Reidar Kaarbø tips@hvamenerpartiene.com    ANBEFALTE NETTSTEDER    

 

Persona non grata på NRK ?

25. mai 2023 (Grafikk fra Wikipedia)

Her er listet opp personer som du aldri vil se eller høre på NRK til tross for at de har erfaring, kompetanse, klarsyn, kontaktnett og evne til å formidle. Hvorfor? De gir oss den andre siden av saken, den siden som NRK ikke vil at du skal vite om. Dette er en del av NRKs sensur og meningskontroll.

Her er plukket ut fire navn av mange mulige, kjent for en enorm følgerskare på Youtube. Når man hører på disse fire og sammenholder med NRK sine ensidige synsinger, blir det tydelig hvor trangsynt og ensrettet NRK er. Finn ut selv, gå inn på Youtube og Wikipedia og sjekk dem ut.
 • John Maersheimer
  samfunnsviter, politisk forsker, professor ved universitet i Chicago Maersheimer er kanskje den mest stuerene i denne forsamlingen, men selv hans saklighet er i meste laget for noen. Han sier selv at en av grunnene til at han blir godt likt i Kina kan være at han omtaler USA som en hensynsløs stormakt - og kineserne svarer at "endelig en amerikaner som sier sannheten!"

 • Jeffrey Sachs
  Direktør for senter for bærekraftig utvikling og professor i økonomi ved Colombia universitet i USA, rådgiver for flere stater under oppløsningen av Sovjetunionen, har vært rådgiver for tre generalsekretærer i FN. Han var en av to eksterne som ga vitnesbyrd til FNs sikkerhetsråd om at FN burde starte etterforskning av Nord Stream sabotasjen. Forslaget ble nedstemt av USA og dets venner.

 • Douglas Macgregor
  Major i amerikanske hæren der han deltok bl.a. i Gulfkrigen, tidligere militær rådgiver for Pentagon (forsvarsdepartementet) og nå frittalende og pensjonert med et stort nettverk og militærfaglig tyngde. Macgregor har gitt fortløpende og rykende ferske kommentarer til krigen siden februar 2022.

 • Daniele Ganser
  Sveitsisk professor i historie og fredsforsker, foredragsholder og forfatter på tysk og litt på engelsk. Regnes av noen for å være "konspirasjonsteoretiker" hvis ordet brukes uriktig, fordi han mener det er belegg for å si at den offisielle versjonen av 9/11 er falsk.
Maersheimer oppe til venstre, Jeffrey Sachs oppe til høyre, Douglas Macgregor nede til venstre og Daniele Ganser nede til høyre.

NRK finner alle disse fire litt for ærlige, frittalende eller konspirasjonsteoretiske til å intervjues eller omtales. Et annet argument som brukes mot dem er at "de fremstår i alternative medier", noe de helt riktig gjør fordi de ikke slipper til i de "seriøse" mediene. I disse dager er det særlig Ukraina det dreier seg om - hvordan skape fred, hva som er bakgrunn, status og mulig fremtid for krigen.

Det er ganske skremmende at viktige røster må ty til Youotube for å slippe til, fordi de store mediene driver sensur og bare slipper til utvalgte stuerene meninger. Nå finner folk andre kilder for å orientere seg. Det kan se ut som NRK ikke lenger vil informere folket, de vil bare ensrette det.


En regel for USA, en annen for Russland ?

18. mai 2023 (Grafikk: sovjetisk atomrakett, fra Wikipedia)

Under Cuba-krisen i oktober 1962, truet USA med atomkrig dersom russerne gikk over "den røde streken". Men hvor er "den røde streken" i Ukraina ?

 • Da russerne kom seilende med atomraketter til Cuba, ble de beordret til å snu, hvis ikke ville det blitt krig. USA kunne ikke finne seg i utplassering av atomvåpen rett utenfor sin stuedør. At USA noen år før hadde utplassert sine egne atomvåpen i Tyrkia rett utenfor Sovjetunionens stuedør, spilte ingen rolle.

