Reidar Kaarbø tips@hvamenerpartiene.com    ANBEFALTE NETTSTEDER    

 

NRK vil IKKE intervjue Jeffrey Sachs eller vise hans meninger

Revidert 6. febr. 2023 (Grafikk: skjermdump fra intervjuet)

Med ny hjelpepakke vil krigen i Ukraina koste Norge rundt 100 milliarder kroner. Men NRK og MSM vil IKKE fortelle oss sannheten om bakgrunnen til denne krigen, av frykt for at sannheten kan bli for avslørende.

Ifølge professor Sachs er krigen i Ukraina fremprovosert av USA. Han fremlegger sin sak troverdig og klart, basert på stor kunnskap og et uvanlig godt nettverk. Men altså ikke i NRK.

Det er bemerkelsesverdig at et åpent demokrati med ytringsfrihet og såkalt balansert nyhetsdekning ikke finner plass til begge sider i denne konflikten. Dette er slikt vi forventer fra totalitære land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Norge er på vei i helt feil retning, og det er bare mulig takket være løgn og bedrag.

Unprovoked War - Jeffrey Sachs

7:35 minutter ut i videoen forteller Sachs om dokumentasjon på at at NATO ikke skulle utvides østover. Dokumentasjonen (declassified) ligger tilgjengelig på George Washington University på The National Security Archive publisert desember 2017. Her henvises til et 30-talls dokumenter på link nedenfor, etter et flott sammendrag av historien i 1989-1991 som bekrefter løftene at NATO ikke skulle utvides en inch østover.

Når Jens Stoltenberg etterlyser dokumentasjon på løftene om at NATO ikke skulle ekspandere østover, er det ikke dokumentasjon som mangler, det er noe mellom ørene til Jens Stoltenberg.

Declassified documents show security assurances against NATO expansion to Soviet leaders from Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major, and Woerner


Skattesnyterne blant oss ???

5. febr. 2023 (Grafikk: selskaper fra SSB)
For snart 10 år siden skrev jeg her om at vi i 2012 hadde 72.022 aksjeselskaper UTEN ansatte som omsatte for 500 milliarder kroner i 2010. Mange av disse var designet for å få skatt fra inntekter, formuer, eiendom og aksjeutbytte til å forsvinne. Hva har skjedd siden den gangen?

De har blitt flere.
De har økt i antall med rundt 75 % til litt over 125.000 AS uten ansatte. Siden 2012 har mange flere opprettet AS for å få skatt fra inntekter, eiendom, aksjeutbytte og formuer til å forsvinne. Selvfølgelig, det finnes også noen helt legitime AS med profesjonelle motiver, men min påstand er at de fleste AS uten ansatte sørger for å få unndratt skatt fra fellesskapet, helt i tråd med lovverket, og kanskje i tillegg bidrar til å dekke over svart arbeid og hvitvasking.

Omsetningen er omtrent som før.
Selskapene har alle disse årene omsatt for rundt 500 milliarder kroner, tallene har variert litt opp og litt ned avhengig av konjunktkurer, skatteregler, pandemi og krig. Det gir et gjennomsnitt per AS på rundt 4 millioner kroner i omsetning. Det vites her ikke noe om resultat eller selskapsskatt for disse selskapene. (Grafikk under: postkasseselskap til fri benytteles)

Et helt annet skatteregime for AS bidrar til redusert skatt

 • Skatt bare på overskudd
  Et AS nyter et helt annet skatteregime enn "vanlige folk". Lønnsmottakere blir trukket skatt før de får utbetalt nettolønnen hver måned som de eventuelt skal ivestere i formue som hus eller annet. Selskaper venter til årets slutt, og betaler da bare skatt av det overskuddet de har opparbeidet gjennom hele året. Og hvis pengene er brukt opp, blir det ikke noe overskudd og heller ikke noe skatt. Det tilsvarer om vanlige folk bare ble skattlagt av det de har til overs på nyttårsaften. Da ville vi ikke fått inn mye skatt i dette landet!

 • Refusjon av moms
  Hvis et AS er momspliktig (har omsetning over 50.000 kroner på 12 måneder), leverer det inn en momsoppgave hver annen måned der betalt moms trekkes fra utfakturert moms. Dersom selskapet da bare handler til seg selv for å bli mer formuende, betyr det at det får varer og tjenester momsfritt. Vanlige folk betaler moms på alt, moms er en avgift på sluttbrukere, nemlig vanlige folk.

