et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
  

 


  "20 år etter 11. september 2001"

  (21. juni 2021)
  Boken "20 år etter 11. september 2001" foreligger bare som PDF-fil. Den setter 11. september 2001 inn i en bred historisk sammenheng med nytt og ukjent materiale spesielt om Afghanistan.

  Fortsatt er mye ubesvart etter denne tragiske dagen, fortsatt er det stor uenighet om hvordan bevisene skal tolkes, og fortsatt fremstår den offisielle versjonen som reneste røverhistorien. Høyreklikk på linken og velg "Lagre som ..." på din enhet og les når det passer.

  Til boken: 20 år etter ...Erna Solberg vil tvinge gjennom jernbanepakke 4 i total forakt for folket. Fy faen !!!

(18. sept. 2021)
Solberg-regjeringen vil på trass innføre EUs fjerde jernbanepakke som AP, SV, Sp, MDG og Rødt er i mot. Sist juni måned vedtok et knapt borgerlig flertall å innføre EUs fjerde jernbanepakke, mot stemmene til de nevnte rødgrønne partier som da var i mindretall men nå er i overveldende flertall.

Erna Solberg holdt en tale rett etter valget der hun var krystallklar på at nå når regjeringen fremstår som et forretningsministerium, skal de ikke vedta kontroversielle saker som klart strider mot den kommende regjerings ønsker, i tråd med god forvaltningskikk og god folkeskikk. Nå bruker hun de siste dagene hun har til å lage faenskap før hun må levere inn sin avskjedssøknad. Dette er nytt borgerlig lavmål.

Den fjerde jernbanepakken blir vedtatt i EØS-komiteen fredag 24. september og blir bindene for all fremtid - med mindre det tas et konstitusjonelt forbehold (ifølge jusprofessor Halvard Haukeland Fredriksen på UiB til Klassekampen 17. sept). Et vedtak uten forbehold vil være et hån mot velgerne og et stygt pek mot den nye regjeringen.

(20. sept. 2021)
Samferdselsminister Knut Arild Hareide presiserte på Dagsnytt 18 at den fjerde jernbanepakken vil bli vedtatt uten noe konstitusjonelt forbehold. På en nådeløs og kynisk måte fremsto han som en premie-kapitalist uten å ville ta hensyn til at folkemeningen nettopp på grunn av denne og liknende saker nå har sendt Krf under sperregrensen og avsatt hele regjeringen. Argumentasjonen hans var preget av djevelsk sleip retorikk, blant annet hevder han at vedtaket er reverserbart - noe det strides om - og at mulighetene for tilpasninger og unntak gir full norsk råderett, noe som er blank løgn.

(21. sept. 2021)
Regjeringen nekter å utsette jernbanepakke fire slik AP, SV, Sp, Rødt og MDG ønsker. Toget har gått.


Ikke troverdig ledelse i USA 9/11

(11. sept. 2021)
USAs president er øverstkommanderende for de amerikanske styrkene og er derfor i en spesiell situasjon. Presidenten er den eneste som kan trykke på atom-knappen eller gi ordre om å skyte ned et sivilt passasjerfly. Derfor kan han alltid kommunisere med forsvarldelsen og andre.

Klokka 09:03 den 11. september 2001 går en person fra Secret Service frem og hvisker presidenten i øret: ”America is under attack.” Hva gjør USAs øverstkommanderende nå? Ingenting. Hele 24 minutter sitter han i et klasserom med barn og gjør ingenting. Hvor troverdig er det?

Når det smeller i Pentagon kl. 09:32, forsvinner Donald Rumsfeld fra kontoret sitt. Senere blir han fotografert tuslende rundt på plenen på motatt side av Pentagon der han hjelper å frakte ut sårete. Etter at hjertet til USAs militærvesen er utsatt for en fulltreffer, holder USAs forsvarsminster på med helt andre ting enn krig. Hvor troverdig er det?