 • USA satte en "rød strek" ved atomvåpen på Cuba, men aksepterer ikke at Russland i 2008 satte en rød strek ved NATOs ekspansjon østover i Ukraina.

 • Dersom det hadde blitt krig pga. Cuba, ville denne vært berettiget forsvar fremprovosert av russerne. Vesten hevder derimot at Russlands respons mot NATOs utvidelse i form av krig mot Ukraina er en "uprovosert angrepskrig"

 • Avtalen mellom Nikita Khrusjtsjov og John F. Kennedy ble bindene for begge parter, og det ville vært uhørt om russerne etterpå snudde ryggen til avtalen selv om den kun forelå muntlig mellom partene. Jens Stoltenberg, talerør for USA og NATO, hevder at NATO sine krystallklare løfter om ikke å ekspandere østover mangler gyldighet fordi de bare er muntlige.

 • Skritlige referater, notater og korrespondanse fra avtalene foreligger på George Washington University i The National Security Archive etter at de ble frigitt i desember 2017. Normal juss tilsier at en muntlig avtale er like bindene som en skriftlig, men igjen ser dette ut til ikke å gjelde USA.

 • Når Russland nå setter ut kjernefysiske våpen i Belarus heter det i Klassekampen: "Putin gjør Belarus til kjernefysisk gissel", mens når USA utplasserer slike våpen er det for "å trygge freden til våre venner og allierte".

 • Ukraina har rett til selv å bestemme om de vil være medlem av NATO, sier mange. Men hva ville USA sagt dersom Mexico gikk i forsvarsallianse med Russland, og russerne begynte å oppruste Mexico med nye moderne våpen? USA ville selvfølgelig sagt nei, uten hensyn til hva Mexico måtte ha rett til å bestemme. Trolig ville landet straks blitt invadert, og regimet skiftet ut med et USA-vennlig regime fortere enn du kan si "kupp".

 • Norge deltar aktivt i krigen mot Russland i Ukraina med våpen, ammunisjon, utstyr og opplæring. Dersom Norge i eksemplet i punktet ovenfor hadde bidratt med våpen, ammunisjon, utstyr og opplæring til Mexico, ville USA selvfølgelig sett på dette som en krigserklæring. Man tar det pussig nok som en selvfølge at Russland ikke gjør det samme.


Miljøkriminelle politikere ?

12. mai 2023 (Grafikk fra Wikipedia )

Politikerne tror vi kan vokse inn i himmelen bare det ser litt grønt ut. Det er feil. Vi vokser oss inn i helvete. Nå må verdens ledere begynne å målsette reduksjon i vekst. Unger forstår dette her, mens politikerne sliter.

1. Vi må bli færre
Befolkningsveksten må reverseres, det bor nå flere mennesker på kloden enn kloden kan håntdere. Når Erna Solberg sier vi må føde flere barn, tar hun feil.

2. Vi må slutte å gjøre det som er unødvendig
Siden 1970-tallet har folk kjempet mot uadressert reklame i postkassen og bedt om at en dårlig reservasjonsordning blir gjort om til krav om forhåndssamtykke for at man skal motta reklame - men helt forgjeves. I 2015 ble det delt ut 100 kilo årlig til hver husstand, med 2 millioner husstander gir det 200.000 tonn papir. Halvparten av dette var uønsket, det vil si 100.000 tonn ble fraktet unødvendig 5 ganger rundt på veiene før det ble samlet inn for husholdningenes regning av renholdsverkene. I dag er tallet sikker mer enn halvert, men likevel en betydelig mengde unødvendig og uønsket trafikk. Politikerne har ikke villet endre på galskapen på grunn av press fra næringene.

