9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7 Lastet ned 6424 ganger pr. 7.7.19
et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
Jens Stoltenberg - en krigsforbryter? 9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7
     Mail din sak til tips at hvamenerpartiene.com Støtt barnelandsby i Kenya

 

Krigen USA - Iran

(20. juli 2019) Det er flere ting vi allerede vet om denne krigen.

 • USA og Israel ønsker krig mot Iran
 • USA uttalte at de ville ha krig mot Iran rett etter 11. september 2001
 • USA har startet kriger ut fra "false flag" hendelser mange ganger før
 • USA kommer til å starte krigen mot Iran ut fra en "false flag" hendelse
 • USA har allerede forsøkt å skape "legitimitet" for krig mot Iran basert på ulike "false flag" hendelser
 • Krigen er allerede planlagt i detalj og kan forventes snarlig
 • Den økonomiske og diplomatiske krigen har allerede startet
 • For USA er det viktig å trekke allierte med inn i krigen for å fordele ansvaret
 • Allierte trekkes inn under andre påskudd ("eskorte", "fredsbevaring", "frigjøring" osv.)
 • Norge er en slik alliert, både AP og de borgerlige vil gripe enhver anledning til ny krig for Israel og USA
Typisk retorikk-eksempel her ....


USA har invadert og okkuperer deler av Syria

(11. juli 2019) Så har USA selv bevist det som har vært benektet til nå: at krigen i Syria er en invasjonskrig, ikke en "borgerkrig" som USA-pudlene på Stortinget og NRK så vakkert liker å kalle det. USA er inne i Syria helt til halsen, spesielt blokkerer de oljefeltene til Syria slik at Assad ikke skal kunne gjenoppbygge landet og folket på ny skal kunne få et anstendig liv. Nå vil USA at andre skal overta okkupasjonen for dem.
USA forsøkte å presse Tyskland til å stille militære styrker i Syria når USAs egne tropper trekkes ut. (steigan.no)

Tim Anderson, senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sidney, hadde rett da han i boken sin "The Dirty War On Syria" beskrev hvordan USA invaderte Syria ved bruk av islamistiske grupperinger og leiesoldater, de fleste med kamperfaring for USA i Irak og i Libya. De var opplært, utstyrt og finansiert av USA via Qatar, Saudi-Arabia, Tyrika, Libya og Israel og rykket inn i Syria, drepte offentlighetspersoner og tok folket som gisler der de klorte seg fast. Det som er nytt er at USA bekrefter at de er inne med egne okkupasjonsstyrker.
Du kan se et intervju med Tim Anderson her, han er aldri omtalt på NRK (youtube)

Tim Anderson hadde rett da han skrev i forordet "Selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til." Norge har bidratt i krigen mot Syrias regime. Hvilke militær aktivitet Norge deltar med vites ikke. Økonomisk har Norge bidratt med mange milliarder skattekroner kanalisert til opprørerne via Norsk Folkehjelp eller andre "humanitære organisasjoner" som viser seg ikke være så nøytrale som vi skulle tro.

Norge og NRK har også bidratt aktivt til desinformasjonen, spesielt med falsk og feilaktig "promotering" av terrorgruppen The White Helmets som kjemper for USA. NRK siterer gjerne et enkeltmannsforetak i London som heter SOHR finansiert av USA og kaller foretaket en "syrisk eksilgruppe". SOHR har formidlet mye god etterretning, men har også gjort mye skade med mye falsk informasjon.

Hvis Hitler hadde gjort det samme som USA har gjort i Afghanistan, Irak, Libya og Syria, ville det blitt ramaskrik.


Prøvde USA å provosere Iran til å skyte ned fly?

(4. juli 2019) 3. juli 2019 fløy et spionfly fra USA to ganger inn over to øyer i Hormuzstredet som er iransk territorium. Flyet hadde skiftet transponderkode til å etterligne et iransk fly på radarer. Det var åpenbart at dette ikke var "et uhell", det var en bevisst og provokativ handling fra USA. På forhånd hadde Donald Trump truet med at "iransk angrep på noe som helst amerikansk vil bli møtt med en stor og overveldende styrke." USA ser fortsatt (pussig nok) behov for å skape seg "en legitim grunn" for å bombe en fiende til helvete. Norske politikere jubler i kor og er klare til å delta i bombingen.

