9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7 Lastet ned 5863 ganger pr. 2.2.19
et nettsted for verdier og samfunnsdebatt
Jens Stoltenberg - en krigsforbryter? 9/11 en åpen sak, om Pentagon, Pennsylvaina og World Trade Center no. 7
     Mail din sak til tips at hvamenerpartiene.com Støtt barnelandsby i Kenya

 

Faktisk.no klaget inn til PFU for grovt villedende tall om skatt

(21. febr. 2019) I en faktasjekk påstår faktisk.no at familier i gjennomsnitt har fått 10.000 kroner i skattelette med Frp i regjering. Dette utgjør i så fall hele 23 milliarder kroner og bør klart gå frem av skattestatistikken til SSB.

Men tallene fra SSB viser noe annet. Nivået av skatter ifølge SSB har økt dramatisk i perioden 2013 til 2017 under Frp. (tall fra 2018 publiseres først i desember 2019). Uføretrygd som kom inn i skattestatistikken i 2015 blir her holdt utenfor med anslagsvis 25 milliarder kroner, og for avgifter antas forsiktig at halvparten tilfaller familier og halvparten til selskaper.

  • Skattenivået har i gjennomsnitt økt med 16.000 kroner
  • Avgiftsnivået har i gjennomsnitt økt med nær 14.000 kroner
  • Folk har fått kutt i de fleste offentlige tjenester (ikke kalkulert)

Dersom vi legger sammen det SSB har registrert som økt innbetalt skatt hvert år ut etter 2013, får vi summen av økning i skatt. For årene 2015, 2016 og 2017 holdes 25 milliarder fra uføretrygden utenfor. Summen blir 179 milliarder kroner minus 75 milliarder = 104 milliarder økt skatt.
Det gir 43.000 kroner mer skatt for perioden med Frp i regjering for hver familie i snitt.

Vi kan summere avgifter på samme måte og her regnes at halvparten av alle avgifter tilfaller familier og andre halvparten til selskaper, forsiktig anslått. Summen blir 148 milliarder og halvparten blir 74 milliarder som fordeles på familiene.
Sum avgiftsøkning disse 4 årene utgjør over 31.000 kroner for hver familie i snitt.

Det er selvfølgelig meningsløst å fremheve at noen har fått skattelette dersom de samtidig har fått like mye avgiftsøkning eller dersom kutt i velferdstiltak betyr at de må bruke mer til andre ting som det offentlige dekket tidligere. Da koker det hele ned til en retorisk suppe som bare egner seg til å fremheve politisk fortreffelighet på falske premisser.

Et avvik mellom faktisk.no sin "skattelette på 10.000 kroner i gjennomsnitt" og SSB sine tall for økt innbetalt skatt på 43.000 kroner per familie er ikke bare "litt" feil, det er grov desinformasjon.

Faktisk.no serverer sikkert ikke løgn bevisst, men kan ha kommet til å gjengi tall fra finansdepartementet ukritisk. Departementet er utvilsomt part i saken. Faktisk.no har dermed bidratt til å få Frp til å fremstå vesentlig hyggeligere enn virkeligheten skulle tilsi.
Saken er derfor klaget inn til PFU (hele klagen her)

Faktisk.no skal være det ypperste vi har av sannhet i dette landet, designet for å ta livet av alle falske nyheter og manipulerte rapporter. Faktisk.no sitt stempel ”faktisk helt sant” er uimotsigelig, urokkelig, det er en facit som bidrar til å lukke enhver kritisk debatt. Dersom Faktisk.no er beheftet med feil, er det svært alvorlig. Da kan vi bare spørre oss om hva annet faktisk.no har tatt feil i.

Tallene hos SSB finner du her:
Skatt for personer. Velg millioner kroner for alle personer – hele landet – fastsatt skatt – år som skal vises
Avgifter. Velg tabell 2 – se linje 3


Erna flår folket med skatter og avgifter som renner inn

2019 kan gi Erna 204 milliarder ekstra.

Ingen andre norske medier vil gi deg disse tallene!

(Rev. 19. febr. 2019) Siste året SSB oppgir tall for er 2017, derfor er utvikling for 2018 og 2019 anslått tilsvarende utvikling i 2017. (Tall for 2018 offentliggjøres ut i desember 2019.)

