X   

<< Oktober 2023

September 2023

August 2023 >> 

Kraftidiotien er fullkommen

26. sept. 2023 (Korr. 25.10.) (Grafikk: nattens priser på Nordpool)

Natten etter Fredrik Solvang sitt debattprogram om kraft og ACER og avståelse av norsk suverenitet, viser at kraftprisene er 45 øre per KwH i Kristiansand mens bergenserne mottar over 5 øre for hver KwH de bruker. Figuren viser hvor ille det har blitt. Slik ulikhet kan ikke Norge leve med.

Dette varer selvfølgelig bare til Statnett har fått bygget flere overføringslinjer mellom Oslo og Kristiansand og Bergen og Kristiansand, - så vil hele SørNorge i løpet av 5 års tid få de prisene Kristiansand ser i dag. Politikere ønsker ikke å reversere noe her, de står samlet på et godt konservativt globalistisk grunnlag. Folket blir ikke spurt, som vanlig.

EU har stort sett atomkraft og kullkraft, og er ikke plaget med at fyllingsgraden svekkes når eksporten overdrives, og EU vil selvfølgelig ha fri flyt i importen fra Norge også når fyllingsgraden er lav - lav fyllingsgrad er Norge sitt problem.

Utenrikspolitikken bestemmes av våpenindustrien i USA, lovverket bestemmes av EU, og den fjerde statsmakten er avviklet og erstattet av et sannhetsministerium som skal diktere, ikke debattere.


Covid-viruset mest trolig menneskeskapt

23. sept. 2023

Dette nettstedet har ikke befattet seg med Covid i det hele tatt - før nå. Her er et intervju fra Judging Freedom med Jeffrey Sachs som handler om et virus som mest sannsynlig er resultat av amerikansk forskning.

Origin of Covid & Whistleblowing w/Jeffrey Sachs.

Det foreligger en bråte konspirasjonsteorier rundt dette emnet. Sachs er saklig og etterrettelig, og hans troverdighet styrkes av at han ikke har et bombastisk syn, samtidig som han er klar på hva han mener trolig har skjedd.

Det vises også til ulike høringer i den amerikanske kongressen som langt på vei bekrefter Sachs sine påstander, de ligger alle ute på Youtube men kan være vanskelig å orientere seg i.

CIA bribed its own COVID-19 origin team to reject lab-leak theory, anonymous whistleblower claims.


Terrorstaten Israel

22. sept. 2023 (Grafikk: HMP til fri benyttelse )

Raftoprisen 2023 tildeles Defence for Children International-Palestine (DCIP) for deres arbeid med å forsvare og fremme rettighetene til barn som lever i de okkuperte palestinske områdene (OPT). I over 30 år har DCIP gransket og dokumentert alvorlige menneskerettsbrudd mot barn.

Ifølge FN er Palestina/Israel blant landene der de mest alvorlige krenkelsene mot barn skjer. DCIP har siden 2000 dokumentert at 2281 palestinske barn har blitt drept av israelske styrker og bosettere. I OPT er det ofte ingen trygge steder for barn fordi flyktningleirer, hjem, skoler og gater er mål for husriving, angrep, voldelige overfall og drap begått av det israelske militæret og israelske bosettere.

Spesielt djevelsk er måten israelske bosettere truer og mobber og trakasserer palestinere fordi de vil ta over landet til palestinerne. Barn skal ikke måtte oppleve at fremmede bryter seg inn i deres hjem om natten og jager dem ut med våpen i hånd. En nasjon som tillater slikt og gjør det til sin poltikk for å røve deres land, bør boikottes og fordømmes på det sterkeste. Staten Israel kaller seg "Guds utvalgte" men fremstår som barn av Satan. Israel er blitt en stat av og for kjeltringer.

Raftoprisen 2023 til Defence for Children International-Palestine


The Clowns are dancing towards The End

21. sept. 2023 (Grafikk: "clock" til fri benyttelse)

Den "offisielle" Doomsday clock ble 23. januar 2023 stilt frem til 90 sekunder før midnatt. Hvamenerpartiene tar hardere i, og har satt klokka til 10 sekunder før The End fordi det ikke finnes evne eller vilje til fred i USA.

