et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
  

 

Her kan Støre finne pengene til valgløftene

(27. nov. 2021)
Vi har siste uken med skrekk registrert at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har gått fra det ene valgløftet etter det andre. Dette gjelder bare valgløfter gitt til de svakeste, ikke løfter om begrensning i beskatning til de rikeste, disse "løftene" står selvfølgelig urokkelig fast. De har ikke nok penger, sies det, budsjettet mangler midler, de vil ikke bruke mer enn vi tar inn.

Men det er ett regnestykke de ikke vil snakke om. Dersom vi sier kraftprisen i 2021 er doblet i forhold til 2020 fra 50 øre til 1 krone kilowatten inklusive avgifter men eksklusive moms, da har Statens inntekter på moms fra strøm i 2021 ØKT med nesten 17 milliarder kroner i forhold til 2020, penger det IKKE er budsjettert med. I tillegg kommer enorm økning i skatter og utbytter til eierne, som i stor grad tilfaller stat og kommuner.

Jonas Gahr Støre har altså 17 milliarder kroner han kan benytte til å holde valgløftene på 2 - 3 milliarder kroner som han nå forsøker å vri seg vekk fra, friske penger "up front", løp og kjøp! Han kan til og med gjøre det på 2021-regnskapet, altså straks, han behøver ikke vente til 2022.

Løftene er der, pengene er der, men viljen ser ut til å mangle fullstendig.


"Pluggen" mellom Midt og Sør er vekk !

(25. nov. 2021)
Statnett har forklart oss hvorfor prisene i Nord og Midt har vært så mye lavere enn her i Sør: Det er fordi kraftlinjene som skal samle landet i ett pris-Paradis ikke er bygget ennå, og ikke blir ferdige på to-tre år. Men nå har det skjedd et mirakel ! Plutselig her hele Norge samlet i ETT pris-rike, med identisk pris over hele fjøla!

Figuren viser bare et utsnitt fra 26. november, men for hele dagen gjelder det samme: Plutselig er prisene på Nordpool identisk for Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Molde og Tromsø ! (NB: Prisene i figuren er i Euro/MWh, tilsvarer omtrentlig øre/KWt)

Vi gratulerer - selv om vi ikke forstår det døyt!


Har Statnett FORSTERKET kraftkrisen ?

(19. nov. 2021)
Teknisk Ukeblad nr. 1021 (16. november 2021) har et innlegg av dr. ing. elkraft Torbjørn Strømsvik med tittelen "De høye strømprisene i 2021 er menneskeskapte". Han viser hvordan Statnett har dirigert kraft FRA områder syd i Norge med høy pris TIL Midtnorge der prisen var lav. Det er selvfølgelig det motsatte man gjør dersom man vil dempe prisutviklingen i syd, da sender man maksimalt med billig kraft fra Midtnorge sydover til områder der prisen er høyest og forbruket størst.

Statnett har blitt et egenrådig monopol og behøver politisk styring for å få slutt på uheldig manipulasjon i markedet, skriver Strømsvik. For egen regning må føyes til at det unektelig ser noe rart ut at Statnett er så kåt på satsing i utlandet, når Norge mangler nødvendig overføringskapasitet internt. Er det noen som hopper etter stjernene og har snublet i gjerdet?


Mulig krigsforbryter som sentralbanksjef ?

(11. nov. 2021)
Jens Stoltenberg er søker til den attraktive stillingen som sentralbanksjef, en stilling der utlysningsteksten synes skreddersydd og spør etter akkurat de erfaringer som Stoltenberg har bl.a.fra NATO.

Noen finner det betenkelig at en person med sterke bånd til parti og politikere skal bli sentralbanksjef, de er redd for mulig inhabilitet, at beslutninger ikke tas på et selvstendig og uhildet grunnlag. Andre peker på at han har demonstrert at han kanskje har sterkere lojalitet til USA enn til Norge. Ingen peker på hans fryktelige innsats i Libya.

