9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7 Lastet ned 7416 ganger pr. 2.2.20
et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
Jens Stoltenberg - en krigsforbryter? 9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7
  

 


Dommedagsklokka er nå 100 sekunder før "The End"

(16. febr. 2020) 24. januar dette året ble dommedagsklokken stilt frem til 100 sekunder før midnatt. Erna Solberg fortsetter å demontere velferdsstaten og selge ut folket sitt arvegods. Jens Stoltenberg fortsetter å preke om opprustning og mer penger for å stoppe de stygge russerne og araberne og kineserne. Donald "Il Stupido Gigante" Trump fortsetter å planlegge intervenering og bombing, sammen med Saudi Arabia og Israel vil han ta Syria, Iran og gjerne Kina. Gud vet hva mer de satans regimene ønsker å underlegge seg.

Flere og flere våpen kommer tettere og tettere på frontene. Feilsituasjoner, som det hittil har vært mange av, kan bli katastrofale. Og amerikansk våpenindustri tror at de kan tjene masse penger på en ny verdenskrig.

Det er nå vi begynner å bygge opp et lager av mat og drikkevann, kanskje for et år. Det er nå vi klargjør tilfluktsrommene til midnattsklokkene slår. Det er nå vi forbereder nasjonalt lager og produksjon av viktige medisiner. Hvis, men bare hvis, vi vil bruke de siste 100 sekundene konstruktivt er det nå vi ruster ned, roer ned, trekker styrker tilbake, respekterer folk sine egne valg. Anniken Huitfeldt (AP), en lydig stemmet til USA og Nato, sa nylig at "det er ingen grunn til være redd". Dette er selvfølgelig tøv. Nå er det all grunn til å være vettaskremt.


Ny jernbane bruker under tre timer Bergen - Oslo

(14. febr. 2020) "Nye veier" ønsker at vi skal bruker mer penger på vei og få øket trafikk, og NRK omtaler nå forslaget til "Nye veier" om firefelts motorvei mellom Oslo og Bergen der man i 110 km/timen kan kjøre på fire timer. Overskrift, ingress og foto ser ut til å promotere "Nye veier" sine behov for egen virksomhet, men nede i saken står også noe om alternativet jernbane.

Ny tospors jernbane vil nemlig kunne frakte personer mye raskere og behageligere i rundt 200 km/timen på en av Europas mest flydde strekninger på under tre timer, nesten samme tiden folk bruker på å reise til og fra flyplassene og vente på boarding. Nattestid kan sporet benyttes av godstog. Miljøgevinsten er formidabel.

Såvidt vites er det ennå ikke tatt en avgjørelse at det skal bygges tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo. Slik avgjørelse ble etterlyst i 2007 som den viktigste beslutningen politikerne kunne ta innen samferdsel den gang. Men fremdeles ser det ut til at politikerne sitter og hekker på fingeren.

Les saken på NRK her ...


F - ordet som ingen politiker sier høyt

(14. febr. 2020) Det morsomste med klimahykleriet er ikke hva politikere kan si og finne på. Det er hva de ikke sier. Og det er ett ord de ikke tar i sin munn, nemlig FLY.

Flyene får fortsette å spy ut CO2 og sot i høye luftlag, og kanskje ennå verre: de får svøpe kloden inn i en kondens-dis som riktignok holder noe av solstrålene ute om dagen, men som også holder på varmen og hindrer avkjøling om natten. Dermed kan jordens "pusterytme" for dugg og temperatur bli hemmet, kanskje med fatale konsekvenser.

Vi vet hvorfor. Fly gir penger til Avinor og til Staten, derfor blir flyselskaper belønnet av Avinor hvis de flyr mer, og vi forbrukere får kjøpe sprit og røyk tollfritt dersom vi flyr. Reduksjoner i utslipp og nye avgifter legger politikerne på biler og "valige folk".

Selvfølgelig kunne de pålagt Avinor at antall flyginger og antall passasjerer på fossilt drevete fly skulle reduseres med 5 % i 2020 og hvert påfølgende år, men det vil de jo ikke.


Pelsdyr-farsen

Dyrevern-alliansen sin agenda. (11. febr. 2020) Dyrevernere som setter dyr over mennesker har klart å tvinge frem et forbud mot pelsdyr. Dette er første skritt i forbud mot dyrehold, flere er trolig under planlegging. Venstre har presset regjeringspartiene til å støtte avvikling og slik har de fått flertall på Stortinget.