I alle andre medier enn NRK snakkes det mer og mer - og tydeligere og tydeligere - om faren for atomkrig. Samtidig ser vi at krigs-klovner som Huitfeldt med idioten Stoltenberg i spissen danser videre og tror de skal vinne denne krigen, de vil IKKE bidra til at det blir inngått forhandlinger om fred - støttet av korrupte mediaer.

Norge, Tyskland, USA og andre NATO-land har i praksis erklært tredje verdenskrig mot Russland


Multinasjonale selskaper betaler ikke skatt i de landene de opererer. Dette er klodens mest alvorlige problem.

19. september 2023

Dette gjør at folk i nasjoner med enorme ressurser fortsatt er lutfattige, at utviklingsland ikke kan jobbe seg ut av fattigdommen, og at selv rike land som Norge ser skatteinntektene forsvinner til Paradis. Løsningen hittil har vært å kutte i bånn og holde vakre taler, mens korrupsjonen styrer den økonomiske politikken verden over og ulikheten eskalerer. Nå brukes klimakrisen til å forsterke ulikheten.

Norske politikere mangler både evne og vilje til å ta grep.


Ukraina: hva NRK ikke vil nevne

17. september 2023 (grafikk: fra skjermdump Wikipedia)

NRK forsøker bevisst å skjule sider av krigen i Ukraina for oss som faktisk betaler for NRK over skatteseddelen. Istedenfor blir vi presentert for en smal del av virkeligheten, den som USA og de store mediene promoterer. Her er punkter som NRK stort sett utelater:

 1. Løftene om ikke å utvide NATO østover ved sovjetunionens oppløsning i 1989, 90 og 91 foreligger skriftlig som 30 referater, korrespondanse, notater og telegrammer på på George Washington University i The National Security Archive.
 2. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at løftene ikke er gyldige fordi de ikke ble skrevet ned. Men juridisk sett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige.
 3. Også løftene fra Cuba-krisen var kun muntlige, og det ville vært uhyrlig dersom Sovjetunionen snudde ryggen til dem.
 4. USA har jobbet systematisk med å utvide NATO østover i perioden fra Sovietunionens oppløsning til i dag.
 5. Allerede i 2008 sa Putnin at Natos utvidelse til Ukraina var å krysse en rød strek, og at han da kom til å ta tilbake Krim.
 6. Viktoria Nuland fortalte at USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina frem til 2014.
 7. Nazister var involvert i kuppet og er involvert i dagens regime i Ukraina - under støtte av USA.
 8. Nazistene sto bak brann i Odessa 2. mai 2014 (etter statskuppet) der kanskje så mange som 50 ble drept og 200 skadet.
 9. Ukrainere som var etnisk russisk med russisk språk og kultur ble truet etter kuppet og søkte å frigjøre seg fra Ukraina.
 10. Russiskspråklige Ukrainere i Øst, på Krim og flyktninger til Russland har blitt forhindret fra å stemme i Ukraina ved valg.
 11. Viktoria Nuland, Jake Sullivan og Joe Biden har aktivt bidratt til krig i Ukraina fra før 2014 til i dag.
 12. USA rustet opp Ukraina til NATO standard i perioden 2014 til 2022.
 13. Da krigen startet i 2022, var det etter massiv økning i artilleribeskytning mot russiske ukrainere, bevitnet av OSCE.
 14. USA har uttrykt at det var flott å ha en krig mot Russland som ikke førte til tap av egne liv.
 15. USA har uttrykt glede over at Nord Stream ble sabotert, og har tjent masse penger på det.
 16. USA kan ha stått bak sabotasjen av Nord Stream.
 17. USA har hatt innteresse av at Europa - og i særdeleshet Tysklande - er blitt svekket
 18. Ukraina har trolig tapt 450.000 soldater, mens russernes tap er rundt 50-70.000, det er et 6 til 1.
 19. Facebook har sensurert innlegg som påstår forholdet i tapstall 5 til 1.
 20. Russland har vesentlig større tilgang på soldater og artilleri enn Ukraina - dette predikerer en seier.
 21. Ukraina hanker nå inn 16-åringer og 60-åringer til hæren, og sender dem til fronten med minimal opplæring uten erfaring.
 22. Zelensky forsøker få omliggende land til å arrestere ukrainere 18 - 30 år som har flyktet, for å tvinge dem inn i hæren.
 23. I dag er det Vesten som holder liv i krigen mot Russland, og noen tror fortsatt de kan knekke Russland og vinne krigen.

