et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
  

 


  "20 år etter 11. september 2001"

  (21. juni 2021)
  Boken "20 år etter 11. september 2001" blir herved lansert som PDF-fil. Boken koster fra 100 til 200 kroner avhengig av hva du mener om den og din økonomi. Kontonummer står på en av de første sidene. Boken setter 11. september 2001 inn i en bred historisk sammenheng med nytt og ukjent materiale.

  Målet med boken er ikke å gi alle svarene, målet er å reise noen av spørsmålene. Fortsatt er mye ubesvart etter denne tragiske dagen, fortsatt er det stor uenighet om hvordan bevisene skal tolkes, og fortsatt fremstår den offisielle versjonen som reneste røverhistorien.

  Høyreklikk på linken under og velg "Lagre som ..." på din harddisk og les når det passer.

  Til boken: 20 år etter ...Historien som NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no ikke vil undersøke

Flyet som droppet feil motor 11. september 2001 ?

(rev. 3. aug. 2021)
   
(Klikk på bildene for å se større versjon)

Flyet som krasjet i det siste tårnet (United Airlines Flight 175 med kode N612UA) var en Boeing 767-222 Ene motoren til dette flyet løsnet fra flyet, seilte tvers igjennom tårnet og ut gjennom veggen på andre siden. Flymotoren landet midt i krysset Church & Murray Street fire kvartaler bortenfor hvor den ble fotografert.

Viser bildene motor fra en 737 ?
En flymekaniker stusset over bildene. Han hevdet anonymt at dette var motor til en Boeing 737, ikke motor til 767. Nyere 737 (maksimum take off weight = 85 tonn) bruker motor av typen CFM56, mens 767-200 (MTOW 142 tonn) bruker vesentlig større motorer. Det er ikke bare snakk om større motor, det er snakk om en helt annen generasjon motor. For en flymekaniker er det like lett å se forskjell på disse motorene som for en Volvo-mekaniker å se forskjell på en motor til Volvo Amazon og Volvo V70. Problemet er å finne en flymekaninger som tør å uttale seg, eller som får lov av sin arbeidsgiver å gjøre det.

Enkelt å verifisere for de store mediene
Det har ingen hensikt for menigmann å undersøke denne saken, for uansett resultat vil det ikke bli tatt seriøst. Men både NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no vil ha "tyngde" nok til å både undersøke, spørre og få svar, og publisere et troverdig resultat. De vil kunne kontakte flyselskap, havarikommisjon og flymekanikere i inn- og utland, kilder som kan stå frem med troverdighet.

Problemet er at de nevnte medier ikke ønsker å undersøke denne saken. De ønsker ikke å fortelle hva slags motor dette kan være, om det er til en Boeing 737 eller 767, det er ikke viktig for dem. I seg selv er denne tausheten konspirasjonsdrivende, akkurat som alle videoene fra Pentagon som ble unndratt fra offentlighet.

Men kanskje det ikke er så rart at saken møtes med øredøvende taushet? For DERSOM det skulle vise seg å være motor til en Boeing 737, ikke til en 767, da faller hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken som en død fugl. Det samme med videoene fra Pentagon: Dersom de viser en Skywarrior (tomotors jagerfly) malt som passasjerfly, da faller også hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken.

Vi vil ikke det, vil vi vel?


Dokumentaren SEVEN om WTC 7 tilgjengelig her

(1. aug. 2020)
Alaska Fairbanks University har gjort det som fagmiljøer og forskningsmiljøer i Norge ikke tør gjøre: De har sett på hva som kan ha skjedd med World Trade Center nr. 7. Dette var skyskraperen som IKKE ble truffet av noe fly 11. september 2001, som kollapset så perfekt at ingen rivningseksperter kunne gjort det bedre med eksplosiver.

NIST (National Institute for Science and Technology) kom først i 2008 med en "endelig rapport" som dessverre ikke holder mål. Denne dokumentaren viser hvorfor.

Dokumentarfilm om WTC7


Vil Støre at inhabile skal bestemme i Viken ?