Grafen viser hvem det er som blør, og hvordan handlingsrommet til Erna har endret seg siden hun kom til makten i 2013. Nedgangen i skatt for selskaper (spesielt oljesektoren) er snudd til oppgang.

Økning i skatt for personer og økte avgifter fortsetter tilsynelatende uforandret. Og handlingsrommet til Erna Solberg ser ut til å øke dramatisk nå i inneværende år dersom prognosen holder.

Regjeringen har nå midler til å reversere noen av de skatte- og avgiftsøkningene den har pålagt folket siden 2013.

Les hele saken her ...


Stoltenberg og Støre anmeldt for krigsforbrytelser

(12. febr. 2019) Så har det skjedd som bare måtte komme: Rettferdigheten kan skje fyllest. Anmelder er Lars-Hovard Widding.

Anmeldelsen til The International Crime Court
Den britiske utenrikskomiteens rapport om Libya-krigen overses i Norge: Den forklarer at våre allierte på bakken var libyske islamister med bånd til Al Qaida. (Ola Tunander)


Ulovlig kritikk ???

(4. febr. 2019) "Når enkelte typer kritikk eller ytringer blir ulovlig så begrenses debatter som ellers kunne ha vært viktige. Dette strider med grunnlaget for åpne demokratiske samfunn," skriver Sigbjørn Remi Galåen i en kronikk i Dagsavisen\nyemeninger i dag. Du kan lese den her.

Ulovlig kritikk (nyemeninger.no)


This is about saving capitalism

(2. febr. 2019) Rutger Bregman got pissed when the billionaires at the World Economic Forum started talking about that they should stop avoiding paying tax. People in Davos talked about participation, justice, equality and transparency, but “nobody raises the issue of tax avoidance and the rich not paying their share. It is like going to a firefighters’ conference and not talking about water.”

Rutger Bregman never intended to take billionaires to task over tax at World Economic Forum (The Guardian)


Macron sin dobbeltmoral

(1. febr. 2019) Mens Frankrikes Emmanuel Macron støtter det såkalte «opprøret» i Venzuela sender han væpnet politi med pansrede kjøretøy for å føre krig mot de gule vestene.

Siden den 24. november 2018 har volden på gatene i byer over hele Frankrike økt dramatisk. En fransk uavhengig journalist, David Dufresne, har registrert alle overgrep som er begått av politi og sikkerhetsstyrker, ifølge Steigan.no

Macrons krig mot sitt eget folk (Steigan.no)


Tomt for ved i Oslo

(31. jan. 2019) Aftenposten forteller i dag at det er nesten tomt for ved i Oslo. Folk på vedjakt må returnere hjem tomhendt. Hvorfor folk fyrer så mye med ved nå? Fordi strømmen er dyr. Fortsatt har vi en el-avgift på ren, fornybar, forurensningsfri kraft i dette landet. Den økte sist i 2015 da regjeringen måtte "saldere budsjettet" for å dekke inn massiv skattelette til de rikeste.

Men noe har endret seg. Utlignet skatt fra selskaper som i sum ble redusert med 500 milliarder kroner i perioden 2012 til 2016, økte i 2017 med 25 milliarder, og økningen forventes større i 2018 (tall for 2018 foreligger først i desember 2019). Det betyr at regjeringen nå har penger til å fjerne el-avgiften og la folket bruke miljøvennlig kraft istedenfor skitten vedfyring. Men det vil de ikke, de vil ha mer penger uansett miljøkonsekvens. Slik går det når landet ledes av grådige idioter.

Stor vedmangel mange steder i Oslo. Folk måtte snu i døren (aftenposten.no)


Norge støtter opprørerne i Syria

(29. jan. 2019) Dette må være en "all time low" av vår utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Hun mangler åpenbart kunnskap om det som faktisk skjer i Syria, hun lytter åpenbart kun til stemmer på den ene siden, og hun erkjenner at Norge fortsatt underminerer styret i Syria. Ine Marie Eriksen Søreide gjentar de samme løgnene som før, slik hun fortsatt berømmer den norske terrorbombingen av Libya.