Det er tre forhold som vil gi fred i Ukraina på dagen: 1) Krim anerkjennes som russisk, 2) Donetsk får sitt selvstyre og 3) Ukraina forblir nøytralt og NATO holder fingrene vekke. Alternativet er enten at hele Ukraina blir tatt, eller at Vesten bidrar til å eskalere konflikten til verdenskrig/atomkrig, noe som i dag er ganske sannsynlig takket være USA.


SKANDALØST dårlig av NRK om Joe Biden

12. september 2023 kl. 18:40

Republikanerne i representantenes hus vil nå gjennomføre en riksrettsak mot president Joe Biden. NRK hadde en stund en overskrift med 1 (en) linje på nrk.no der det ble henvist til nyhetsfeeden. Ikke et ord ble nevnt om hva saken gjelder. Etter kort tid ble linjen fjernet. For dem som ønsker vite hva som er bakgrunnen for riksrettsaken: her er kortversjonen:

 • Joe Biden har mottatt minst 20 millioner dollar gjennom sin sønn Hunter Biden fra "land vi ikke liker å sammenligne oss med", som Russland, Kina, Kashakstan, Romania og Ukraina da han var visepresident. Dersom dette er bestikkelse, har Biden et problem fortsatt.

 • Pengene er gått inn i et 20-talls stråselskaper uten virksomhet som Joe Biden og familien opprettet med ett eneste formål: Å hindre sporing av pengene som til slutt ble fordelt hos familien Biden.

 • Republikanerne vet ikke hva Biden har levert som er verdt så mye penger, om det er politiske løfter, hemmelig informasjon eller annet. Dette bekymrer dem, og de søker å finne dette ut.

 • Det viser seg at FBI og DOJ (justisdepartementet) har vært vanskelig få svar fra, og saker er blitt trenert så til de grader at noen av dem har blitt foreldet.

 • The House Oversight Committee i den amerikanske kongressen har derfor selv stevnet banker og vitner og har fått ut forklaringer og dokumentasjon som kontoutskrifter, telefonlogger osv.

 • President Joe Biden har også brukt "aliaser" i offisielle e-poster (igjen: fra tiden som visepresident) som han nekter The House Oversight Committee å få innsyn i.

 • Saken ikke dekket i Norge. Over 4 måneder har vi andre fulgt denne saken på AP (Associated Press) og Fox News. NRK har knapt nevnt saken som noen kaller "den største skandalen i USAs historie".

NRK ser ut til å ha blitt et talerør for stuerene meninger i USA. Lenger nede på denne siden er et eksempel fra Afghanistan, vi har tidligere skrevet om 11. september 2001, dagens eksempel gjelder president Joe Biden og dem som styrer ham, og vi ser den samme ensporete dekningen av Ukraina. Journalister fremstår som "influencere" og meninger dikteres ovenfra. Det må være flaut å være journalist i et slikt medium. Vi har ikke hørt det siste om Joe Biden.

(15.09.2023) Her er NRKs nyhetsfeed i dag sakset fra USA uten en eneste kritisk kommentar: "Det republikanske partiet har åpnet for å stille Joe Biden for riksrett for å tjene penger på sønnens utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident." Sønnens utenlandake forretningsvirksomhet ????


