9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7 Lastet ned 3333 ganger pr. 18.5.17
et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
Fjesbokfri sone Annonsefri sone
     Mail din sak til tips at hvamenerpartiene.com Støtt barnelandsby i Kenya

 

Har Gjedrem vært på Bilderberg igjen ?

(23. juni 2017) Nå vil han privatisere oljefondet. Sist klarte han å avvikle Norges gullreserver, i en tid der vi lette med lys og lykte etter noe godt å investere i. Det skjedde noen måneder etter at han var med på "bønnefrokost" på Bilderberg i 2003, sammen med verdens ledende hauker. Salget kan ha påført skattebetalerne et tap på rundt 10 milliarder kroner - tilsvarende to gode lønnsoppgjør.
Nå vil mannen ha kloa i oljefondet - hvis ingen stopper ham.

Vi mener Gjedrem burde vært avskiltet for lenge siden, og vi mener at salget av gullreservene burde vært etterforsket. Å la mannen sitte i en sentral stilling rundt oljefondet er ikke troverdig eller betryggende.

Tidligere sentralbanksjef Gjedrem vil flytte Oljefondet ut av Norges Bank (nrk.no)
Gjedrem sine meritter i Gull


NAV holder liv i kjeltringene

(22. juni 2017) De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelig å finne. Mange av disse oppholder seg i utlandet, og mottar støtte fra NAV samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter, skriver tv2.no.
Kunne dette skjedd i noe annet land i verden enn Norge?

2000 etterlyste på rømmen får penger fra NAV rett inn på konto (tv2.no)


Tid for tyveri av skattepengene dine igjen!

(22. juni 2017) NRK forteller oss at i dag får vi igjen skattepengene. NRK forteller at det ikke gjelder alle. For alle de som går fra ledighetstrygd til sosialstønad opplever å få frastjålet hele beløpet, med avkortet stønad tilsvarende skattepengene. NAV fraskriver seg ethvert ansvar, sier det er stønadsmottakeren sitt ansvar å sørge for rett skattetrekk. NAV vet meget godt at Skatteetaten trekker litt ekstra "for sikkerhets skyld".

Slik stjeler NAV Sosial de pengene som NAV arbeidsledighetstrygd trakk for mye i skatt året før. Trolig millionbeløp. Uten blygsel, uten skam. Jævla psykopater.


Norske medier velger bort ubehagelige nyheter fra Ukraina

(21. juni 2017) Norske medier velger bort viktige nyheter fra det russiskfiendtlige regimet i Ukraina på et vis som er betenkelig. Tilsynelatende er det slik at drap, vold og trusler som massemedia normalt ville ha omtalt, forties når de rammer motstandere av det russiskfiendtlige Kiev-regimet. Dette er mer enn desinformasjon. Det er rasisme. Er de godt oppdratt av Forsvarets høyskole alle sammen?

Desinformasjon om Ukraina (kronikk i nyemeninger av Bjørn Ditlef Nistad)


Ikke en aggresiv politikk overfor Russland

(20. juni 2017) En spade er ikke alltid en spade. Natos generalsekretær avviser at det er en provokasjon overfor Russland når 4000 kampklare soldater utplasseres nær den russiske grensen i Latvia, Estland, Litauen og Polen. – Et svar på Russlands aggressive politikk, sier Stoltenberg ifølge NRK. Og når USA skyter ned et Syrisk jagerfly er det heller ikke en provokasjon, det er en nødvendig handling for å ivareta amerikanske styrker i Syria.

Med dette tempoet vil Jens Stoltenberg få full krig med russerne innen høsten kommer. Det vil selvfølgelig være russerne sin feil.

Nato: – Ikke en provokasjon å plassere soldater ved den russiske grensen. Neida. (NRK.no)


Klima-hykleriet fortsetter

(19. juni 2017) Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la fredag fram en stortingsmelding som viser hvordan Norge skal redusere trafikk og utslipp av CO2. Hvorfor er han ikke troverdig?