Det er grunn til å minne om at "gruppene" som Norge støtter i Syria står på FN sin liste over terrorister, og slik støtte er derfor forbudt ifølge FN. Ine Marie Eriksen Søreide kan ikke være riktig vel bevart slik hun fremstår i videoen nedenfor.

Regjeringens handlingsplan "Women, Peace and Security" gjelder ikke Syria

Grafen viser med hvilke beløp av våre skattepenger norske politikere har bidratt til å støtte og finansiere opprørere, leiesoldater og spesialsoldater i Syria i kampen mot Assad, til sivile sin store lidelse. Dette er det Ine Marie Eriksen Søreide kaller "fredsarbeid".


Stordalen krever at Facebook og Google må betale skatt

(29. jan. 2019) Like årvisst som at det hver vinter kreves tiltak mot utenlandske vogntog uten bremser, med slitte dekk, uten kjettinger, med sjåfører uten kompetanse som ikke følger pålagt kjøre- og hviletid osv. osv. osv., like årvisst ser vi at noen i dette landet krever at store multinasjonale selskaper skal betale skatt av sin omsetning i Norge.

Begge saker har EN ting felles: Vi kan IKKE beskylde politkerne for å ha iverksatt tiltak. Tvert imot er mangelen på tiltak så øredøvende at det åpenbart er politisk ønske og vilje for både farlige (og billige) vogntog, og skattefrihet til de store. Det er nesten som om de virker mer interessert i å bygge ned dette landet, enn å bygge det opp. Trolig skylder politikerne på EU, du vet den organisasjonen der vi ikke er medlem. Mangelen på tiltak står i sterk kontrast til villigheten til å skattlegge vanlige folk.

Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer (e24.no)


En ny måte å kuppe på

(27. jan. 2019) Problemet når USA vil intervenere i andre land, fortrinnsvis med olje, er at de må finne en "gyldig grunn" til å gjøre det. Det er nemlig ikke nok ifølge folkeretten at man ikke liker den despoten som styrer denne oljenasjonen. Despoter som derimot IKKE har olje, kan sitte trygt og drepe folket sitt til de stuper.

Vi har sett "false flag" hendelser (Vietnamkrigen), egenproduserte falske bevis (Irak), vikarierende "bevis" (Afghanistan), skudd mot sivile (Ukraina), og løgn og bedrag elegant utplassert via media (Libya). Vi har sett økonomisk krigføring (Russland), diplomatisk krigføring (Nicaragua) og militær krigføring (de fleste).

Nå er det Venezuela sin tur, før USA sammen med Israel skal ta Iran. Venezuela har vært utsatt for regelrett økonomisk krigføring i flere år nå. Det nye denne gangen er at USA "underkjenner" en lovlig valgt president og kjører en massiv mediekampanje som lar oss tro at den "nye og riktige" presidenten er den eneste reelle autoritet. NRK's Anders Magnus sier "Ingen støtter Maduro", noe som er løgn. Alle vestlige land nikker lydig sammen med USA. Nå venter vi bare på det endelige trekket (militært eller finansiert kupp?)

"The Venezuelan electoral system is one of the best in the world"
sa president Carter, mens han i samme åndedrett uttalte at USA har en av de verste valg-prosesser i verden bl.a. fordi de er styrt av penger. Men det var før USA ville ha Venezuela sin olje. I tilfelle du lurer: De norske pudlene (våre politikere) logrer med regimet i USA.

Det er også på sin plass å nevne at selv om Anders Magnus, NRK, sier at INGEN støtter Maduro, er det 8 stater i Organization of American States (OAS) som støtter ham, og 6 som ikke tar stilling. 19 stater stemte slik USA gjorde. Nå ser det ut som om løgnene bereder grunnen for en amerikansk intervensjon i Venezuela.
Fra OAS sin hjemmeside
En analyse fra Venezuela vesentlig forskjellig fra NRK sin ... (fra RT)
Italias statsminister advarer mot utenlandsk intervensjon i Venezuela (steigan.no)


Falsk retorikk: når det onde kalles godt

(22. jan. 2019) Retorikk er et morsomt ord. Ifølge Wikipedia betyr det "læren om talekunst" mens SNL.no fremhever "Kunsten å overbevise". På godt norsk heter det: "Pynte brura" slik at noen vil ta henne.