Ville USA ofre egne flygere i en felle for Iran for å skape krig ? (steigan.no)


Norge fordømmer IKKE Israel for angrep på Syria

(3. juli 2019) 30. juni sendte Israel nok en gang avgårde raketter mot Syria, trolig skutt ut fra jagerfly, som bl.a. tok livet av 16 sivile. Vår utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har såvidt vites verken kommentert eller fordømt forholdet. Det kan se ut som om Israel forsøker starte en ny storkrig i området ved å provosere til gjengjeldelse fra Syria og slik trekke inn USA og Russland og Iran. Israel leker en særdeles farlig lek her, og verdenssamfunnet bør være krystallklar på at dette er uholdbart og forkastelig. Nå må utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide begynne å gjøre jobben sin!

Det er dessverre slik at Norge bare fordømmer USA sine fiender når de gjør noe galt, ikke USA sine venner. Derfor er Norge igjen pinlig taus og utviser grov forakt for alt som heter fredsarbeid. Det eneste som trolig kan få land som Israel til å stoppe provokasjonene er gjennomføring av full boikott av Israel. Bildet er fra rakettangrepet i januar - som heller ikke ble fordømt av Norge.


NRK promoterer selvmordsport

(2. juli 2019) NRK har i dag kl. 15:33 vist dokumentarfilmen "Free solo" om en ung mann som klatert rett opp en 900 meter høy loddrett granittvegg uten noen form for sikring. Det er både en vakker og prisbelønnet dokumentarfilm, selv om kamerafolkene snur seg vekk av og til fordi de ikke tør se på. Så hvorfor er dette så ille?

En slik "bragd" er galskap, og det må påpekes at de fleste av hans "kolleger" har falt ned for lenge siden. En eller annen gang går det galt alt det som kan gå galt, og man faller ned - med eller uten kamera tilstede. Det som kan berge deg da er å bruke sikring når du klater i fjellet, sikkerhetsseler når du kjører bil. Man vurderer sikkerhet uansett hva man gjør i regi av et selskap for å unngå enhver skade på folk eller gjenstander, dette er ikke bare sunt folkevett, det er påbudt i lov.

Jeg ser gjerne at NRK promoterer sikker atferd, uansett hvor den utføres. I dette tilfellet dyrker NRK en regulær selvmordsport av en type vi IKKE ønsker skal bli et forbilde for våre ungdommer. Dette er utilbørlig grov promotering av uønsket livsstil, så grov at den trolig er kriminell.

Fra siden      Ovenfra


Kapitalismen ødelegger kloden vår

(1. juli 2019) "Kapitalistklassen forsøker å individualisere ansvaret for miljøødeleggelsene, ved rett og slett å kreve at du gjør jobben med å redde kloden fra økologisk sammenbrudd. Derfor hamres det inn et budskap om at livsstilen din må endres, ved at du spiser mindre kjøtt, sykler til jobb, flyr minst mulig, og resirkulerer husholdningsavfallet. Mest av alt tjener det individuelle fokuset som en lynavleder. Ved å velte ansvaret over på den enkelte skapes en illusjon av at du faktisk bidrar til å redde kloden."

Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 2, Spartakus.no)


Hvordan fører USA krig i dag ?

(25. juni 2019) Dersom ”krig” kan innbefatte økonomisk krig, diplomatisk krig, mediekrig, direkte sabotasje, kriseinitiering for å skape falsk legitimitet til å intervenere, cyber krig, krig via proxy, ondsinnet bruk av organisasjoner, handelskrig, korrupsjon, manipulasjon av valg og drap av statsledere, da er USA sterkt engasjert i kriger over hele verden, så sterkt engasjert at det er på tide å rope et varsku.

Her blir disse punktene utdypet nærmere.


Du kan ikke lenger stole på offentlige dokumenter

(24. juni 2019) NRK forteller i dag om et ungt par som nettopp har flyttet inn i ny leilighet. Samtidig får de brev om at ferdigattesten fra 2017 er trukket tilbake og at de må flytte ut igjen. Utbygger har gått konkurs, og kostnadene må de bære selv.

Staten er ikke snau å vedta regler og takster og mye rart når det gjelder hva selger og kjøper skal gjøre ved kjøp og salg av bolig. Så viser det seg at man ikke kan stole på attestene utstedt av den samme Staten. For byggesaksavdelingene skriver ut ferdigattest ut fra utbyggers dokumentasjon, og dersom han fusker i faget og deretter går konkurs, er dette skrivet ikke verdt papiret det er skrevet på.

Konklusjonen er at man ikke lenger kan stole på offentlige dokumenter. Situasjonen er fullstendig uholdbar.