For vi vet i dag at det var løgn alle disse ryktene om at Muammar Gaddafi brukte afrikanske leiesoldater mot sitt eget folk, at han brukte sitt flyvåpen mot sitt eget folk, eller at han planla et folkemord på linje med Rwanda mot sitt eget folk. Ryktene var designet av USA og dets allierte, og satt ut bl.a. av All Jazeera i Qatar og av Gaddafi sin opposisjon for å mobilisere en hel verden mot Libya.

Dersom noen skulle stoppet krigen, skulle de nedkjempet de 1000 vellutstyrte spesialsoldatene som USA fikk sendt fra Qatar i sine splitter nye Toyota Pickup for å gå i strupen på Gaddafi og som hadde fått ordre om ikke å inngå våpenhvile når Gaddafi og FN ba dem om det. Basert på omhyggelig designet løgn, ble bombingen av Libya en handling i strid med internasjonal rett, en forbrytelse som tok livet av kanskje 30.000 mennesker som ødela og permanent destabiliserte den mest velstående og vellykkete staten i Afrika.

Ingen er tiltalt eller straffet for denne forbrytelsen, knapt nok kritisert. USA og NATO og de allierte som deltok i myrderiene må ha visst at dette var en operasjon bygget på løgn og bedrag, og at hovedmålsettingen var å ta livet av Muammar Gaddafi og få til et regimeskifte. Hva slags etterreting Jens Stoltenberg hadde tilgang til, og om han kanskje ble "forledet", spiller egentlig ingen rolle. Det var hans jobb som statsminister å sørge for en bred offentlig debatt og en grundig politisk behandling, og ikke minst å skaffe tilveie nødvendig etterretning og gjennomgå all informasjon før han startet bombinen i Libya. Istedenfor valgte Stoltenberg å pushe gjennom norsk deltakels i full fart, og dra Norge inn i en krig som var intet mindre enn en forbrytelse. USA belønnet ham for innsatsen med stillingen som generalsekretær i NATO. Siden har han i alle saker fungert som et ukritisk talerør for USA.

Er dette en mann vi vil ha som ny sentralbanksjef?

Boken "Libyakrigen" av Ola Tunander er anmeldt nederst på denne siden


Strømregningen: Problemet heter MOMS

(10. nov. 2021)
Den store elefanten i rommet når det gjelder strømregninger heter MOMS. Momsen bidrar til å forsterke problemene til folk når strømmen blir dyrere. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er det motsatte som burde skje. I dette bildet går politikerne hen og reduserer el-avgiften en smule. Dette er en reduksjon som treffer alle likt, både fattige og de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper.

Dersom de reduserte MOMS, er dette en avgift som bare treffer sluttbrukerne. Selskapene til de rikeste er oftest "momspliktige", det vil si at de kan trekke fra betalt moms i sitt momsoppgjør. MOMS på strøm spiller altså ingen rolle for dem som leker seg gjennom sine selskaper, bare for "vanlige folk". Tiltakene som er gjennomført synes godt tilpasset de rikestes ønsker og har liten effekt for vanlige folk. Vi våger å påstå at "lettelsene" som er gjort ned elavgift og bostøtte ikke står i forhold til merinntektene fra moms og salg av kraft der Stat og kommune er eiere. Hele situasjonen har blitt ganske komisk, og forblir slik til regjeringen ser galskapen som MOMS forårsaker.


USA forsøker fortsatt å knuse folket i Nicaragua

(7. nov. 2021)
Covertactionmagazine har i dag en artikkel fra Nicaragua, et av de landene som USA i generasjoner har forsøkt å av-demokratisere ved hjelp av krig, sabotasje, sanksjoner, løgn og bedrag og alle de triksene som står i boka. Nå ser det ut til at løgnene om "Ortegas undertrykkelse av folk" ikke lenger virker, ifølge Yazer Lanuza, professor i sociology ved University of California, Santa Barbara.

Vi kan bare undres over hvor lenge USA sine løgner skal bli gjentatt i mediene.

Sandinistas Poised to Win Election in Nicaragua Despite U.S. Sabotage and Smears
Valgskred for Daniel Ortega og hans allierte i Nicaragua (Steigan.no)


Er det KLIMAET som fører til flyktninger, eller USA ?