Uansett definisjon er retorikk nå blitt måten politikere og militære verden over presenterer sin løgn som sannhet, bringer sin desinformasjon og bedrag ut i verdens medier for å få aksept for sine mål på uhederlig vis. Ordene "falske nyheter" ligger langt fremme på tungen.

Jeg sier ikke at alle politikere lyger hele tiden, men det kan se ut som det er mer regelen enn unntaket at politiske budskap presentert i medier er vridd, tendensiøs, ensidig, mot det bedragerske. Det betyr at mange medier ikke lenger er seriøse, selv om de "bare formidler videre det de får".

Vi så det i Vietnamkrigen. Vi så det i Afghnistan. Irak. Vi så det i Libya, der til og med FN og lille Norge ble forledet, Norge i den grad at man involverte seg i kriminell terrorbombing som ingen er holdt ansvarlig for. Vi ser det i Syria, men det vil ikke media fortelle deg ennå. Og det skjer i Iran og Venezuela og mange andre steder, men du vet ikke om det. Bedragersk retorikk klør så mye bedre i ørene enn utilslørt sannhet.

Eksempel på bedragersk retorikk: "Nærpolitireformen". Fjernt utgis som nært, det klør så godt i ørene.


KRF melder at Kristus har blitt kapitalist

(21. jan. 2019) Det er alltid viktig å heie på den seirende parten, og for de som er i tvil: Vår Frelser har blitt en kapitalist !!! Dermed er det naturlig for Krf å tilbe fri flyt av kapital, fri flyt av arbeidere på slavekontrakter, fri flyt av kjeltringer og prostituerte, fri flyt av skatteunndragelser samt avhending av folkets eiendom og suverenitet, ikke til EU men til kapitalistene, Guds utvalgte.

Civita uttaler: "Det er dette vi alltid har trodd, selv om noen har kommet med falske nyheter at Kristus skal ha veltet bord til pengevekslerne og skal ha oppført seg som en radikaler." Nå vil regjeringen sette Kirken ut på anbud for å spare 300 millioner kroner årlig.


Israel kjører nå full krig mot Syria. Norske politikere tier

(21. jan. 2019) På ettermiddagen 20. januar og natt til 21. januar 2019 gikk israelske fly til massive bombeangrep mot mål i Damaskus. Mer enn Delilah cruise missiler i fem angrepsbølger. Nesten en tredjedel av rakettene klarte å komme gjennom uten å bli skutt ned, av dem nådde noen målet. Dette var første dags-angrepet fra Israel. Israel vil nå angripe oftere og videre.

Etter å ha lidd nederlag i krigen ved stedfortreder mot Syria, har nå Israel kastet alle hemninger. Fra å bruke skjulte kanaler og hemmelig støtte til jihadister har nå IDF gått over til fullt angrep. Dette går også fram av israelsk presse, som her i Haaretz. Israel har lenge angrepet Syria. Nylig avgått hærsjef Gabi Eisenkot sa nylig at Israel har bombet tusenvis av mål i Syria «uten å ta ansvar for det». Nå er det annerledes, nå er det full rulle med angrep uten noen forsøk på å dekke over noe. Og Israel truer med full krig dersom Syria svarer med å angripe Israels territorium. Israels mål er åpenbart å få til krig mot Iran.

Grunnen til at Norge tier, er aktiv delaktighet i krigen mot Syria


Ulikheten øker

(21. jan. 2019) Verdens største problem ULIKHET øker i omfang, og det er TO trender som skjer samtidig:

  • De rikeste blir færre, de fattigste flere
  • De rikeste blir rikere, de fattigste fattigere

Dette er resultatet av global kapitalisme og høyrepolitikk, og du vil finne samme resultatet i Norge med vennlig hilsen Erna Solberg og Siv Jensen. NRK har verdiget nyhetene en notis på tekst-TV, og har 22.01 justert tallet til at verdens 26 rikeste eier like mye som den fattigste halvparten på 3,8 milliarder mennesker.
Nyheten hos Oxfam

Dette får selvfølgelig skje fordi korrupte politikere lager skattepolitikken på de rikestes premisser, også i Norge.