Kjøpte leilighet det er ulovlig å bo i


Tid for generalstreik ?

(24. juni 2019) 700 sykepleiere og helsepersonell gikk ut i streik for å få pensjon fra første krone. De måtte selvfølgelig tape. Regjeringen innførte tvungen lønnsnemd selv uten at arbeidsgiverne hadde søkt om en eneste dispensasjon fra streiken. De blåblå vil ikke at vi skal få pensjon dersom vi har under 20 prosent stilling, noe mange i helsevesenet har.

Dessverre har ikke mange medlemmer i LO så lav stillingsprosent, dersom de hadde hatt det kunne resultatet blitt et annet. Prinsippet er viktig, så viktig at det er grunn til å spørre om LO vil kaste seg inn i konflikten og kreve pensjon fra første krone. En generalstreik kunne fått skikk på dette her i løpet av noen dager.


Ropstad vil ha lavere valgdeltakelse i kirkevalgene

(22 juni 2019) Vi husker Olaug Bollestad sin innsats for demokratiet i Rogaland Krf fra oktober 2018. Da de tok avstemming om veivalget, valgte 67 % Høyre foran Arbeiderpartiet. Likevel sendte Rogaland Krf 16 delegater til landsmøtet, hvorav 15 av dem eller nesten 94 %, stemte Høyre. Selv innad i Krf ble folk sjokkert over mangelen på demokrati i partiet, veteranen Einar Steensnæs ble dypt skuffet over at vinnerne tok «alt» i Rogaland KrFs avstemning om regjeringsdeltakelse. Trolig var det dette "stuntet" som veltet Hareide sin visjon om et litt mer radikalt Krf.

Nå er det Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen som vil vise hva de mener med demokratiet: de vil ha det vekk. Kirkevalgene var tidligere preget av lav deltakelse for spesielt interesserte. Så la politikerne kirkevalget samtidig med stortings- eller lokalvalg, og deltakelsen gikk i taket. Men nå var det ikke lenger bare spesielt interesserte som stemte, det var folk flest. Og det har blitt et problem for lederen i Krf Kjell Ingolf Ropstad.

Derfor vil han og de "konservative" i kirken tilbake til den gamle ordningen der vanlige medlemmer ikke lenger deltar men der spesielt interesserte kan få utøve sin makt over kirken og der kirken kan gå tilbake fra å være en bred folkekirke til å bli en smal sektorisk kirke.

"Viktig at kirken bestemmer selv når det skal være valg," sier Ropstad. Og selveste Human-Etisk Forbund er enig, de ser ikke at årsaken til ønsket om endring nettopp skyldes ønsket om å gjøre folkekirken om til en sektorkirke som får milliarder av Staten, men ikke demokratisk styrt av den brede medlemsmassen.

Trolig er dette første gang i Norges historie at politikerne iverksetter tiltak for å få lavere valgdeltakelse. Dette er i strid med demokratiske prinsipper, for ikke å snakke om vanlig folkeskikk og anstendige verdier. Er dette slik de egentlig er, de blåbrune?

Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke som også er demokratisk valgt, ønsker IKKE å endre reglene for kirkevalget i en høringsuttalelse. Ropstad og regjeringen vil ikke høre på dem. Nå må resten av folket reise seg og kreve at Ropstad innordner seg et demokratisk samfunn. Samtidig minner vi om at det er kirkevalg samtidig med valget i september. Bruk din stemme! Stopp "mullaene" i kirken, stopp Kjell Ingolf Ropstad !!!

Endringen er en seier for de maktbehovet til de konservative i Kirken


Svindelen fortsetter: NAV konfiskerer skattepengene til folk !!!

(20. juni 2019 - en årviss begivenhet)
Når du blir arbeidsledig, får du dagpenger av NAV som du betaler skatt av. Når du ikke lenger har rett på dagpenger, går du over på sosialstøndad. Og da skjer det noe rart.

For NAV og / eller skatteetaten setter alltid litt for høyt skattetrekk på dagpengene slik at du får penger igjen på skatten året etter, og det er jo fryktelig kjekt. Men hvis du går over på sosialstønad året etter, avkorter NAV sosialstønaden med pengene du får igjen på skatten. De konfiskerer skattepengene dine som de feilaktig trakk for mye da du gikk på ledighetstrygd. Dette er tyveri fra de med aller dårligst økonomi.

Hvis du gjør krav på noe, får du grei beskjed at det er du selv som er ansvarlig for å ha rett skattetrekk. Ingen politiker, ingen medier, ingen i Skatteetaten og ingen i NAV bryr seg om denne saken.