(31. juli 2021)
Selv om Arbeiderpartiet egentlig også vil oppløse Viken, tar Støre et klart forbehold om at det er fylkestinget i Viken som må bestemme: Hvis Viken vil oppløse Viken, så blir Viken oppløst, svarer Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, - skriver NRK.no i link under.

Fylkestinget i Viken skal altså bestemme over deres egen fremtid, ikke befolkningen i Viken. Fylkestinget består av 87 direkte valgte medlemmer som velges hvert fjerde år. I denne saken er trolig samtlige inhabile, fordi det dreier seg om deres egen arbeisplass og lønnsforhold. Og det er denne gjengen Støre vil skal bestemme Vikens fremtid på vegne av alle innbyggerne uten å spørre dem. Demokratiet har kommet langt i Norge!

Viken skal bestemme Vikens fremtid


Arbeiderpartiet vil "gjøre noe" med skattesystemet

(30. juli 2021)
Vi hører ofte at "Skatt er for vanlige folk". Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Og nå sier AP at de vil gjøre noe med dette, noe som reduserer urettferdigheten og minsker ulikheten. Men det er TO problemer som venstresiden ikke ser.

Overskudd er et dårlig skattegrunnlag

Flere land i EU gikk for å legge en omsetningsskatt på multinasjonale selskaper som Google, Youtube, Facebook og andre på 3 % i de landene de opererer. Senere har EU kommet til en avtale med selskapene at de skal betale 15 % skatt på sitt overskudd. Og det aksepterte selskapene fremfor 3 % skatt på omsetning. Hvorfor er selskapene så redd for skatt på omsetning?

Svaret er såre enkelt. Skatt på overskudd og omsetning er to forskjellige ting. "Overskudd" er et regskapsteknisk begrep som kan "justeres" ved å flytte massive kostnader inn i regnskapet, for eksmepel leie av varemerke, interne konsulenter, astronomiske lønniger og bonuser og Gud vet hva. Derfor foretrekker selskapene skatt på et resultat som er manipulert ned til et minimum.

Omsetning reflekterer den reelle inntjeningen selskapene har, det er omsetningen selskapene tjener penger på. Omsetningskatt blir som forskuddskatt til lønnsmottakere, vi trekkes skatt av når vi tjener pengene, ikke av det vi "overskuddet" vi måtte ha igjen i lommeboken ved årets slutt.

Også i Norge ser vi at selskaper med enorm omsetning har et påfallende lavt skattbart "resultat". Venstresiden bør snarest utrede og vurdere om ikke omsetning for selskaper er et bedre skattegrunnlag enn resultat.

Samtidig blir vi kvitt den største diskriminering mellom "selskaper" og "lønnsmottakere": Selskaper får handle med penger det ikke er trukket skatt for og de får tilbake momsen. Lønnsmottakere handler med penger det allerede er trukket skatt for og blir dobbetlbeskattet med moms.

Viktig å premiere eiere av selskaper med arbeidsplasser

Det andre problemet venstresiden sliter med er at høyresiden har et poeng når de for formueskatt sier at det blir galt å skattlegge dem som eier næringer som sysselsetter folk. Det er viktig med et skattesystem som tar vare på jobbene og premierer sysselsetting.

Men det finnes nemlig en bråte AS i dette landet (i 2012 var det 72.022 av dem) som ikke sysselsetter et eneste menneske, som utelukkende er konstruert for å få skatt fra aksjeutbytte, inntekter, eiendom og formuer til å forsvinne. Her vi finner de største skattesnyterne som høyresiden vil beskytte istedenfor å kreve at de bidrar.

Løsningen er et system med fratrekk i formueskatt for innbetalt arbeidsgiveravgift. Dette vil også være et incitament for økt sysselsetting i Norge.


FN må vedta at USA skal betale erstatning til Irak

(29. juli 2021)
FN har vedtatt at Irak skal betale erstatning for sin invasjon i Kuwait i 1990. Det betyr at FN må åpne for at USA skal betale erstatning til Irak for sin ulovlige invasjon av Irak i 2003, en invasjon basert på løgn og bedrag og egenproduserte "beviser" på at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe de ikke hadde.