Uadressert reklame - et problem for miljøet

12. september 2023

Uadressert papirreklame er både et miljø - og renovasjonsproblem. Et krav om forhåndssamtykke for å motta uadressert reklame i postkassen vil ivareta sunne og gode verdier. (først publisert på ArgumentAgder.no)

En NRK-reporter fikk siste år 29 kilo reklame utenom innstikk i aviser. Dagens Næringsliv hadde i 2015 en tilsvarende sak om en mann som mottok 160 kilo reklame på ett år inklusive innstikk i aviser. På 10 år mottok han over et tonn papirreklame, det er en full varebil.

Nå: 58.000 tonn papir.
Hvis landets 2 millioner husstander mottar 29 kilo hver, utgjør det 58.000 tonn papir. En halv million trær går med for å produsere papiret. Etter transporten fra skogen til papirfabrikk, går papiret til trykkeri, så til sentraler for ombæring, og blir deretter kjørt ut til landets postkasser. Til slutt blir papiret samlet inn av kommunal renovasjon for husholdningenes regning og derfra kjørt til resirkulering eller brenning.

Papirmengden kan halveres
En undersøkelse av TNS Gallup i 2006 viste at hvis vi endrer «reservasjon» til «krav om forhåndssamtykke», vil papirmengden bli halvert over natten. Å fremstille et tonn papir slipper ut 1,5 til 2 tonn CO2. Forhåndssamtykke vil redusere utslippene med rundt 50.000 tonn CO2. Papirmengden blir redusert med 29.000 tonn som ikke lenger behøver å bli fraktet fem ganger rundt på veiene våre. I tillegg får vi redusert CO2 fra transporten, redusert støv, støy, veislitasje og ulykker.

Annonsørforeningen pusher tøv.
«En myte at papir er verstingen», sier selvfølgelig Annonsørforeningen til nrk.no. De vil at næringene skal kunne reklamere for hva som helst, hvor som helst, når som helst og hvordan som helst, selv med støy fra isbiler som nådeløst rammer alle i nabolaget.

 • Reservasjonsordningene skor seg på at så mange av oss ikke bryr seg, vi har viktigere ting å ta oss til, som å finne ut hvordan vi skal betale regningene. Reservasjon er derfor en dårlig ordning for folket, og dette er grunnen til at næringene lever så komfortabelt med den.

 • Et forhåndssamtykke vil halvere papirutdelingen. De positive virkningene er udiskutable for samferdsel, miljø og klima.

 • Etisk sett er det et problem at folk skal behøve å gjøre noe (reservere seg) for ikke å bli forulempet. Dette gjelder reklame, telefonsalg, og fra 1. oktober 2023 også dørsalg. Et krav om forhåndssamtykke vil ivareta sunne og gode verdier. Derfor er det så flaut at politikerne ikke omfavner tiltaket.

 • Ved bruk av e-post og SMS stilles allerede krav om forhåndssamtykke. Her var det EU som gikk foran, men de klarte aldri å lage et felles regelverk for all slags påvirkning.

Money talks.
Næringene betaler PR-byråer, reklamebyråer, influensere og lobbyister til å presse politikerne. Beslutninger blir tatt på næringenes premisser og folkets bekostning. Når det gjelder uadressert reklame, har politikerne hittil snudd ryggen til gode prinsipper og folkets ønsker.

Nå blir politikerne på ny utfordret. De kan ikke lenger snu ryggen til miljø og klima. Nå er de nødt til å innføre krav om forhåndssamtykke, noe annet er simpelthen et hån mot folket.


Hvordan USA fikk til en krig i Ukraina

8. september 2023 (grafikk: skjermdump fra intervjuet)

Professor Jeffrey Sachs har personlig møtt mange av de involverte i denne konflikten fra 1990 til i dag, og han oppsummerer i dette intervjuet sine meninger kort og konsist - meninger vi aldri får høre i norske medier fordi media er kjøpt og betalt og journalister har blitt "influencere".