Nei, faktisk.no har aldri omtalt terrorbombingen av Libya

(18. jan. 2019) Professor emeritus Ola Tunander har i sin bok "Libyakrigen" vist hvordan Libyakrigen var basert på elegant designet og utplassert løgn. Det gjør krigen til en forbrytelse og terrorhandling selv om den ble støttet av FN og Norge. De ansvarlige har så langt gått fri, selv om Tunander har avslørt hvem som står bak, hvordan det er gjort, hvem som profiterte på krigen og hvorfor den ble iverksatt og kaoset i kjølvannet av den.

Fasktisk.no er oppfordret til å skrive om hva som faktisk skjedde. Så langt har de ikke villet gjøre det. Dermed får desinformasjonen i den norske versjonen fortsette å leve videre og en forbrytelse blir ikke påtalt, politikerne kan fortsette å gjemme seg bak utsagn som "alle trodde at", "ut fra den informasjon vi hadde", "det virket riktig den gang", og "jeg ville gjort det samme i dag". Anders Behring Breivik kunne ikke sagt det bedre. Dette må være det laveste faktisk.no har sunket hittil.


The terrorist attacks 9/11 2001

(jan. 15, 2019) This lecture from 2011 at university of Basel is a historical investigation by Daniele Ganser. Finally a first class lecture, unprejudiced and impartial, that holds up different theories against each other in a historical context. This lecture is a must for the free press and for everyone who are looking for the truth. Enjoy!

A "must see" lecture, 1 hour 30 minutes.


Israel fortsetter å skyte raketter mot Damaskus

(12. jan. 2019) Israel er utrettelig når det gjelder forsøk på å destabilisere Syria. Israel har lønnet leiesoldater, støttet grupperinger og bidratt til at arabiske spesialsoldater har kjempet mot Assad. Flere ganger, senest i natt, har Israel sendt raketter inn mot Damaskus, de fleste av dem riktignok destruert av det Syriske forsvaret. Dette er ikke raketter sendt i hytt og pine, dette er raketter som treffer der de skal, designet for maksimal ødeleggelse.

Saken har en annen side. Du har sikkert merket deg hva Israel har gjort hver gang palestinere har sendt raketter i hytt og pine mot Israel. Hevnen har vært nådeløs og dødelig. Hva tror du Israel gjør dersom Syria "hevner" isreaelske raketter? Tror du de vil sitte i ro og si "Det var til pass for oss"?


AP vil ha hemmelighetskremmeri om Libya

(11. jan. 2019) Rødts Bjørnar Moxnes foreslo stortingsdebatt om Libya, men ble nedstemt av bl.a. Anniken Huitfeldt (AP) som sa at dette fortjener en "skikkelig behandling". Denne "skikkelige" behandlingen skal foregå i et lukket forum, uten Rødt, kun med de partiene som stemte for krigen. Bukken skal altså passe havresekken nok en gang, og kritiske spørsmål skal vi ikke ha noe av.

Samtidig minner jeg om boka "Libyakrigen" av Ola Tunander som forteller hvem som sto bak, hvordan krigen ble planlagt og gjennomført, hvem som utførte det, hvem som finansierte det og hvorfor Lilbya måtte ødelegges og Gaddafi drepes. Boken er såvidt jeg vet ikke nevnt av NRK, i tråd med NRK sin policy i farlige saker: Man viser bare EN side av saken.


Erna bullshitter oss om EØS

(9. jan. 2019) På NHO sin årskonferanse i dag, lovpriste Erna Solberg den 25 år gamle handelsavtalen. "EØS avtalen er verdens beste handelsavtale. Dårlige handelsbetingelser har en betydning for Norge. Det vil bety Lavere lønninger, færre jobber, mindre offentlig velferd. ... EØS-avtalen bærer norsk velferd"

Men dette er jo bullshit. For det er jo nettopp dette mange opplever i dag: lavere lønninger, mens vi er med i EØS og har en borgerlig regjering, det blir færre jobber til nordmenn og mindre offentlig velferd. Jobber eksporteres ut til lavkostnadsland, den laveste prisen vinner og til helvete med kvaliteten. Og velferdsstaten forsøker Erna Solberg å demontere bit for bit, litt her, litt der. Samtidig ser vi at de største multinasjonale selskapene ikke engang betaler skatt i Norge av sitt overskudd her.