Mattilsynet er ikke troverdig. Det ser ut som at Dyrevernalliansen har klart å infiltrere Mattilsynet på en slik måte at rapporter derfra er fulle av løgn og bedrag og ikke kan tas seriøst. Derfor må forbud mot dyrehold basert på Mattilsynet oppheves og tuftes på bedre og uavhengig grunnlag.

Kortreiste, miljøvennlige varme klær. Pelsdyrnæringen gir oss fantastiske flotte og varme klesplagg som ikke har vært gjenstand for barnearbeid eller miljøkriminalitet i den tredje verden og som er rene naturprodukter. Det er et paradoks at naturens beste klær nå blir forbudt.

Andre deler av markedet vil ta over norsk pelsdyrproduksjon. Norsk "forbud" vil ikke gi mindre etterspørsel etter pels, men vil flytte produksjonen til land med dårligere dyrevelferd. Samme argumentet har vært brukt om olje: Norsk olje forurenser, men mindre enn annen olje med lavere kvalitet og dyrere utvinning. Derfor er det klokt å la næringene fortsette i Norge.

Nedleggelsen blir veltet dersom SP kommer i regjering. Regjeringen klarer ikke å gjennomføre nedleggelsen av pelsdyrnæringen før lenge etter neste valg. Dersom SP kommer i regjering, er det grunn til å tro at hele vedtaket blir reversert.


Arbeiderpartiet sliter med arveavgift

(5. febr. 2020) Arbeiderpartiet blir stadig utfordet av SV om å gjeninnføre arveavgift, sist i politisk kvarter på radio i går. SV ønsker innføre arveavgift med et romslig fradrag i bånn, gjerne 10 millioner kroner, for å sikre at "vanlige folk" ikke blir rammet. Men AP stritter imot.

Årsakene til forslaget fra SV er åpenbare: De rikeste arver enorme formuer i selskaper som er bygget opp stort sett uten at det er betalt skatt. Selskaper har som kjent et annet skatte-regime enn "lønnsmottakere" og surfer på skatteregler laget nettopp på de rikestes premisser. Det er derfor alle store formuer og inntekter er organisert i "selskaper", mange av dem uten ansatte. Dermed har mangelen på arveavgift medført økte forskjeller i Norge og har bidratt til å gjøre de rikeste enda rikere.

De rikeste ser på arveavgift som på fanden selv, de kaller det dødsskatt, misunnelsesskatt, en trussel mot familiebedrifter, en trussel mot "vanlige folk", og Gud vet hva. Dessuten, sier de, har de rikeste alltid klart å vri seg unna på en eller annen måte, og vil sikkert klare det igjen, derfor er det ingen vits å gjeninnføre arveavgiften.

Arbeiderpartiet viser i denne saken at de har blitt et høyreparti i norsk politikk og minner om en person som trør vannet. Her er AP-politikerne røyket ut av hiet og viser sitt sanne ansikt, et ansikt som ikke representerer arbeidsfolket.


Er "spise mindre rødt kjøtt" resultat av falsk informasjon?

(3. febr. 2020) Derimot.no har i dag en interessant sak om gassen metan, den som husdyrene fiser og som skal føre til global oppvarming. Noen påstår hårdnakket at dersom vi slutter med husdyr, blir vi kvitt klimaproblemet. Men er dette riktig? Derimot.no hevder at dette kan være feil, at gassen metan sin påvirkning av klimaet blir minimal. Hva som er riktig kan sikkert diskuteres, men det er i hvert fall interessant å sjekke nærmere.

Metan gir minimal drivhuseffekt (Derimot.no)
Mysteriet metan (Cicero.no)


Grep for bedre klima som politikerne NEKTER å ta

(1. febr. 2020) Hykleriet i norsk politikk kjenner ingen grenser. For det er grep for bedre miljø som politikerne nekter å ta, enkle og billige grep, der verken NHO eller LO ønsker rette opp miljøkriminalitet fordi noen av deres venner tjener penger på faenskapen.

