X   

<< Sept. 2023

August 2023

Juli 2023 >> 

NRK spekulerer vilt og uhemmet

24. august 2023 (grafikk: foto fra gulfstream.com - ikke flytypen som styrtet)

Det lille ordet "KAN" bruker NRK når de skal spekulere vilt og uhemmet og det de skriver ikke kan dokumenteres. Det minner om MSM i USA som en tid brukte "It is said that ..." til samme formål.

Putin kan ha sørget for styrten av flyet som Wagner-leder Jevgenij Prigozjin var om bord på i går. Litt prematurt gir NRK oss her historien slik den KAN ha fremstått, og kanskje slik NRK ønsker at den skal fremstå. Denne typen journalistikk bruker NRK hyppig om Russland og Putin, men aldri om USA og Biden. Hvorfor er det slik tro?

Militærledelsen kan ha gjort dette på egen hånd


Det er løgn at 9/11 førte til krigen en knapp måned senere. Krigen ble planlagt i 3 år

20. august 2023 (grafikk: fra forsiden til boken )

Ifølge Paul Wolfowitz (nummer 2 i Pentagon) tok selve planleggingen av den militære operasjonen i Afghanistan bare tre uker. Det er løgn. Planleggingen for å fjerne Taliban begynte i 1998 og tok tre år

Tre vinklinger er nyttig for å forstå hva som har skjedd i Afghanistan. Langversjonen finner du i min gratis nettbok «20 år etter 11. september 2001».

 • I hvilken grad har USA brukt løgn og bedrag og falske hendelser til å starte krig ?
 • Hva kan ha vært viktig nok i Afghanistan til å starte en krig ?
 • Finnes det huller i den offisielle versjonen etter 9/11 som tilsier at noe ikke stemmer ?

USAs kriger

Legitim grunn. Å starte krig uten en legitim grunn er en forbrytelse ifølge internasjonale regler. Derfor er det så viktig å konstruere en gyldig grunn til det, selv når denne er falsk. Hvis ikke kan man risikere å havne i samme uføret som Russland er i Ukraina: å bli anklaget for ulovlig angrepskrig, få vestlig opinion mot seg og bli sanksjonert til døde.

Falske påskudd. I dag synes det klart at USA laget falske påskudd for krigene i Vietnam 1964, Irak 1990, Irak 2003, Libya 2011 og Syria 2011, krigene var basert på løgn og bedrag og var derfor ulovlige angrepskriger. Dette beviser selvfølgelig ikke at 9/11 var en innside jobb utført av USA for å gi falsk legitimitet til å invadere Afghanistan. Men det beviser at militære og sivile ledere har tenkt slike tanker før.

Afghanistan 1990 – 2001

Enron startet i 1994 byggingen av Dabhol Power Plant, verdens største gasskraftverk, utenfor Mumbai i India. Samme år ble Enron tildelt en kontrakt av usbekiske myndigheter om å utvikle gassforekomstene i Kashaganfeltet. Kontrakten skal ha vært verdt 10 milliarder dollar og skulle vare i 30 år. USA var inne i bildet begge steder, både med støtte og lånegarantier. Problemet var å få fraktet oljen fra Usbekistan ned til Det indiske hav, og man planla den transafghanske rørledningen (TAPI) til formålet.

Taliban tok makten i Afghanistan i 1996. Det ble fort klart at USA ikke kunne regne med noen rørledning så lenge Taliban satt med makten. Likevel forsøkte man forhandlinger til siste sving. En utsending fra Taliban kom til Washington i mars 2001 med presanger til den nye presidenten, inklusive et kostbart afghansk teppe. Samtalene ble en katastrofe. USA sin representant utbrøt at «enten aksepterer dere vårt tilbud om et teppe av gull eller så begraver vi dere under et teppe av bomber». I ettertid vet vi hva som ble resultatet.

