X   

<< August 2023

Juli 2023

Juni 2023 >> 

"Sweetheart deal" gikk i vasken

26. juli, rev. 27. juli 2023 (grafikk: NRKs omtale av saken)

Hunter Biden møtte i retten 26. juli, og dommeren avviste forliket som skulle sørge for at han slapp fengsel for saker som ville gitt vanlige folk 10 års fengsel.

Det har skjedd veldig mye rundt Biden-familien siden avtalen ble inngått, og dette er årsaken til at den nå er avslått. Og det forventes at mye mer skal avsløres i ukene som kommer, både når det gjelder Hunter Biden og ikke minst hans far Joe Biden, president i USA. Blant annet har The House Oversight Committee stevnet en tidligere forbindelse med kjennskap til virksomheten, som vil forklare seg for komiteen på mandag førstkommende.

NRK har sitert en minimal sak fra NTB om saken som ikke nevner med et ord hvordan den nå rammer Hunter sin far presidenten i det som ser ut til bli en enorm korrupsjonssak / bestikkelsessak, se saken nedenfor. Det er fristende å sitere Nettavisen fra 17. oktober 2011: "NTB forsvarer Biden mer enn Biden-familien om korrupsjonsanklager"

Hvorfor lyger Joe Biden ??? (steigan.no)
Plea deal falls apart during Delaware court appearance

Aftenposten har derimot en bredere dekning av saken i dag som på et rørende Biden-tro vis gir oss litt mer informasjon, der USA-ekspert Jan Arild Snoen viser at han ikke har forstått konsekvensene av noe av det som er avslørt siste ukene. Det vil han få anledning til i ukene som kommer etterhvert som denne saken ruller fremover.

Hunter Biden-saken splitter det politiske USA (aftenposten)


En bombe sluppet i Washington, NRK er taus

24. juli 2023 (Grafikk: skjermdump fra h ringen i the House)

Onsdag 19. juli var det høring i The House Oversight Committee i den amerikanske kongressen. To varslere fra IRS (skatteetaten) ble grillet av politikerne i seks timer, og det hele ble sendt direkte på nettet. Mange over hele verden ble rystet av det de hørte.

Det viktigste disse varslerne har avslørt er at USAs president Joe Biden, da han var visepresident, beviselig fikk mange millioner dollar til seg og familien fra land som Kina, Russland, Ukraina, Kasakhstan og Romania. Hans sønn Hunter Biden spilte en aktiv rolle i transaksjonene.

Pengene ble overført gjennom et konglomerat av beviselig 20 proforma-selskaper uten annen virksomhet, selskaper som utelukkende hadde som formål å skjule sporene etter pengeoverføringene.

Kontoutskrifter viser at det så langt dreier seg om 17,3 millioner dollar, men man frykter beløpet kan ende på 100 millioner dollar. Pengene er fordelt til 9 medlemmer i Biden-familien.

Beløpene synes unndratt beskatning. Saken ble avslørt i forbindelse med Hunter Biden sin sak om skatteunndragelse, en sak som også inkluderer ulovlig våpenbesittelse og kokainbruk, der han har fått tilbud om en hyggelig tilståelsesdom uten måtte sone i fengsel. Alle vanlige folk som blir dømt for lignende forhold må rett i fengsel.

FBI og DOJ (justisdepartementet) unnlot å dele beviser i saken mot familien Biden. De holdt tilbake informasjon og motarbeidet etterforskerne fra IRS (skattevesenet i USA). The House Oversight Committee erfarte også at FBI og DOJ ikke svarte på spørsmål og motarbeidet politikernes forsøk på å finne ut hva som hadde skjedd. Komiteen måtte derfor gå mot andre kilder, bl.a. stevne banker i USA for å få ut kontoutskrifter som beviste pengeflyten.

Hvilken rolle har president Joe Biden spilt, også kalt "the big guy", i dette bildet? Hva har Biden levert av tjenester eller informasjon til disse landene mot så mye penger? Er det "pay to play" ? Er det bestikkelse? Er han korrupt? Har han satt Biden-familien først, og USA sist? Hvilke spesielle fordeler har han gitt disse landene? Kan han ha røpet statshemmeligheter? Usikkerheten bekymrer mange, og noen snakker høyt om anklage presidenten for høyforræderi.