Det ene gjelder uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser som stikkes i postkassen til folk som helst ikke vil ha det. I dag utgjør det trolig 50.000 tonn unødvendig papir som fraktes fem ganger rundt på veiene før det blir samlet inn som søppel for din regning. Det går en halv million trær med for å lage 50.000 tonn papir og besparelsen ved å endre til forhåndssamtykke kan utgjøre 100.000 tonn CO2 årlig.
Den tapte kampen mot uadressert reklame i Norge

Det andre gjelder utvinning av torv fra myrer som egentlig burde vært vernet for lenge siden. For nede i torva på Jødahlsmåsan ligger det karbon, mye karbon. Tilsvarende så mye som 293.000 tonn CO2. Fra 2014 begynte Felleskjøpet å ta ut torven for å selges den som jord. Samtidig brukes store summer til vern av tilsvarende torvmyr i Indonesia og Malaysia.
Ødelegging av torvmyrer blir som å slippe ut CO2 fra 150.000 biler

Ti norske klimatiltak som virkelig monner (nrk.no)


Ingen medier vil omtale at Staten ifølge SSB fikk inn 110 milliarder kroner MER i skatter og avgifter i 2018 enn i 2017

(29. des. 2019) Denne saken er flyttet til topps igjen fordi det FORTSATT er slik at INGEN andre medier vil omtale den.
Tallene for 2018 forelå i slutten av desember 2019, og våre spådommer ble overgått. Staten har i 2018 tatt inn 110 milliarder kroner mer i skatter og avgifter i 2018 enn i 2017. Dette betyr ikke at skattene og avgiftene har økt med samme beløp, dette er bunnlinjen på Statens inntekter, men det er grunn til å tro at husholdningene i snitt har bidratt betydelig.

Les hele saken her ...


En kjeltring sier at det er greit at en annen kjeltring kan beholde tyvegodset

(28. jan. 2020) Trump synes det er greit at Israel beholder land som er okkupert og bosatt i strid med FN og folkeretten. To nazi-lignende okkupasjonsmakter som begge gir faen i FN og folkerett, som ikke vet hva ordet "anstendighet" betyr, som begge er kjent for å ta det de vil ha når de vil ha det, har blitt enige om å tegne verdenskartet på nytt slik det behager dem. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald "IL Stupido Gigante" Trump er hjertelig enige. Dypere enn dette kan de ikke synke.

Israel får behalde ulovlege busettingar i ny fredsplan (nrk.no)


Miljøsvindel hos Findus

(24. jan. 2020) Fisk som er sendt jorden rundt for filetering i Kina selges i norske butikker med miljømerke. Dette er en bemerkelsesverdig svindel, nesten like utrolig som at noen i det hele tatt får lov å selge "langreist" fisk i 2020. Eksemplet viser at ønske om større fortjeneste alltid vil overgå hensynet til miljøet. Dette er bare trist.

Miljømerket torsk sendes tur-retur Kina (nrk.no)


En spions lønn for strevet

(23. jan. 2020) Da er honoraret for spionen som ble tatt på fersken klart: 4,3 millioner kroner for tort og svie i fengsel. Godt betalt, og han fortjener hver krone. Men det bekrefter jo bare hvem sin tjeneste han var i.

Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning av staten (nrk.no)


Arven etter Siv Jensen

(20. jan. 2020) Siv Jensen trekker Frp fra regjering. Hva kan etterslekten si at hun gjorde for velgerne sine?

 • Hun fikk ikke gitt oss billigere røyk og sprit, Frp sin første store fanesak.
 • Hun løy oss midt i trynet om bompenger, aldri har folk betalt mer bompenger enn nå
 • Trygdeytelser er blitt nådeløst redusert, litt her og litt der
 • De 30 % med lavest lønn fikk nedgang i reallønn fra 2013 til 2018 ifølge faktisk.no
 • Hun lovet oss skatte- og avgiftslette. Men aldri har folk betalt mer skatter og avgifter enn nå
 • Fra 2017 til 2018 økte Statens inntekter fra skatter og avgifter med 110 milliarder kroner
 • Ulikhetene har økt under Siv Jensen
 • Selskapene til de rikeste som organiserer inntekter, aksjeutbytter, eiendom og formue i "selskaper" betaler 200 milliarder mindre i skatter i 2018 enn i 2012, mens staten drar inn stadig mer penger fra "vanlige" folk.
 • Siv Jensen bidrar til at norsk arvesølv, infrastruktur og virksomheter blir solgt ut til "utenlandske investors"
 • Når det brukes billige utenlandske aktører, mister landet skatteinntekter
 • Siv Jensen er for økt globalisering og avvikler gjerne norsk suverenitet
 • Facebook og Google har ikke måttet begynne å betale skatt til Norge under Siv Jensen
 • Fremdeles kjører farlige utenlandske vogntog på norske veier
 • Det kan se ut som Siv Jensen har fått laveste standard til å gjelde
 • Og NEI, den borgerlige politikken kommer ikke til å bli endret pga. denne dagen