Forhåndssamtykke vil gi halvering av papirmengden.
Hvamenerpartiene.com bestilte i 2006 en undersøkelse av TNS Gallup om reservasjon vs. forhåndssamtykke for uadressert reklame. Den viste at dersom reservasjon ble endret til forhåndssamtykke, ville papirmengden omlag blitt halvert. Senere har mange reservert seg. Men det gikk ikke lang tid før uadressert reklame fra Posten som man kunne reservere seg mot, ble flyttet inn i avisene som reklameinnstikk som man ikke kan reservere seg mot. Vi er altså tilbake til start.

100.000 tonn papir mindre.
I 2014 fortalte DN.no om en husstand som fikk ett tonn reklame i postkassen over 10 år, altså 100 kilo reklame i året. Det er rundt to millioner husstander i Norge, og dersom vi regner at de fleste har fått 100 kilo reklame, utgjør det 200.000 tonn papir årlig. Hvis politikerne innfører krav om forhåndssamtykke for å dele ut uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser, vil det halvere papirmengden til 100 tusen tonn.

Forhåndssamtykke reduserer 200.000 tonn CO2.
De 100.000 uønskete tonnene transporteres på norske veier fire – fem ganger inntil det blir samlet inn av renholdsverket for husstandenes sin regning. Hvor mye denne unødvendige transporten bidrar til CO2, støy, støv, NOX, veislitasje og ulykker vites ikke. Totalt er vi kanskje oppe i 200.000 tonn spart CO2 ved å gå over til forhåndssamtykke. Fem slike tiltak tilsvarer månelandingen til Jens Stoltenberg.

Politikerne VIL ikke.
Siden 1970-tallet har enkelte idealister over hele landet kjempet mot uadressert reklame, mot Posten og mot politikerne. Man har brukt argumenter som demokrati (bør politikere lytte til folket sitt?), etikk (er det riktig at innbyggerne skal måtte gjøre noe for å slippe å få reklame i postkassen?), forsøpling, eiendomsrett til postkassen, og nå de siste årene: miljø, klima og CO2. Det har vært som å kjempe mot en ondartet kreftsvulst. For noen tjener penger på å sende ut papir til folk som ikke ønsker ta i mot det. Og penger er politisk makt. Om vi ikke direkte antyder at politikerne er korrupte, kan vi i hvert fall si at de tar vare på venner og kjente i smale næringer.

Vidar Helgesen er en klima-hykler!
Nå forteller Vidar Helgesen at han vil jobbe for å redde klimaet og redusere trafikken. Vi kan tro på ham den dagen han får endret loven fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser. Inntil da vil jeg tro at han er mer interessert i ”miljøtiltak” som gir avgiftskroner fra vanlige folk for å finansiere skatteletten til de rikeste, enn å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre klima og trafikk, tiltak som så skandaløst lenge har måttet vente på fornuftig handling. Og nei, det er liten grunn til å bli imponert over innsatsen.


Staten har sølt vekk 15 millioner kroner pga. inkompetanse

(16. juni 2017) Det er inngått leiekontrakt for 50 år vedr. minnesmerket på Sørbråten - uten noen mulighet til oppsigelse - før det i det hele tatt forelå enighet om minnesmerket. Dermed har noen inkompetente byråkrater klart å søle vekk 15 millioner skattekroner uten at det får noen kosekvenser for dem. Kanskje får de et klapp på skulderne og melding om at "rutiner ikke var fulgt". Så kan vi reflektere over hva som ville skjedd med en medarbeider i det private næringsliv som forårsaket et tap på 15 millioner kroner.


GPP fra Bergens Tidende

(13. juni 2017) «Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. ... ».

Hva er det her som ikke går i hop? Her er eiernes intensjon slik vi forstår den:
«Bergens Tidende skal være underlagt pengemakten og høyrekreftene, partipolitisk ensidig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et innskrenket og umenneskelig samfunnssyn. ... ».


Hva i svarte helvete er det NATO holder på med langs russergrensen ?

(11. juni 2017) En formasjon av B-52 bombefly som kan bære atomvåpen ble avskåret av et russisk jagerfly over Østersjøen. NATO "bidrar ikke til å minske spenningen i Europa", skriver Dagbladet. Og vi andre vet nøyaktig hva amerikanerne ville gjort dersom russerne bedrev formasjonsflyging av bombefly langs kysten av USA etter øvelse på Cuba. Provokasjonene skyldes strategi. Amerikansk strategi. Og vi gruer oss til fortsettelsen ...