Enorme ressurser forbrukes på ting vi egentlig ikke behøver, utelukkende for økt konsum og økt fortjeneste. Unødvendige flyreiser forurenser høye luftlag, overproduksjon av unødvendige artikler fører til enorme søppelproblemer, osv.

3. Vi må gjøre mindre, ha negativ vekst
Nå forsøker politikerne å bruke det grønne skiftet til enda mer vekst. Næringslivets og politikernes krav til vekst, økt BNP, økt omsetning, økte inntekter, - alt bidrar til å utarme og ødelegge kloden. Det nye ordet er "degrowth", negativ vekst. Dette ordet stiller store krav til politikeres evne til prinsipiell tenkning.

Det innebærer at vi må målsette den negative veksten vi ønsker på de ulike områdene inntil vi når et mål kloden kan leve med. Den økonomisk regjerende overklassen vil ikke like dette.

4. Vi må gjøre alt mer kortreist
Når forsvaret kjøper poteter fra utlandet istedenfor fra bonden ved siden av, viser dette galskapen i et nøtteskall. Å importere (dyrt) fårekjøtt fra New Zeeland vitner om miljøkriminalitet. Å kjøre egg fra Nordnorge 2000 kilometer for å bli gjennomlyst, er en galskap som ikke løses ved å skifte til elektriske lastebiler, - det løses ved å få slutt på transporten og evt. gjennomlyse eggene i Nordnorge. Det er ikke bærekraftig å kjøpe noe vi kan lage selv fra andre siden av kloden fordi det er litt billigere, eller sentralisere til det latterlige for å spare noen kroner. Norge er et for stort land til at alt kan sentraliseres, hvor gjerne enn økonomene ønsker dette.

5. Vi må gjøre det grønnere
Det hjelper ikke en alkoholiker å erstatte rødvin med hvitvin. Elektrifisering blir noen steder brukt også der det ikke gir noen CO2-effekt, som på sokkelen. Dersom du kjører lite, vil en elbil forurense mer enn en fossilbil, men dette blir fortiet i media og grønne bevegelser. Elbilen blir premiert uansett om det er fornuftig eller ikke. Dyr og komplisert havvind foretrekkes fremfor skånsom og billig vannkraft.

Poseavgifter skal få forbrukerne til å bruke mindre plastposer. Men det er ikke der problemet ligger. Det du har oppi handleposen er mye viktigere enn det posen er laget av. Hvert år kaster vi 540.000 tonn med plast. Mesteparten er plastemballasje som forbrukerne får tredd ned over ørene av handelstanden.


De kommer om natten ...

9. mai 2023 (Grafikk: til fri benyttelse )

"Windows Update" heter det, og søker rundt på hver eneste windows-PC verden over. Men er det MER enn update? Er det noen som snoker rundt på kontoret ditt nattestid ?

I gamle dager hadde etterretningstjenesten egne kontorer på hver eneste viktige telefonbygning i dette landet. Så kom data-alderen, og de greier seg med en liten boks tilkoblet enheter på telenettet med en uskyldig kabel. Dataene sendes til sentrale servere og svært sannsynlig til USA.

I september 1999 avslørte reporter Duncan Campbell at NSA hadde fått Microsoft til å legge inn noen spesielle "nøkler" i Windows operativsystemer fra 95-OSR2 og videre. En amerikansk computerspesialist Andrew Fernandez fra Cryptonym i North Carolina, fant instruksjoner i Windows som avslørte "the smoking gun". Microsoft sine utviklere hadde glemt å fjerne debuggingsymboler i koden før de lanserte softwaren. I koden fant han to nøkler, en het "KEY" og en annen het "NSAKEY". Da noen av utviklerne av Windows ble forelagt funnene, benektet de ingenting, men nektet å snakke om hva nøkkelen gjorde.