Strømprisene mot null får du ingen glede av

(16. jan. 2020) På grunn av mild vinter og mye vind og nedbør, ser det ut til at kraftprisene stuper kanskje ned mot null i sommer. Det morsomme er at når kraftprisene går opp, går din strømregning opp. Når kraftprisene går mot null, går ikke strømregningen ned. Det er bare "næringene" som kan se null-pris. Din strømregning til sommeren blir som normalt.

Analytiker: – Kan få strømpriser ned mot null i sommer (nrk.no)


Har hun kjempet "på rett side" for USA ???

(17. jan. 2020) USA sin proxy hær i Syria: leiesoldater og ekstremister
Tim Anderson, senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sidney, beskrev i boken "The Dirty War On Syria" hvordan USA invaderte Syria ved bruk av islamistiske grupperinger og leiesoldater, de fleste med kamperfaring for USA fra Irak og i Libya. De var opplært, utstyrt og finansiert av USA via Qatar, Saudi-Arabia, Tyrika, Libya og Israel og rykket inn i Syria, drepte offentlighetspersoner og tok folket som gisler der de klorte seg fast. Den siste skansen for disse terroristene er nå Idlib.

Terroristene skal ha fått 13,5 milliarder av Erna Solberg
Steigan.no har i flere ulike artikler om Syria påvist hvordan terrorgrupperinger som har havnet i Syria for å kjempe for USA og bidra til regimeskifte (velte Assad) har mottatt omfattende "bistandspenger" av Norge gjennom ulike NGO'er (Non Government Organisations). Dette skal utghøre 13,5 milliarder kroner av våre skattepenger brukt til å fyre opp en krig.

Har IS-kvinnen kjempet på rett (Erna Solberg sin) side?
Etter regjeringens rørende omtanke for denne norske kvinnen, kan vi lure på om hun og hennes avdøde mann har kjempet "på rett side", nemlig deltatt i operasjoner mot Assad på USA (og dermed Norge) sine vegne. I så fall rimer det godt med de penger og den innsats som Erna Solberg har brukt for å få henne hjem igjen. Det minner litt om hvordan vestlige styrker evakuerte 324 White Helmets deltakere fra Syria, 98 av dem fikk asyl i Storbritannia, samtlige kan like gjerne kalles terrorister og IS, og samtlige sto på lønningslisten til USA eller dets venner. Nå kan vi altså lure på om denne kvinnelige terroristen har kjempet på samme side som White Helemets, og nå blir evakuert (slik White Helmets ble det) hjem til Norge som takk for lang og tro tjeneste.

Barnets makt
(22. jan.) Det har kommet tydelig frem at hun har brukt sine barn i politisk blackmail for å komme seg hjem. Nå stilles det også spørsmål ved om sønnen i det hele tatt er syk, eller om dette er en del av en konstruert virkelighet med formål å få familien hjem etter lang og tro tjeneste. PÅ reportasjer fra flyktningeleiren kom guttens diagnose klart frem, og man fryktet han ville dø innen kort tid dersom han ikke fikk medisinsk hjelp. Nå heter det "angivelig" diagnose. Dette stinker så mye at det bør komme en avklaring.


FRP-velgerne har oppdaget at de er holdt for narr

(15. jan. 2020) Det ulmer på grasrota i Frp. Denne gangen er det retur av en IS-kvinne som er problemet. Sist var det bompengene. Realiteten er nok verre enn som så. For Siv Jensen har brukt eller misbrukt velgerne i Frp til å fremme sin egen politikk, den som hun er blitt grundig opplært i ved sine besøk hos republikanerne i USA.