NRK har ikke omtalt saken med et ord. Så vidt jeg vet er Bomben i Washington møtt med samme øredøvende taushet i Norge som hos MSM i USA. Derimot har NRK bidratt til samme avsporing som MSM i USA, ved å publisere negative saker om Trump for å få fokus vekk fra Biden når sistnevnte får dårlig presse. Slikt minner om land vi ikke liker å sammenligne oss med. Selvfølgelig skal urett forfølges, enten det gjelder million-bestikkelser eller tyveri av et par solbriller, enten det gjelder en demokrat eller en republikaner, enten det gjelder en president i USA eller en president i Russland. Det er definitivt ikke NRK sin jobb å beskytte nordmenn for en side av sannheten og slik forfalske virkeligheten.

Kilder:

Høringen kan avspilles her i sin helhet
Den første som varslet om Biden heter dr. Gal Luft, han ble arrestert fordi han varslet
Her er talen hans fritt oversatt til norsk og noe forkortet i pdf-format
Tidligere direktør for National Intelligence, kongressmann og statsadvokat John Ratcliffe intervjues


Hvor stupid tror Vesten at russerne er?

17. juli 2023 (Grafikk: skjermdump fra Dagsrevyen)

Russland har latt kornavtalen gå ut, og vil ikke fornye den uten vesentlige innrømmelser fra Vesten. Selvfølgelig gjør de det. Men vesten vil heller at verden skal sulte, enn å gi noen innrømmelser.

Vesten har sanksjonert Russland på alle bauger og kanter, har annektert russiske formuer og eiendommer, hindrer Russland tilgang på vitale reservedeler, og forsøker å stikke kjepper i hjulene, for ikke å si granater, der de klarer det. Nå har russerne fått nok.

Derfor stiller Russland krav at for å gjenoppta kornavtalen, må russerne få eksportere sitt eget korn, andre landbruksprodukter og kunstgjødsel som en hel verden etterspør, samt få tilgang til bankoverføringsystemet Swift.

Kommentarene så langt viser at vestlige ledere er på samme hakket som de har vært siden USA fikk arrangert kuppet i Kiev i 2014, nemlig ingen forståelse for noe. Og det er litt pussig, for det finnes faktisk en del forhold som går an å forstå. Norge har løst dette ved ikke å snakke om disse forholdene, politikere og NRK er samstemte tause og ensidige.


Engangsgriller - et musepiss i havet

17. juli 2023 (Grafikk: til fri benyttelse)

Man skal lete lenge for å finne et mindre bærekraftig produkt enn engangsgrillen skrev Øivind Brevik i Samfunnsbedrifter AS (tidligere KS bedrift) på NRK/ytring 5. juli. Og det er jo tøv!

Noen av oss trenger ikke lete i det hele tatt. Svaret ser vi bokstavelig talt over hodene våre. Nordmenn flyr mest i Europa per innbygger. Ifølge SSB fløy vi i 2022 nesten 10 millioner reiser, hvorav 7 millioner innenlands.

En av de mest flydde strekningene i Europa er mellom Oslo og Bergen. Prisen for å bygge denne ut med tospors høyhastighetsbane for passasjerer om dagen og gods om natten og drifte den i 30 år, ville blitt omtrent det samme som å kjøpe og drifte nye jagerfly i samme periode. Men jernbane fant ikke være politikere var samfunnsøkonomisk lønnsomt, og gikk for jagerflyene istedet.

1 % av verdens rikeste står for 50 % av utslippene fra fly. Vi vil ha mer flyging, derfor subsidierer vi flytrafikken og premierer de reisende med billig tax-free og bonusprogrammer. Da er det mye kjekkere å forby noe som vanlige folk har råd til, nemlig engangsgriller. Nordmenn må slutte å grille koteletter i friluft, men de må gjerne fly mer til Paris og London og spise kjøtt på restaurant der.