Som mange av oss husker, Irak ble bombet tilbake til steinalderen, Saddam Hussein drept og et USA-vennlig "demokratisk valgt" regime ble satt inn. Nå er tiden overmoden for at USA betalerl erstatning for sine ugjerninger. Noe annet er bare bevis på at FN er en hyklerisk institusjon, en forlenget arm for USA.

Norge, som nå er medlem av FN's sikkerhetsråd, bør snarest uttrykke krystallklart at USA må påegges erstatning for sin massive bombing av Irak som skjedde i strid med folkeretten. Dersom Norge ikke gjør dette, støtter Norge en kriminell handling fra et terror-regime.

Irak betaler erstatning etter invasjon, men ikke USA


Lydforurensning - et miljøproblem

(27. juli 2021)
Isbilene har nok en gang blitt tema på NRK. For det viser seg at mange opplever "musikken" fra isbilene som kjører rundt og selger is i boligstrøk hele dagen som svært plagsom. Hjemmet var jo ment å være en plass for stillhet og rekreasjon, ikke for unødig støy og kjøpepress.

Statens vegvesen Vegdirektoratet uttalte i 1997 at det er bruken som avgjør om lyden er å anse som lydsignal eller ikke i forhold til kjøretøyforskriften. Dersom lyd ikke brukes i forbindelse med selve kjøringen eller av trafikale årsaker, er det ikke å betrakte som lydsignal og derfor ikke Vegvesenet sitt ansvar. De har altså ikke lov til å bjelle eller spille musikk mens bilen beveger seg, noe som brytes konsekvent.

Såvidt vi forstår fra Lov av 6. juni 1980 nr 21 (handelsloven) er det satt et generelt forbud mot oppsøkende handel med dagligvarer utenom fast utsalgssted, og det er kommune-politikerne som gir dispensasjon fra dette med forskrift eller enkeltvedtak. Derfor fraskriver rikspolitikerne seg alt ansvar med "dette er ikke mitt bord".

Nå er det ikke noe nytt at politikerne ikke evner å ta riktige grep i viktige saker, det går gjerne slik når man ikke har evner eller kompetanse på det man holder på med. Det er heller ikke noe nytt at næringslivet får fritt frem så lenge de kan tjene penger på å plage folk.

Det er ikke ulovlig å drive sjenerende lydmarkedsføring i Norge.


Terroren - 10 år etter

(21. juli 2021)
Så har det gått 10 år siden terrorbombingen og drapene. Vi tier fortsatt. Vi snakker ikke om det som skjedde. Ingen er holdt ansvarlig. En ny generasjon vet knapt hva det var som skjedde.

Jeg snakker om terrorbombingen og drapene i Libya. Norge var med og slapp 569 bomber og var med i drapene av kanskje 30.000 uskyldige sivile. Vi var med og fikk drept Muammar Gaddafi, slik at et velfungerende land med gode velferdsordninger endte opp som ruiner og permanent destabilisert.

Det skjedde på grunn av løgn, på grunn av falske og løgnaktige rykter om folkemord satt ut av USA. Ola Tunander har skrevet om det i boken "Libyakrigen". Han beretter hvem som gjorde hva når og hvor og hvordan og hvorfor. NRK vil ikke snakke om det. Politikerne vil ikke snakke om det. Avisene vil ikke snakke om det.

Men når vi selv blir utsatt for en smule terror, da snakker vi. Da sørger vi. Da analyserer vi. Da vil vi sørge for at noe slikt aldri skjer igjen. Dersom du holder Norge opp mot Libya, blir terroren her som en fest i sammenligning.


Løsningen på liten vilje til organdonasjon

(9. juli 2021)
Andelen som ønsker gi organer går ned. Løsningen er enkel: Sette de som ikke vil donere organer bakerst i køen dersom de får behov for organer. Sett dem som allerede har tillat donasjon av sine organer først i køen, og de som ikke har tenkt tanken i mellom disse to gruppene. Og når slektninger ikke vil donere organer fra avdøde: sett dem også bakerst i køen, det er åpenbart at de ikke forstår hva dette dreier seg om.

