Reidar Kaarbø tips@hvamenerpartiene.com    ANBEFALTE NETTSTEDER    

 

Final Warning - for klimaet

20. mars 2023 (grafikk til fri benyttelse)

Siste advarsel er gitt, men mye mangler. Spesielt mangler skattlegging av multinasjonale selskaper og superrike enketpersoner - og fred på jord.

De fleste er stort sett enige om at kloden holder på å gå til helvete, og at hvis vi skal gjøre noe må vi gjøre det nå. Noen av oss mener det har gått for langt, det er for seint og grådigheten til de som tjener på en usunn verden er for stor. Her er eksempler på tiltak:
 • Det brukes mer penger på krig, spesielt i USA, enn på å bygge opp en fredelig og sunn klode.
 • Multinasjonale selskaper betaler ikke skatt der de opererer og hindrer fattige land å bygge seg opp.
 • De rikeste enkeltpersonene betaler ikke skatt og bidrar til redusert velferd for andre.
 • Det er ikke HVORDAN oljen hentes opp som er problemet, det er AT den hentes opp.
 • Vi satser på vekst, men trenger det motsatte, "degrowth" eller NEGATIV vekst.
 • Vi er for mange på kloden, antallet må reduseres.
 • Vi må slutte å gjøre det som ikke er nødvendig og som bruker unødvendige ressurser.
 • Vi må gjøre mindre av alt, og vi må gjøre det mer kortreist.
 • Rike land må slutte å importerer mat som de selv kan lage.
 • Rike land må slutte å må slutte å eksporterer sitt søppel til fattige land.
 • Det må investeres betydelige midler i "landscaping" som kan gi ny skog og nytt jordbruksland i karrige strøk.
 • Et samfunn med mindre ulikhet er lykkeligere og billigere å drifte.


False flag om Nord Stream sabotasjen

15. mars 2023 (Foto fra Bavaria Yachts.)

Imotsetning til Seymour Hersh sin historie som ble totalt fortiet, har flere medier samtidig hevet seg på en false flag historie som frikjenner USA - en smule påfallende.

Denne historien sier at seks dykkere leide en Bavaria C50 yacht, en 15 meters luksus motorseiler med førsteklasses bekvemmeligheter til 10 - 12 personer. Dette er IKKE en dykker-båt selv om den har en liten badeplattform akter.

Et 5 minutters dykk til 80 meter krever 4 timers dekompresjon, enten ved langsom oppstigning eller bruk av avansert dykkerklokke som kan kobles til et trykk-kammer. Bavaria har ikke kran for å sette ut dykkerklokke, heller ikke kran som kan brukes til å senke ned 500 kilo sprengstoff til hver av de 4 rørledningene, tilsammen 2 tonn. Båten har ikke plass til kompressorer for avansert dykking og er ikke designet for å lagre og vedlikeholde dykkerutstyr til 6 mann.

Dersom et mannskap på 6 reiste på tur til Bornholm med en Bavaria, har det vært en avledning fra virkeligheten, en litt mislykket false flag operasjon, for å trekke oppmerksomheten vekk fra USA og Norge, ledet av falske medier. Det er all grunn til å tro at USA brukte en båt fra egen eller alliert marine med avansert dykkerutstyr og med anledning til dekompresjon i trykk-kammer. Denne røverhistorien så villig publisert flere steder bekrefter at Seymour Hersh har rett i sin reportasje.

Divers used chartered yacht to sabotage Nord Stream pipelines (guardian)
Kilde for dekompresjon 4 min 40 sek. ut i denne videoen


USA har drept like mange som Hitler har gasset

13. mars 2023 (grafikk til fri benyttelse)

Etter andre verdenskrig kan USA ha drept like mange mennesker i ulovlige angrepskriger som det antall jøder nazistene drepte under andre verdenskrig. Men ingen snakker om det.

 • Vietnam 1963 - 1975: 3 millioner drepte
 • Kambodsja 1963 - 1975: 300.000
 • Laos 1963 - 1975: 50.000
 • Irak 1990: 130.000
 • Afghanistan 2001 - 2021: 250.000
 • Irak 2003 - 2020: 1 million
 • Libya 2011: 30.000
 • Syria 2011 - 2022: 600.000
 • Ukraina: 240.000
 • Andre: 400.000
 • Sum rundt 6 millioner drepte

Tallene angis ofte med minimum og maximum og er omtrentlige. Det eneste som er sikkert, er at tallet er høyt selv om det kan være lavere eller (vel så trolig) høyere enn anslått her. Drap er drap, og antallet er skrekkelig. Historiker og forfatter William Blum har listet opp et 70-talls land der USA har intervenert. Han oppsummerer slik i sin bok "America's Deadliest Export: Democracy":

 • USA har bestrebet seg på å velte mer enn 50 fremmede regjeringer.
 • USA har blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land.
 • USA har forsøkt å ta livet av mer enn 50 ledere i andre land.
 • USA har sluppet bomber på folket i mer enn 30 land.
 • USA har forsøkt å knuse folkelige eller nasjonalistiske bevegelser mot utålelige regimer i mer enn 20 land

Forskjellen på Hitler-Tyskland og USA er at USA har fortsatt drepingen, ofte fordekt. Resten av verden ser ut til å akseptere ugjerningene uten fordømmelser, boikott eller sanksjoner, og krever ikke engang at USA stilles for internasjonal rett. Norge ikke bare legger seg langflat for USA, men har bidratt i flere av USAs ulovlige angrepskriger.