Her får det amerikanske bombeflyet uventet besøk av russerne (dagbladet.no)


Kvinnefrigjøring - når syke menn får bestemme ...

(10. juni 2017) Syke maktmenn med et perverst forhold til kvinner, seksualitet og menneskeverd, styrt av oljepenger og med et klart definert politisk mål. Det skal ikke bli lett å frigjøre seg fra slikt gørr.

Kvinner i Iran, Afghanistan og Libya før og nå ...


The Brits are selling out hospitals

Plans to privatise National Healt Services in Britain - and nobody knows! (7. juni 2017)
Independent report: NHS property and estates: Naylor review


The USA Is Ranked #114 On 2017 Global Peace Index

The results from 2017 are here ... (http://visionofhumanity.org) (5. juni 2017)


Fake protest staged by CNN film crew at London Bridge

CNN filming fake protest at London Bridge terrorist attack (3. juni 2017)
And here is the CNN report for the television ...


Terrorens ansikt ?

(4. juni 2017) Etter nok en terrorhandling, er det fristende å legge ansvaret på Islam, på Koranen og på profeten Mohammed. Men har vi da kommet i skade for å generalisere for mye, for å stigmatisere en stor og uskyldig gruppe?

For selv ekstreme kristne har utført groteske handlinger i Guds og Bibelens navn. Har de da klart å trekke ned Gud og Bibelen på sitt eget lave nivå, har de klart å senke hele kristenheten med sine ugjerninger, eller står det guddommelig fast uansett hvor fælt enkelte av tilhengerene oppfører seg?

Vi har sett handlinger utført av folk som har sunket så dypt at det blir for pent å si at de er sønn av en hore. Selv her i Norge har enkelte slike syke individer stått frem. Og midt i denne umenneskeligheten lurer vi ofte på en ting: Hvorfor flytter de ikke til et land som har de verdiene de ønsker? Svaret er trolig enkelt. For også i de landene driver noen og bomber hverandre, skyter hverandre, terroriserer hverandre. Da er det bedre å forbli i en litt enfoldig vestlig verden, nyte godene der og utbre sin djevelskap der.

Men vi skal ikke la dem trekke uskyldige med seg ned i gørren som de selv er så full av.


Edward Snowden at the Estoril conference

Edward Snowden interviewed (3. juni 2017)


Hillary Clinton has gone raving lunatic

It is the fault of all the others ... why she lost the election (3. juni 2017)


Politikere lager først lover, deretter hull til lovene

(30. mai 2017) Inkompetansen og likegyldigheten til våre folkevalgte ser ingen grenser. Regjeringspartiene og Venstre har nå stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper og spekulere kynisk i boliger som andre må leie dyrt.

Samme forhold har vi når det gjelder eiendomsskatt. 7300 personer eller selskaper eier to eller flere boliger hver i Oslo, i alt drøyt 25000 boliger. Uten bunnfradraget måtte eierne av disse boligene betalt 188 millioner kroner i eiendomsskatt. Fordi bunnfradraget ikke gjelder egen bolig som bebos, får alle boliger det samme bunnfradraget. Slik har våre avsindige politikere lagt til rette for kyniske boligspekulanter.

Milliardær og boligspekulant Ivar Tollefsen får beholde «stråmannselskap»-smutthull
Ivar Erik Tollefsen: sparer 1,3 mill. pga. hull i eiendomsskatten for 282 leiligheter,


Får vi en Europeisk militærallianse i år ?

(30. mai 2017) Den ene europeiske lederen etter den andre synes å bli skeptisk til USA. Og det kan etterhvert ramses opp mange slike grunner til sunn skepsis.

Dersom Europa nå beveger seg mot å etablere sin egen forsvarsallianse, går vi mot interessante tider. Det er kanskje bedre enn å være alliert med (eller lydig underlagt) en syk, syk nasjon.