Ein av tre seier nei til organdonasjon


NRK tier om løgnaktig vitne mot Assange

(8. juli 2021)
I 2013 sto den islandske Wikileaks medarbeideren Sigurdur Thordarson (den gang 20 år) frem og vitnet mot Assange. NRK.no hadde omfattende dekning av saken, hele 3 artikler om denne store begivenheten servert samme dag. Det var bare ett lite problem: saken var ikke sann. Thordarson var en løgner og NRK formidlet løgnen.

Kontaktet FBI for å beskytte meg selv
Slik ville FBI etterforske WikiLeaks fra Island
Innenriksminister: – FBI kom for å etterforske WikiLeaks

Thordarson avslørt som løgner, men media er tause

Så, i juli 2021 skriver to forskjellige medievaktbikkjer, Media Lens og Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), artikler om fullstendig blackout i vanlige nyhetsinstitusjoner om avsløringa fra den islandske avisen Stundin om at en USAs tiltale i saka mot Julian Assange var basert på falskt vitnesbyrd fra den diagnostiserte sosiopat og domfelt barnemishandler Sigurdur Thordarson. FAIRs Alan MacLeod skriver at «fra og med fredag 2. juli har det bokstavelig talt vært null dekning av det i korporasjonsmedier; ikke ett ord i New York Times, Washington Post, CNN, NBC News, Fox News eller NPR.”

Heller ikke NRK omtaler saken med et eneste ord, dette er en nyhet NRK ikke vil at du skal få, fordi denne saken er slutten på USA sin sak mot Julian Assange. Nå har imidlertid NRK en glimrende anledning til å rette opp løgnene sine i akkurat denne ene saken.

Les saken på Steigan.no her


Bompengestuntet til regjeringen

(3. juli 2021)
Først sørger de for, med Frp som finansminister, å øke bompengene fra 4 til 12 milliarder kroner årlig, uten blygsel. Så bruker de pengene til å gi skattelette til de rikeste slik at forskjellen øker. Dette er forøvrig den samme finansminster som tok Frp ut av regjering på grunn av en kvinne og hennes to barn, for å sette det hele i perspektiv.

Og nå, når det er valg, fjerner de 6 bompengeprosjekter for skarve 750 millioner kroner og hevder at "folket jubler".

Her på Askøy gjorde de blå noe smartere: De la en bompengering rundt kommunesenteret og gjorde at alle som pendler på jobb utenfor kommunen eller har ærend på kommunehuset eller kommunesenteret må betale 25 kroner. Pengene går til veier som er Vestland Fylke sitt ansvar å bygge ut, veier som i nabokommuner er bygget ut UTEN bompenger.


USA og Saudi-Arabia og terror

(25. juni 2021)
Mange av oss satte kaffen i vrangstrupen da NRK 23. juni viste sin lille nyhetsmelding om at fire av Khashoggi sine drapsmenn var trent i USA under kontrakt med amerikansk UD.

  ”Fire av saudiaraberne som deltok i drapet på den kjente saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi ble trent i USA, melder New York Times. Khashoggi ble drept av en dødsskvadron på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i 2018. Fire av de 15 som deltok i drapet på Khashoggi fikk opplæring av sikkerhetsselskapet Tier 1 Group, skriver den amerikanske avisen. De var i USA i 2017 under kontrakt med amerikansk UD, ifølge New York Times.”

Problemet er bare at dette her ikke er noe nytt.

Mer om USA sin forkjærlighet for terrorister


Nå skal støtten til fotball-VM i Qatar vedtas

(20. juni 2021)
I dag arrangerer NFF (Norges Fotballforbund) et ekstraordinært fotballting der godt betalte, en smule feite, og trolig ganske korrupte ledere skal trumfe igjennom at VM i Qatar skal holdes som planlagt. De ser alle frem til førsteklasses innlosjering og servering av mat og drikke i toppklasse under VM i Qatar.

Nå har de brukt penger og innflytelse på å få viljen sin, og avstemmingen vil snart vise hvem som har makta. Vi er ganske sikker på utfallet av denne saken. Money talks!


Facebook sensurerer Nobel-pris vinnere

(19. juni 2021)
Facebook har i sin iver etter å pynte USA sensurert vekk et sitat fra Harold Pinter sitt Nobel-fordrag i litteratur der det lå link til selve foredraget. Dette er andre gangen FB har sensurert redaktøren på dette nettstedet, forrige gang var det overskrift fra Dagens Næringsliv og link til selve saken som ble for sterkt for Facebook.