Det er laveste standard som skal gjelde.


Gjeldsregister: politikerne saboterer ???

(7. jan. 2019) Nyhetene i dag melder at etter 5 (fem) års arbeid vil det kommende gjeldsregisteret ikke gi fullstendige og tilstrekkelige opplysninger om gjeldssituasjonen til låntakerne når det begynner å tas i bruk nå i 2019.

Dersom vi ser på det politikerne GJØR og ikke hva de SIER, er det bare EN konklusjon: INGEN er interessert i et register som kan begrense gjelden folk tar opp. Gjeld er bra for samfunnet, økt omsetning, økt forbruk, økt fortjeneste. Flere gjeldsslaver gir makt over folket.

Den ENKLE måten å løse problemet på er å gjøre finansinstitusjonene ansvarlig for gjelden og må bære tapet når de kaster penger etter folk som åpenbart ikke har råd til å betjene gjelden. Da vil det bli slutt på tvilsomme lån og avbetalinger på et øyeblikk! Selvfølgelig, det er ikke en politiker i dette landet som ønsker det.


Beslutningsvegringsforum

(3. jan. 2019) Dagsnytt 18 avslørte i dag hvordan "beslutningsforum" har brukt over 4 (fire) år på å ta i bruk sensorer for diabetikere som alle andre vestlige land nå har brukt i lang tid.

Fordelen med slikt utstyr er god kontroll over sykdommen som kan bidra til å hindre alvorlige og kostbare senskader. Istedenfor å skjære igjennom, sitter "beslutningsforumet" fortsatt og hekker på fingeren.

Det er på tide å endre navnet til beslutningsvegringsforum.
Men lønna er i hvert fall god!

 

  Siste oppdateringer: Lenker:    

    Nye meninger
Oslo Børs idag
Dow Jones
Fyllingsgrad Krafteksport Værradar
Værsattelitt
Wikipedia
Nettaviser
The Real News
Steigan.no

DIVERSE
ARKIV
Faste saker som oppdateres:
MARKEDSFØRING
Spille-katastrofe
Useriøs spillreklame
Målloven er avlegs
Demokrati mot målsak
POLITIKK
Hva har Høyre kuttet?
Byråkratiet
en kreftsvulst ?
Hva sier de blåblå?
Hva sier de rødgrønne?
Kraftkrise = politikerkrise
Politikerne vil ha 1 kr/KWT
EU-dyret
det myke monsteret
Samferdsel
Jernbanesatsingen
ØKONOMI
Skattefarsen i Norge
mens landet råtner på rot
Det blå tyveriet
100 milliarder gis til de rike årlig
Spekulanter, en samfunnsfiende ?
Økonomisk terrorisme
av de rike, for de rike
TiSA - en katastrofe
UTENRIKS
Israel, okkupant og krigsforbryter
Nye NATO- en allianse for angrep
USA og de onde kreftene
Ukraina. Hvem destabiliserer hva?
Irak. Uoppgjorte synder
Tyrkia. Brysomt NATO-medlem?
Syria og Den skitne krigen
Den norske terroren i Libya
11. SEPTEMBER 2001
Cuba prosjektet: USA planla false flag operasjon
Innsidehandel: Noen visste noe ...
Pennsylvania: En Boeing forsvant i hull på 3x6 m
New York: Hvitglødende stål og flymotorer
Pentagon: ble ikke truffet av en Boeing
WTC7 - revet med eksplosiver
Ny og troverdig kommisjon må opprettes
USA, verdens største terrorstat
Exit Osama Bin Laden
Valgkupp i USA
DIVERSE
Verden har en verdikrise
Hva kan vi gjøre ?
Storebror ser deg
Demokratiet, et bedrag ?
CO2, global oppvarming og olje
Tåler Islam kritikk?
Et verdisystem for fall
Gi Edward Snowden asyl
Nye jagerfly
en feilinvestering
Forbrukersaker
 
Fake Truth - falske sannheter
 

Mail: tips at hvamenerpartiene.com Sett som startside her Om www.hvamenerpartiene.com