Suger penger av bompengekassa

(19. juni 2019) Lederne i de utallige bompengeselskapene er ikke bare høyt lønnet, de bevilger seg selv drøssevis med goder fra den kassa som skulle vært brukt til å nedbetale veiprosjektene. Alltid kjekt med et sugerør i en kasse. Nå sier samferdselsministeren "fy, fy, dette må dere slutte med", mens direktørene ler hele veien til bardisken. Kjekt med litt luksus, særlig når lureriet ikke får noen konsekvenser.

Millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup


Saneringen av NSB

(17. juni 2019) 4. sept. 2014 hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet." Bakgrunnen for uttalelsen er at Linda Helleland, den gang leder av Stortingets transportkomité, håpet å se de første nye, konkurranseutsatte togene på skinnene i løpet av 2016, og det på en måte som AP aldri skulle klare å snu. Og nå skal de gjøre jobben ferdig før de taper ved neste valg.

I dag ser vi at resten av det som en gang var NSB er blitt sanert vekk.


Saker NRK IKKE vil vise deg

(16. juni 2019) Statskanalen NRK ser som sitt oppdrag å beskytte oss fra ubehagelige sannheter. Dette gjelder ikke bare at NRK "prioriterer" den ene siden sitt syn i internasjonale konflikter til de grader at det nærmest blir pinlig, men NRK unnlater å nevne andre ubehagelige sider til vår hovedallierte. Derfor vil ikke NRK vise at ...


Påskuddet for å bombe Iran tar form

(13. juni 2019) John Fredriksens selskap Frontline eier «Front Altair», registrert på Marshall-øyene, står i brann i Omanbukta etter å ha blitt truffet av en torpedo eller blitt sabotert på annen måte, skriver NRK med flere. "Hele verden" (og verden det er USA) sier at Iran står bak. Det er klart, vi kan ikke finne oss i at Iran stopper tanktrafikken i den Persiske Gulf, dermed er det klart for å bombe Iran tilbake til steinalderen og ta kontroll over landets oljereserver.
Norskeid oljetanker står i brann i Omanbukta (nrk.no)

Hvem som egentlig fyrte av torpedoen mot det norske skipet, er ikke interessant. «Eg trur ærleg talt at kriseinitiering er verkeleg tøft, og det er svært vanskeleg for meg å sjå korleis USAs president kan få oss inn i krig med Iran,» sa forskingsdirektør Patrick Clawson i 2012. Det nye ordet er "kriseinitiering". USA er selvfølgelig alt for feig til å iscenesette slike handlinger selv, de gjør det gjennom proxy, f.eks. Saudi-Arabia eller Israel eller andre kjøpte krefter. Poenget er ikke hvem som gjør det, men hvem som får skylden for det.
USAs nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton forsvarer bruk av bedrag i den militære agenda

For de som måtte lure: Klokken er nå ett minutt på tolv.


Staten tar IKKE ansvar når Statens verge stjeler pengene dine

(12. juni 2019) I dag ble det klart at regjeringen IKKE vil erstatning til de to utviklingshemmede som ble frastjålet 200.000 kroner fra sin vergen. SV ønsker sikre folk som er satt under vergemål for dette. Disse folkene er altså PÅLAGT en verge av Staten, og da er det ikke bare rimelig, men sunn fornuft og normal anstendighet at Staten tar slikt ansvar. Den som er satt under vergemål, er det nettopp fordi han selv ikke kan passe pengene sine.

Politikerne vil ikke skjære igjennom, men fraskriver seg ansvaret og "utsetter" saken med tanke på en "videre utredning". Det er altså blitt slik i dette landet at anstendighet må utredes. Det er fryktelig trist. SV krever at Staten tar ansvaret og refunderer slike tap, og heller finner ut hvordan det skal "utredes" i ettertid. Men dessverre, den blåblå regjeringen er ikke kjent for å ta vare på de svakeste i dette landet - med Krf og Venstre inkludert - og viser oss stadig at bunnen ikke er nådd.

Verge stjal 200.000 fra utviklingshemmede – staten gir ikke erstatning (vg.no 31.01.2019)


SKANDALE: USA manipulerer valget i Storbritannia

(11. juni 2019) Det er ganske bemerkelsesverdig. For såvidt har hylekoret stilnet at Russland manipulerte valget i USA, så vedgår USA at de vil stikke kjepper i hjulene til Corbyn. USA gjør nøyaktig det de beskyldte russland for å gjøre. Og ingen i regjeringen vår finner dette kritikkverdig og NRK har såvidt vites ikke omtalt skandalen.