Ledelsen må ha handlet slik det var planlagt på forhånd


Krigen mot Afghanistan planlagt lenge før 11. sept. 2001

(8. sept. 2021)
Mens alle vil diskutere exiten fra Afghanistan, er det ingen som vil analysere inngangen. For USA planla krigen i detalj lenge før 11. september 2001 og hadde i praksis allerede startet krigen mot Taliban i Afghanistan. Noen viktige sider er i påfallende grad blitt utelatt fra historien som om media skulle ha en stor blind flekk. Det dreier seg om olje, gass og rørledninger. Har du hørt om det på NRK?

Allerede i 1990 anslo man at de Kaspiske statene satt på enorme olje og gass-ressurser. I perioden 1991 til 1997 kollapset Sovjetstaten, og mange nye stater ble opprettet i kjølvannet. Amerikanske oljeselskaper korrumperte statsledere for rettigheter og investerte milliarder. Sammen med investeringene flyttet soldatene inn i Sentral-Asia.

Det var to problemer. Det ene var at Russland kontrollerte oljerørledningen vestover fra Kazakhstan. Det andre var at Taliban sto i veien for en ny rørledning fra det Kaspiske hav sydover gjennom Afghanistan og Pakistan til Indiske havet. Helt frem til bomberegnet startet 7. oktober 2001 forsøkte USA å forhandle med Taliban. Mai 2001 publiserte Dick Cheney sin energi-plan. Her fremgår at USA er avhengig av olje fra de kaspiske statene, Russland og Afrika. Det måtte påregnes å overvinne ”fremmed motstand” for å oppnå dette, ifølge planen.

20. november 2001 dukket det opp en grundig reportasje skrevet av Patrick Martin med tittel: ”US planned war in Afghanistan long before September 11”. Her dokumenterer Patrick Martin USA sin kåthet etter ressursene, og dets behov for en Trans Afghansk rørledning. Han viser at krigen i praksis begynte lenge før 11. september 2001 og dokumenterer hvorfor og hvordan. Her er link til rapporten fra Martin oversatt til norsk og på originalspråket.

USA planla krig i Afghanistan lenge før 9/11
US planned war in Afghanistan long before 9/11

SISTE: Krigen sluttet ikke 31.08.2001

(9. sept. 2021) Bidens store løgn er at USA har avsluttet 20 års krig mot Afghanistan. Den er ikke avsluttet, den har bare endret karakter og blitt mindre synlig - og derfor mer politisk spiselig. USA vil fortsette å destabilisere Midtøsten og Sentral-Asia på et vis som vil rekruttere flere jihadister, denne gangen bevæpnet med USAs egne våpen. Derfor må USA sende flere droner som dreper flere Afghanere ...

Biden’s Big Lie About the Afghan War


Borgelig HÅN mot velgerne

(26. aug. 2021)
Samtlige opposisjonspartier ønsker å stanse norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Nå forventes en ny regjering valgt av velgere som ikke ønsker mer privatisering av jernbane, og dermed burde saken være løst. Men nei.

For regjeringen har plan om å gjennomføre jernbanepakken to uker etter valget og en uke før nytt Storting samles første gang. Nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) vil ikke vente, han vil ikke innse at vinden har snudd.

Han viser tydelig sin forakt mot at folkemeningen nå IKKE ønsker EUs fjerde jernbanepakke, og vil innføre den i sin siste uke mens han ennå har makt til det.

Dette er ufyselig politikk, udemokratisk og manipulativ på en måte som grenser til kriminelt. Måtte han brenne i helvete.


Økonomisk avlivet av NAV

(24. aug. 2021)
I dagens Klassekampen skriver PAI hvordan han vinteren 2016 fikk avslag på dagpenger fordi han var for syk og deretter avslag på arbeidsavklaringspenger fordi han var for frisk. Nå er huset belånt til pipa og han har ikke lenger råd til å kjempe mot NAV.

Høyreregjeringen har klart det. De har avviklet velferdstaten for noen av oss, støttet av kristelighyklene og venstrekapitalistene. Resten av velferdstaten avvikles snart. Godt valg!


