Vi rydder kysten over husholdningsbudsjettet

(16. aug. 2022)
Plastpose-avgiften er blitt en eneste stor farse. Nå må "vanlige folk" ta ansvaret for plastemballasjen som Virke sine medlemmer fyller handleposene våre med. Det blir feil når Virke gjennom Handelens miljøfond samler inn grovt med penger for å rydde kysten over vanlige folk sine husholdningsbudsjett.

Virke velter miljøkostnader over på ”vanlige folk”


Elbiler og virkeligheten

(rev. 15. juli)
Mens elbilen kan kjøre relativt utslippsfritt, har den likevel et CO2-fotavtrykk med seg i bagasjen. For både fossil- og elbiler trenger ressurser for å produseres, elbilen mer enn fossilbilen på grunn av batteripakken. Av det følger et par momenter som må tas med i debattene som enkelte ikke liker å høre.

 • Dersom du kjører lite, er det mest miljøvennlig å kjøpe en fossilbil
 • Elbilen bruker kanskje halve levetiden til å "ta igjen" fossilbilen og bli best på miljø
 • Dess mer du kjører, dess større er gevinsten med elbil
 • Du kan skubbe på fotavtrykket til produksjon av ny bil ved å la den gamle bilen leve litt lenger
 • Dersom politikerne skal belønne klimainnsats, bør de også belønne dem som kjører gammel bil
 • Hvis du kan kjøpe en mindre og lettere ny bil er det bedre for miljøet enn en stor, tung bil

Foredrag av Graham Conway, TED
Ressursbruk for 1 stk. batteri til elbil
Elektrifisering av bilparken vil ødelegge jorda fullstendig (derimot.no)
Hvor nyttig er elektrifiseringen av transportsektoren?
Gammel bil må lønne seg mer


Når byråkratene ikke forstår jobben sin

(14. aug. 2022)
Her er et nytt tilfelle der avsindige byråkrater ikke forstår jobben sin og lever etter mottoet "Da stend i bokji".

Denne gangen er det i Troms der en sønn vil overta familiegården, men ikke får bygge hus der. I alle tider har gardstun jevnlig fått tilført ny bolig slik at de gamle kan fortsette å bo i det som blir "kårhuset" mens barna som overtar bygger nytt hus. Dette har til alle tider sikret en god overgang av driften, hjelpende hender og gode råd fra de pensjonerte, og trygghet for de som overtar.

Men det var før statsforvalteren Elisabeth Vik Aspaker fra Høyre slo til i Troms. Hun har nemlig forstått at hun ikke er der for folkets skyld, men de er der for hennes skyld. (foto: Øystein Antonsen, NRK)

Dette avslaget er hinsides (nrk.no)


Fylling i sør og øst kritisk lav

(13. aug. 2022)
Siden mars har vi fulgt fyllingsgraden i Norge under ett. Men problemet med lav fylling kombinert med hvor utenlandskablene går i land, rammer spesielt sør-øst-området, det som NVE kaller for VASS1.

Fyllingen her har vært lav siden i fjor høst, og er nå såvidt under laveste fylling i de årene oversikten gjelder (siden 1995) Det som er morsomt er å se hvordan netto krafteksport har slått inn her. Det gjøres oppmerksom på at tallene på eksport inkluderer Nord-Norge der det strømmer over av vann. Plasseringen av grafene er veiledende. August 2022 er stipulert.

Totalt er det netto eksportert litt over 18 TWh siden 1. juli 2021, mot 24 TWh samme periode året før. 18 TWh utgjør en tap i fyllingsgrad på rundt 13 % og rammer spesielt VASS1-området. Krigen i Ukraina har ikke hatt følger for eksport eller fylling, men på pris. Uten netto eksport av kraft ville vi i dag ikke hatt noen kraftkrise i Norge.

Det er igjen grunn til å minne om hva direktør i Industri Energi Stein Lier-Hansen uttalte 2. august i Dagsnytt 18: Vannet er en ressurs vi rår over selv, det er ikke nødvendig å krype til EU og be om lov til å regulere, det er heller ikke nødvendig å reforhandle en eneste avtale.