Når psykopatiske bøller og kriminelle fra USA banker på vår dør, kan ikke norske politikere snart nok legge seg flat og sprike med beina - slik horer gjør når de tror de har skutt gullfuglen mens de i realiteten har fått overført en smittsom hjernelidelse. Om våre politikere bidrar til mer krig, mer død og elendighet, og kanskje til atomkrig, spiller ingen rolle for dem.

Heldigvis, det finnes røster som klart og tydelig kan fortelle hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd og veien ut av dette uføret. Jeffrey Sachs er en slik røst. Det er derfor du aldri vil høre ham på NRK, vi skal ikke ha noen dokumentert sannhet der i gården. Men her i Judging Freedom kan du se et uforglemmelig intervju med ham fra i går. Enjoy!

Ukraine War History - Why it was a Predictable Bloodbath


Rørledningen forklarer krigen i Afghanistan

8. september 2023 (grafikk: AI generert)

Nøkkelen til å forstå krigen i Afghanistan 2001 – 2021 er å forstå rørledningen for gass og olje som USA ønsket gjennom Afghanistan ned til Det indiske hav. USA vant krigen til slutt.

Ferdig 2023

Rørledningen blir ferdigstilt nå i 2023. Den skal føre olje og gass fra Usbekistan ned til markedene i det Indiske hav. Rørledningen ble planlagt etter at Enron i 1994 startet byggingen av verdens største gasskraftverk utenfor Mumbai i India. Samme år ble Enron tildelt en kontrakt av usbekiske myndigheter om å utvikle gassforekomster i Usbekistan verdt 10 milliarder dollar over 30 år. USA var inne begge steder med støtte og lånegarantier.

Lukrativ avtale for Taliban

Rørledningen er realisert etter enighet mellom Taliban og USA om at den skal få leve i fred uten å bli sabotert. Avtalen med Taliban må ha kostet mange milliarder dollar. Den har trolig inkludert en trygg utreise fra Afghanistan for de amerikanske styrkene og aksept for at Taliban overtok styre og stell. Når rørledningen settes i drift, vil den gi Taliban rundt en milliard dollar årlig i transitt-inntekter.

1996: Full stopp pga. Taliban

Da Taliban tok makten i 1996, førte det til stopp i alle planene om rørledningen. Siste gangen USA og Taliban snakket sammen om rørledningen før krigen var i mars 2001. Da kom en utsending fra Taliban til Washington med presanger til den nye presidenten, inklusive et kostbart afghansk teppe. Samtalene ble en katastrofe. USA sin representant utbrøt at «enten aksepterer dere vårt tilbud om et teppe av gull eller så begraver vi dere under et teppe av bomber». I ettertid vet vi hva som ble resultatet.

Krigen handlet om rørledning

Rørledningen var USAs egentlige motiv til krigen som ble planlagt allerede fra 1998, altså fra tre år før 9/11. I august 2000 skrev Washington Post at amerikansk militæropprusting pågikk i stillhet og i hemmelighet i Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan – ett år før 9/11. CIA var involvert i inne i Afghanistan over et år før 9/11 og det skal ha vært kamphandlinger måneder før 9/11.

Offisiell versjon: Krigen skjedde pga. 9/11

Offisielt invaderte USA Afghanistan etter angrep utført av terrorister fra Saudi-Arabia ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia. Ifølge Paul Wolfowitz (nummer 2 i Pentagon) tok planleggingen av krigen bare tre uker, en tidsangivelse som ingen har stilt spørsmål ved. Det er bare ikke mulig å planlegge en slik krig på tre uker, man trenger tre år.

9/11 – et godt påskudd

9/11 ga USA et påskudd til å starte krigen uten å utsette seg for den samme fordømmelse som russerne i dag opplever i Ukraina. Etter invasjonen uttrykte en journalist forbløffet at plassering av de amerikanske basene sammenfalt påfallende med traseen til den planlagte rørledningen.