USAs opinion var et problem. I september 2000 skrev Dick Cheney med flere: «Å gjenoppbygge global amerikansk kontroll både militært og kommersielt er forventet å ta tid, dersom det ikke dukker opp et katastrofalt og katalyserende element – som et nytt Pearl Harbor.» I mai 2001 skrev han i en energiplan at USA er avhengig av olje fra de kaspiske statene, Russland og Afrika. Han brukte formuleringen: «Det må regnes med å overvinne fremmed motstand for å oppnå dette.»

Anti-Taliban. Frem mot 9/11 ble det inngått allianser og styrkeoppbygginger under navnet «Anti-Taliban» der USA sammen med allierte rundt Afghanistan begynte å forberede seg på å aksjonere. I august 2000 skrev Washington Post at amerikansk militæropprusting pågikk i stillhet og i hemmelighet i Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan, flere måneder før presidentvalget i november i USA. Patric Martin hevder CIA var involvert i kamphandlinger før 9/11.

Underveis. Før 9/11 var styrker underveis til området fra både Storbritannia og USA, mange var allerede på plass til to store øvelser i Egypt og Oman. Det eneste de manglet for å ta Afghanistan uten massiv fordømmelse var et godt påskudd. Det fikk de på 9/11. Og takket være 9/11 kunne USA beleilig bestemme utviklingen alene uten å ta hensyn til de andre støttespillerne.

Tre år. Krigen startet 7. oktober 2001. Ifølge Paul Wolfowitz (nummer 2 i Pentagon) tok selve planleggingen av den militære operasjonen bare tre uker. Å planlegge en krig på andre siden av kloden tar ikke tre uker, det tar tre år. Wolfowitz løy. Denne krigen var planlagt fra 1998.

Basene. En israelsk journalist skrev i 2002 at han var forbløffet over å se hvordan plasseringen av de nye basene til USA i Afghanistan sammenfalt med den planlagte rørledningen.

Rørledning. USA sier invasjonen i Afghanistan skyldes at de ble utsatt for terrorister fra Saudi-Arabia ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia, en mann som noen påstår var oppdratt av CIA. Men krigen handlet om olje, gass og rørledning, verken mer eller mindre. Krigen ville hatt samme omfang enten 9/11 hadde skjedd eller ikke. USA ønsket utvilsomt å nedkjempe Taliban for å få bygget den transafghanske rørledningen. Dette beviser ikke at USA selv sto bak 9/11. Derimot etablerer det et sterkt motiv.

Hullene i den offisielle versjonen

Den offisielle versjonen fra 9/11 er full av mangler og åpenbare feil. Vi har fått en bråte bøker og dokumentarfilmer som tilbakeviser den offisielle versjonen, jeg nevner noen av de minst kjente eksemplene i min bok. Det siste bidraget er dokumentaren SEVEN i 2020 der en gruppe på Fairbanks-universitet i Alaska underkjenner NIST sin offisielle forklaring rundt kollapsen til WTC7.

Dersom det kan bevises at USA har løyet og selv står bak en av de fire hendelsene 9/11, faller de alle til jorden som døde fugler. Da har USA selv forårsaket terrorhandlingene som tok livet av 3000 amerikanere og som skapte en ekstrem polarisering mellom «kristne» og «muslimer». Da har verden vært utsatt for det største bedrageriet i historien. Alt for å bygge en rørledning og få kontroll over mer olje og gass.

Motiv, mulighet, midler og makt

Min påstand i boken «20 år etter 11. september 2001» etter å ha jobbet med stoffet i over 20 år er at navngitte neo-konservative krefter i USA sto bak 9/11 for å skaffe et påskudd til å invadere Afghanistan og nedkjempe Taliban. De hadde motiv, mulighet, midler og makt til å planlegge, gjennomføre, rydde opp etter, og ikke minst til å holde en jernhånd over medier og folkemeninger i etterkant av denne meget kompliserte og særdeles dyktig utførte operasjonen.