Nå skal de ta rotta på oss med elektrifisering av sokkelen

(12. aug. 2022)
Folket har erfart at kraftnæringen og politikerne har løyet til oss om utenlandskablene. Nå står elektrifisering av sokkelen for tur. Elektrifisering tillater betydelig økt eksport av "frigjort" gass og omleggingen vil koste 50 milliarder kroner. Det er her problemet ligger. For næringer og lobbyister og politikere sikler etter disse pengene og mulighet til eierskap i havvind så til de grader at sannheten blir feiet under teppet.

Selv avisa Klassekampen i dag løper løgnernes ærend om saken. Men vi mangler de 15 TWh som skal til. Elektrifisering vil bety mindre vann i magasinene, enda mer kraftunderskudd og høyere priser for husholdninger og næringsliv.

Det største problemet er at elektrifisering ikke har noen klima-effekt. I dag produseres strøm på sokkelen fra gass. Med landstrøm vil denne gassen bli frigjort og eksportert til Europa og brent til nøyaktig samme mengde CO2. Med litt mer effektive turbiner kan de kanskje få litt mer kraft ut av gassen i Tyskland, men kjemien tilsier at samme mengde gass blir brent til samme mengde CO2 uansett hvor du brenner den. Klimaeffekten er NULL når vi ser Europa under ett.

Fordi Norge ikke har nok strøm, kan vi få kjøpe den tilbake fra Tyskland for å sende ut i Nordsjøen, laget av nøyaktig samme gassen vi frigjorde, bare mye, mye dyrere. Da er parodien fullkommen. Nå må løgnene ta slutt og fornuften seire. Dette er ikke tiden å kaste bort 50 milliarder kroner som ikke gir noen som helst gevinst for klimaet.


Hypotese: Når de rikeste får øket kjøpekraft, må "vanlige folk" få senket sin tilsvarende

(10. aug. 2022)
På grunn av høy prisstigning osv. kan vi forvente flere rentesjokk til høsten. Økonomien går for bra for de rikeste, de har fått for mye penger, og sentralbanken tar grep. Men sentralbanken bryr seg ikke om feil gruppe folk blir rammet.

Et halvt prosent renteheving betyr 20 milliarder kroner ekstra dratt inn årlig. Stat, fylker og kommuner trekker allerede inn 150 milliarder kroner ekstra i høye kraftpriser pluss en pen sum fra økningen i drivstoffprisene.

Så er spørsmålet: Dersom prisen på kraft i dag var 35 øre og drivstoff 12 kroner literen, hvordan ville dette slått ut på konsumprisindeksen og rentehevingene? Etter hva jeg forstår INGENTING. Målet til sentralbanken er minst 5 % ledighet.

Kan bli rentesjokk før høstferien


Tåkefyrstens tale

(8. aug. 2022)
Så har vi omsider - ett år etter at fyllingsgraden ble dramatisk lav og krisen startet - fått vite to forskjellige varianter fra to ulike sendinger på NRK om når Jonas Gahr Støre vil bremse eksporten på kraft slik at det ikke blir rasjonering.

 • han vil stoppe eksport når vannstanden er kritisk lav
 • han vil stoppe eksport når vannstanden er under normalt

Men Støre vil ikke si noe entydig og klart om NÅR vannstanden er kritisk lav eller NÅR den er under normalt. Er det når vannstanden er under median? Er det når vannstanden er under en viss prosent av median? Eller er det når rasjonering er et faktum og Norge må stenge ned? Dermed har vi - folket som betaler lønna til Støre - ikke noe grunnlag for å se når han vil finne tid for tiltak.

Kanskje det er avhengig av hva Støres eksperter (næringene eller administrasjonen?) sier til enhver tid - de som har løyet oss inn i denne situasjonen? Vi ser frem til en avklaring!


