Er pressefriheten blitt rødlistet ?

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl og plusstegn (og zoome ut med ctrl og minus)

   X   

16. mai 2024

På pressefrihetens dag 3. mai lovpriste kringkastingssjefen NRK og de redaktørstyrte mediene som formidler uavhengig journalistikk og sikrer at det vi får formidlet er korrekt.
Men er alt så bra som hun påstår? Noen antyder det motsatte, nemlig at redaksjoner selekterer vekk sannheter som ikke passer inn, de bannlyser enkelte saker i sin helhet, de rapporterer ensidig mot bedre vitende, de praktiserer kampanje-journalistikk og de holder viktige røster utenfor media. Sannhet er blitt rødlistet og pressefrihet er ikke lenger en selvfølge, også i NRK. Her er korte eksempler:

Gassrørledningen som forsvant

Krigen i Afghanistan fant sted fordi Taliban fra 1998 skapte problemer for en ny planlagt gassledning gjennom Afghanistan ned til det Indiske hav, et prosjekt der USA var tungt inne både med støtte og lånegarantier til bl.a. Unocal og Enron. Også nabolandene fryktet prosjektet skulle dø takket være Taliban. Det ble opprettet en konspirasjon med navn Anti-Taliban, og Dick Cheney & Co brukte tre års planlegging før krigen startet rett etter 9/11. Amerikansk styrkeoppbygging pågikk i nabolandene allerede før presidentvalget i 2000, i dypeste hemmelighet. Noen sa rett ut at krigen ville hatt samme fremdrift uten 9/11.

Ingen har fortalt oss at krigen skyldes en rørledning, fordi USA ikke vil svekke 9/11 som årsak til krigen. Analyser etter at USA trakk seg ut nevner ikke «gass» eller «rørledning» med et eneste ord. Vi skal fortsatt leve i troen at krigen skyldes 9/11. Tidlig i 2018 inngikk Taliban en avtale der de lovet å frede rørledningen. De skal også ha gitt løfte om ikke å beskyte fly og flyplassen i Kabul når USA trakk seg ut, og de skulle ta over Afghanistan etterpå, mot en godtgjørelse på en halv milliard dollar. (NB: Dette avsnittet er beheftet med noe usikkerhet)

11. september 2001

Konspirasjonsteoretikere påstår at den offisielle versjonen av hendelser før, under og etter 9/11 ikke holder mål. 2017 publiserte Klassekampen et innlegg som hevdet at kollapsen til World Trade Center nr. 7 fremsto som en profesjonell rivningsjobb. Det kunne blitt starten på en god debatt, men i stedet valgte NRK å foreta «en offentlig henrettelse» av saken. Faktisk.no presenterte dagen etter en artikkel som kan mistenkes å komme rett fra USAs ambassade, med blant annet en røverhistorie i strid med den offisielle versjonen. Budskapet var enkelt: Vi vil ikke ha noen debatt rundt 9/11, uansett, og dermed basta.

Klassekampen la seg langflat og lovet aldri mer å publisere noe slikt. Det har knapt vært noen seriøs debatt om 9/11 i Norge, og media vil ikke åpne for det. Min bok med tittelen «20 år etter 11. september 2001» er ikke omtalt i media og Google har «nedprioritert» den, dvs. den gir ikke treff når du søker på relevante emner.

Ukraina

Dekningen av Russlands «aggressive uprovoserte fullskala angrepskrig» i Ukraina mangler behandling av et tjuetalls punkter som det kunne vært interessant å få vite mer om og debattere saklig. Eksempelvis hvorfor brukte USA fem milliarder dollar til regimeskiftet i 2014? Hvorfor diskuterte Victoria Nuland og den amerikanske ambassadøren hvem som skulle sitte i en ny regjering allerede en uke før kuppet? Hvorfor var ikke kuppregimet representativt for hele Ukraina? Og hvorfor brøt USA løftet gitt ved Sovjetunionens oppløsning at NATO ikke skulle utvides «en tomme» østover? Putin sa allerede i 2008 at han så på utvidelse av NATO som «en rød strek», en eksistensiell trussel. Flere vestlige ledere advarte om at utvidelse ville føre til krig.

Diverse politiske kampanjer

To drap
Da Putin ble mistenkt for drapsforsøk på Sergej Skripal i mars 2018, gikk det bare tre uker så var 153 vestlige diplomater utvist, hvorav en fra Norge. Da Jamal Khashoggi samme høst ble drept og partert i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018, ble ingen diplomater utvist og USA fortsatte sitt våpensalg til Saudi-Arabia som før.

