et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
  

 Kraftidioti til venstre ??

(20. jan. 2022)
Rødt, SV og MDG sier tvert nei til å bygge ut vernede vassdrag, regjeringen må ikke engang vurdere å bygge ut vernete vassdrag, krever de. Uttalelsen vitner om manglende respekt for demokrati og folkevilje. Dermed legger de tre partiene seg på samme linje som fikk MDG under sperregrensen ved sist valg.

 • Vannkraft er den billigste kraften vi kan bygge ut og tilby folk
 • Den gir trolig de minste naturinngrepene sammenlignet med møller til lands og til havs
 • Den er stabil og forutsigbar på lang sikt
 • Den kan utføres skånsomt slik at den ivaretar vernete vassdrag på en god måte
 • Den kan bidra flere steder som sikring for å forhindre flomskader
 • Det er folket som skal fortelle politikerne hva slags kraft vi vil ha, ikke marginale politikere

Rødt, SV og MDG gir faen i folkemeningen ?


Demontrasjoner for billigere strøm torsdag

(17. jan. 2022)
I tolv (så langt) av de store byene over hele landet blir det demonstrasjoner på torsdag førstkommende (20. januar) til litt ulike klokkeslett på dagen. Det blir appeller også med politikere fra ulike partier, men Høyre har varslet at de ikke vil delta med appell på demonstrasjonene. Det sier vel det meste.

Det er medlemmer fra Facebookgruppen "Vi som krever billigere strøm" som står som arrangør, og alle er velkommen som mener strømprisen har blitt for avsindig og at politikerne må ta grep. Når du har gått inn på Facebooksiden, klikk "Se flere" noen ganger for å få med alle demonstrasjonene.

Info om arrangementer på torsdag 20. jan.


Når vil regjeringen HANDLE mot strømkrisen ?

(15. jan. 2022)
Torsdag 20. januar til ulike klokkeslett arrangerer Facebook-gruppen "Vi som krever billigere strøm" demonstrasjoner i 9 byer over hele landet. I motsetning til handlingslammelse og tåkeprat fra regjeringen, er gruppen krystallklar på hva som må gjøres.

 1. Normalpris på strøm til norske forbrukere skal være 30 øre
 2. Makismalpris på strøm til norske forbrukere skal være 50 øre
 3. Alle avgifter (også moms) erstattes av EN flat avgift
 4. Når fyllingsgrad går under median, skal netto eksport stoppes (dvs. daglig eksport = import i utvekslingen) av hensyn til beredskap
 5. Planer om utenlandskabler og hybridkabler legges vekk
 6. Planer om elektrifisering av sokkelen legges vekk
 7. Ny modell for nettleie legges vekk
 8. Fornyelse av eksisterende vannkraftverk gjennomføres
 9. Det stilles krav til behandlingstid av ny vannkraft hos NVE
 10. Det gis tilskudd til små ENØK-tiltak i boliger i form av automatisk refusjon av moms

Støre og Vedum må ØYEBLIKKELIG få slutt på eksport når fyllingsgraden er lav, og sette en makspris på strøm til husholdninger og næringsliv. Tid for å slutte å prate og begynne å handle !


5 problemer til den nye sentralbanksjefen

(1. jan. 2022, - rev. 14. jan. )
Jens Stoltenberg antas nå ha fått stillingen som ny sentralbanksjef, selv om tilsettingen ennå ikke er formell. Men Stoltenberg har 5 problemer, og den formelle behandlingen av tilsettingen er nå satt på vent.

 1. Stoltenbergs tette tilknytning til Arbeiderpartiet. Stoltenberg, hans nettverk, familie og bakgrunn, kan ikke vaske vekk sin farge fra politikken. Stoltenberg hanket inn Jonas Gahr Støre fra stillingen som generalsekretær i Røde kors til stillingen som utenriksminister etter valget i 2005. Nå kan det se ut som at er det Støre sin tur å takke for utnevnelsen ved å la Stoltenberg blir sentralbanksjef. Nettavisen går så langt som å si at de politiske bindingene gjør Stoltenberg uegnet til jobben.