En uhøytidelig spørreundersøkelse

(22. aug. 2021)
Da dette nettstedet ble opprettet, var tanken å utfordre partiene på hva de mener om saker og ting. Det gikk helt i skogen, partiene er svært selektiv på hvem de svarer og hva de svarer, og ord som JA og NEI er veldig vanskelig for dem å uttrykke.

Derfor har dette nettstedet satt opp et knippe spørsmål og de svar som antas ut fra program, legning eller praksis. De fleste partiene har vært sporty og verifisert eller korrigert svarene. To partier hadde ikke tid til å svare, og to har ikke giddet å svare. Tendensen er tydelig illustrert, det er lett å se hvem som vil ha forandring her på bjerget.

Til spørreundersøkelsen, klikk her eller på bildet


Oljefondet vil ikke bygge Norge

(19. aug. 2021)
For 990 milliarder kroner i avkastning første halvår i år, kunne Norge bygget tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo for frakt av passasjerer om dagen og gods om natten, og drevet den i 30 år - med penger til overs.

Men vi vil ikke bruke pengene til å bygge ut Norge. Vi "investerer" dem heller i andre land. Kina, derimot, har brukt av sitt handelsoverskudd og investert massivt i infrastruktur som høyhastighetsbaner, motorveier, broer, moderne byer, you name it.

 • Dersom vi hadde brukt pengene til jernbane, ville det vært bra for landet og for miljø og klima
 • Folk som i dag er arbeidsledige kunne kommet seg vekk fra trygd og over i jobb (hvis vi ikke setter jobben vekk til kineserne!)
 • Kommuner kunne fått redusert trygdebudsjettene og fått mer skatteinntekter
 • Transport kunne blitt ført vekk fra veiene og over på elekrisk jernbane.
 • En av Europas mest flydde strekninger kunne gitt passasjerene et miljvennlig alternativ som ville tatt omtrent like lang tid fra bysentrum til bysentrum som fly
 • Bedre med litt CO2, dessuten vet vi at den rikeste ene prosenten står for halvparten av utslippene fra fly, og de vil gjerne fortsette å heve seg litt over bermen, bokstavelig talt.
 • Vi har pengene, men vi mangler politisk vilje og evne.
 • Da er det lettere med panservogner, jagerfly, ubåter og krigsskip, særlig hvis de kan brukes i den tredje verden.

Avkastning på 990 milliarder første halvår 2021


Afghanistan står ribbet tilbake ?

(18. aug. 2021)
Så har vi igjen sett at et korrupt regime har falt og flyktet hals over hode, og har tatt med seg alle pengene i flukten. De med mest penger er mest velkommen i USA.

USA sin innsatte president i Afghanistan, Ashraf Ghani, flyktet fra Kabul i et helicopter så stuffed med kontanter at en svær haug måtte bli igjen på bakken for at det skulle klare å ta av. Hvor mye verdier amerikanerne har fått flydd ut på et par dager, vites ikke, men det er snakk om milliarder av dollar. Taliban får en kjempejobb der de nå overtar et røvet land.

When kicked out, they steal as much of the country’s treasure as they can


Norges største skatte-unndrager

(14. aug. 2021)
Mulitimilliardær Stein Erik Hagen, Norges desidert største skatte-unndrager, vil gjerne betale enveisbillett til Nord-korea for alle dem som stemmer Rødt ifølge en helside i Dagbladet i dag. Denne storkapitalisten er bekymret, så bekymret at han har gitt millionbeløp til kristelig-kapitalistene KRF og miljø-kapitalistene Venstre slik at de ikke skal komme under sperregrensen.

Mulitimilliardær Stein Erik Hagen har brukt penger, posisjon, makt og forbindelser i alle nettverk for å fremme sin egen skattefrihet, og det med stor suksess. Han har bidratt til å forme skattereglene han selv surfer på - uten blygsel, uten skam, uten å rødme. Og alt han har gjort fremstår som helt lovlig.

