X   

<< Forsiden

Mai 2024

April 2024 >> 

Folkemord for fattig, folkemord for rik.

27. mai 2024 (grafikk fra en FB-aksjon for boikott av Israel)

Gaza er ikke det eneste folkemordet vi har hatt i nyere tid. Vi fikk nesten ett i Libya i 2011. Dessverre gjelder doble standarder i Vesten, one rule for them, one rule for us. Israels sannsynlige folkemord på Gaza har vist at vår vestlige sivilisasjon er en parodi.

Det svirret med rykter om Libya i 2011. Muammar Gaddafi skulle til å starte et folkemord på linje med Rwanda, verden måtte gripe inn og det fort. USA og dets allierte grep inn, raskt, sterkt og nådeløst. Norge var med å strø bomber over tilfeldige mål, kanskje 30.000 mennesker ble drept, Libya ble ødelagt og er fortsatt destabilisert. Ryktene var falske, designet av USA og satt ut av Al Jazeera i Qatar og av Gaddafis opposisjon, for å få til et regimeskifte. Folkemordet fikk de i hvert fall forhindret.

Vi trodde USA og vestlige ville forhindre et mulig folkemord på Gaza slik de en gang forsøkte i Libya. Dette var ikke bare rykter, dette var krigsforbrytelser der Israel brukte alle våpen tilgjengelig, fra flatbombing av boligblokker, sykehus, institusjoner, avstenging av vann og strøm, blokkering av all import av mat, varer, medisinsk utstyr og sabotering av nødhjelpsarbeid. Så langt rundt 35.000 drepte, mange av dem kvinner og barn. Det motsatte skjedde, vesten lot Israel få fortsette uhindret i å utrydde de palestinske "skadedyrene",

Vi trodde USA og vestlige land ville gått inn militært og tvunget Israel til å stoppe forbrytelsene slik de gjorde i Libya. Det motsatte skjedde, vesten var mer interessert i å tvinge palestinerne til igjen å underkaste seg Israels overherredømme. Noen, som i USA, sa det rett ut, andre gjorde det litt mer fordekt som i Norge.

Vi trodde USA og vestlige land ville gått inn og støttet palestinerne med våpen og ammuniasjon og jagerfly i kampen mot den drepende overmakten til terrorhæren i Israel, slik de har støttet Ukraina mot en invaderende overmakt fra Russland. Det motsatte skjedde, USA og vesten utstyrte Israel med våpen, ammunisjon og bomber ved hjelp av en luftbro med flere ukentlige transportfly fra USA til Israel. Norge skal ha tjent 7 milliarder på Israels folkemord på Gaza.

Vi trodde USA og vestlige land ville vedtatt FN-resolusjoner som kunne få Israel til å stoppe djevelskapen. Det motsatte skjedde, USA har hver gang lagt ned veto og markert tydelig sin blinde støtte til alt det gale Israel gjør.

Vi trodde resten av verden ville innført full boikott av Israel når Israel tillater at sivile israelere stopper og ødelegger hjelpeforsyninger til palestinerne på Gaza, slik vesten har innført boikott og sanksjoner mot Russland mot langt mindre alvorlige hendelser. Det motsatte skjedde, ingen boikott er innført.

Vestlig politikk styres fra det korrupte rottereiret i Washington som igjen styres av den psykopatiske Israels-lobbyen. Vi har visst i 75 år at dette ikke er veien å gå. Men vi har ikke politikere som evner eller ønsker å handle. Selv anerkjennelsen av Palestina som stat har liten verdi så lenge vi tillater USA å legge ned veto uten at det får konsekvenser for USA.
Det fine med boikott er at den ikke kan stoppes av veto fra USA
... og det er selvfølgelig derfor Barth Eide IKKE har innført boikott. Han er USA sin mann.


Full boikott av Israel er neste

23. mai 2024: Snart vil alle siviliserte land i verden innføre FULL BOIKOTT av Israel, noe det korrupte rottereiret i Washington ikke kan legge ned veto mot. Anerkjennelse av den Palestinske staten var første skritt for Norge, gratulerer, Barth Eide!

Norges anerkjennelse av Palestina bekymrer Israel

Det bekymrer verken Støre, Barth Eide eller USA fordi de vet at USA kan legge ned veto mot alt godt.