Store amerikanske produsenter av routere, svitsjer og annet avansert utstyr ble pålagt å lage en bakdør som NSA kunne benytte ved behov. Et av de store problemene USA fikk med kinesisk utstyr, var at de ikke lenger hadde tilgang til enhetene. Og det er noe USA ikke kan leve med. Onde tunger sier dette er den egentlige årsaken til USAs boikott av kinesisk 5G nett.

Mobiltelefoner avlyttes over en lav sko, USA har til og med overvåket egne og allierte statledere. I dag skjer mye slik overvåkning via apper og organisert utsendelse av spyware og pishing og mye, mye mer. Og midt på natten opplever vi at PC'er skrur på sitt lille blå lys, at harddisken begynner å surre og at Microsoft eller andre er på besøk og det viser seg at data går begge veier. Trafikken er kryptert, så du kan ikke se hva de henter, men selv hvert eneste tastetrykk kan bli hentet. Det hjelper ikke skru av PCen, den kan vekkes over nettet og lukkes etterpå.

NSA trenger ikke hacke seg inn noen steder, de bare logger seg på, og har gjort det siden 1995. Og, i tilfelle du lurer: Pentagon er Microsofts største kunde i verden og får del av relevante data fra din PC. For selskaper og departementer betyr det at de ikke har noen hemmeligheter for USA.

Hvor paranoid man skal være kan nok diskuteres. Det er lurt å anta at man ikke lenger har hemmeligheter på sin PC, med de konsekvenser det får for private meninger, deltakelse i samfunnsdebatten og politikken, bedriftshemmeligheter osv. og ikke lagre privat eller kompromitterende data digitalt noe sted. Som en utvikler sa: En sikker PC er en PC som er skrudd av og som ikke står på noe nett. Eller er det nok?


FNs sikkerhetsråd MÅ etterforske sabotasjen

3. mai 2023 (Grafikk: skjermdump fra møtet i UNSC)

NRK avslører nå russisk aktivitet ved Nord Stream før sprengningen. NRKs beviser MÅ føre til at FNs sikkerhetsråd starter etterforskning av sabotasjeaksjonen mot Nord Stream. Det er flere måneder siden russerne og andre ba sikkerhetsrådet om dette, men anmodningen ble stemt ned av blant andre USA og dets venner.

Russland ba FNs sikkerhetsråd om en uavhengig og grundig etterforskning etter terroraksjonen mot Nord Stream i september i fjor. Anmodningen ble stemt ned av USA og dets venner til tross for tungtveiende argumenter. Pågående etterforskninger fra Sverige, Danmark og Tyskland blir ikke offentliggjort, i seg selv en uakseptabel handling. USAs frykt for åpen etterforskning vitner om skyld. Video fra møtet i sikkerhetsrådet med uttalelser fra Jeffrey Sachs og Ray McGovern er lenket opp her:

Prof. Jeffrey Sachs and Ray McGovern address UNSC

Ifølge KSATs eksperter viser satellittbildene at et av skipene – det russiske marineskipet «Sibiryakov» – kan ha operert mellom noen hundre meter og noen få kilometer fra stedet der det oppsto en eksplosjon i september i fjor, skriver NRK. Dette er etterforskning som kan være farget av USA og NATOs påvirkning for at USA ikke lenger skal bli mistenkt for handlingene, derfor er ikke dette godt nok, noe også NRK burde være i stand til å fronte. Men NRK ser ingen grunn til å kritisere, og norske politikere støtter gjerne USA selv når dagens "etterforskning" kan beskyldes for å være ensidig og kanskje manipulert. Bare FNs sikkerhetsråd kan gjennomføre en troverdig, grundig og upartisk etterforskning. Og det må FN få gjøre.