 2. Stoltenbergs tette tilknytning til NATO Økonomiprofessor Halvor Mehlum hevder at også Stoltenbergs NATO-bånd kan by på utfordringer som sentralbanksjef. "Oljefondet kjøper aksjer i selskaper verden rundt. Mange av dem er knyttet opp mot forsvarsindustri, og NATO er blant de største aktørene på markedet. Dermed vil det Oljefondet foretar seg kunne tolkes i lys av at de har en tidligere NATO-sjef på toppen." ifølge nrk.no.
  Økonomiprofessor kritisk til å ha Stoltenberg som sentralbanksjef pga. NATO

 3. Stoltenberg er ikke kvinne. Den andre sterke kandidaten til stillingen er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Dersom hun blir sentralbanksjef, får Norge sin første kvinnelige sentralbanksjef. Imidlertid ser det ut som årets utlysningstekst er endret og skreddersydd til Jens Stoltenberg. Det er nå fordel å ha vært med å bombe et uskyldig land og ha vært generalsekretær i NATO.

 4. Libyakrigen er en svart flekk på Jens Stoltenbergs virke. Krigen var ikke legitim, den var derimot en forbrytelse etter internasjonal rett fordi "påskuddene" til den var løgn designet av USA og spredt via USAs nettverk og Gaddafi sine fiender. Derfor ble Norges bombing en forbrytelse. Det kan være grunn til å forvente at krigen kan bli etterforsket. Stoltenberg vil neppe gå plettfri ut av en eventuell rettssak. Om Sentralbanken kan leve med en leder som har en slik svart flekk på rullebladet, er usikkert.

 5. Hvor ligger Jens Stoltenberg sin lojalitet? Istedenfor å bli rettsforfulgt, kan det se ut som Stoltenberg ble belønnet for krigsinnsatsen med jobben som generalsekretær i NATO. Det er liten tvil om at Stoltenberg har utvist en plettfri lojalitet til USA og bidratt til en generell opprustning og skjerpet tone i NATO på USA sine premisser. Hvis det stilles spørsmål til hans lojalitet i stillingen som sentralbanksjef, vil dette være problematisk. At USA har en gjeld har økt til 30 billioner dollar (30.000 milliarder dollar), forpliktelser ikke medregnet, og at USA kan være inne i "alle finansboblers mor" slik Steigan.no skriver, gjør spørsmålet om lojalitet enda viktigere.

Pose-galskapen fortsetter, avgift dobles!

(12. jan. 2022) Nå må noen der ute faen ta gi seg !
 • 2015: Plastposeavgift ble forsøkt innført av de borgerlige. Dette møtte så mye motstand at regjeringen droppet tiltaket og fant på andre avgifter istedenfor, bl.a. økt el-avgift og flyseteavgift som fikk lagt ned Rygge flyplass.
 • 2017: Plastposeavgiften på 50 øre kom likevel, gjennomført av Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke, som en halv milliard ekstraskatt, innsamlet og administrert av Virke.
 • 2022: Avgiften skal nå dobles til 1 krone, totalt 1 milliard kroner, i en dyrtid med strømkrise, renteheving og prisstigning
 • Det betyr dobling av søppelkostnader fra 156 millioner kroner årlig til 312 millioner kroner
 • Det betyr økning til et par-tre tusen kroner året
 • Vi vet at miljøgevinsten av plastposeavgift er svært tvilsom - derfor ble den droppet i 2015
 • Vi vet plastposer det mest miljøvennlige at av alle alternativer (ref. NRK folkeopplysningen)
 • Vi vet at dersom plastposene brukes flere ganger er gevinsten enda større
 • Vi vet at nordmenn bruker plastposer flere ganger til søppel og når vi skal pante tomflasker
 • Vi vet at nordmenn ikke kaster plastposer i naturen
 • Plastposeskatten på 1 milliard er ikke med på oversikt skatter og avgifter folket betaler i nasjonalregnskapet
 • Avgiften settes av andre enn politikerne

En halv milliard kroner ekstra-avgift - 312 millioner til søppel
Handleposer opp til 5 kroner - kan bli dyrere (DnB nyheter)


Vil USA nå godta russisk base på Cuba ?

(11. jan. 2022)
"Revolusjonen" i Ukraina kom etter at USA hadde investert 5 milliarder US$ i regimeskifte, og etter at skyting fra hustakene mot demonstranter i Kiev førte til full støtte for demonstrantene. Ola Tunander har i sin bok "Libyakrigen" forklart at "kriseinitiering" kan utføres med skyting fra hustak, og det er fristende å tro at dette var en viktig del av planleggingen bak regimeskiftet.