At New York ble kvitt et par asbestbefengte bygninger, at Larry Silverstein fikk 4,5 milliarder dollar i forsikringsutbetaling og at CIA fikk økt narkotikaproduksjonen i Afghanistan fra 185 tonn i 2001 til 9000 tonn i 2020 verdt mellom 1 og 2 milliarder dollar, ble en ekstra bonus.

Hvor er journalistene ?

Media er tause. Debatten er avlivet. Ingen har vilje til å lete opp kilder, dokumentere hva som kan ha skjedd og drøfte pussige sider av saken. Da USA trakk seg ut av Afghanistan i 2021 ble det laget utallige analyser om krigen og slutten på den. Felles for dem alle var at ordene olje, gass og rørledning ikke ble nevnt et eneste sted. Og dokumentarfilmen SEVEN vil aldri bli vist på norsk TV. Dette plager verken norske journalister eller PFU.

Samtidig ser vi hvordan FBI og justisdepartementet har trenert etterforskning, holdt tilbake bevis og unnlater å svare på anklager fra kongresskomiteen som etterforsker president Joe Biden for å ha mottatt millioner av dollar fra tvilsommem stater. Dette blir ikke nevnt i MSM med et ord. Et amerikansk kongressmedlem sa det slik: «I gamle dager, som under Watergate, var det journalistene som frontet de viktige sakene og politikerne som strittet mot. I dag er det politikerne som fronter de viktige sakene, og journalistene som stritter mot. Hva er det som har skjedd?» Jeg er redd svaret er opplagt: «Media er kjøpt og betalt». Det må være flaut å være journalist nå.

Hva skjedde med rørledningen gjennom Afghanistan?

Etter hva jeg forstår skal rørledningen bli ferdigstilt i løpet av 2023. I så fall er det nærliggende å spekulere at USA og Taliban har kommet til en slags enighet (les: noen milliarder dollar) som kan være bakgrunnen for at rørledningen får ligge i fred og som gjorde at USA kunne trekke seg ut relativt smertefritt i 2021. Kanskje USA oppnådde det de ville til slutt likevel - med et teppe av gull?

Kilder:

USAs transafghanske olje- og gassdrøm, Stavanger Aftenblad 27.05.2008
Tidslinje Afghanistan kap. 7 i boken «Crossing The Rubicon» av Michael C. Ruppert (2004)
Basene i Afghanistan side 100 i boken «Crossing The Rubicon», se lenken ovenfor
Krigen var planlagt lenge før 11. september, Stavanger Aftenblad 3.06.2008
Artikkel av Patrick Martin, 20. november 2001, oversatt til norsk av R.K
Et nytt Pearl Harbor: PNAC sin «Rebuilding America’s Defenses» side 51


Nordmenn skal betale en formue for å flytte brenning av gass fra Melkøya til Tyskland

12. august 2023 (Grafikk: AI generert til fri benyttelse)

Ett tonn gass gir samme mengde CO2 enten den forbrennes i kraftverket på Melkøya eller på et kraftverk i Tyskland. Politikerne vil ha utslipp av CO2 ned i Norge selv om det ikke spiller noen rolle globalt. Regningen sendes til folket.

Gass er noe stygge greier som brennes til masse CO2, og det gir et problem i klimaregnskapet vårt. Derfor vil politikerne stenge gasskraftverket på Melkøya og drive Melkøya elektrisk. Slik blir verden et bedre sted å være, og Norge får en fjær i hatten. Tror politikerne.

Hva skjer med gassen som ikke lenger blir til kraft på Melkøya? Den blir eksportert og blir forbrent til CO2 i gasskraftverk i Tyskland eller andre land. Nå er ikke denne forbrenningen lenger problematisk, tvert i mot er det en velsignelse at Tyskland kan produsere kraft av ren norsk gass, en velsignelse for Equinor at de kan tjene mer penger på gassen, og en velsignelse for Norge som får skikk på klimaregnskapet.