 • Utgifter kan føres til fradrag i selskapet.
  Selskapene får en regnskapsmessig og skattemessig fordel av sine utgifter, de utgiftsføres i regnskapet og fører dermed til lavere resultat og mindre skattbart overskudd. Derfor kan du finne AS som kjøper kunstsamlinger, firmahytter som alle ansatte kan bruke, driver omfattende reising til "konferanser" på eksotiske steder, oppretter treningsstudioer for ansatte (og deres venner), kanskje kjøper opp andre selskaper dersom de må svi av litt ekstra overskudd, og så videre. Vanlige folk får ikke engang skattemessig fradrag for små investeringer til energieffektivisering.

 • Får dobbelt så mye som lønnsmottakere for samme beløpet
  Disse tre små triksene gjør at dersom du handler gjennom et AS, får du dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som en lønnsmottaker som trekkes forskuddskatt, betaler moms og ikke får noen fordel i regnskapet. Det er slike ulike regler som gjør det umulig for en lønnsmottaker å bli milliardær, mens mange selskapstriksere klarer det på 1 generasjon.

Skattereglene er politikerskapt, på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning.
Husker du i 2005 finansmininster Kristin Halvorsen fra SV sto frem og sa at NÅ skal de rikeste betale 28 % skatt på aksjeutbytte? Det var løgn. For det hun ikke sa, var at når man opprettet et selskap som tok imot aksjeutbyttet, ble det skattefritt. Bare første kvartal 2005 ble det opprettet 25.000 nye AS med formål å ta imot skattefritt aksjeutbytte. Gjennomsnittlig skatt på aksjeutbytte de påfølgende årene ble mellom 2 og 3 %.

Vil heller ikke betale formueskatt
Formuene som disse AS opparbeider seg takket være gunstige skatteregler, vil eierne selvfølgelig heller ikke betale skatt av. Her har våre myndigheter sviktet en smule, politikerne kunne skapt et incentiv for sysselsetting ved at eierne får trekke selskapets innbetalt arbeidsgiveravgift fra sin egen formueskatt, som takk for bidrag til sysselsetting. Det vil selvfølgelig ikke hjelpe eierne av de 125.000 selskapene uten ansatte, som bør få betale full formueskatt.

Skattesnyterne blant oss
I tabellen ovenfor finner du Norges største skatteunndragere som utfører sine "kjeltringstreker" helt lovlig. Noen av dem liker å harsellere med trygdesnyterne som vi vet det finnes noen av, men det er like ille når skatt unndras fra fellesskapet takket være politikere som vedtar skatteregler de ikke forstår bæret av, og som de ikke har den minste forutsetning til å forstå konsekvensene av - akkurat som med strømkrisen. Skattepolitikken er utformet på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Skatt er for vanlige folk.


Bytt ut forsvarsministeren med Ingvild Kjerkol

3. febr. 2023 (Grafikk: skjermdump fra NRK TV)

I dag ble det kjent at Norge skal kjøpe 54 nye stridsvogner. Mitt forslag er å bytte ut forsvarsministeren med helseminister Ingvild Kjerkol, så klarer hun brasene uten å kjøpe nye stridsvogner og sparer oss for masse penger som kan brukes i eldreomsorgen.

For henne er det bare snakk om å omprioritere på de stridsvognene vi har, nytte dem mer effektivt, plassere dem mer sentralt, og ikke minst få en bedre ledelse - og vipps er hele problemet løst akkurat som hun har løst omsorgssvikten i eldresektoren. Mer forsvar for mindre penger, med færre folk og færre stridsvogner.

Norge kjøper 54 tyske stridsvogner


En komiker forklarer krigen(e) på 2 minutter

2. febr. 2023 (Grafikk: fra videoen)

Fra Steigan.no er denne saken hentet. Videoen med Jimmy Dore er manipulert, så det ser ut som han snakker med Joy Reid istedenfor Tucker Carlson. Dette stuntet var for å vise at Dores klassiske antikrigsbudskap egentlig burde vært velkommen på «liberale/progressive» tv-plattformer og ikke bare «konservative».

En ting er at han er hilarious, men han tar også saken på kornet. Etter å ha hørt forestillingen til Anniken Huitfeld på Dagsnytt18 i dag, kunne man fristes til å tro at hun ikke har noen anelse om dette her. (Det har hun selvfølgelig - hun fortjener Oskar slik hun later som hun ikke har det.)

Komikeren forklarer på to minutter hvem som har provosert krigen


   

Flere saker >>