Retorikkens herskerinne
Hun kvir seg ikke for å bruke store ord, for å bruke en retorikk som treffer mange hjemme, dersom dette kan skaffe henne de velgerne hun trenger for å gjennomføre sin politikk. Ord som pisker til fremmedfrykt, islamfrykt, kamp mot avgifter på røyk og sprit, kampen mot skatter og avgifter, spesielt kampen mot bompenger og mye mer, det var bare et spill for kulissene, et PR-stunt designet for å klø folk i ørene, det var løgn.

Nedgang i reallønn
Realitetene er at aldri har folk betalt så mye i skatter og avgifter som nå. Aldri har det blitt kuttet så mye i ulike velferdsordninger over alt som nå. Aldri har det blitt tatt inn mer i bompenger enn nå. De "gamle" Frp'erne som satt der med trygden og røykte og drakk øl har saget over den greinen de satt på. De 30 prosentene med lavest lønn opplevde at lønnen deres var mindre verdt i 2018 enn i 2013 ifølge faktisk.no. Det er dette Siv Jensen kaller "skape et bedre samfunn for folket".

Se hva hun gjør, ikke hør på hva hun sier
Siv Jensen har levert. I massevis. Ikke til velgerne, men til hennes oppdragsgivere som ønsker en større bit av Norges arvesølv, mer profitt fra Statens virksomhet, mer eierskap til det som folket har bygget opp. Det nye nå er at velgerne har begynt å sette ord på sviket, de har begynt å se hva Siv Jensen faktisk gjør fremfor det hun skravler om, selv når hun nå forsøker å dra bompengekortet og innvandringskortet enda en gang.

Flere Frp-fylkeslederer vil ut av regjering (nrk.no)


SKANDALE: Mektige eiere sensurerer betalinger

(14. jan. 2020) Små donasjoner til The Grayzone ble forsinket og avvist av PayPal fordi de omtalte ordet “Iran” i meldinger som berømmet kanalens dekning av USAs konflikt med Iran. Facebook sensurerte samtidig en saklig Grayzone-video som rapporterer om Hizbollah, Iran og Trump. Eierne bak Paypal er de samme som bak Facebook.

Dette er en djevelsk måte å sensurere ytrings- og menings-frihet globalt sett. Nå må norske medier reagere. Det neste blir at du bare får handle hos store kjeder dersom du har "riktig" politisk mening.

PayPal blokkerer The Grayzone når de nevner Iran (steigan.no)
Les saken på The Grayzone her


IL Stupido Gigante slår til igjen

(12. jan. 2020) USA krever at Iran beklager for at den britiske ambassadøren ble arrestert i forbindelse med en demonstrasjon fordi det strider mot Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser.

USA vil IKKE beklage at de henrettet en Iransk diplomat i Bagdad, noe som satte verden på kanten av storkrig. Idiotien kjenner ingen grenser.


Fortsatt noe momsfritt på nett til 1. april

(11. jan. 2020) I høst ble det bestemt takket være Krf at den såkalte 350-kronersgrensa skal fjernes fra 2020, men avhengig av hvilke varer du bestiller på nett, skjer dette ved to forskjellige datoer. Fra og med 1. januar er det kun enkelte varer du ikke lenger får fritak for, mens du kan benytte momsfritaket på andre varer helt fram til 1. april.

Samtidig minner vi om at endringen, som skulle gi 4 milliarder kroner mer til Staten, kommer på toppen av statens merinntekter i skatter og avgifter på 110 milliarder kroner fra 2017 til 2018. Grådigheten kjenner ingen grenser.

350-kronersgrensa er foreløpig bare fjernet for næringsmidler (dinepenger.no)


Flyet som styrtet i Iran

(8. jan. 2020) En Boeing 737-800 med 170 personer om bord på vei fra Teheran til den ukrainske hovedstaden Kiev styrtet litt etter kl. 06:00 i morges. Flyet ble filmet som en ildkule som styrtet i et flammehav i stor hastighet, se innslag i NRK Dagsrevyen 08.01 fra kl. 19:09 Bildene fra åstedet er dramatiske og typiske: Flydeler, klær, bagasje, kropper og kroppsdeler lå strødd over et stort område.