Raving lunatic politikere

22. mai 2024: Det kommer stadig nye utspill fra politikere i Israel og USA og enkelte i Norge, som får en til å tenke på en kombinasjon av psykopater og nazier. Enten lyger de bevisst, eller så vet de ikke bedre.

Krigen begynte 7. oktober 2023
Løgn, krigen begynte for 75 år siden med apartheid, undertrykking, mishandling og drap av palestinerne.

7. oktober 2023 angrep Hamas Israel
Løgn, aksjonen var en forsvarshandling etter årevis med ulovlige og uproporsjonale angrep fra Israel

Israel har rett til å forsvare seg
Løgn, det er de som er brutalt og ulovlig okkupert som har rett til å forsvare seg mot okkupasjonsmakten.

Hamas er en terrororganisasjon
Feil, Hamas er en motstansdbevegelse (og mye mer), godt forankret blant palestinerne på Gaza

Hamas drepte mange hundrede sivile israelere 7.10. 2023
Feil, mange israelere ble drept av egen ild fra helikoptre og panservogner som skjøt på alt som rørte på seg. Hamas gikk etter sivile som skulle kidnappes, og militære mål

Kvinner ble voldtatt og barn drept 7.10
Løgn, det er ikke ført bevis for noen av disse anklagene. New York Times har måttet bite i seg påstandene, men de gjentas fortsatt av politikere

Enhver som kritiserer Israel er antisemittisk
Sprøyt, det er trolig titusenere av kritikerne som er jøder, som finner Israels framferd på Gaza som uhyrlig

Enhver som støtter palestinerne er pro Hamas aktivister eller terrorister
Feil, og man skal være ganske tørr mellom ørene for å dra den der.

Å anerkjenne Palestina nå er å "belønne terrorangrepet"
Bortsett fra at selvforsvarsaksjonen ikke er noe terrorangrep, har Listhaug rett her: Aksjonen har vunnet frem på flere områder, i den grad at man kan kalle det SEIER for palestinerne.

Demonstrasjonene blant studentene skyldes voldelige tilhengere av Hamas
Løgn, Israel har sendt inn aktivister for å skape vold og kunne si at "vi ble utsatt for antisemittisme". Slike provokatører ble filmet mens politiet sto og så på. Deretter ble fredelige demonstranter som ønsket slutt på fokemordet arrestert.

Og så er det en ting ingen ser ut til å ha forstått: PALESTINERNE HAR VUNNET. De har trukket ned buksene på Israel foran hele verden og avslørt styggedommen, og ingen liker det de ser. Israel har mistet alt sitt omdømme, bortsett fra støtten fra psykopatene i USA og den rørende støtten fra Vestlige land som ikke har innført full boikott ennå.

Floridas guvernør Ron DeSantis er en av verstingene

Drep alle palestinske kvinner og barn !

18. mai 2024: "Drep alle barn, de kan bli fremtidige terrorister, - og drep alle kvinner som føder disse fremtidige terroristene som vil komme og angripe oss", sier Israel

Alistair Crooke, tidligere britisk diplomat, påstår at de eldste rabbiene jevnlig lærer opp israelske soldater om hva som er påbudt og pålagt etter de jødiske "halakiske" lovene og talmud.

Å utføre ordren er både en plikt og Guds vilje, nedfelt i skrifter og tolkninger som gjelder for de troende. Dette er genocide i Guds navn av det aller verste og mest utenkelige slaget.

29 min. ut i intervjuet med "Judging Freedom" omtaler Alistair Crooke denne groteske saken som ikke er nevnt i norske medier med et ord:

Israelske soldater må drepe kvinner og barn


Er pressefriheten blitt rødlistet ?

16. mai 2024: På pressefrihetens dag 3. mai lovpriste kringkastingssjefen NRK og de redaktørstyrte mediene som formidler uavhengig journalistikk og sikrer at det vi får formidlet er korrekt.

Men er alt så bra som hun påstår? Noen antyder det motsatte, nemlig at redaksjoner
  • selekterer vekk sannheter som ikke passer inn
  • de bannlyser enkelte saker i sin helhet
  • de rapporterer ensidig mot bedre vitende
  • de praktiserer kampanje-journalistikk
  • de holder viktige røster utenfor media.

Sannheten er blitt rødlistet også i NRK.


Tyskland frykter sannheten om Israel

9. mai 2024: Tyskerne har sørget for at den britisk-palestinske legen Ghassan Abu Sittah i ett år er nektet innreise i Schengen. Målsettingen er å dekke over sannheten på Gaza, at han ikke skal fortelle om sin førstehåndskjennskap til Israels folkemord verken i interesserte forsamlinger eller til Den Internasjonale Domstolen i Haag.