Facebook utviser her et nytt lavmål.

Se innlegget i fullskjerm her
Video av Harold Pinters Nobel-foredrag i 2005


Behandles eldre verre enn griser ?

(11. juni 2021)
Dyrvernerne har vist oss stygge eksempler på hvordan dyr ikke skal behandles. Hva slags dokumentarfilm ville vi fått dersom de gikk inn på gamlehjem og sykehjem?

Tanten til en bekjent lå på pleiehjem, hun sa til sin nevø i største alvor: "Hva som enn skjer når du blir gammel, sørg for at du ikke må på do om natten!" "Hvorfor det?" "For de har ikke bemanning til slikt. Du må enten tisse og bæsje i sengen og sove i skitten, eller du får bleier hvis du er heldig."

Eldre dør alene i sin seng, uten noen å holde i hånden. Som grisene får heller ikke eldre komme seg ut i frisk luft, for det finnes ikke bemanning til å følge dem. Politikerne liker å si at vi mangler kvalifiserte folk. Hva slags kvalifikasjon trenger man egentlig for å trille en person ut i solen eller følge dem på do eller holde dem i hånden?


Ubehagelig at kirken skal delta i pride ???

(10. juni 2021)
Kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem i Stavanger, Therese Egebakken, syns det er ubehagelig at kirken skal delta i Pride. Vi har stor forståelse for at hun finner det ubehagelig. Vi vet fra før at er det EN ting som er verre for enkelte enn en erigert penis, er det TO erigerte peniser. Hun må gjerne mene at kirken bør holde seg vekke fra Pride.

Derimot er tiden overmoden til å forvente en unnskyldning fra Kirken for den trakassering og undertrykking som Kirken har påført homofile over generasjoner.

Kirkerådsmedlem syns det er ubehagelig at kirken skal delta i Pride.


Frp vil redusere eiendomsskatten for de rikeste

(8. juni 2021)
Frp liker å fremstå som et parti for "vanlige folk". Nå vil de sette TAK på eiendomsskatten slik at de som har investert i flotte eiendommer slipper å betale så mye eiendomsskatt. Slik vil Frp føre til større ulikhet i Norge.

Vi andre har sett det som viktig at de som eier mest, skal betale mest skatt, og har derfor ønsket et solid BUNNFRADRAG slik at eiendomsskatten ikke rammer "vanlige folk", men bare de rikeste. Eksempelvis kunne Frp krevd at kommunene KUN fikk hente inn eiendomsskatt fra den dyreste halvparten av eiendommene. Men dette vil ramme skjevt for Frp, og de får trolig solid støtte fra store eiendomsbesittere.

Frp vil sette TAK på eiendomsskatten


Den viktigste skatte-endring på 100 år ?

(5. juni 2021)
G7-landene har kommet til en historisk enighet om at multinasjonale selskaper skal betale skatt i land der de opererer. For utviklingsland kan dette bety at de vil få mange ganger mer penger inn i skatt enn de i dag mottar i bistand.

Likevel har saken en liten bismak. For det skal betales 15 % selskapskatt av overskuddet. Og overskudd er, og har alltid vært, et svært tøyelig og justerbart begrep som kan trikses med. Dersom man isteden hadde valgt skatt av omsetning, ville man fått et bedre bilde av virksomheten og fått en skatt som sto i forhold til, ja nettopp, omsetningen.

Det er kanskje redselen for en omsetningsskatt som gjør at de rike i G7 nå går for ordningen som NRK skisserer her.

G7 enige om nye skatteregler


Hykleriet kjenner ingen grenser

(24. mai 2021)
USA, NATO og alle pudlene fordømmer Hviterussland i sterke ordelag etter at et passasjerfly fra Ryanair, på vei fra Aten til Vilnius, ble tvunget til å lande i Hviterussland, og den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj ble pågrepet. Handlingen var ufyselig, men er ikke enestående.