To røde linjer
Etter Cubakrisen ville det vært utenkelig om Sovjetunionen brøt den muntlige avtalen med USA om å kansellere missilbasene på Cuba. Det synes helt greit at USA har brutt den muntlige avtalen med Russland om ikke å utvide NATO østover og etablerer baser der.

To folkemord
Da Muammar Gaddafi i 2011 ble mistenkt for å skulle sette i verk et folkemord «på linje med Rwanda» i Libya, fikk USA med seg Norge og andre allierte og bombet Libya og drepte Gaddafi. Da motstandsbevegelsen Hamas gikk til kraftig motangrep mot Israel etter 75 år med undertrykking, startet Israels terrorhær sitt folkemord mot Gaza. Denne gangen iverksatte ikke USA og Norge bombeangrep mot Israel for å forhindre eller stoppe folkemordet, men ga sin stilltiende velsignelse, og folkemordet blir støttet av USA med penger, våpen og bomber. Ingen reaksjoner ble rettet mot Israel eller USA. Også Norge har stilltiende godkjent den utryddelsen som er gjennomført så langt.

To medansvarlige
Da Houthiene begynte å lage problemer for skipstrafikken i Rødehavet, var Joe Biden krystallklar: Iran, som bidro med penger og våpen, var medansvarlig for ugjerningene, og måtte ta straffen. Likedan ga USA beskjed til Kina at kinesiske bedrifter kan vente seg «betydelige konsekvenser» hvis de bidrar med materiell til Russlands krigføring i Ukraina. USAs betydelige bidrag av penger og våpen til krigen i Ukraina og til Israels folkemord på Gaza gjør USA medskyldig i folkemord, uten at dette plager Vesten. Og som en kuriositet: Hva ville Israel og USA sagt dersom Norge og Tyskland begynte å levere våpen til Hamas slik vi gjør til Ukraina?

To deltakere til MGP
Etter at Putin invaderte Ukraina, ble russerne stengt ute fra Melodi Grand Prix. Israel sitt folkemord og alle krigsforbrytelsene etter 7. oktober 2023 har ikke ført til noen utestengelse.

To versjoner av overskrifter
NRK gir nyheter slagside ved å være selektiv i valg av overskrifter som «sitater» hentet fra kommentarer til saken. Hvis saken gjelder Russland, ser vi tydelig tendens til negative overskrifter, hvis saken gjelder USA er de positive.

Norge burde skamme seg!
Dobbeltheten og hykeriet til vestlige stater i sin alminnelighet og Norge i særdeleshet ved ikke å boikotte Israel og innføre sanksjoner slik man har gjort for andre land er en skam og en del av et overgrep. Det viser en uholdbare moralsk standard og et "apartheid" på statsnivå som hører hjemme i bunnslammet av politikken og media. Men selvgodheten mangler det ihvertfall ikke noe på.

Ekspertene som resten av verden lytter til

I USA finnes et knippe akademikere, pensjonerte offiserer og etterretningsanalytikere som har markert seg som internasjonale «synsere» fordi de kan uttrykke seg klart og takket være deres analytiske evner, erfaring, kompetanse og kontaktnett. Statsledere verden over lytter til dem. En mann som professor Jeffrey Sachs har flere ganger lagt frem vitnesbyrd for FNs sikkerhetsråd i diverse aktuelle saker. USA finner deres frittalende ytringer fornærmende, derfor er de henvist til Youtube der de jevnlig tar opp emner som Russland, Ukraina, Israel og USA.

En konspirasjon?

Man trenger ikke være rakettforsker eller konspirasjonsteoretiker for å finne ut mer om sakene nevnt i dette innlegget. For en journalist burde det være en selvfølge at de pirret nysgjerrigheten og skapte spennende artikler. Så hvorfor får vi ikke høre mer? Det er mulig svaret ligger i at sannheten er undertrykket bevisst, at det jeg skriver ikke er nytt verken for utenriksredaksjoner, politikere, etterretningstjenester eller forsvarsfolk. Kanskje de kjenner hele sannheten, men er briefet til å styre media ut fra klare instrukser (style guidance) om å holde fingrene unna enkelte emner. I så fall ligger pressefriheten syltynt an.

Da er det kanskje ikke så rart at mange kommentarfelt har forsvunnet for aldri å komme tilbake, og at tilgangen til media i stor grad synes reservert for vår stuerene elite.

   X