Enova gir fortsatt IKKE støtte til små, gode tiltak

(5. aug. 2022)
Fortsatt, etter flere års debatt, er det IKKE mulig å få støtte hos Enova til små og gode ENØK-tiltak, f.eks. etterisolering av 1 vegg eller skifte av et par vinduer. Politikerne hekker på fingen, og strømmen vi kunne spart går til å fyre for kråkene. Potensialet er stort, men uviljen til å gi støtte er enda større.

Enova tar penger fra "vanlige folk" og gir dem til næringslivet, og bidrar til omfordeling i samfunnet.

Selvfølgelig, dersom vi skulle være ubyråkratisk og gjøre det enkelt, Gud forby, kunne man latt folk dokumentere og gjennomføre tiltakene uten å søke, få en erklæring fra fagmann, og i etterkant få refundert momsen fra kvitteringene på selvangivelsen. Med dagens politiske handlekraft kan dette være klart allerede våren 2026.


Hva slags kompetanse trengs for å gi pasienter et glass vann?

(3. aug. 2022)
Jevnlig dukker det opp historier i media om folk som dør på sykehjem av sult eller av tørst. Det er ikke bemanning som sørger for at pasienter får dekket basisbehov som mat og drikke, kanskje bare ved å sitte der som selskap og gjøre et måltid litt triveligere. Det er ikke bemanning til å holde en hånd til en døende pasient.

De sier at Norge mangler "kvalifiserte sykepleiere". Hva slags kvalifikasjon trenger helse-Norge for å gi noen et glass vann, litt selskap, holde en hånd, kanskje hjelpe folk til en liten luftetur en gang i blant? Galskapen kan bringes til opphør dersom myndighetene stiller krav til antall bemanning.

Alf Ingar sultet og tørstet i hjel på sykehjem


Men så GJØR noe da, for faen !!!

(2. aug. 2022)
På Dagsnytt 18 i dag satt vår olje- og energiminister i skoddeheimen som vanlig. Ingen klare svar, bare masse omkringsnakk og ansvarsfraskrivelse og løfter om at noe kanskje skal gjøres i oktober.

Vi som har fulgt med, har sett at allerede for ett år siden var fyllingsgraden i ferd med å bli katastrofalt lav. Likevel fortsatte tappingen og eksporten, med dagens sinnsyke priser som resultat.

Olje- og energiministeren erkjenner at vi har et problem med eksport og fyllingsgrad, likevel er ingen direkte handlinger og krav iverksatt overfor næringene, og dette er katastrofalt dårlig. Her mangler alt, både handlekraft, beslutningsevne, beslutningsvilje og en smule anstendighet.


Den største løgnen:

(31. juli 2022)
"Dersom vi bygger kraftkabelen, blir strømmen 4 øre dyrere." Sa de.

Det er trist i ettertid å konstaterer at folket i Norge har blitt løyet til. Løgnene har vært systematiske, bevisste, manipulative, planlagte - en flott designet kampanje for å "få folket med seg". Dersom vi hadde fått sannheten, ville kablene ikke blitt bygget. Da ville vi ikke blitt med i Acer. Og vi ville kanskje gått ut av EØS. Noen ser ut til å tro at demokrati = det er greit å lyge til folket, og etterpå flå dem.

Dersom du produserer 150 TWh og får betalt 1 krone mer for kilowatten, tjener du 150 milliarder kroner.

"Informasjonen vi fikk da beslutningen ble tatt, var åpenbart feil"


Det er ennå håp for amerikansk journalisme

(24. juli 2022)
Denne bokanmeldelsen er skrevet av John Kiriakou, en CIA analytiker og case officer fra 1990 til 2004. Han var den første som snakket åpent om USAs tortur-program “enhanced interrogation techniques” som var iverksatt fra toppen av USAs administrasjon. Kiriakou er den eneste CIA-agenten som havnet i fengsel i forbindelse med tortur programmet, til tross for det faktum at han aldri torturerte noen. Derimot varslet han om denne horrible mishandlingen, og ble straffet for det.