Personlig kunne jeg ønske han fikk en enveisbillett til UXA (viser til TV-serien om dette tragiske landet) slik at han kan se hvordan hans eget Norge vil se ut om 10 år med kapitalistisk styre og hans djevelske og destruktive verdisystem satt ut i praksis..


NRK "glemte" noe om Afghanistan

(9. aug. 2021)
I en flott reportasje av Kristian Elster kan det se ut som at Urix har glemt et par viktige saker. Mest kritikkverdig er at det sentrale ordet "rørledning" ikke er brukt en eneste gang. Nedenfor er linket opp den stuerene versjonen fra NRK, og et ikke-stuerent kapittel fra boka "20 år etter 11. september 2001".

 • Elster har glemt å nevne at Osama bin Laden i sin tid ble trent og utstyrt av CIA i kampen mot russerne.
 • Tegn tilsier at Osama fortsatt tjente amerikanske interesser.
 • Bin Laden familien hadde nære bånd til Bush-administrasjonen, flere gikk på universiteter i USA, noen satt i møte i Carlyle group i Washington da flyene krasjet inn i tårnene i New York. Familien ble sanket sammen og flydd ut av landet mens alle andre fly sto på bakken uten at FBI spurte noen av dem "hva er det Osama holder på med for tiden?"
 • Elster nevner heller ikke at Osama bin Laden skal ha vært pasient og fått behandling (dialyse?) for sin kroniske nyresykdom ved det amerikanske sykehuset i Dubai, hvor han lå den 4. juli 2001 og fikk besøk av en lokal leder i CIA og en agent fra Saudi-Arabia mens han var en av USAs mest ettersøkte forbrytere.
 • 11. september 2001 var han innlagt på et pakistansk militærsykehus i Rawalpindi der han ble lagt inn den 10. september 2001 under vingene til USAs allierte Pakistan, ifølge en rapport av Dan Rather, CBS News
 • Elster nevner ikke at dokumentasjon viser at Dick Cheney og hans venner til sammen kan ha hatt både motiv, makt, mulighet og midler til å stå bak planleggingen og gjennomføringen av 9/11, og at hovedmotivet for å invadrere Afghanistan kan ha vært å sikre gjennomføring av en lenge planlagt rørledning fra Det kaspiske hav til Det indiske hav. Det gjør i så fall invasjonen av Afghanistan til en forbrytelse som alle NATO-landene har deltatt i, inklusive Norge.
 • De amerikanske basene i Afghanistan ble bemerkelsesverdig nok plassert der ledningen skulle legges.
 • Elster opererer med 175.000 drepte. Andre antar at rundt en kvart million er drept i Afghanistan fra 2001 til i dag. Vi ser tilsvarende underrapportering fra Irak, der et uavhengig byrå nå regner 1 million drepte mens amerikanske og norske kilder oppgir et langt lavere tall.
 • Opiumsprodukskjonen som Taliban forbød og nesten hadde fått slutt på, økte astronomisk etter invasjonen fordi USA slapp fri alle opiumshøvdingene og allierte seg med dem. Kilder hevder at CIA deltok i omsetningen.

Urix: Åtte spørsmål og svar om Afghanistan
Afghanistan - fra boka "20 år etter ..."


ENOVA-idiotien når nye høyder

(6. aug. 2021)
Etter massiv kritikk fordi "vanlige folk" ikke har fått støtte til etterisolering av boligene sine, har lederen for ENOVA omsider kommet på banen og forklart hvorfor. Media og politikere har etterlyst at det må bli lettere å få støtte til tiltak som sparer strøm. Markedsdirektør i ENOVA Øyvind Leirstad sier at jobben deres også er å bidra til at det er en bransje som kan gjøre disse energitiltakene.