Om tyskernes målsetting er å tekkes USA og Israel, - eller dette er tegn på den nye neokonservative justis som tyskerne har adoptert i sin forvillelse, vites ikke. Uansett er det uakseptabelt og uanstendig å hindre sannheten om folkemord å kommer frem i dagens lys. Les mer i klassekampen i dag.


Er vi terrorister ???

8. mai 2024: Lederen for Rød Ungdom kaller Støre, Stoltenberg og Nikolai Tangen for terrorister. Espen Barth Eide avbildes ved siden av en plakat med «Fuck Israel, Fuck Capitalism, Fuck NATO».

Ungommene fører an, knuses av terrorpoliti

Norge er truffet av svake dønninger etter flodbølgen på amerikanske universiteter, utløst av Israels uhyrlige handlinger på Gaza og USAs betingelsesløse støtte. Dermed gikk hele kobbelet av rett-vitende i strupen på de to aktivistene og krevde at de trakk utsagnene tilbake. Det er nemlig helt greit at Norge tjener masse penger på drepingen på Gaza.

Bakmennene er ansvarlige

«Den som gir våpen og penger til terrorismen er den egentlige ansvarlige og må straffes». Joe Biden siktet til Iran som har solgt våpen og gitt penger til Houthiene. Men utsagnet har slått tilbake på ham selv. USA finansierer forbrytelsene til Israel, amerikanske bomber dreper folket i Gaza, og USA har stoppet enhver resolusjon i FN som kunne få slutt på elendigheten siden FNs barndom. Dette gjør USA medansvarlig i terrorisme og systematisk utryddelse av palestinerne.

Biden har også sagt at kinesiske bedrifter kan vente seg «betydelige konsekvenser» hvis de bidrar med materiell til Russlands krigføring i Ukraina, en proxy krig som USA har planlagt, finansiert, utrustet, startet og opprettholder, en krig fremprovosert av USA med det formål «å svekke Russland». Dobbeltmoralen har ingen grenser.

Norge er lydig puddel til USA og Israel

Norsk lojalitet ligger hos Israel og USA i tykt og tynt. Vestlig utenrikspolitikk formuleres i det korrupte rottereiret i Washington som igjen styres av Israels-lobbyen. Derfor ser vi at Russland alltid rammes av boikott og sanksjoner. Israel og USA blir aldri rammet, uansett hva gale de gjør. Israels-lobbyen er virksom også i Norge. Det finnes politikere som direkte støtter Israels terrorisme, eller indirekte ved ikke å boikotte slik Støre og Barth Eide gjør.

Nok prat nå. Tid for handling

Tiden er overmoden for å si «Fuck Israel» og slutte å prate. Vi må iverksette diplomatiske reaksjoner av sterkeste slaget. I dagens situasjon betyr det full boikott av Israel. Hvis ikke er Norge medansvarlig for Israels terror.

Barth Eide lurt med på bilde med "Fuck Israel"
Støre investerer norske penger i terrorregimet i Israel.


Unntakslover i USA og Israel

7. mai 2024: Den siste tiden har vi sett nye lover både i USA og Israel som skal få slutt på kritikk av Israel og få stoppet fredelige frie ytringer fra studenter ved hjelp av terrorpoliti. Lengst har Israel gått ved å jage ut Al Jazeera fra Israel og beslaglegge alle deres eiendeler.

Tolv republikanske "israelsvenner" i det amerikanske senatet som har sendt et truende brev til den internasjonale domstolen i Haag. her skriver de at ICJ kan bare VÅGE å dømme Netanyahu og offiserer i den israelske hæren, for da vil dommerne i ICJ få med USA å gjøre, alt fra invasjon av Haag til sanksjoner mot dommerne og deres familier. Snart sender de vel USA noen hestehoder til Haag.

Vi får håpe russerne får med seg det som skjer, at USA og Israel på ingen måte er et åpent demokrati der folk kan ytre seg normalt fritt som i anerkjente demokratier, at folk behandles forskjellig og at avgjørelser tas ut fra hvem som betaler mest eller er flinkest å true andre i beste mafia-stil.

Professor Sachs og judge Napolitano diskuterer unntakslover i USA


<< Forsiden

   X   

April 2024 >>