Russiske skip var flere ganger nær gassrørene (nrk.no)

(6. mars) Da rørledningen ble sprengt, var ledelsen i USA pinlig tause, mens media forsøkte seg med "det er russerne". Så i mars kom historien om seilbåten "Andromeda" som angivelig skulle vært brukt i terrorhandlingen, en historie godt dekket i media så usannsynlig at det hele var direkte pinlig. Og nå, 7 måneder etter terrorhandlingen, dukker det opp en historie at danskene har observert og fotografert russiske fartøy ved rørledningen før sprengingen. Danskene kommer godt, men for sent. Det er fristende å tro at USA denne gangen har forsøkt å koke sammen en troverdig historie i motsetning til den med seilbåten, kombinert med dårlige satelittfoto fra en stat som skryter av at de kan lese bilnummer fra sattelittene. Hvorfor USA ikke tør utsette seg for en uavhengig og åpen etterforskning fra FN, gir grunn til å tro at USA har noe å frykte.


Hvem gjør hva i Sudan ?

1. mai 2023 (Grafikk: timeline fra derimot.no)

Når Victoria Nuland dukker opp, kan du forvente en borgerkrig

Det er godt dokumentert at Victoria Nuland kom til Ukraina før kuppet i 2014 med 5 milliarder dollar i lommen. Kuppet var trolig planlagt, intiert og styrt av USA - akkurat som fortsettelsen fra 2014 til i dag har vært det med opprustning av den Ukrainske hæren til NATO standard.

Nå er det Sudan sin tur.

Derimot.no har publisert en artikkel som beretter bl.a. om USAs rolle i Sudan, en rolle som er totalt fortiet i norske medier. Og på ny går Victoria Nuland igjen, på ny er amerikanske penger og våpen involvlert i en konflikt i et enormt og folkerikt land, på ny får vi ikke vite sannheten i norske medier. Nå mangler bare at vi sender våpen til den ene siden i Sudan.

Victoria Nuland, dødens apostel, nå i Sudan (derimot.no)

 • Russland blir einige med Sudan om å bygge ein marinebase
 • Biden snakkar Sudan ut av avtalen
 • Biden allokerer $288 millionar til Sudan
 • Victoria Nuland kjem til Sudan
 • Ein månad seinare startar krigen i Sudan.


Brenner gassen reinere i Tyskland ?

20. april 2023 (Grafikk: til fri benyttelse)

Dersom vi flytter brenning av gass fra installasjoner i Nordsjøen til Tyskland, blir alt så meget bedre. Sier politikerne.

Norges store problem i klimaregnskapet er energien som brukes til å pumpe opp olje og gass. Hittil har de brukt en liten del av gassen i små gasskraftverk ute på plattformene. Dersom vi klarer å bytte ut gass med elektrisistet, vil alt ta seg meget bedre ut i klimaregnskapet. Sier politikerne.

Det de IKKE sier er at den samme gassen da vil bli frigjort og eksportert, gjerne til Tyskland, der den kan blir brent og omgjort til strøm i et gasskraftverk, for så å sendes tilbake gjennom strømkablene ut i Nordsjøen igjen.

 • Den samme mengde gass blir til samme mengde CO2 uansett i hvilket land den forbrenner
 • Utnyttelsen av gassen blir ikke bedre i Tyskland hvis man regner men med effektsvinn i rør og kabel
 • Når vi vet at Norge mangler kraft til egen industri, blir elektrifisering galskap som fører til økte priser
 • Elektrifiseringen koster rundt 50 milliarder kroner
 • Elektrifiseringen fører til NULL gevinst og høyere priser på strøm
 • Beslutning av elektrifisering er IKKE forankret i folket

Men det er ikke hvordan vi tar opp olje og gassn som er problemet, men at vi tar den opp. Regelveret er åpenbart bestemt av oljeproduserende mektige nasjoner. Derfor ser våre politikere ikke på helheten, de blitt kåte på å elektrifisere for enhver pris. Selv biler som kjører så kort at elbil er mer forurensende enn fossilbil, blir premiert. Det er ikke lett å være politiker. Stakkars arme jævler.