Det betyr i klartekst at ENOVA har en næringslivs-målsetting ut over det å spare strøm, nemlig å sørge for at avgiftskronene fra strømregningen til "vanlige folk" også her blir kanalisert til næringslivet. Enten er dette pålagt av noen avsindige politikere, eller så har ENOVA funnet på dette selv. Uansett er det grenseløs idioti som bare hører hjemme i et kapitalistisk samfunn. En ting er sikkert: Dette her bidrar ikke til å spare strøm!


Haiti: så er det på'an igjen

(5. aug. 2021)
Etter drapet av President Jovenel Moïse på Haiti der amerikans trente mordere deltok den 7. juli i år, har USA, Canada, Frankrike, Spania, Tyskalnd og Brasil satt inn Ariel Henry som ny statsmininster på Haiti, i strid med ønsket til folket. Folket ønsket en stabiliserende samlingregjering i et år eller to, og deretter nyvalg. Det blir altså business på høyresiden as usual på Haiti - bestemt av land utenfor Haiti som liker å snakke om "demokrati".

Ariel Henry deltok etter kuppet i 2004 og ble beskyldt for å "selge ut" til vestlige makter, ifølge CovertAction Magazine. Dette fattige folket som har vært utnyttet og utplyndret i generasjoner, skal fortsatt ikke få fred.

Outsiders Impose Leader in Haiti Yet Again


Historien som NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no ikke vil undersøke

Flyet som droppet feil motor 11. september 2001 ?

(rev. 3. aug. 2021)
   
(Klikk på bildene for å se større versjon)

Flyet som krasjet i det siste tårnet (United Airlines Flight 175 med kode N612UA) var en Boeing 767-222 Ene motoren til dette flyet løsnet fra flyet, seilte tvers igjennom tårnet og ut gjennom veggen på andre siden. Flymotoren landet midt i krysset Church & Murray Street fire kvartaler bortenfor hvor den ble fotografert.

Viser bildene motor fra en 737 ?
En flymekaniker stusset over bildene. Han hevdet anonymt at dette var motor til en Boeing 737, ikke motor til 767. Nyere 737 (maksimum take off weight = 85 tonn) bruker motor av typen CFM56, mens 767-200 (MTOW 142 tonn) bruker vesentlig større motorer. Det er ikke bare snakk om større motor, det er snakk om en helt annen generasjon motor. For en flymekaniker er det like lett å se forskjell på disse motorene som for en Volvo-mekaniker å se forskjell på en motor til Volvo Amazon og Volvo V70. Problemet er å finne en flymekaninger som tør å uttale seg, eller som får lov av sin arbeidsgiver å gjøre det.

Enkelt å verifisere for de store mediene
Det har ingen hensikt for menigmann å undersøke denne saken, for uansett resultat vil det ikke bli tatt seriøst. Men både NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og faktisk.no vil ha "tyngde" nok til å både undersøke, spørre og få svar, og publisere et troverdig resultat. De vil kunne kontakte flyselskap, havarikommisjon og flymekanikere i inn- og utland, kilder som kan stå frem med troverdighet.

Problemet er at de nevnte medier ikke ønsker å undersøke denne saken. De ønsker ikke å fortelle hva slags motor dette kan være, om det er til en Boeing 737 eller 767, det er ikke viktig for dem. I seg selv er denne tausheten konspirasjonsdrivende, akkurat som alle videoene fra Pentagon som ble unndratt fra offentlighet.

Men kanskje det ikke er så rart at saken møtes med øredøvende taushet? For DERSOM det skulle vise seg å være motor til en Boeing 737, ikke til en 767, da faller hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken som en død fugl. Det samme med videoene fra Pentagon: Dersom de viser en Skywarrior (tomotors jagerfly) malt som passasjerfly, da faller også hele den offisielle versjonen fra 11. september 2001 til bakken.

Vi vil ikke det, vil vi vel?


Dokumentaren SEVEN om WTC 7 tilgjengelig her

(1. aug. 2021)
Alaska Fairbanks University har gjort det som fagmiljøer og forskningsmiljøer i Norge ikke tør gjøre: De har sett på hva som kan ha skjedd med World Trade Center nr. 7. Dette var skyskraperen som IKKE ble truffet av noe fly 11. september 2001, som kollapset så perfekt at ingen rivningseksperter kunne gjort det bedre med eksplosiver.