Uansett hvem som gjorde hva så brøt demonstrantene seg inn i parlamentet og hengte på seg slips, og ble umiddelbart anerkjent av USA, Norge og Vesten. Siden den gang har Ukraina vært en slags vasallstat til USA som har brukt Ukraina som brekkstang mot Russland. Hunter Biden fikk en direktørstilling i Ukrainas største gasskompanier, trolig arrangert av hans far president Joe Biden, en stilling det ble reist kritiske spørsmål til.

USA mener Russland må akseptere at ethvert land kan bli medlem av NATO, at ethvert land selv bestemmer hvem som skal ha baser der, driver øvelser der, og kanskje utplasserer raketter der.

Cuba-krisen oppsto etter at USA i strid med FNs charter forsøkte seg på en mislykket invasjon i april 1961. Castro fryktet gjentakelse, og vendte seg til Russland for allianse og hjelp. Da russerne kom med atomvåpen, fikk USA nok og satte ned foten, selv om USA selv hadde utplassert atomvåpen ubehagelig nært den russiske grensen i Tyrkia et par år før (1959) uten at det ble noen krise av den grunn. Sanksjonene mot Cuba rammer fortsatt befolkningen den dag i dag.

USA sin nåværende holdning i Ukraina må bety at USA denne gangen vil godta russiske baser på Cuba uten å protestere. Noe annet blir hykleri i særklasse. Eller gjelder andre regler for USA enn for Russland ?


Regnestykket

(9. jan. 2022)
Norge produserer rundt 150 TWh årlig for et sted mellom 5 og 15 øre per KWh. Dersom Norge får 1 krone mer per KWh vil det utgjøre en gevinst til Staten på 150 milliarder kroner. Regjeringen har derfor åpnet for å betale tilbake rundt 10 milliarder kroner til folket. Av 150 milliarder. Og dette synes regjeringen er svært generøst.

Vi minner om velferdsstaten Libya der Muammar Gaddafi ga folket gratis strøm - inntil Jens Stoltenberg var med å bombe Libya tilbake til steinalderen. Ingen norske politikere vil engang tenke tanken på at folket skal få strømmen gratis.

Størmkrisen er resultat av strategi, planlegging, ideologi og realisering av politiske ønsker. Politikerne har fått akkurat det de har jobbet mot og ønsket seg, og den høye strømprisen kan få realisert dyre havmøller som trenger rundt 1 krone KWh (?) for å være lønnsomme.

Resultatet av krisen er at folket heretter ikke vil se en strømpris i nærheten av de 30 ørene som burde være normalt, men en dobling eller tredobling av laveste strømregning. På godt norsk heter det: Forakt for folket.


Høyre ber politiet droppe kinesiske droner

(7. jan. 2022)
Høyre har - etter påtrykk fra fremmede stater - bedt regjeringen stoppe anbudsprosessen for kjøp av droner slik at kinesiske droner kan ekskluderes fra prosessen. Årsaken til at dronene utgjør en "sikkerhetsrisiko" er at kineserne skal ha brukt droner i overvåking av kinesiske uigurer, ifølge BBC. Bakgrunnen for kravet fra Høyre er et brev som Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen har sendt medlemmene av justiskomiteen på Stortinget.

Derimot mener Høyre og Arbeiderpartiet at det er helt greit å kjøpe amerikanske droner og jagerfly til tross for USAs ulovlige kriger mot Afghanistan, Irak, Libya og Syria, for ikke å snakke om USAs bruk av store droner til utenomrettslige henrettelser av folk i mange land. Vi gratulerer !

Ber politiet droppe kinesiske droner


NRK = pudler for Israel

(29. des. 2021)
Natt til 28.desember gikk Israel for andre gang i desember til angrep mot den syriske havnebyen Latakia med bombefly og krysserraketter, med store ødeleggelser som følge. Dette er ifølge Steigan.no den viktigste importveien for mat, medisiner og drivstoff og bombingen er dermed et direkte angrep på livsbetingelsene til Syrias befolkning.

Israel er ikke i krig med Syria, og Israel har etter internasjonal rett ikke anledning til å bombe Syria. Dette gjør bombingen til en forbrytelse mot internasjonal rett.