(2. nov. 2021)
Jens Stoltenberg er tilstede på klimatoppmøtet fordi forverret klima gjør verden farligere. "Klimaendringer skaper konflikt, driver mennesker på flukt, det skaper mere krig og utrygghet" ifølge Jens Stoltenberg.

Det er derfor betimelig å stille noen spørsmål til generalsekretæren i NATO.

 • Var det klimaet i Afghanistan eller USA sin krigføring som førte til flyktningestrømmene derfra?
 • Var det klimaet i Irak eller USA sin krigføring som førte til flyktningene derfra?
 • Var det klimaet i Syria eller USA sin innblanding som førte til flyktningestrømmene derfra?
 • Var det klimaet i Libya eller USA sin krigføring som førte til flyktningene?
 • Var det klimaet i Venezuela eller USA sine sanksjoner som førte til at folk måtte flykte for å få mat og medisiner?
Det er liten grunn til å tro at generalsekretæren i NATO, som ofte fremstår som talerør for USA, vil være ledende for å redusere konfliktnivå, få færre mennesker på flukt, skape mindre krig og mere trygghet, - for å bruke hans egne ord.

(10. nov. 2021)
Flyktningestrømmen gjennom Hviterussland til Polen betegnes i dag som en "hybridkrig". Det er bemerkelsesverdig å se hvor forskjellig flyktningestrømmene etter USAs kriger og gjennom Hviterussland omtales. Man skulle nesten tro det dreiet seg om en kampanje.


Tid for generalstreik !!!

(rev. 2. nov. 2021)
Hvis du tror idiotien rundt strømregningen var i ferd med å snu, tar du feil.

Første januar starter en ny måte å beregne nettleien på. Og den blir høyere. På Facebook figurerer de første utregningene av "ny" nettleie basert på et regelverk som er vanskelig å forstå og omtrent umulig å forutse konsekvensen av. Det er skremmende å velge en tid med smertelig høye strømregninger å heve nettleien. Nå vil også nettleien endres time for time. Vi kan bare undres over tiltaket.

Tiden er overmoden, det er bare EN ting som kan få politikerne å snu: en effektiv og varig generalstreik. Dette her vil vi faen ta ikke ha noe av.

Ny nettleie i januar: Strømmen blir ENDA dyrere!


USA sliter

(29.okt. 2021)
Tucker Carlson er regnet som en seriøs amerikansk TV-journalist. Hans Tucker Carlson Tonight show hadde i 2020 i snitt 5,3 millioner seere. Her er hans fokus på et USA som er i ferd med å stoppe opp.

Tucker Carlson Tonight

Skattefarsen fortsetter ...

(27.okt. 2021)
På strøm til vanlige folk påløper det 4 forskjellige avgifter. På bilkjøring har vi 4 (?) andre forskjellige avgifter for å kjøre til og fra jobb og barnehage. Disse to områdene har blitt en melkeku for staten og rammer lønnsmottakerne hardt.

På aksjeutbytte er det ingen skatter eller avgifter på over 97 % av utbyttet. Ingen avsetning til "grønne fond", ingen avgift for bruk (misbruk?) av ressurser eller belastning på miljøet, og hvis du tenker like kreativt som politikerne har gjort med strøm og bil finner du sikkert på et par til.

Ulikhetene vokser i dette landet, der praten til politikerne skulle tilsi det motsatte.

Rødt vil redusere de høyeste lønningene i Norge. Det er helt urealistisk å få gjennomført. Men det Rødt KAN foreslå er en heftigere beskatning for de største inntektene. Eksempelvis: 50 % skatt på all inntekt over gjennomsnittet i Norge, 60 % på alt over 1 million, 70 % på alt over 1,5 millioner, 80 % skatt på alt over 2 millioner. Dette vil treffe ALLE høytlønte, men de vil likevel ha penger til smør på brødet. Og med slik beskatning er høye lønninger helt OK.

Men det er flere og større elefanter i rommet. Når lønnstillegg gis i prosent, og skatter og avgifter øker flatt og likt for alle, vil de rikeste dra noe ganske heftig fra. Og lederne i fagorganisasjonene er så høyt lønte og har blitt så egoistiske at de gjerne kjemper for slik urett. De vet selvfølgelig bedre, de bare vil ikke.