NIST (National Institute for Science and Technology) kom først i 2008 med en "endelig rapport" som dessverre ikke holder mål. Denne dokumentaren viser hvorfor.

Dokumentarfilm om WTC7


Lydforurensning - et miljøproblem

(27. juli 2021)
Isbilene har nok en gang blitt tema på NRK. For det viser seg at mange opplever "musikken" fra isbilene som kjører rundt og selger is i boligstrøk hele dagen som svært plagsom. Hjemmet var jo ment å være en plass for stillhet og rekreasjon, ikke for unødig støy og kjøpepress.

Statens vegvesen Vegdirektoratet uttalte i 1997 at det er bruken som avgjør om lyden er å anse som lydsignal eller ikke i forhold til kjøretøyforskriften. Dersom lyd ikke brukes i forbindelse med selve kjøringen eller av trafikale årsaker, er det ikke å betrakte som lydsignal og derfor ikke Vegvesenet sitt ansvar. De har altså ikke lov til å bjelle eller spille musikk mens bilen beveger seg, noe som brytes konsekvent.

Såvidt vi forstår fra Lov av 6. juni 1980 nr 21 (handelsloven) er det satt et generelt forbud mot oppsøkende handel med dagligvarer utenom fast utsalgssted, og det er kommune-politikerne som gir dispensasjon fra dette med forskrift eller enkeltvedtak. Derfor fraskriver rikspolitikerne seg alt ansvar med "dette er ikke mitt bord".

Nå er det ikke noe nytt at politikerne ikke evner å ta riktige grep i viktige saker, det går gjerne slik når man ikke har evner eller kompetanse på det man holder på med. Det er heller ikke noe nytt at næringslivet får fritt frem så lenge de kan tjene penger på å plage folk.

Det er ikke ulovlig å drive sjenerende lydmarkedsføring i Norge.


USA og Saudi-Arabia og terror

(25. juni 2021)
Mange av oss satte kaffen i vrangstrupen da NRK 23. juni viste sin lille nyhetsmelding om at fire av Khashoggi sine drapsmenn var trent i USA under kontrakt med amerikansk UD.

  ”Fire av saudiaraberne som deltok i drapet på den kjente saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi ble trent i USA, melder New York Times. Khashoggi ble drept av en dødsskvadron på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i 2018. Fire av de 15 som deltok i drapet på Khashoggi fikk opplæring av sikkerhetsselskapet Tier 1 Group, skriver den amerikanske avisen. De var i USA i 2017 under kontrakt med amerikansk UD, ifølge New York Times.”

Problemet er bare at dette her ikke er noe nytt.

Mer om USA sin forkjærlighet for terrorister

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

07.09.2021: Kapitalismen har utgått på dato
31.07.2021: Vil Støre at inhabile skal bestemme i Viken ?
30.07.2021: Arbeiderpartiet vil "gjøre noe" med skattesystemet
29.07.2021: FN må vedta at USA skal betale erstatning til Irak
08.07.2021: NRK tier om løgnaktig vitne mot Assange
03.07.2021: Bompengestuntet til regjeringen
19.06.2021: Facebook sensurerer Nobel-pris vinnere
08.06.2021: Frp vil redusere eiendomsskatten for de rikeste
11.06.2021: Behandles eldre verre enn griser ?
05.06.2021: Den viktigste skatte-endring på 100 år ?
24.05.2021: Hykleriet kjenner ingen grenser
17.05.2021: Hvis svenskene oppførte seg som Israel
01.05.2021: Klima-kriminalitet i praksis
14.04.2021: Kryptovaluta og dobbeltmoral
11.03.2021: Surveillance Capitalism
08.04.2021: Skattereformen som aldri kommer

    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
The Grayzone
Spartakus
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: A second opinion

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com