Amerikansk dobbeltmoral og Ukraina

15. april 2023 (Grafikk: skjermdump fra Youtube)

Tucker Carlson er som vanlig nådeløst treffsikker. Her avslørere han USAs dobbeltmoral i krigen USA fører mot Russland i Ukraina, og hvordan en ungdom som forteller sannheten må i fengsel mens løgnerne går fri.

Det er dit vi er på vei også her i Norge takket være politikere som oppfører seg som om de er kjøpt og betalt og som har underkastet seg et regime som vil verden ondt.

Tucker Carlson og dobbeltmoralen om Ukraina og varslere
Glenn Greenwald og Tucker Carlson diskuterer lekkasjen

Tilføyet 21. april: Dette innlegget fra Fox ble delt på Facebook og deretter slettet av FB etter råd fra "uavhengige faktasjekkere". Tucker Carlson sier "for hver russer som er drept, er 7 ukrainere drept", noe som er grunn til å anta er en overdrivelse i russisk favør til tross for manglende dokumentasjon. Samtidig er det interessant at en faktasjekker - etter å ha sjekket hele innlegget - ser vekk fra det saken dreier seg om og henger seg opp i en enkelt feil. Dersom de hadde gjort det samme med videoer av politiske taler, ville trolig samtlige blitt slettet. Dette gjør Facebook til et demokratisk problem.


Svenskene skroter trolig plastposeavgiften

14. april 2023 (Grafikk: Norgesgruppen)

Mens EU vil ha høyere avgift, går EU-landet Sverige motsatt vei: de vil FJERNE plastposeavgiften.

Her i Norge var poseavgiften omstridt da Erna Solberg i 2017 tillot sin venninne Vibeke Hammer Madsen (direktør i Virke) å innføre en poseavgift utenfor statsbudsjettet gjennom foreningen Handelens miljøfond. Det er alltid kjekt å få en liten milliard å leke seg med. At NRK folkeopplysningen fant at plastikkposen var det billigste, beste og mest miljøvennlige alternativet, særlig i et land der vi ikke kaster plastposer men bruker dem flere ganger og tilslutt til å sortere søppel i, spilte ingen rolle for politikerne.

I Norge utgjør det en milliard i tapt kjøpekraft for "vanlige folk", og nå vil svenskene gjøre noe med det. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, vil IKKE gjøre noe med det, penger skal dras inn fra - ikke deles ut til - vanlige folk. Dessuten vil han føye seg etter EU som den høyremann han er - i motsetning til svenskene.

Det du har oppi handleposen er mye viktigere enn det posen er laget av. Hvert år kaster vi 540.000 tonn med plast, mesteparten er emballasje som vi forbrukere får tredd ned over ørene av nettopp Virke sine medlemmer. Det er DETTE problemet som må adresseres.

Sverigedemokraterna og regjeringspartiet Moderaterna var de eneste som var imot avgiften da den ble innført under den sosialdemokratiske regjeringen i 2020. Nå er altså de borgerlige koalisjonspartiene og Sverigedemokraterna enige om å skrote avgiften.

Sverige skroter trolig plastposeavgiften


Den senile eller den gale ?

12. april 2023 (Grafikk: til fri benyttelse)

Høsten 2024 skal amerikanerne velge president. Valget står mellom to geriatriske kandidater: en trolig gal og en trolig senil.

Uansett hvem de stemmer på, er vinnerne som alltid Big Oil, Big Arms, Big Pharma og Big Finance, de ondeste krefter verden har sett til nå, og som støttes ukritisk av norske politikere.

Vanlige folk har ingenting de skulle sagt og valget er en vits. De har ingen reelle valgmuligheter, for det er de samme onde aktørene som styrer begge kandidatene.

Men de mørke kreftene vil ikke at folket skal samle seg om det som virkelig betyr noe. Da er det bedre å splitte folket i saker som abort, våpen, homofile osv. og la dem sloss mot hverandre. Splitt og hersk.


   

Flere saker >>