Mike Pompeo vil hindre Corbyn i å bli valgt (steigan.no)


Norsk Folkehjelp støtter kun terroristene i Syria

(11. juni 2019) Ifølge Steigan.no driver NF ikke kurs i minerydding eller bistand i andre deler av Syria enn de to små delene der opprørerne (leiesoldater betalt av USA og Israel) fortsatt klorer seg fast. Etterhvert som opprørerne trekker seg tilbake, flytter NF med videre på lasset. Når vi nå vet hvem NF støtter, er spørsmålet: Hvem støtter Norsk Folkehjelp? Er dette en del av norsk utenrikspolitikk? I så fall er det utilbørlig grovt.

På spørsmål fra Eva Thommassen: "Hei, ville ikke dette vært enklere å iverksette i samarbeid med syriske myndigheter?" svarte Norsk Folkehjelp: "Det er ikke den vurderingen vi har gjort oss, nei." Dermed synes det tydelig at NF er blitt en organisasjon for terrorisme og regimeskifte i politisk regi, ikke en nøytral hjelpeorganisasjon.

Hva driver Norsk Folkehjelp med i Idlib? (steigan.no)


Pinlig useriøst av Forskning.no

(10. juni 2019) Forskning.no har en "forskningsrapport" som viser hvordan du kan avslører russiske nett-troll. Dersom Forskning.no hadde fjernet "russisk" fra overskriften, kunne saken vært troverdig. For det er ingen tvil om at russerne ikke er alene på arenaen, heller ikke de første, til å manipulere folkemeninger for å oppnå politisk gevinst.

Den store mester i manipulasjon heter fortsatt USA, men også land som Israel ligger godt an i løypen. Når forkning.no presenterer saken slik de gjør her, blir det direkte useriøst og ... ja, manipulerende. Det gir inntrykk av at det bare er russerne som er de stygge i klassen, og det er fake.

Lær å avsløre russiske troll med disse enkle knepene (forskning.no)


Tallene som ingen aviser vil skrive om

(9. juni 2019) Dersom du går til Statistisk Sentralbyrå og slår opp Skatt fra personer og Avgifter for årene 2013 til 2017, vil du se at Statens skatteinntekter for personer har økt med nye 16 milliarder kroner hvert år. Statens inntekter fra avgiftene har økt med omtrent det samme hvert år. (Tall om skatt fra 2018 publiseres hos SSB i desember 2019)

Summen av økningen i skatteinntekter er 179 milliarder i perioden, og summen av økningene i avgifter er 148 milliarder kroner. Til sammen utgjør økningen fra 2013 til 2017 hele 327 milliarder kroner. Beløpet tilsvarer nesten reduksjonen i skatt fra selskaper på grunn av krisen i oljenæringen, en reduksjon i sum på 386 milliarder kroner, og har bidratt til å gi regjeringens handlingsrom i en vanskelig tid.

Merk at økningen i inntekter til Staten ikke er det samme som økt skattetrykk for den enkelte. Dersom vi sier at halvparten av alle nye avgifter rammer selskapene, og holder utenfor romslige tall for lønnsoppgjør, økt sysselsetting, mer skatt fra de rikeste og økte avgifter pga. økt aktivitet, har vi fortsatt tilbake rundt 77 milliarder kroner som utgjør den reelle økningen av skatter og avgifter til folket, det utgjør i snitt en skjerpelse på 32.000 kroner for hver eneste familie i landet.

Dette er fryktelig langt fra en gjennomsnittlig "skattelette" på 10.000 kroner som Frp og faktisk.no påstår, selv når de holder avgiftsøkningene utenfor, så langt fra at det er fristende å tro at noen driver med fusk og fanteri for å pynte på virkeligheten.

Kildehenvisning til SSB og mer bakgrunnsinformasjon finner du her.


Freedom for Americans

(6. juni 2019) Basically Americans will no longer be free to travel to Cuba, because Cuba is a communist country & therefore its’ people are not free. So now the Trump Administration, in the name of freedom, is taking away Americans' freedom. Make sense?

Trump admin imposes new travel restrictions on Cuba, banning cruise ships (cnn.com)


Bruker 132 millioner på å kreve inn 264 millioner

(5. juni 2019) For å bygge en vei til 264 millioner kroner i Telemark må det kreves inn 396 millioner kroner i bompenger. 132 millioner forsvinner til administrasjon og renter. Finansieringsløsningen ble banket gjennom mot én stemme i Stortinget, skriver motor.no.

