustet og holdes i live av forsyninger fra USA, som dermed aktivt deltar i det samme massemordet på palestinere og et mulig folkemord.

Hamas halshogde små barn og voldtok kvinnene.

Disse løgnene er ikke bevist eller de er direkte motbevist, likevel er det krefter som fortsatt forsøker å fremstille dem som sanne. Og når Israel sendte melding til USA at 12 personer blant 13.000 ansatte i UNWRA hadde vært med på opprøret den 7. oktober, da stoppet USA lydig sin støtte til UNWRA umiddelbart uten å spørre etter bevis eller sjekke riktigheten av påstandene.

Palestinerne er ikke mennesker.

Dette er grunnlaget for apartheid og folkemord: de som vi forskjellsbehandler, stjeler landet fra, trakasserer og mishandler og dreper, er ikke mennesker som oss, derfor er det greit at vi gjør det og vi slipper å plages av dårlig samvittighet. At et folk som selv har vært utsatt for folkemord kommer dit hen at de utøver folkemord mot andre, er ufattelig tragisk. Netanyahu sitt regime er like fastlåst i synet på palestinerne som Hitler var på jødene.

Israel er Guds utvalgte folk.

Dette er en av de groveste løgnene. Når noen bruker «Guds utvalgte» til å legitimere djevelskap uten sidestykke, blir det hele blasfemisk, og når noen ønsker seg en «endetid» og er troendes til å fyre av Israels atomvåpen for å få «Jesu komme», blir det bare horribelt. Det ser ut som Israels gud er Djevelen selv. Det er fristende å sitere Jesaja kap. 5, vers 20: "Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt".

Kidnapping og mishandling.

Et par hundre israelere ble kidnappet den 7. oktober 2023. Israelerne laget demonstrasjoner med mottoet: «La oss få våre kjære hjem». Men Israel har kidnappet kanskje 5.000 palestinerne på Vestbredden, internert uten lov og dom, som de ikke nevner. Intervjuer av frigitte israelere og frigitte palestinere viser at israelerne ble behandlet anstendig og forsvarlig, fikk mat og legehjelp. Kidnappede palestinerne derimot ble ydmyket, mishandlet og fikk dårlig behandling. Bare under den korte våpenhvilen man fikk i stand, ble det kidnappet flere palestinere på Vestbredden enn Hamas kidnappet den 7. oktober.

Israel dreper kun Hamas og de som står i veien for Hamas, aldri kvinner og barn.

Også dette er en løgn. Alistair Crooke, tidligere britisk diplomat, påstår at de eldste rabbiene jevnlig lærer opp israelske soldater om hva som er påbudt og pålagt etter de jødiske "halakiske" lovene og Talmud. Budskapet er klart: «Drep alle barn, de kan bli fremtidige terrorister, og drep alle kvinner som føder disse fremtidige terroristene som vil komme og angripe oss.» Å utføre ordren er både en plikt og Guds vilje, nedfelt i skrifter og tolkninger som gjelder for de troende.

Bosetterne er blitt så mange at de kan ikke gi landet fra seg.

Nå er det rundt 700.000 israelere som har stjålet eiendom fra palestinerne og i verste fall skutt dem som bodde der. Fordi de er så mange, sier de, kan de ikke gi landet fra seg. Det er selvfølgelig en løgn. De ulovlige bosetterne kan samles i midlertidige flyktningeleirer og dømmes i egne tinghus opprettet av FN. Uansett må palestinsk land gis tilbake til de rettmessige eierne, noe annet er verken troverdig eller sivilisert for de som måtte bry seg om det.

Nå er Israel avslørt, nå er det nok!

Hittil har Israel kommet fra alt. Uansett hva Israel har gjort, har det ikke fått noen konsekvenser. Ingen har blitt stilt for retten, ingen har blitt straffet, ingen sanksjoner er innført og ingen diplomater utvist. Slik sett er Israel det privilegerte motstykket til Russland. Og det er selvfølgelig ingen som drømmer om å sende våpen og soldater til Hamas i frigjøringskampen mot Israel.

Men nå er det slutt. Takket være Hamas sitt utrolige opprør, er buksene til Israel trukket ned foran en hel verden, og ingen liker det de ser. Hamas har vunnet kampen, Israel har tapt. Selv om Israel via AIPAC sender millioner av dollar til det mest korrupte rottereiret i verden, nemlig USAs kongress, kan de ikke klare å snu dette. Denne gangen må Israel stå til rette og verdenssamfunnet må implementere løsningen som har ligget klar i mange år: En tostatsløsning.

USA er ute.

USA må selvfølgelig fritas for å delta i jobben, takket være sitt frynsete rykte og mistanke om deltakelse i folkemord sammen med Israel. USA har siden dag 1 hatt mulighet til å få slutt på denne katastrofen, men istedenfor å ta den telefonen, valgte Joe Biden å støtte Israel betingelsesløst med penger og bomber på den ene siden, og noen flydropp med nødhjelp til palestinerne som overlevde på den andre. Det eneste vi vet sikkert er at vi IKKE kan regne med USA i denne triste saken.

Det første skrittet kan tas av Norge

av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, begge (litt for?) gode venner av Israel. De kan med folket i ryggen gjøre følgende:

  • Godkjenne den palestinske staten *)
  • Sende Israels ambassadør hjem
  • Iverksette sanksjoner mot Israel
  • Iverksette full boikott av Israel
  • Uttrykke støtte til Sør-Afrikas søksmål i ICJ
  • Utestenge Israel fra MGP

*) KK kunngjorde i dag at regjeringen kan tenkes å godkjennen den palestinske staten til sommeren. Ikke fordi de har funnet på det sjøl fordi det var riktig, men fordi flere andre land nå gjør det. Det er dette de kaller for "handlekraft".

Når flere siviliserte land følger etter på alle punktene i denne listen, vil ledelsen i Israel måtte tenke seg om en gang til. Men det haster. For Israel forsøker nå å eskalere krigen til Jordan, Syria og ikke minst Iran, med et klart ønske om å dra USA inn i en storkrig. Det må de ikke få lov til.

Reidar Kaarbø
redaktør www.hvamenerpartiene.com

PS.

Det er viktig å vite at det jeg skriver, gjelder dem som leder og støtter et regime som er under enhver kritikk. Det gjelder ikke jøder eller israelere generelt. Det finnes mange jøder i Israel og verden over som er rystet over det Netanyahu og IDF gjør og har gjort. Selv i den norske "Med Israel for fred" (MIFF) er det forhåpentligvis mange som fordømmer Israels framferd.

De som vil "hevne seg" mot jøder generelt, viser med det at de ikke har forstått hva konflikten gjelder, og at de har sunket ned på samme nivå som regimet som står bak kriminaliteten på Gaza. Det er også mulig at israelske hackere utplasserer meldinger og rykter for å skape oppstyr og sverte noen. Det er onde tider.

   X