Ordene som forsvant

Analysene vi fikk da USA offisielt ga opp og trakk seg ut etter 20 års krig i Afghanistan nevner ikke ordene «olje», «gass» eller «rørledning». Det er spesielt, særlig hvis ser på historien til Afghanistan fra 1990, på USA sine ønsker for området og på arbeidet for denne rørledningen frem til krigen startet. Samtidig er det forståelig at USA ikke nevner disse ordene, for da kan man tro at 9/11 ble konstruert for å gi et falskt påskudd til en invasjon som ellers ville vært en ulovlig angrepskrig, slik USA har gjort før i Vietnam, to ganger i Irak, i Libya, og nesten i Syria.

Business as usual

Nå er Afghanistan tilbake i folden med kvinneundertrykking, nytt forbud mot å dyrke opiumsvalmuer, og et patriarkalsk fundamentalistisk islamsk styresett, som før 2001. Kanskje opp mot en kvart million Afghanere falt i krigen. Men USA vant og fikk sin rørledning til slutt - etter 22 år med løgn og bedrag. Og fordi store mediehusene fortier det du har lest her, i frykt for at USA vil komme i et dårlig lys etter en ulovlig krig, vil bedraget vare ved.


Agent Zelensky - en krigsprofitør ?

Rev. 1. september 2023 (grafikk: skjermdump fra dokumentar til Ritter)

Scott Ritter påstår i denne dokumentaren at Ukrainas president Zelensky er amerikansk agent og har beriket seg selv noe voldsomt i lydighet til sin oppdragsgiver USA ved å ...

 • vedta lover som diskriminerer russerne
 • gjøre Ukraina til en forsøksarena for nye vestlige våpensystemer
 • trigge en krig mot Russland som bruker ukrainske soldater som kanonføde
 • tilrettelegge for at utlendinger kan overta Ukrainsk land
 • tillate investeringsselskapet Blackrock å diktere ukrainsk økonomisk politikk

Dokumentarfilmen av Scott Ritter finner du på denne siden. (2023)
Ukraine, the most corrupt nation in Europe (The Guardian 2015)
Likelihood That Zelensky Is a British Intelligence Agent (Covert Action Magazine)

Her er eiendommene som Zelensky nå eier ifølge Scott Ritter (9 minutter ut i videoen):

 • Villa i Miami verdt 34 millioner dollar (riktigheten av denne her bestrides!)
 • Hus i Israel ved Middelhavet for hans forekdre, verdt 8 millioner dollar
 • Toskana i Italia ved sjøen: villa verdt 3,8 millioner dollar. I 2022 ble det avslørt at villaen ble leid ut til rike russere for en månedlig pris på 50 000 euro.
 • London: Leilighet i Baker Street verdt 3 millioner dollar
 • Landet Georgia: Minst 5 leiligheter i et fasjonanbelt kompleks
 • På Krim kjøpte han et penthouse i 2013, et år før Krim ble annenktert, verdt 160.000 dollar
 • Presidentpalasset han disponerer i Kiev eies av den ukrainske staten

Andre usikre kilder som ikke har latt seg kontrollere nevner i tillegg:

 • En leilighet på 131,9 kvadratmeter i Kyiv, Ukrainas hovedstad.
 • Et hus på 353,3 kvadratmeter i Ivankovychi, en forstad til Kyiv.
 • To leiligheter på 453,1 kvadratmeter i Kyiv, som han eier sammen med forretningspartnerne Serhiy Shefir og Borys Shefir.
 • To parkeringsplasser.
 • Et tomt på 1,200 kvadratmeter.
 • Luksusvilla på 1000 kvm. i El Gouna, et luksusresort i Egypt for 5 millioner dollar.
Det er ingen grunn til å tro at et av verdens mest korrupte land ble anstendig etter at Zelensky tørket litt støv i krokene. Krig er milliardprofitt, noe selv norske politikere og deres ektefeller har fått med seg. Det verste i Ukraina er egentlig ikke alle pengene som har "forsvunnet" i prosessen. Det verste er alle våpnene og ammunisjonen som har forsvunnet. Vi kan bare lure på hvor de har havenet.


<< Oktober 2023

   X   

August 2023 >>