Likevel har Øivind Brevik et poeng. Vi har definitivt noen problemer som vi håndterer dårlig. At noen deler ut reklame i postkassen til folk som ikke har gitt forhåndsamtykke til det, er et slikt problem. Men korrupte politikere ikke vil endre regelverket til et mer etisk nivå.


Politikerne har ikke forstått boligkrisen

16. juli 2023

Boligkrisen i Norge skyldes at politikerne har gjort det umulig for vanlige folk å bygge seg bolig. Her er oppskriften:

  1. Lag et byråkrati rundt boligbygging som er så komplisert at bare jurister og ingeniører kan styre det
  2. Gjør det så tidkrevende og omstendelig at det utsetter all boligbygging med ett eller flere år
  3. Lag så mange krav til boligen at det koster minst 6 millioner kroner å kjøpe den
  4. La private finansiere utbyggingen via "kontraktsalg" som gir mellomledd en million i fortjeneste
  5. Sørg for at regelverket gjør det umulig for folk å bygge sin egen bolig
  6. For hver bolig tar du inn moms 1,4 millioner av penger som allerede er beskattet
  7. Sørg for at boligkjøper ikke har noen rettigheter dersom utbygger går konkurs
  8. La det være mulig for kommunen i ettertid å tilbakekalle kritisk dokumentasjon som ferdigstillelsesattester eller tillatelser og legge byrden på boligkjøper
  9. Øk renten så mye at det blir vanskelig for den fattigste tredjedelen å betjene et lån
Og så lager du unntak fra regelverket for minihus og mikrohus (her foreligger ulike definisjoner fra ulike kilder og begrepene brukes ganske uryddig om hverandre!) slik at folk som ikke lenger har råd til å bygge hus, skal slippe å bo i telt. Gratulerer, godt jobbet!

NRK.no om minihus - men ikke om boligkrisen


Greit å brenne Koranen. Og Bibelen. Og Toraen.

11. juli 2023

Klassekampen har misforstått når de skriver i dag: "koranbrenninger har tvunget Sverige til å veie opp hva som er viktigst: ytringsfrihet eller respekt for religiøse minoriteter."

Det er en anonym artikkel fra NTB i dag som bringer påstanden. Problemet er at utgangspunktet er feil. For ytringsfrihet og respekt for minoriteter henger tett sammen. En religiøs minoritet er uttrykk for ytringsfrihet, og hvis raseriet til en minoritet skal styre hva resten av samfunnet har lov til å ytre og mene og tro, er vi på ville veier.

Da har vi et religiøst maktovergrep som skal tjene til å piske ytringer på rett spor. Respekt er det motsatte: la alle og enhver ha frihet til å tro, mene og ytre hva de vil, også når det går på tvers av egne meninger. Om du føler deg krenket av andres meninger, er det ditt problem.

Så nå skal det brennes bibler, toraer og koraner så det ryker lang vei, i ytringsfrihetens navn. Kanskje vi slenger på et amerikansk og israelsk flagg, og et bilde av Muhammed.


Krig er noe jævlige greier !

3. juli 2023 (Grafikk: skjermdump fra videoen )

Denne videoen, tatt fra drone, er det verste som er vist fra krigen i Ukraina, den er hentet fra Derimot.no. Fordi Norge bidrar med våpen som dreper, trenger vi å se hva vi egentlig holder på med.

Det spiller ingen rolle om det er russere eller ukrainere som blir slaktet i denne videoen, krig er like jævlig og nådeløst og fryktelig, og alle som bidrar til forlengelse av en slik krig er forbrytere.

Det kunne vært fred i Ukraina for over et ær siden. Minsk2 avtalen var undertegnet av alle parter, men plutselig trakk Ukraina seg og forlot forhandlingene, trolig etter påtrykk fra USA eller Storbritannia fordi de ble ledet til å tro at de kunne vinne denne her.

Siden da er over en halv million russere og ukrainere drept eller såret. Det er å håpe at Anniken Huitfeldt setter seg ned og ser denne videoen slik at hun kan forstå hva hun holder på med.

Video viser soldater i kamp i et minefelt


<< August 2023

Juli 2023

Juni 2023 >>