De rikeste som leker seg gjennom selskaper opplever et helt annet skatteregime enn vanlige folk. De kan bruke penger det ikke er trukket skatt fra, de får momsen tilbake hvis de er momspliktig, og de kan utgiftsføre kostnadene slik at skattbart resultat blir mindre, dette gjelder også avgiftene. Slik får de dobbelt så mye varer og tjenester som lønnsmottakere for samme beløpet. Ikke rart formuen i selskapene deres øker dramatisk.

Det er helt klart at skattereglene i dette landet er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Dette lever de fleste politikerne godt med. Skatt er for vanlige folk.


Hvorfor SP tapte Andøya

(14.okt. 2021)
 • 17. juni 2016 publiserte NRK at regjeringen ville å legge ned 11 av forsvarets større og mindre anlegg, nemlig Kjeller, Setnesmoen leir, Andøya, Harstad Syd, Kjevik, Karljohansvern, Grunden 22, Hovermoen, Nærøysund, Trondenes og Åsegården.
  Regjeringens langtidsplan for forsvaret vil legge ned 11 anlegg

 • 16. november 2016 skrev vi her at nå var alt gjort klart for å gjøre Andøya til amerikansk flybase.

 • 8. juni 2018 skrev vi at amerikanerne vil gjøre Andøya til sentral plass for all overvåkning i nord-ormrådene (les: Russland). Det første av fem fly har ankommet. NRK dekket saken dagen før med en nyhetsfeed på 3 linjer. Aldrimer.no laget en litt større sak av det under overskriften: "USAs fortropp har ankommet Andøya". Senere fikk vi høre glade meldinger om at eiendomsprisene på Andøya hadde gått opp på grunn av økt amerikansk etterspørsel.
  USAs fortropp har ankommet Andøya, ifølge aldrimer.no (feed NRK)

SP lovet før valget å gjenetablere Andøya som norsk flybase. Det er selvfølgelig ikke aktuelt når amerikanerne vil ha den. Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide (USAs "assets" i Arbeiderpartiet) fikk fort og elegant fjernet hele punktet om Andøya fra Senterpartiets ønskeliste. I hvilken grad det nye norske romfartseventyret på Andøya vil involvere amerikanske overvåkningssatelitter og andre militære hemmeligheter, vites ikke. Realitetene kan trolig være at Andøya nå er utenfor norsk politisk kontroll.


Aksjeutbyttet, den hellige kua

(12.okt. 2021)
Mange av oss har trukket på smilebåndet når vi ser de hellige kyrne i India som vralter trygt forbi sultende fattige. Vi har ingen grunn til å le. For også her i Norge har vi hellige kyr som med Guds og Høyres hjelp ikke må røres.

Hvert år utbetales astronomiske summer i aksjeutbytte helt skattefritt. For når man putter utbyttet i et selskap er det skattefritt, og når det går til utlendinger er det også skattefritt. Totalt sett er skatteprosenten mellom 2 % og 3 % på alt utbytte som utbetales fra norske selskaper og denne skatten kommer stort sett fra småsparere.

Aksjeutbytte er tegn på vellykket virksomhet. Det er tegn på at ressurser brukes eller misbrukes med god inntjening, tegn på produksjon og transport av varer som lønner seg, tegn på forurensning og CO2-utslipp, og selvfølgelig tegn på at noen få eiere får verdiskapningen av det som alle bidrar med.

Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene. Det heter at "de som forurenser skal betale", men i praksis blir avgiftene pålagt lønnsmottakerne. Nå er det på tide å si at bedriftseierne til vellykkete bedrifter må ta sin del av ansvaret og kostnadene. Det kan gjøres ved å trekkes en avgift på beskjedne 2 (to) prosent på alt aksjeutbytte (også til utlendinger!). Avgiften brukes på ulike grønne tiltak og fond styrt av våre myndigheter.