Boka "American Dispatches" av Robert Parry er som en vandring i moderne amerikansk histore med en tur-guide som virkelig vet hva han snakker om, som bryr seg om å få historien riktig, og som vet at hans virkelige rolle er den til en lærer. Over nærmere 700 sider får leseren et friskt, faktabasert, saklig og upolitisk bilde av hva som hendte da noen av de viktigste hendelsene i moderne historie fant sted. Delt i fire deler undersøker den i dybden ulike emner som organisert kriminalitet, narkotika, politikk og medias rolle.

Journalistene som avslørte CIA


Hva gjemmer seg bak døren ?

(16. juli 2022)
Dette er en dør som ingen ønsker å åpne
Professor i Structural Engineering Leroy Hulsey avsluttet dokumentarfilmen ”SEVEN” om World Trade Center 7 slik: "Hvis det er et problem med WTC7, da er det et problem med 9/11, og i så fall har vi et svært problem. Men det er vanskelig for folk å erkjenne en annen forklaring på 9/11 enn den offisielle. Dette er en dør som ingen ønsker å åpne."

NIST tar feil
Hulsey og hans team publiserte sin rapport om WTC7 i 2019 etter fire års arbeid. De fant at den offisielle versjonen til National Institute of Standards and Technology (NIST) ikke stemmer.

Også rivingseksperter støtter Hulsey
De påstår at kollapsen til WTC7 skyldes riving ved bruk av eksplosiver, rigget av eksperter og perfekt gjennomført. Problemet er at det tar mange uker å planlegge og rigge et så stort bygg, og jobben må i så fall ha startet lenge før 9/11. Det som er helt sikkert er at samtlige 83 loddrette stålsøyler sviktet i samme mikrosekund i hele etasjen og det gjentok seg over mange etasjer slik at bygget falt i fritt fall i mer enn 2 sekunder (over 8 etasjer), for øvrig i tilnærmet fritt fall. Ingen brann kan forårsake en slik total svikt ifølge arkitekter og bygningsingeniører i Architects & Engineers for 9/11 Truth.

Ikke bare WTC7 gir problemer med den offisielle versjonen fra 9/11
Det gjør også de andre hendelsene. Begge tårnene, flyet som angivelig traff Pentagon og flyet som angivelig styrtet i bakken i Pennsylvania – alle har de elementer i seg som ikke stemmer med den offisielle versjonen. I tillegg kommer de andre pussige hendelsene før, under og etter denne tragiske dagen. Men til tross for alt det som griner mot oss, skjer ingenting. Som Hulsey sa, ingen vil åpne den døren.

Det blir simpelthen for tragisk
dersom det blir klart at hauker i USA, med visepresident Dick Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld i spissen, brukte to – tre år på å planlegge krigen i Afghanistan, terrorhendelsene som skulle gi påskuddet til krigen, samt valgkuppet i Florida i 2000 som fikk satt inn de rette folkene i Det hvite hus til å gjennomføre planene.

Da er USAs befolkning og en hel verden ført bak lyset
Da ser vi slutten på USA som en ledende stormakt, da vil alle amerikanske baser i vestlige land avvikles, NATO slik vi kjenner alliansen i dag vil opphøre, og vi får et rettsoppgjør med USA som vil få Nürnberg til å rødme. Selvfølgelig vil ingen åpne denne døren.

Den fjerde statsmakt er lagt ned
Journalister i de store mediene støtter opp om eiernes policy og fortier lydig ethvert kritisk spørsmål rundt 9/11. NRK vil ikke vise dokumentarfilmen "SEVEN". Slik bidrar de alle til å forhindre en avklarende debatt. Det er fristende å sitere profeten Jesaia kapittel 5, vers 20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt.”

Døren som ingen vil åpne


Nei NRK, det er ikke stor uenighet

(13. juli 2022)
NRK finner marginale meninger der det ikke er noen å hente. Denne gangen er det en vakker landskapsarkitekt som promoterer seg selv gjennom NRK.no med et svært oppslag. Og det er klart, spør du de rette folkene, finner du alltid noen som er mot alt.