NRK har nevnt hendelsen i sin nyhets-feed med et par linjer som er kjemisk fri for enhver kritikk av Israel. Dette er bemerkelsesverdig dårlig dekning, tatt alvorligheten av forbrytelsen i betraktning. Når NRK bidrar til å underslå alvoret i angrep mot ett land, men driver åpenbare kampanjer mot andre land som Russland, betyr det at vi har fått et politisk eller ideologisk styrt NRK som ikke lenger kan ha tillit. Når en kjeltringe-nasjon åpenbart bryter internasjonal rett eller konvensjoner, er det NRK sin soleklare plikt å si fra. Så enkelter det egentlig.


Det er russerne. Og kineserne.

(27. des. 2021)
Vi i Vesten nøler ikke med å sette navn på dem som forsøker å hacke oss. Det er russerne. Og kineserne. Og for alll del: Det er IKKE folk fra USA eller Israel.

USA og Israel er våre venner, derfor utsetter de oss ikke for hacking. Og noen løgnere påstår at USA har avlyttet mobiltelefoner til vestlige, også norske, statsledere. Det er selvfølgelig ondsinnet spekulasjon. USA gjør ikke slikt. Det var russerne.

USA har ingen interesse i å hacke og overvåke og spionere og plage Norge. Ikke engang på en sånn måte at vi legger skylden på russerne. Eller kineserne. USA roter ikke med GPS i Nord-Norge på en sånn måte at vi gir russerne skylden, det er russerne som tukler med våre GPS-signaler. Derfor må vi ruste mer opp i nord. Og i sør. Og i øst. Og i vest. Og i luften. Og til sjøs. Og under sjøen.

At verden står nærmere en atomkrig enn vi noen gang har gjort, spiller ingen rolle. Det er russerne sin skyld. Derfor må NATO inn i alle Russlands naboland, sistemann ut så langt er Ukraina. Derfor må NATO inn i Kina-havet og beskytte "koloniene", de tidligere erobringene. Hva gjør Norge? Justis- og beredskapsdepartementet går forsiktig ut og sier at det kan være lurt å hamstre litt vann og mat og ved og medisiner .......
(bilde hentet fra forsiden av boken: "Den russiske bjørnen våkner")


Innbyggerne i Libya fikk gratis strøm

(26. des. 2021)
Hvordan var forholdene i Libya før NATO og Norge lot bombene regne over landet?

 • I Libya var det gratis helsevesen
 • Utdannelse, som også kunne tas i utlandet, var gratis
 • Strøm var gratis
 • Folk som giftet seg fikk en stor pengestøtte for å etablere seg
 • Gjennomsnittlig levealder var i underkant av 80 år
 • Barnedødeligheten var lav
 • En betydelig lavere andel av befolkningen levde under fattigdomsgrensen enn i mange land, også europeiske land.
 • Noe av landets rikdom kom den jevne innbygger til gode
 • Libya ble regnet som den første velferdsstaten i Afrika

Kan det være at Norge har noe å lære av velferdsstaten Libya som vi var med å rive ned og destabilisere ? Til dette vil Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum rive seg i håret og rope: "Nei! Nei! Nei!" De får følge av resten av det borgerlige hylekoret på Stortinget.

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

22.12.2021: Vi som krever billigere strøm
21.12.2021: Brannfolk med kreft får ikke yrkesskade-erstatning
19.12.2021: Ny rekord: momsen alene utgjør 3 x normal strømregning
17.12.2021: Hykleri uten grenser
16.12.2021: Velferdsstaten bidro til lav covid-dødelighet
16.12.2021: Nordmenn betaler mer for norsk kraft enn engelskmenn
15.12.2021: Når spørreundersøkelser slår krøll på seg
14.12.2021: Organisert tyveri av 30 milliarder kroner
10.12.2021: NOT the Nobel Peace Price
07.12.2021: Flathogsten fortsetter. Full boikott av Brasil !!!
03.12.2021: Det store strøm-røveriet
02.12.2021: Kringkastingsrådet - et supperåd ?
08.09.2021: Krigen mot Afghanistan planlagt lenge før 11. sept. 2001

    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Ditt strømforbruk
Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
The Grayzone
Spartakus
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: A second opinion

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com