Det blir spennende å se hvor lenge høyresiden (inkludert AP) klarer å utsette eller fortie en slik fornuftig beslutning. Men igjen: Denne kua er hellig, og man tukler ikke med helligdommer. Kanskje bortsett fra SV og Rødt.


Idioter i UDI-byråkratiet

(11.okt. 2021)
UDI evner ikke å ta saken på sparket og gi Burgess norsk statsborgerskap ut fra sunn fornuft. Han må derfor avlegge ny prøve i samfunnsfag selv om han har vært lengre i landet enn de som behandler søknaden hans. Idiotien i UDI er fastsatt i regelverket.

(9. okt. 2021)
Hva skal vi med dyktige og sympatiske politikere når byråkratiet er besatt av idioter ??? Richard Burgess fikk avslag på norsk statsborgerskap fordi han mangler 10 studiepoeng i norsk samfunnsfag fra 1965. Siden den gang har han tilbrakt 45 år som norsk skattebetaler, har to norske barn, fire norske barnebarn, norsk hovedfag og flere år som norsk lektor. Men det er ikke nok for UDI, det veier ikke opp for 10 studiepoeng i samfunnsfag.

Gud hjelpe oss som bor i et land styrt av idioter.

Se innlegget han postet på Facebook her


En våt drøm om skatt

(8. okt. 2021)
Tenk deg at du som er lønnsmottaker får oppleve et helt annet skatteregime ???
Istedenfor forskuddstrekk får du utbetalt alt sammen. Pengene du bruker er altså ikke beskattet. Og momsen får du tilbake i et momsregnskap. Ved årets slutt teller du opp det du har av "overskudd". Det må du betale skatt av. Dersom du har brukt opp alle pengene, får du ikke overskudd og da skal du selvfølgelig ikke betale skatt. Hvis du ikke liker å betale skatt, er det bare å sørge for at alt sammen blir brukt opp.

Denne fantastiske ordningen gjør at du kan kjøpe omtrent dobbelt så mye varer og tjenester som en lønnsmottaker for samme beløpet. I tillegg kan du utgiftsføre alle bilagene på det du bruker slik at overskuddet, og dermed skatten, blir mindre. Slik blir du rikere og rikere, mye rikere enn vanlige lønnsmottakere som må bruke penger som er trukket skatt for og som må betale moms.

Hvis skattemyndighetene kommer og påpeker at du har blitt så mye rikere siste året at du likevel må betale litt skatt, kan du indignert svare "Det kan jeg jo ikke, for da må jeg jo selge en av bilene eller ene båten eller sparke gartneren!"

Nå vet du hvorfor alle rike mennesker og store sports- og TV-personligheter ikke er "lønnsmottakere", men har selskaper og fakturerer. I 2012 var det 72022 AS uten ansatte som omsatte for over 500 milliarder kroner i året. Mange av disse selskapene ble etablert utelukkende for å få skatt fra inntekter, aksjeutbytter, formuer og eiendommer til å "forsvinne".

Og HVIS du nå skulle trenge kontanter som lønn som du må skatte for, slipper du stygge skattesatser og toppskatt, du tar det ut som aksjeutbytte og betaler rundt 24 % skatt. Men husk at i generasjoner har de rikeste klart seg med null i inntekt, uten å sulte, det er ikke sikkert du trenger å ta ut noe utbytte og betale skatt. Skatt er for vanlige folk.


Hva er det som feiler Knut Arild Hareide ?

(6. okt. 2021)
Samferdselsminister Knut Arild Hareide trumfet nylig igjennom jernbanepakke 4 "fordi det var vedtatt av Stortinget" selv om han meget godt visste at både folket og den nye regjeringen ikke ønsket dette.

Nå ser vi at samme Hareide har ignorert TO vedtak i Stortinget som pålegger ham å fjerne legeattest for personer over 80 år, slik man med suksess har gjort i Sverige og Danmark. Nå sier Hareide at "han vil overlate saken til den nye regjeringen" mens han gir faen i Stortingsvedtakene.

En statsråd som ikke allerede var oppsagt ville mistet jobben av mindre. Men takk Gud for sperregrensen !