Hvor mange millioner flyktninger disse krigene har bidratt til, er ikke mulig å spekulere om.


Ingen kommentar om Nord Stream

12. mars 2023 (Grafikk: fra video, se 18. febr.)

Forsvaret vil IKKE si noe om det var et norsk overvåkningsfly i luften den dagen Nord Stream ble detonert. Tausheten stinker og vitner om skyld.

Seymour Hersh påstår at USA og Norge sto bak sprengningen av Nord Stream rørledningene. Norge deltok angivelig ved å slippe ut en sonarbøye som sørget for selve detoneringen. Det betyr at Norge har vært delaktig i en aktiv terrorhandling mot både Russland og Tyskland.

Artikkelen til Hersh ble møtt med total taushet. For Norge sin del er det interessant å spørre Forsvaret om de hadde et overvåkningsfly fra Evenes på vingene den 26. september 2022. Det er det ingen som spør om verken fra avisene eller NRK, og Forsvaret vil ikke kommentere.

Det er enklere at Forsvaret ikke sier noe, enn at de risikerer å bli tatt i direkte løgn, for det er trolig mange som har vært involvert i denne saken på Evenes og i lufttrafikktjenesten. Men her er taushet verre enn løgn, det er tegn på skyld. Folket har krav på å få vite om Norge har deltatt i aktive krigshandlinger mot Russland, og har blitt en terrorstat som bidrar til å ta ned energiforsyningen i Europa.


Løsningen på strømkrisen

12. mars 2023 (Grafikk: "kraft" til fri benyttelse)

Problemet med prisene på kraft i Norge er enkelt å løse i god sosialdemokratisk ånd, det mangler bare vilje hos høyremannen Jonas Gahr Støre.

Staten kan opprette et selskap som har enerett og plikt til å kjøpe all strøm fra alle produsenter til kostpris pluss normal avanse. Det betyr at gamle vannkraftverk får lite betalt, vindmøller får litt mer, havmøller og solceller enda mer. Dermed er alle aktører sikret inntekter regnet ut fra 2019 - 2020 nivå og justert for konsumpris. De som produserer dyr strøm slipper å stenge ned i billige perioder.

Det statlige selskapet regner en avanse på 1 øre KwH og selger kraften videre for gjennomsnittlig innkjøpspris. Selskapet har disse oppgavene, det skal

 • selge kraft videre til strømleverandørene som fakturerer sluttbrukerne
 • Sørge for kraftutveksling (import = eksport) med EU
 • Eksportere norsk overskuddskraft når fyllingsgraden er over median til EU-priser
 • Importere kraft fra EU hvis kraftmangel til EU-priser
 • Ha et visst spillerom til å regulere priser ved høy eller lav vannstand
 • Gi alt overskudd tilbake som rentefrie lån til ny strømproduksjon eller tiltak som sparer strøm
Dette tiltaket vil få slutt på de avsindige forholdene vi har sett siste året der momsen alene har kostet sluttbrukerne mer enn kraften normalt skulle gjort. Vi får stømprisene innenlands vekk fra kraftbørsen, mens import og eksport kan gå som normalt når forholdene tillater det. Dersom dette tiltaket ikke kan "godkjennes" av EU som vi ikke er medlem av, er veien ut av EØS en selvfølge.


Norge ruster opp Ukraina på vei til atomkrig.

11. mars 2023 (Grafikk: "Doomsday clock" til fri benyttelse)

"Vi vil hjelpe Ukraina å forsvare seg selv", heter det når Norge etter påtrykk fra NATO bidrar til å ruste opp krigen mellom Russland og USA i Ukraina. Norske politikere er selvfølgelig klar over at enhver eskalering på den ene siden bidrar til mer eskalering på den andre siden, inntil atomvåpen er siste alternativ.

Eneste taperen er Ukraina som blir gruset, hæren er utradert og holdes i live av utenlandske "kontraktører", for anledningen i ukrainsk uniform. Ukraina er ferdig militært, økonomisk og politisk. Men USA vil ikke ha forhandlinger, for de tre store neocons Victoria Nuland, Jake Sullivan og Joe Biden som har kjørt dette showet siden 2014 - de tre sitter fortsatt med makt og innflytelse mens galskapen lyser av øynene deres. Galskapen støttes av vår utenriksminister som ikke har uttrykt noe ønske om forhandlinger for fred. Vi andre kan bare lure på hvordan offentlige personer kan ha så innsnevret verdisyn.


Krise-initiering i Iran ?