Men dersom du derimot spør folk flest hva de synes om at sherpaene har bygget trapper som gjør naturen mer tilgjengelig og turen sikrere og gir mindre slitasje på stiene, da er det grunn til å tro at de aller fleste synes det er bra. Det betyr at overskriften til NRK er feil. Måtte Gud bevare oss fra at folk med marginale meninger kommer i stillinger med beslutningsmyndighet.

Mener sherpatrappene skader naturen mer enn de beskytter


Synes du 3/4 milliard kroner i avgift er greit ?

(9. juli 2022)
NRK Folkeopplysningen har verifisert at plastposer er det mest miljøvennlige alterntativet vi har for å bære varer hjem fra butikken, spesielt når vi bruker posene flere ganger til søppel eller tomflasker. "Handelens Miljøfond", en forening under næringslivsorganisasjonen Virke, tar inn 782 millioner kroner i året i avgift på det som er den beste løsningen for klimaregnskapet.

Dette er galskap som politikerne må få slutt på


NRK vil ikke vise meningene til oberst Douglas Macgregor

(3. juli 2022)
NRK er ikke bare "selektiv", NRK sensurerer vekk meninger som ikke passer inn i det offisielle bildet. Derfor vil ikke NRK vise oss intervjuer med den ærlige og frittalende tidligere rådgiveren for Pentagon oberst Douglas MacGregor. Mannen gir oss ubehagelige nyheter om krigen i Ukraina som ikke passer inn og som NRK derfor ikke vil formidle til oss.
Her er noen av påstandene til MacGergor fra intervjuet 21. juni i år som er linket opp nedenfor.

 • Ukraina har i realiteten allerde tapt denne krigen med over med 500 til 1000 drepte hver dag
 • Noen i USA ønsker IKKE at denne krigen skal ta slutt, det kan gi svært farlige konsekvenser (som noen ønsker seg?)
 • Amerikanerne er ikke klar over kostnadene denne krigen medfører, bl.a. å holde liv i det ukrainske statsapparatet og skaffe nye våpen som erstatter dem som er gitt vekk (nye våpen koster mer, dette gjelder også Norge)
 • "Avvikende analyser" blir ikke hørt eller ikke formidlet til beslutningstakerne i USA
 • Krigen kunne vært unngått dersom USA hadde godtatt at Ukraina forble nøytralt
 • MacGregor mener USA startet denne krigen ved sin steile holdning, de ba Zelensky stå imot Russland koste hva det koste vil
 • Denne krigen er det farligste som har skjedd de siste 75 år - INGEN ønsker en full krig i denne delen av Europa
 • USA har heller ikke kapasitet til å føre en landkrig mot Russland i Ukraina

Det er alltlid trist når en statlig nyhetskanal ikke vil vise HELE bildet rundt det som skjer, det minner om land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Det må være flaut å være journalist i NRK i disse tider. Sjekk ut youtube med søket https://www.youtube.com/results?search_query=douglas+macgregor og se selv.

Intervju med oberst MacGregor om krigen i Ukraina (nrk.no)

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

08.07.2022: Når pasientreisen blir verre enn sykdommen
02.07.2022: Prosentvis avgift pusher inflasjon
26.06.2022: Budene burde vært ansatt, sier arbeidsmininsteren, men det blir med snakket
22.06.2022: Staten aksepterer slave-kontrakter
18.06.2022: Inneriksminister Priti Patel vil utlevere Assange til USA
24.06.2022: NRK nekter å vise dokumentarfilm om WTC7
13.06.2022: Folk skal IKKE få billig, stabil og varig ren kraft
12.06.2022: Israel bombet flyplassen i Damaskus 10. juni
10.06.2022: Høyeste prisvekst siden 1988
08.06.2022: Norge har i realiteten erklært krig mot Russland
05.06.2022: Ukrainsk Nato-medlemskap en krigserklæring
01.06.2022: Bensinprisene til helvete - halve prisen er avgift
28.05.2022: Branningeniører i Norge er tause


    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Strømforbruk
Kraftflyten
Værradar
Værsattelitt
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: SEVEN (WTC7)

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com