De morsomme avgiftene

(1. okt. 2021)
Det er ingen grenser for hva norske forbrukere aksepterer av kreative avgifter. For biler har vi først "nybilavgift", så kommer årlig veiavgift, vi har selvfølgelig drivstoffavgift som nå får CO2-avgift i tillegg, og vi har bompenger som for det meste ble ilagt av en finansminister som sa at hun ville fjerne dem.

Så viser det seg at avgiftene har et annet formål enn "navnet" skulle tilsi, enten navnet er "grønt" eller "plast" eller "miljø". De søker å trekke inn penger fra vanlige folk og gi dem til selskaper som eies av de rikeste. Noen av "avgiftene" figurerer ikke engang i statsbudsjettet, de pålegges privat og brukes privat, av og for nettopp selskapene. "Tar du den, så tar du den også", sies det. Og nordmennene bøyer hodet mens progressive skatter flyttes over til flate avgifter som øker ulikhet.

Fredrik Solvang viste oss hvordan våre politikere nesten har klart å øke kraftprisen med rundt 50 %, altså halvparten, ved å putte inn avgifter og avgifter på avgifter i den grad at det har blitt latterlig - unntatt for dem som ikke lenger har råd til å betale det. Her skal vi se på et par av de morsomme avgiftene politikerne har funnet på.

Om norske avgifter og politikken bak dem


Ikke troverdig ledelse i USA 9/11

(11. sept. 2021)
USAs president er øverstkommanderende for de amerikanske styrkene og er derfor i en spesiell situasjon. Presidenten er den eneste som kan trykke på atom-knappen eller gi ordre om å skyte ned et sivilt passasjerfly. Derfor kan han alltid kommunisere med forsvarldelsen og andre.

Klokka 09:03 den 11. september 2001 går en person fra Secret Service frem og hvisker presidenten i øret: ”America is under attack.” Hva gjør USAs øverstkommanderende nå? Ingenting. Hele 24 minutter sitter han i et klasserom med barn og gjør ingenting. Hvor troverdig er det?

Når det smeller i Pentagon kl. 09:32, forsvinner Donald Rumsfeld fra kontoret sitt. Senere blir han fotografert tuslende rundt på plenen på motatt side av Pentagon der han hjelper å frakte ut sårete. Etter at hjertet til USAs militærvesen er utsatt for en fulltreffer, holder USAs forsvarsminster på med helt andre ting enn krig. Hvor troverdig er det?

Ledelsen må ha handlet slik det var planlagt på forhånd


Krigen mot Afghanistan planlagt lenge før 11. sept. 2001

(8. sept. 2021)
Mens alle vil diskutere exiten fra Afghanistan, er det ingen som vil analysere inngangen. For USA planla krigen i detalj lenge før 11. september 2001 og hadde i praksis allerede startet krigen mot Taliban i Afghanistan. Noen viktige sider er i påfallende grad blitt utelatt fra historien som om media skulle ha en stor blind flekk. Det dreier seg om olje, gass og rørledninger. Har du hørt om det på NRK?

Allerede i 1990 anslo man at de Kaspiske statene satt på enorme olje og gass-ressurser. I perioden 1991 til 1997 kollapset Sovjetstaten, og mange nye stater ble opprettet i kjølvannet. Amerikanske oljeselskaper korrumperte statsledere for rettigheter og investerte milliarder. Sammen med investeringene flyttet soldatene inn i Sentral-Asia.

Det var to problemer. Det ene var at Russland kontrollerte oljerørledningen vestover fra Kazakhstan. Det andre var at Taliban sto i veien for en ny rørledning fra det Kaspiske hav sydover gjennom Afghanistan og Pakistan til Indiske havet. Helt frem til bomberegnet startet 7. oktober 2001 forsøkte USA å forhandle med Taliban. Mai 2001 publiserte Dick Cheney sin energi-plan. Her fremgår at USA er avhengig av olje fra de kaspiske statene, Russland og Afrika. Det måtte påregnes å overvinne ”fremmed motstand” for å oppnå dette, ifølge planen.