Det er mer og mer forståelig hvorfor enkelte i bransjen snakker varmt for bompenger.

Les saken i motor.no her


Er eierstrukturen USA sitt største problem med Huawei?

(2. juni 2019) Huawei startet som et privateid selskap, men kaller seg «kollektivt» og er nå eid av de ansatte. Ren Zhengfei eier 1,4% av selskapet mens 82 471 ansatte eier resten. En slik eierstruktur må være særdeles problematisk for USA som har som prinsipp at noen få eiere skal ha verdiskapningen som alle ansatte skaper.

Huawei på Wikipedia
USAs angrep på Huawei kan innlede slutten på USAs datahegemoni (steigan.no)


Hvem truer hvem ???

(30. mai 2019) NATO er verdens største militærmakt og har 4 ganger større militærutgifter enn Kina og over 10 ganger større enn Russland. Selv uten USA ligger de øvrige NATO-landenes forsvarsutgifter vesentlig over Russland sitt forsvarsbudsjett. Figuren er i danske kroner.

At noen kan finne på å kreve enda mer penger til NATO er tegn på stormannsgalskap og feilprioriteringer som kan få Adolf Hitler til å blekne. Det er noe helt annet denne verden trenger nå.

Når man ser på USA i Afghanistan, Irak, Libanon, Syria, Iran, Venezuela og andre steder i verden for ikke å snakke om hele USA sin bedrøvelige historie, er det som å se Blücher seile innover mot Drøbak og lure på hva som skjer deretter.

Eneste forskjellen er at norske medier, norske forsvarsfolk og norske politikere står langs fjorden og veiver med amerikanske flagg og roper

"Heil USA! Sieg Heil!"

Jens Stoltenberg, hvorfor mener du NATO-medlemmer må bruke mer penger på våpen?


De som bruker veiene skal betale for dem ???

(30. mai 2019) Dette er det nye mantraet i Norge som selv "sosialdemokratene" (et AP kuppet av høyrefolk) korer med på. På det ene området etter det andre legges skattepolitikken om fra en solidarisk beskatning til en "brukerorientert" betaling. Og da er det bare å legge om systemet på andre områder også slik:

 • De som bruker sykehusene skal betale for dem
 • De som får barn skal betale for skolene
 • De som bruker universitetene skal betale for dem
Selvfølgelig, en regjering som vil gi skattelette på toppen, må ta det inn i bånn. Så spørs det om de blåbrune klarer å rasere HELE velferdsstaten før de blir kastet i 2021. Utsiktene er mørke, men håpet er at folk nå klarer å se hva som skjer.


Regimeskifte med bruk av sabotasje

(29. mai 2019) Men ikke bare økonomisk sabotasje. Litt sabotasje mot vannverk, kraftverk, infrastruktur (akkurat som USA gjorde i Øst-Berlin som førte til bygging av muren!) er med å gjøre folket "mørt" for regimeskifte - tror USA.

Og mens USA marsjerer frem über alles, holder norske medier og politikere kjeft. Fy faen.


Hvordan erstatte bompengene ?

(28. mai 2019) Den ene etter den andre forsøker nå å finne ut hvordan vi kan erstatte bompengene. For pengene må jo inn, vet du. Noen forsøker seg med veiprising, som å bytte ut rødvin med hvitvin til en alkoholiker. Svaret er egentlig latterlig enkelt.

For man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at når Siv Jensen og Erna Solberg gir skattelette til de rikeste, da må de hente inn pengene i bånn.

Nå kan de være så god å reversere skatteletten til de rikeste, øke formueskatten (gjerne med fradrag for bedrifter med ansatte som betaler arbeidsgiveravgift), øke skatt på aksjeutbytte (i dag i praksis skattefritt), skattlelgge gambling på børs med 0,5 % av omsetningen over et visst fribeløp, skattlegge transaksjoner over et visst beløp, og selvfølgelig skattlegge multinasjonale selskaper som opererer fritt i Norge.


Why Norway should NOT be member of The Security Council

(May 26. 2019) Norway has so far been spending 12 million NOK promoting its canditature for The Security Council at the UN. This is obviously a prestige project for the Norwegian government. But why should Norway stay out of the Council?

The Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It has 15 Members, and each Member has one vote. Under the Charter of the United Nations, all Member States are obligated to comply with Council decisions.