Bildene er DRAMATISK forskjellige fra krasjet i Pennsylvania 11. september 2001
Her er foto fra et tilsvarende stort fly som angivelig styrtet ved Shanksville, Pennsylvania, den 11. september 2001.
Bildet er trolig tatt om morgenen 12. september, og samsvarer med det FOX News rapporterte: Ingen flydeler, ingen klær, ingen bagasje, ingen kropper eller kroppsdeler, bare et pent lite hull i bakken og trær som ble splintret på andre siden av stien. Ingen medier stiller noen kritiske spørsmål. Smoking gun?


Equinor får det nesten til å høres ut som at oljen de skal hente opp ikke blir til CO2. Men bare nesten.

(6. jan. 2020) Det er forbrenningen av olje som skaper CO2 i mengder, ikke tilvirkingen av den. Dersom noe av oljen (gassen) ikke brukes i tilvirkning, vil den likevel bli brent til CO2. Equinor (og våre politikere) har ikke oppfattet at problemet med olje og CO2 er ikke tilvirkningen. Det er at oljen blir hentet opp.

Equinor lover å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030 (nrk.no)


IL Stupido Gigante

(6. jan. 2020) Trump overgår seg selv. Først utfører han en krigshandling mot Iran i Irak som trolig er i strid med folkeretten. Så sier han til Iran at dersom de reagerer på drapet, vil USA bombe mål i Iran. Irak har fått nok og ber USA og dets alllierte om å forlate landet. IL Stupido Gigante svarer at USA har brukt milliarder på å bygge baser i landet som de invaderte uten gyldig grunn og dermed i strid med folkeretten, - og hvis USA skal ut, må Irak betale for basene!

Det er som om tyskerne etter krigen skulle ha seg betalt for festningsverkene i Norge for å forlate landet. Norske politikere toer sine hender og ser i bakken uten å si et ord, for vi er jo alliert med svineriet. Norske medier sier "Iran sitt svar på henrettelsen vil avgjøre om det blir krig", men det er feil. USA har i praksis allerede startet en krig. Det ER krig, en farlig krig.

Det som er helt sikkert er at dette ikke er NATO sin krig. Det er USA sin krig på oppdrag fra Israel. Den kriminelt destabiliserende kraft i området har i mange, mange år vært USA.

 

  Tidligere oppdateringer: Lenker:    

    Fyllingsgrad Krafteksport Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
Steigan.no
Derimot.no
The Grayzone

DIVERSE
ARKIV
Faste saker som oppdateres:
FALSK AGENDA
Spille-katastrofen
Folket blir lurt
Målloven er avlegs
Målsaka knuser demokratiet
Statskanalen
viser den ene siden av saken
POLITIKK
Hva har Høyre kuttet?
Byråkratiet
en kreftsvulst ?
Hva sier de blåblå?
Hva sier de rødgrønne?
Kraftkrise = politikerkrise
Politikerne vil ha 1 kr/KWT
EU-dyret
det myke monsteret
Samferdsel
Jernbanesatsingen
ØKONOMI
Skattefarsen i Norge
mens landet råtner på rot
Det blå tyveriet
100 milliarder gis til de rike årlig
Spekulanter, en samfunnsfiende ?
Økonomisk terrorisme
av de rike, for de rike
TiSA - en katastrofe
UTENRIKS
Israel, okkupant og krigsforbryter
Nye NATO- en allianse for angrep
USA og de onde kreftene
Ukraina. Hvem destabiliserer hva?
Irak. Uoppgjorte synder
Tyrkia. Brysomt NATO-medlem?
Syria og Den skitne krigen
Den norske terroren i Libya
11. SEPTEMBER 2001
Cuba prosjektet: USA planla false flag operasjon
Innsidehandel: Noen visste noe ...
Pennsylvania: En Boeing forsvant i hull på 3x6 m
New York: Hvitglødende stål og flymotorer
Pentagon: ble ikke truffet av en Boeing
WTC7 - revet med eksplosiver
Ny og troverdig kommisjon må opprettes
USA, verdens største terrorstat
Exit Osama Bin Laden
Valgkupp i USA
DIVERSE
Verden har en verdikrise
Hva kan vi gjøre ?
Storebror ser deg
Demokratiet, et bedrag ?
CO2, global oppvarming og olje
Tåler Islam kritikk?
Et verdisystem for fall
Gi Edward Snowden asyl
Nye jagerfly
en feilinvestering
Forbrukersaker
 
Fake Truth - falske sannheter
 

Mail: tips at hvamenerpartiene.com Sett som startside her Om www.hvamenerpartiene.com