For de samme instansene har helt glemt hva de sa da Bolivias president Evo Morales på vei hjem fra Moskva i juli 2013 ble nektet å fly gjennom luftrom til Spania, Frankrike og Portugal etter ordre fra USA. Flyet måtte lande i Østerrike, der gjennomsøking avkarte at Edward Snowden IKKE var ombord på presidentflyet. Deretter kunne presidenten fortsette reisen hjem, ydmyket og trakassert.

Forøvrig fikk Edward Snowden klare signaler om at han kunne få asyl både i Venezuela og Bolivia dersom en slik søknad skulle komme, mens Erna Solberg var tydelig på at en søknad sendt fra Russland ikke engang ville bli behandlet i Norge. Hun sa at Snowden måtte komme til Norge og søke her, med stor fare for å bli arrestert og utlevert til USA. Den dag i dag ser Erna Solberg på Snowden som en farlig spion, fordi USA har sagt at det skal hun mene.

UD: sjokkerende og totalt uakseptabelt osv.
Bolivian president's jet rerouted amid suspicions Edward Snowden on board


Hvis svenskene oppførte seg som Israel

(16. mai 2021)
Israel med sine 20.000 kvadratkilometer er litt større enn gamle Buskerud fylke, under halvparten av Finnmark fylke. Landet har "utviklet" seg siden siste krig, og snart har israelerne lykkes i sitt mål å feie palestinerne på havet og overta hele landet udelt, et elegant utført ran.

Her er tegnet inn hvordan Norge ville sett ut dersom svenskene oppførte seg slik Israel har gjort. Er det noe rart palestinerne er forbanna ?

Se kart over utviklingen i Israel


Krf har blitt desperat !

(2. mai 2021)
Krf ser sperregrensen og tar desperate grep. Resultatet er at nå renner valgløftene ut som diaré. Det siste er ifølge nyhetsfeeden at Krf vil gi skattelette for oppussing. Det var nok mye lettere å sitte trygt i regjering og pålegge folket nye skatter og avgifter når det ikke var valg. Nå har folket fått nok, og Krf forsøker å klø oss i ørene med fagre løfter.

A gi skattelette for vanlig forbruk vil torpedere viktige skatteprinsipper i dette landet. Dersom dette handlet om ENØK, kunne tanken vært god. De støtteordningene vi faktisk HAR for ENØK-tiltak har ingen verdi for vanlige folk. Dersom Krf vil gjøre noe med det, kan de innføre momsrefusjon for dokumenterbare mindre ENØK-tiltak over selvangivelsen. Arbeiderpartet har ikke engang tenkt tanken.


Venstre sliter på meningsmåling

(23. april 2021)
Det kan se ut som om folk er lei av å få tredd klimaløsninger ned over ørene og kanskje oppleve at det tas mer hensyn til dyr enn mennesker. Et annet stort problem Venstre ikke klarer å vri seg ut av, er at Venstre er et råkapitalistisk høyreparti som har bidratt effektivt til å demontere Norge. Og dessverre for Venstre liker mange nordmenn å kjøre bil og spise godt kjøtt, og kanskje til og med kle seg i pels, det varmeste naturproduktet som finnes.

Krise for Venstre og MDG

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

01.05.2021: Klima-kriminalitet i praksis
21.04.2021: Only a small step forward for justice ...
19.04.2021: Den dagen fotballen mistet dyden
15.04.2021: Hva i helvete er det Nordpool holder på med ?
14.04.2021: Kryptovaluta og dobbeltmoral
13.04.2021: Klart vi kan !!!
11.03.2021: Surveillance Capitalism
10.04.2021: Free Daniel Hale
09.04.2021: Høyre tok nok en liten frekkis
08.04.2021: Skattereformen som aldri kommer
30.03.2021: Statkraft vil rive kulturminne for å spare penger
28.03.2021: Når inkompetente mennesker får makt
27.03.2021: Høyesterett tar feil !
20.03.2021: Er det Norge sin jobb å forsvare Island ?
18.03.2021: Sacked from the Univ. of Sydney for offending Israeli killers
18.03.2021: Samfunnskriminalitet i praksis
16.03.2021: Tim Anderson om Syria - dramatisk forskjellig fra NRK

    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
Steigan.no
Derimot.no
The Grayzone
Spartakus
Debatt Dagbla'
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: A second opinion

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com