20. november 2001 dukket det opp en grundig reportasje skrevet av Patrick Martin med tittel: ”US planned war in Afghanistan long before September 11”. Her dokumenterer Patrick Martin USA sin kåthet etter ressursene, og dets behov for en Trans Afghansk rørledning. Han viser at krigen i praksis begynte lenge før 11. september 2001 og dokumenterer hvorfor og hvordan. Her er link til rapporten fra Martin oversatt til norsk og på originalspråket.

USA planla krig i Afghanistan lenge før 9/11
US planned war in Afghanistan long before 9/11

Men krigen er ikke slutt

(9. sept. 2021) Bidens store løgn er at USA har avsluttet 20 års krig mot Afghanistan. Den er ikke avsluttet, den har bare endret karakter og blitt mindre synlig - og derfor mer politisk spiselig. USA vil fortsette å destabilisere Midtøsten og Sentral-Asia på et vis som vil rekruttere flere jihadister, denne gangen bevæpnet med USAs egne våpen. Derfor må USA sende flere droner som dreper flere Afghanere ...

Biden’s Big Lie About the Afghan War


Økonomisk avlivet av NAV

(24. aug. 2021)
I dagens Klassekampen skriver PAI hvordan han vinteren 2016 fikk avslag på dagpenger fordi han var for syk og deretter avslag på arbeidsavklaringspenger fordi han var for frisk. Nå er huset belånt til pipa og han har ikke lenger råd til å kjempe mot NAV.

Høyreregjeringen har klart det. De har avviklet velferdstaten for noen av oss, støttet av kristelighyklene og venstrekapitalistene. Resten av velferdstaten avvikles snart. Godt valg!


Oljefondet vil ikke bygge Norge

(19. aug. 2021)
For 990 milliarder kroner i avkastning første halvår i år, kunne Norge bygget tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo for frakt av passasjerer om dagen og gods om natten, og drevet den i 30 år - med penger til overs.

Men vi vil ikke bruke pengene til å bygge ut Norge. Vi "investerer" dem heller i andre land. Kina, derimot, har brukt av sitt handelsoverskudd og investert massivt i infrastruktur som høyhastighetsbaner, motorveier, broer, moderne byer, you name it.

 • Dersom vi hadde brukt pengene til jernbane, ville det vært bra for landet og for miljø og klima
 • Folk som i dag er arbeidsledige kunne kommet seg vekk fra trygd og over i jobb (hvis vi ikke setter jobben vekk til kineserne!)
 • Kommuner kunne fått redusert trygdebudsjettene og fått mer skatteinntekter
 • Transport kunne blitt ført vekk fra veiene og over på elekrisk jernbane.
 • En av Europas mest flydde strekninger kunne gitt passasjerene et miljvennlig alternativ som ville tatt omtrent like lang tid fra bysentrum til bysentrum som fly
 • Bedre med litt CO2, dessuten vet vi at den rikeste ene prosenten står for halvparten av utslippene fra fly, og de vil gjerne fortsette å heve seg litt over bermen, bokstavelig talt.
 • Vi har pengene, men vi mangler politisk vilje og evne.
 • Da er det lettere med panservogner, jagerfly, ubåter og krigsskip, særlig hvis de kan brukes i den tredje verden.

Avkastning på 990 milliarder første halvår 2021


Afghanistan står ribbet tilbake ?

(18. aug. 2021)
Så har vi igjen sett at et korrupt regime har falt og flyktet hals over hode, og har tatt med seg alle pengene i flukten. De med mest penger er mest velkommen i USA.

USA sin innsatte president i Afghanistan, Ashraf Ghani, flyktet fra Kabul i et helicopter så stuffed med kontanter at en svær haug måtte bli igjen på bakken for at det skulle klare å ta av. Hvor mye verdier amerikanerne har fått flydd ut på et par dager, vites ikke, men det er snakk om milliarder av dollar. Taliban får en kjempejobb der de nå overtar et røvet land.

When kicked out, they steal as much of the country’s treasure as they can


Historien som NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no ikke vil undersøke

Flyet som droppet feil motor 11. september 2001 ?