7. mars 2023 (grafikk fra mobilopptak)

Det er helt i tråd med USAs praksis å bruke litt gift på kvinneskoler for å skape grobunn for folkelig opprør og regimeskifte

Ifølge NRK har det blitt rapportert om mer enn 1000 tilfeller av mulig forgiftning ved over 50 skoler i Iran. Skolejenter har meldt om en lukt av klor og sterke vaskemidler som utløser en rekke ubehagelige symptomer.

Når menneskerettighetsgrupper som Iran Human Rights har antydet at iranske myndigheter kan ha vært involvert i saken, må vi ikke glemme at dette er en NGO som kan være under amerikansk kontroll.

Ordet "krise-initiering" ble lansert etter USA fyrte opp krigene i Libya og Syria. I Ukraina ble beskytningen av demonstranter den handlingen som fikk verdensopinionen til å bikke over. Nå er det Iran sin tur, stakkars uskyldige jenter. Det vil være helt naturlig om USA eller kanskje Israel forsøker seg i Iran for å skape opptøyer og regimeskifte. Det gjelder å smi mens jernet er varmt.

Khamenei: En utilgivelig forbrytelse (nrk.no)


Menneskeretter - for hvem ?

4. mars 2023 (Foto fra Wikipedia merket "no restrictions")

De siste ukenes medieoppslag antyder at bare samer har menneskerettigheter

Selvfølgelig legger hele det offisielle Norge seg flat når samene har fått medhold i Høyesterett, selv om noen i sitt stille sinn tenker "helsikes samer".

For når 6 stk. reineiere blir behandlet som om de var rødlistet, og når Fosen-fjellet fremstår som det eneste og viktigste beiteområde i hele Norge nord for Dovre, da er det noe som skurrer. Og når ulovlige aktivister krever at vindmøller for 9 milliarder kroner skal rives og området tilbakeføres til slik det var opprinnelig, er galskapen fullkommen.

Norge er et land for HELE folket, og velstanden fra HELE landet skal tilfalle oss ALLE noenlunde likt. Det betyr at kraftproduksjon og kostnader som angår oss alle skal med i regnestykket på Fosenfjellet. Samene kjører denne saken uten vilje til å kompromisse selv der dette bør kunne fungere, fordi de føler seg "krenket" og det er blitt en prinsippsak.

Kanskje saken bør flyttes fra regjering til Storting for om mulig å finne en tverrpolitisk løsning? Det er jo ikke hver dag man blir bedt om å sanere vindmøller for 9 milliarder kroner. Samene skal respekteres og ivaretas, og det er grunn til å si at det er regelen i Norge. Samtidig skal resten av folket OGSÅ respekteres og ivaretas.

Derfor skal og må det kompromisses og finnes en løsning i denne saken som ALLE kan leve med.


Jernbanereformen ble en fiasko

3. mars 2023 (Grafikk til fri benyttelse )

Høyres jernbanereform skulle spare penger. Det motsatte skjedde.

Aftenposten avslørte i går (bak betalingsmur) at den borgerlige initierte jernbanereformen er blitt en fiasko. "Milliardebesparelsene" i å splitte opp jernbanesektoren i en drøss selskaper har ført til høyere kostnad.

Men dette er jo ikke noe rart. For jernbanereformen handler ikke om penger. Den handler om høyresidens behov for å privatisere alt som kan privatiseres, spesielt hvis det er stor omsetning med potensiale til store inntekter. 4. sept. 2014 hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake." Maken til ufyselig utsagn skal man lete lenge etter.

Nå er det noen som venter på at Arbeiderpartiet skal reversere alt dette her. Det vil selvfølgelig aldri skje under høyremannen Jonas Gahr Støre.

Solberg-regjeringen kastet bort 1 milliard kroner


Det er godt å være rik i Norge !!!

2. mars 2023 (Grafikk: fra Vinmonopolets nettside)

Avanse-reglene på polet gjør den dyreste vinen til et "kupp". De rikeste jubler, og skatteflyktningene kjøper vin på polet og tar med seg hjem til Sveits. Nå må politikerne ta grep dersom de vil bli tatt seriøst.

Vinmonopolet har strenge regler for hvor mye de kan ta i fortjeneste og hvordan prisene beregnes. Nå vil vi ikke at folket skal få drikke billig vin, derfor er den billige vinen forholdsvis dyr sammenlignet med "land vi ikke liker å sammenligne oss med".

Går du litt opp i pris kan du få meget god vin for bare litt mer penger. Velger du en dyr vin til f.eks. 10.000 kroner, gjør du et kupp. Der forhandlere i andre land beregner avansen i prosent av innkjøpspris, for eksempel 30 % eller 3.000 kroner, kan Vinmonopolet ta maksimalt 250 kroner i avanse for denne vinen. Det dekker ikke engang kostnadene. Samleobjekter bestemmes av markedspris i utlandet, på Vinmonopolet kan du få dem til under halv pris.

Dette gir super-fordeler for de rikeste som fjonger seg med de dyreste merkene. Men slik ser vi jo også med biler. I dag er det dei med god økonomi som slepp bilavgifter på de råeste bilene, ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Skatte- og avgiftsreglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Skatt er for vanlige folk.

Polet favoriserer de rikeste
Elbilavgiftene favoriserer de rikeste


   

Flere saker >>