So far, Norway has participated in three illegal wars, that means wars executed on false pretexts or on direct lies. The war in Afghanistan was very questioniable. The war in Iraq was a crime where USA produced false evidence of weapons of mass destruction. The war in Libya war based on lies designed by the USA presented via Al Jazeera in Qatar that Gaddafi was starting a genocide.

The war in Syria, where islamic groups or special soldiers were trained, equipped and financed by USA to invade and take the sivilians as hostage, is also verbally supported by the Norwegian government even today. This war has been covered with unprecedented desinformation.

People in North Korea is starving because of american economic santions. In Venezuela up to 40.000 people have died because of the US santions. In Syria USA and terrorist groups have occupied oil producing sites and are denying Syria access to their own oil thus denying Syria resources to rebuild their country after massive damage. And in Iran USA is now imposing hard economic santions to prepare for the war Israel and USA want to execute in Iran if they only can manage to invent a legitimate cause. Also USA is supporting Saudi-Arabia’s war in Yemen and Israels crimes in Palestine.

The Norwegian government have never seriously critizised any of this, which is a shame. On the other hand Norway is uncritically condemning Russia and acting for rearmament along the Russian border, promoting a new Cold War by allowing USA to build radars, exersize, keep personnel, airplanes and weapons on Norwegian soil near the Russian border in spite of the no-base-agreement from 1949.

The Peace Researcher Johan Galtung once said that Norway does not have any independent foreign policy, it is only repeating what USA tells them to.

Putting Norway in The Security Council is the same as giving another vote to USA. Norway has no integrity, no independence, it does not have a voice of its own. Norway will never stand up to the USA. This is why Norway should NOT be elected member.


GDPR og håpløse politikere

(25. mai 2019) Har du forsøkt å trykke "NEI" på sporing og datalagring på aviser og hjemmesider? Ofte må du innom mange ulike sider og skru av alt du ikke ønsker, og i verste fall virker ikke siden dersom du sier "NEI" til datalagring.

GDPR er blitt en eneste stor vits, slik som ofte skjer når politikere vil gi folket rettigheter uten å ville gi dem rettigheter. Det skulle selvfølgelig vært omvendt: At default innstillinger alltid var NEI til sporing og datalagring og at folk måtte aktivt si JA dersom de ønsket det. Vi hadde samme problemet med telefonsalg og reklame i postkassen: Man måtte aktivt gjøre noe for å slippe faenskapen.

Slik går det når politikerne motarbeidet folket og ikke har sansen for verdier (nrk.beta)


Vil at vi skal betale 30 milliarder MER i moms

(19. mai 2019) Vibeke Hammer Madsen har blitt kommunikasjonsrådgiver (?) i Orator. Som leder av et ekspertutvalg foreslår hun at vi alle nå skal betale 30 milliarder kroner mer i moms. For de fattigste som dette vil ramme hardest, foreslår hun å bruke 5 milliarder i nødhjelp.

Denne dama har tidligere vist at hun er farlig. Det var hun som fikk innført plastposeavgiften gjennom bakveien etter at folket sa rungende NEI og politikerne istedet salderte budsjettet med flyseteavgift og fikk lagt ned Rygge flyplass med 500 ansatte. Nå er det på'an igjen. Hun vil fjerne halv moms og null moms og innføre en felles moms-sats for det hele på 23 %. Hennes gamle organisasjon Virke rister på hodet over slik galskap som får rabies til å virke som en velsignelse i sammenligning.

Men det verste av alt er retorikken hennes. Hun sier (Dagsnytt 18 den 20. mai) at en felles moms på 23 % vil FRIGJØRE 30 milliarder kroner. Hun kaller en ganske heftig momsøkning på over 10 % for "frigjøring", og det er jo helt feil. Her bruker Vibeke Hammer Madsen en farlig psykopatisk retorikk som ikke hører hjemme i et anstendig samfunn. Det hun KUNNE foreslått var at momsinngangen totalt ikke skulle overgå dagens momsinngang, og derfor foreslått 21 % i ny felles moms, som gir det samme som i dag, ELLER satt momsen til 20 % slik at det er mulig å regne med den i det daglige liv. Istedet var det grådigheten som seiret hos den godeste Vibeke Hammer Madsen.

Finansminister Siv Jensen var krystallklar på NRK den 19. mai: "Denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest og den er opptatt av å støtte opp om de hensynene som ligger bak både lav og nullsats i dag. Jeg kan ikke se for meg at regjeringen vil fjerne alle lav og null-moms satser som utvalget foreslår". Takk for det, Siv. For nå vil vi ikke ha mer av at skatten legges om fra progressiv skatt på inntekt (betale etter evne) til flate avgifter som tar livet av de fattigste.