(rev. 3. aug. 2021)
   
(Klikk på bildene for å se større versjon)

Flyet som krasjet i det siste tårnet (United Airlines Flight 175 med kode N612UA) var en Boeing 767-222 Ene motoren til dette flyet løsnet fra flyet, seilte tvers igjennom tårnet og ut gjennom veggen på andre siden. Flymotoren landet midt i krysset Church & Murray Street fire kvartaler bortenfor hvor den ble fotografert.

Viser bildene motor fra en 737 ?
En flymekaniker stusset over bildene. Han hevdet anonymt at dette var motor til en Boeing 737, ikke motor til 767. Nyere 737 (maksimum take off weight = 85 tonn) bruker motor av typen CFM56, mens 767-200 (MTOW 142 tonn) bruker vesentlig større motorer. Det er ikke bare snakk om større motor, det er snakk om en helt annen generasjon motor. For en flymekaniker er det like lett å se forskjell på disse motorene som for en Volvo-mekaniker å se forskjell på en motor til Volvo Amazon og Volvo V70. Problemet er å finne en flymekaninger som tør å uttale seg, eller som får lov av sin arbeidsgiver å gjøre det.

Enkelt å verifisere for de store mediene
Det har ingen hensikt for menigmann å undersøke denne saken, for uansett resultat vil det ikke bli tatt seriøst. Men både NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no vil ha "tyngde" nok til å både undersøke, spørre og få svar, og publisere et troverdig resultat. De vil kunne kontakte flyselskap, havarikommisjon og flymekanikere i inn- og utland, kilder som kan stå frem med troverdighet.

Problemet er at de nevnte medier ikke ønsker å undersøke denne saken. De ønsker ikke å fortelle hva slags motor dette kan være, om det er til en Boeing 737 eller 767, det er ikke viktig for dem. I seg selv er denne tausheten konspirasjonsdrivende, akkurat som alle videoene fra Pentagon som ble unndratt fra offentlighet.

Men kanskje det ikke er så rart at saken møtes med øredøvende taushet? For DERSOM det skulle vise seg å være motor til en Boeing 737, ikke til en 767, da faller hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken som en død fugl. Det samme med videoene fra Pentagon: Dersom de viser en Skywarrior (tomotors jagerfly) malt som passasjerfly, da faller også hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken.

Vi vil ikke det, vil vi vel?


USA og Saudi-Arabia og terror

(25. juni 2021)
Mange av oss satte kaffen i vrangstrupen da NRK 23. juni viste sin lille nyhetsmelding om at fire av Khashoggi sine drapsmenn var trent i USA under kontrakt med amerikansk UD.

  ”Fire av saudiaraberne som deltok i drapet på den kjente saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi ble trent i USA, melder New York Times. Khashoggi ble drept av en dødsskvadron på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i 2018. Fire av de 15 som deltok i drapet på Khashoggi fikk opplæring av sikkerhetsselskapet Tier 1 Group, skriver den amerikanske avisen. De var i USA i 2017 under kontrakt med amerikansk UD, ifølge New York Times.”

Problemet er bare at dette her ikke er noe nytt.

Mer om USA sin forkjærlighet for terrorister

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

18.09.2021: Erna Solberg tvang gjennom jernbanepakke 4
07.09.2021: Kapitalismen har utgått på dato
26.08.2021: Borgelig HÅN mot velgerne
22.08.2021: En uhøytidelig spørreundersøkelse
14.08.2021: Norges største skatte-unndrager
09.08.2021: NRK "glemte" noe om Afghanistan
06.08.2021: ENOVA-idiotien når nye høyder
05.08.2021: Haiti: så er det på'an igjen
01.08.2021: Dokumentaren SEVEN om WTC 7 tilgjengelig her
27.07.2021: Lydforurensning - et miljøproblem
31.07.2021: Vil Støre at inhabile skal bestemme i Viken ?
30.07.2021: Arbeiderpartiet vil "gjøre noe" med skattesystemet
29.07.2021: FN må vedta at USA skal betale erstatning til Irak
08.07.2021: NRK tier om løgnaktig vitne mot Assange

    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Ditt strømforbruk
Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
The Grayzone
Spartakus
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: A second opinion

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com