For kloden spiller det jo ingen rolle hvor gassen blir forbrent til CO2. For kloden er ikke problemet hvordan gass og olje blir hentet opp, men AT gass og olje blir hentet opp. Heldigvis har de mektige oljenasjonene blitt enige om at det ikke er mengden gass og olje som hentes opp som skal inn i klimaregnskapet, bare den gassen som brukes til å hente den opp.

Regninger får vi over skatteseddelen.

Det koker innad i Senterpartiet om Melkøya


Ukraina og krigens avslutning

10. august 2023 (grafikk: skjermdump fra videoen)

Professor John Mearsheimer snakker skremmende klart om krigen i Ukraina og om veien videre.

Det blir for selektivt å lage et sammendrag av dette intervjuet, det er et "must see" for alle som ønsker å oppdatere seg på krigen. Anbefales sterkt - også for NRK. Varighet 1 time.

Intervju med John Mearsheimer på youtube


Hvem bør egentlig ha plast-skam ?

4. august 2023 (Grafikk fra Norgesgruppen.no)

Plastposen er en fantastisk oppfinnelse, billig, lett, sterk, tar lite plass, velegnet til søppel og tomflasker, og til slutt blir energien gjenvunnet til fjernvarme. Dersom du ønsker å bidra til økt ulikhet, redusert kjøpekraft for barnefamilier og økt inflasjon, er 1,4 milliarder ekstra avgift årlig veien å gå.

Litt historie

 • 2015: De borgerlige forsøkte å innføre plastposeavgift, men møtte så mye motstand at de måtte trekke forslaget. I stedet økte de el-avgiften og innførte flyseteavgift som avviklet Rygge flyplass
 • 2017: Erna Solberg, den gang statsminister, ga sin venninne Vibeke Hammer Madsen, den gang direktør i næringslivsorganisasjonen Virke, carte blanche til å inndrive en halv milliard kroner i en avgift på 50 øre per plastpose gjennom sin nye forening «Handelens miljøfond» (HM) som er samlokalisert med Virke.
 • 2022: Første januar, midt i en dyrtid, fant HM det opportunt å doble avgiften til 1 krone, nå fikk de tre kvart milliard kroner i året å leke seg med.
 • 2023: Første august ble avgiften igjen doblet, nå til 2 kroner posen, totalt rundt halvannen milliard kroner.
Sammen med andre avgiftsøkninger er dette en del av det systematiske arbeidet som utføres for å skape høy inflasjon.

Prinsipielle problemer

 • Vi vet at klimagevinsten av poseavgiften er tvilsom, derfor ble den ble droppet i 2015.
 • Vi vet at nordmenn ikke kaster poser i naturen.
 • Vi vet at plastposer er det mest miljøvennlige alternativet for å få varer hjem.
 • Vi vet at det viktigste for miljøet er ikke posen du legger varene i, men hvilke varer du legger i posen.
 • Vi vet at plastposer brukes flere ganger, blant annet til tomflasker og til å sortere og kaste søppel.
 • Boss-suget i Bergen krever solid plastpose med dobbelt knute. Her kan ikke brukes papir.
 • Det er ikke private selskapers jobb å skattlegge folket eller å disponere skatter og avgifter.
 • Dersom vi har 2 millioner husstander som hver bruker 3 plastposer ukentlig til søppel, betyr poseavgiften heretter 624 millioner kroner årlig i en ny skjult renovasjonsavgift. Barnefamilier rammes hardest.

Tenk deg …

Tenk deg at Støre ga LO-sjefen anledning til å opprette foreningen «Arbeidernes miljøfond» (AM) til å legge avgifter på flyreiser. Pengene kunne AM disponere til miljøformål, for eksempel til rentefrie lån for å installere solcellepaneler på takene til «vanlige folk». Tenk deg at AM hvert år doblet avgiftene inntil målet var nådd at antallet flyreiser var halvert.