USA utgjør en alvorlig trussel mot verdensfreden

(14. mai 2019) USA forbereder krig mot Iran, det er liten tvil om det. Nå utplasserer USA bombefly og krigsskip i området samtidig som de utallige basene i Midt-Østen kvesser sverdene. Men ennå har ikke USA et legitimt påskudd etter folkeretten for å invadere eller bombe Iran. For Iran har faktisk til det siste oppfylt den atomavtalen som ble inngått, selv et samlet (?) Europa erkjenner dette. Men dette spiller ingen rolle for USA som er utsatt for gedigent press av Israels-lobbyen i USA. Israel vil ha krig.

Så er det store spørsmålet: Hvilket påskudd skal USA lage seg denne gangen? Vi har allerede sett sabotasje mot fire tankskip i området, hvorav ett av dem er norsk. "Iran!" sa USA straks, "Iran må ha vært involvert!" Dessverre var skadene alt for små til å bombe Iran, ingen havarier, ikke noe oljesøl, ingen branner, bare noen små hull i skrogene.
USA mistenker Iran for sabotasjen (nrk.no)
Hvem vil arrangere påskuddet for et angrep på Iran? (steigan.no 15. mai)

Et bedre alternativ er European Song Contest, Melodi Grand Prix i Tel Aviv. En sabotasjeaksjon mot dette, med tap av noen hundre mennesker og fabrikering av "klare bevis", kan gi USA og Vesten det påskuddet de trenger for å bombe Iran tilbake til steinalderen. Hvem vet, kanskje Norge kan bli med og bombe igjen? Et tap på et par hundre mennesker er ingenting mot en slik militær gevinst, for ikke å snakke om oljen. Iran har ikke en sjangse.

(20. mai) "Dersom vi slår Iran, vil landet aldri mer utgjøre en trussel mot USA," sa Donald Trump iflg. NRK-nyhetene i dag. Dermed har han klart å bevise hvilken mester han er av idiotisk retorikk. Her kan du se hvilken trussel Iran er for USA.
Kart som viser hvilken trussel Iran utgjør for USA

 

  Siste oppdateringer: Lenker:    

    Nye meninger
Fyllingsgrad Krafteksport Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
Steigan.no
Derimot.no

DIVERSE
ARKIV
Faste saker som oppdateres:
MARKEDSFØRING
Spille-katastrofe
Useriøs spillreklame
Målloven er avlegs
Demokrati mot målsak
POLITIKK
Hva har Høyre kuttet?
Byråkratiet
en kreftsvulst ?
Hva sier de blåblå?
Hva sier de rødgrønne?
Kraftkrise = politikerkrise
Politikerne vil ha 1 kr/KWT
EU-dyret
det myke monsteret
Samferdsel
Jernbanesatsingen
ØKONOMI
Skattefarsen i Norge
mens landet råtner på rot
Det blå tyveriet
100 milliarder gis til de rike årlig
Spekulanter, en samfunnsfiende ?
Økonomisk terrorisme
av de rike, for de rike
TiSA - en katastrofe
UTENRIKS
Israel, okkupant og krigsforbryter
Nye NATO- en allianse for angrep
USA og de onde kreftene
Ukraina. Hvem destabiliserer hva?
Irak. Uoppgjorte synder
Tyrkia. Brysomt NATO-medlem?
Syria og Den skitne krigen
Den norske terroren i Libya
11. SEPTEMBER 2001
Cuba prosjektet: USA planla false flag operasjon
Innsidehandel: Noen visste noe ...
Pennsylvania: En Boeing forsvant i hull på 3x6 m
New York: Hvitglødende stål og flymotorer
Pentagon: ble ikke truffet av en Boeing
WTC7 - revet med eksplosiver
Ny og troverdig kommisjon må opprettes
USA, verdens største terrorstat
Exit Osama Bin Laden
Valgkupp i USA
DIVERSE
Verden har en verdikrise
Hva kan vi gjøre ?
Storebror ser deg
Demokratiet, et bedrag ?
CO2, global oppvarming og olje
Tåler Islam kritikk?
Et verdisystem for fall
Gi Edward Snowden asyl
Nye jagerfly
en feilinvestering
Forbrukersaker
 
Fake Truth - falske sannheter
 

Mail: tips at hvamenerpartiene.com Sett som startside her Om www.hvamenerpartiene.com