Erna Solberg beskriver stemningen i Nato som «litt avventende», og sier Norge ikke kan ta andres støtte for gitt. (nrk.no)


USA styres av "shitbags"

(27. mai 2017) Amerikanske medier kjører C-moment i skittkasting for tiden, ut fra "anonyme kilder" og løse rykter, ut fra "etterretningsrapporter" og "sentrale kilder". Bevisene er det verre med, svært lite av det som er "lekket" (fake news?), er bevist. Men innholdet i drittpakkene er så alvorlig at "FBI må etteforske det", for rikets sikkerhets skyld.

At det er slik i USA, forbauser ingen. Det er snart den eneste måten de folkene kan kommunisere på. At NRK og norske medier hiver seg på bølgen med skittkasting, forbauser og forskrekker. For når NRK ukritisk gjengir all driten i USA, klarer NRK å synke like dypt som amerikanske medier. På den ene siden stinker det. På den andre siden må man bare flire av det, nå er det så ille at det bare er komisk. Problemet nå er at man ikke engang kan ta nyheter fra de store selskapene seriøst.


Norge vil gi enda flere millioner kroner til Jemen

(21. mai 2017) Av nyhetene i dag går det frem at Norge vil bidra til enda et titalls millioner kroner til krigsherjete Jemen. Det er ikke helt enkelt å forstå at Norge skal måtte behøve å trå til for å rette opp skadene etter krigføringen av et av verdens rikeste land Saudi-Arabia, trolig i nært samarbeid med USA, muligens på vegne av USA. Det vil være mer opportunt å be Saudiene ordne opp i faenskapen etter seg selv - med mindre Børge Brende holder på å kjøpe seg en retreat-stilling etter at han blir sparket til høsten.  The Truth about Seth Rich

  (17. mai 2017 ) (Not on the NRK) This video (35 minutes, click heading!) goes through all the strange events and possible cover ups in this tragic case. It is now evident that Seth Rich was in contact with Wikileaks before he was killed.

  If Seth Rich leaked the DNC emails, then there was no Russian hack and the entire Russian narrative is fake.
  The US intelligence cannot allow this to happen. And they are sitting on all sides of the table.

  FBI is investigating the murder of Seth Rich. FBI has control over his laptop that can prove his contact with Wikileaks and thereby that Rich was the source for the DNC leaks, NOT the russians. And finally, FBI has told us for certain that it was the russians who were responsible for the DNC-leaks according to their investigation. Now it is too late for them to turn around and tell the truth. Now they are creating a reality according to their lies. Maybe even one of the agencies was responsible for killing Seth Rich.

  So we cannot expect an unbiased and independent investigation of the murder of Seth Rich. We may expect a cover up. The only problem for FBI is that Wikileaks will prove them false.

  If Seth Rich leaked the DNC emails, then that means there was no Russian hack. No Russian hack means this entire Russian narrative is fake. (Fox)
  Mer om saken (10 sekunder reklame for bitcoin først)


Høyretoppene: 616 896 kr. reiseregning til OL i Sotsji

(20. mai 2017) Høyretoppene har svidd av over en halv million av våre skattepenger for å reise til OL i Sotsji og heie på Norge. Vi gratulerer!
Erna Solberg og tidligere kulturminister Thorhild Widvey sine regninger fra Sotsji på bordet. (nrk.no)


Kjeltringene tar vare på sine egne ...

(19. mai 2017) Thomas Bagley (44) måtte trekke seg som direktør i Helse Sør-Øst og som styreleder i datterselskapet Sykehuspartner etter at han hadde gitt mangelfull informasjon om IT-svikten i intervju med NRK og overfor helseminister Bent Høie. Så viser det seg at han gikk rett inn i ny jobb som visedirektør i det statlige Norsk Helsenett, sikkert med samme eller bedre lønn. Det ser ut som løgn og fusk og fanteri er gode referanser i enkelte kretser.

NITO og Fagforbundet kritiske til at sparket sykehustopp får ny direktørjobb i helsevesenet (nrk.no)


Forsvarsministeren holder folket for narr !