Hva tror du NRK og Aftenposten ville sagt til dette kjempeflotte miljøtiltaket? Det ville blitt et rama-skrik. 1 % av verdens rikeste står for halvparten av all forurensning fra fly, derfor kan vi ikke beskatte flyreiser, tvert imot blir de reisende premiert med taxfree og bonuspoeng. Skatt er for vanlige folk.

Hva Virke kan gjøre

Hvert år kaster nordmenn ifølge HM 540.000 tonn plast. Mye av dette er plastemballasje som forbrukerne får tredd ned over ørene av handelsstanden til Virke. Det utgjør 270 kilo per husstand per år. Hvis det går 5 kilo plastsøppel i en bærepose, trenger du 1 bærepose i uken bare til plast. På landsbasis utgjør dette over 200 millioner kroner i avgifter til HM. Ikke rart at de pakker varene inn i plast!

Alltid kjekt med mer avgifter fra folket (nrk.no)


Hvordan hente penger når en festival er konkurs

3. august 2023 (grafikk: generert av KI, til fri benyttelse)

Sommeren er festivaltid, og for noen er høsten den sure kløes tid hvis det ikke finnes nok penger i kassen til å betale alle regningene. Men kreditorene vet råd!

Istedenfor å slå festivalen konkurs når leken er over, gjestene har reist hjem og kassen er tom, venter man til neste års festival. Når billettsalget er over noen uker før festivalen angivelig skulle starte, slår man festivalen konkurs og beholder alle pengene som publikum har betalt inn i troen på at det ble festival også i år. Er du god, klarer du å dekke inn underskuddet fra året før og velte hele regningen over på publikum.


Oraklet fra Google

1. august 2023 (grafikk: generert av KI, til fri benyttelse)

De første erfaringene med kunstig intelligens (KI) viser at Google sin "Bard" gjør livet lettere på mange måter. Bard er noe helt annet enn de fordømte "chatbotene" som hefter oss i hverdagen. Men er han farligere? Neppe.

Det fine med Bard er at du kan stille et spørsmål og få et greit formulert svar. Du slipper å bla gjennom 50 ulike lenker for å finne de dataene du trenger, Bard finner dem for deg. Og han presenterer dem godt organisert, velformulert og høflig. Livet blir enklere med Bard. Men han har et par mangler som trolig er mer enn barnesykdommer.

Først av alt er at han kan ta feil. Han svarer med guddommelig overbevisning, men kan ta helt feil. Jeg har hatt flere tilfeller, en gang spurte jeg forsiktig om han var SIKKER på at det var rett det han sa. "Nei, jeg tok feil, du har rett, beklager" var svaret, og så kom et nytt svar som var diamentralt motsatt av forrige svar, enkelt og greit.

Det andre store problemet med Bard er at han ikke oppgir kildene sine. Du aner ikke hvor han har funnet disse flotte tekstene, og du får ingen mulighet til å kontrollere dem. Dermed blir det å google likevel, og skille klinten fra hveten når det gjelder kilder for å se om det kan være hold i det Bard skriver.

Likevel er jeg imponert. Du kan stille spørsmål til krampen tar deg, og får øyeblikkelig et høflig og grundig svar tilbake. Ja, KI kan bidra til nye bøker, svare på eksamensoppgaver eller hjelpe til med programmering. Andre nettsteder tilbyr KI til å lage musikk, bildekunst og ekte og falsk viten.

Det farligste KI kan bidra med er manipulasjon av meninger i folket dirigert av dem som styrer de store multinasjonale selskapene som eier kunstig intelligens. De var dyktige før, nå blir de uslåelige.

Velkommen til Bard, spør om hva du vil


Apropos presidentvalget i 2024


<< Forsiden

   X   

Juli 2023 >>