(18. mai 2017) Oberstløytnant Tormod Heier sier 330 amerikanske soldater på trening i Norge egentlig er plassert her for å raskt være på pletten mot Russland, om nødvendig. skriver NRK i dag. Treningsleiren har vært kritisert, fordi det ligner på en utenlandsk base med permanent stasjonerte soldater på norsk jord. Norge har i 70 år ført en politikk der det avstår fra å ha slike utstasjoneringer i Norge.

Ine Marie Eriksen Søreide uttalte ganske tydelig da de amerikanske styrkene ble utplassert at målet var trening og øvelse i vinterterreng i Norge. Hvis oberstløyntanten har rett, er hun en løgner som holder folket for narr! Amerikanerne derimot sier de vil gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa.

Konklusjonen er klar: Ine Marie Eriksen Søreide har kansellert base-erklæringen fra 1949. Baseerklæringen ga den norske regjeringen i forbindelse med Norges tilslutning til Atlanterhavspakten 1949. Her slår regjeringen fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Og russerne har svart Ine Marie Eriksen Søreide med å gjøre Norge til atom-mål.

Forsvarsekspert: Natosoldater i Norge for å omringe Russland (nrk.no)


Gassangrepet - et false flag angrep ? Fra fem intervjuer.

(24. april 2017) NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte på møte i Det hvite hus at NATO har stor forståelse for USA's bombing i Syria etter gassangrepet. Her var ingen synspunkter på at det kunne være en "false flag" operasjon og at bomgingen dermed er en forbrytelse, slik Golf of Tonkin var en false flag operasjon som førte til Vietnamkrigen, og slik masseødeleggelsesvåpen til Saddam Hussein var det som førte til Irak-krigen i 2003.
NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg er (etter ordre!) totalt blottet for å se nyanser i denne saken. Det inngir ikke troverdighet.
I denne artikkelen publiseres synspunkter fra fem intervjuer som Jens Stoltenberg og NRK ikke tør å nevne. Klikk på overskriften for å se.

 

  Siste oppdateringer: Lenker:    

    Nye meninger
Oslo Børs idag
Oslo Børs i år
Dow Jones
Fyllingsgraden
Værradar
Værsattelitt
Google News
Wikipedia
Nettaviser
The Real News

DIVERSE
ARKIV
Faste saker som oppdateres:
MARKEDSFØRING
Spille-katastrofe
Useriøs spillreklame
Målloven er avlegs
Demokrati mot målsak
Politikerne horer
vekk fellesarealer
POLITIKK
Byråkratiet
en kreftsvulst ?
Hva sier de blå/brune?
Hva gjør de?
Kraftkrise = politikerkrise
Politikerne vil ha 1 kr/KWT
EU-dyret
det myke monsteret
Samferdsel
Jernbanesatsingen
ØKONOMI
Skattefarsen i Norge
mens landet råtner på rot
Det blå tyveriet
100 milliarder gis til de rike årlig
Spekulanter, en samfunnsfiende ?
Økonomisk terrorisme
av de rike, for de rike
TiSA - en katastrofe
UTENRIKS
Israel, okkupant og krigsforbryter
Nye NATO- en allianse for angrep
USA og de onde kreftene
Ukraina. Hvem destabiliserer hva?
Irak. Uoppgjorte synder
Tyrkia. Brysomt NATO-medlem?
Valgkupp i USA
11. SEPTEMBER 2001
Cuba prosjektet: USA planla false flag operasjon
Innsidehandel: Noen visste noe ...
Pennsylvania: En Boeing forsvant i hull på 3x6 m
New York: Hvitglødende stål og flymotorer
Pentagon: ble ikke truffet av en Boeing
WTC7 - revet med eksplosiver
Ny og troverdig kommisjon må opprettes
USA, verdens største terrorstat
Exit Osama Bin Laden
DIVERSE
Verden har en verdikrise
Hva kan vi gjøre ?
Storebror ser deg
Demokratiet, et bedrag ?
CO2, global oppvarming og olje
Tåler Islam kritikk?
Et verdisystem for fall
Gi Edward Snowden asyl
Nye jagerfly
en feilinvestering
Forbrukersaker
 

Mail: tips at hvamenerpartiene.com Sett som startside her Om www.hvamenerpartiene.com